За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 84

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Написаното no-горе обяснява някои, така да се каже, физиологически доказателства, изтъквани като свидетелства за произхода на човека и животното.

Въпросът, по който най-вече настояват еволюционистите, е, че „историята на ембриона е накратко история на расата“. Че:

„Всеки организъм в своето развитие, започвайки от яйцето, преминава през ред от форми, през които в подобна последователност са преминали неговите предци в целия период на историята на Земята.1 Историята на ембриона... е картина в миниатюр и чертеж на развитието на цялата раса. Тази представа изгражда основата на нашия биогенетичен закон, който трябва да поставим начело на изучаването на основния закон на органичното развитие.“1

1 „Мощно твърдение в полза на измененията ни дава науката за ембриологията. Нима човекът в утробата не е просто клетка, растение с три или четири листенца, попова лъжичка с хриле, млекопитаещо с опашка и накрая примат (?) и двукрако? Едва ли е възможно да не се признае в еволюцията на ембриона бързо скициране на точното изброяване на цялата органична серия.“ (Льофевр, „Философия“, стр. 484.) Изброяването, за което се намеква, е обаче само група от типове, събрани у човека, микрокосмоса. Това просто обяснение среща все такива възражения като например наличност на рудиментарна опашка в утробния плод – факт, който бил тържествено изтъкнат от Хекел и Дарвин като решаващ в полза на теорията за маймунски прародител. Но може също така да се каже, че наличността на зеленчук с листенца в един от стадиите на ембриона не е обяснена с обичайните еволюционни основания. Дарвинистите не са проследили човека през растителното царство, но окултистите са направили това. Защо тогава съществува този признак в ембриона и как дарвинистите го обясняват?

1 „Доказателства на еволюцията“, лекция на Хекел.

Тази съвременна теория била известна като факт на Мъдреците и окултистите от най-ранните векове и била изразена от тях много по-философски. За да се дадат няколко точки за сравнение, може да се цитира страница от „Разбулената Изида“. Ето отговор на въпроса – защо при цялата им ученост физиолозите не могат да обяснят тератологичните феномени?

„Всеки анатом, който е превърнал развитието и ръста на ембриона в предмет на своето изследване..., може без особено умствено усилие да потвърди, че всекидневното наблюдение и свидетелството на собствените му очи са му показали, че човешкият ембрион до известно време е подобен на амфибия, на нейното първо стъпало на превръщане от хайвера – а именно поповата лъжичка. Но явно нито един физиолог или анатом не е помислил да приложи към развитието на човешкото същество – от първия момент на неговото физическо появяване във вид на зародиш до неговото крайно образуване и раждане – Езотеричната Доктрина на метам-психозиса на Питагор, така погрешно тълкувана от критиците. Значението на кабалистичната аксиома: „камъкът става растение, растението животно, животното човек и т.н.“, беше вече споменато на друго място във връзка с духовната и физическата еволюция на човека на тази Земя.“ Сега ние ще добавим няколко думи, за да поясним още повече този въпрос.

Каква е първоначалната форма на бъдещия човек? Трохичка, клетка, казват някои физиолози; молекула, овум на овума, казват други. Ако това можеше да бъде анализирано – под микроскоп или по друг начин – от какво бихме очаквали то да се състои? По аналогия би трябвало да кажем – ядърце неорганична материя, отложена от кръвообращението при зараждането, съединено с отлагания на органичната материя. С други думи, това най-малко ядърце на бъдещия човек е съставено от същите елементи като камъка, от същите елементи, от които и Земята, която човекът е призван да насели. Приемайки авторитета на Мойсей, кабалистите се основават на неговите забележки, че за създаването на живо същество са нужни земя и вода и поради това може да се каже, че човек се появява отначало като камък.

Към края на трите или четирите седмици овумът приема вид на растение, единият край става сферичен, а другият заострен подобно на моркова. При разрез виждаме, че той се състои, подобно на луковица, от много тънки слоеве или обвивки, съдържащи се вътре в течността. Тези пластове се допират един до друг в долния край и ембрионът виси на основата на пъпната връв почти като плод на клонче. Камъкът сега се е изменил чрез „метам-психозис“ в растение. След това ембрионалното същество започва да изтиква отвътре навън своите телесни части и да развива чертите си. Очите се появяват във вид на две черни точки; ушите, носът и устата образуват вдлъбнатини, по подобие на точките на ананаса, преди да започнат да се издават навън. Ембрионът започва да се развива в животноподобен утробен плод – форма на попова лъжичка – и подобно на амфибно влечуго живее във водата и се развива от нея. Неговата Монада още не е нито човешка, нито безсмъртна, тъй като кабалистите ни казват, че това става едва в „четвъртия час“. В последователното си развитие утробният плод приема характерните признаци на човешкото същество, през него преминава първият трепет на безсмъртното дихание; той се движи... и божественото естество се установява в младата форма, в която ще обитава до момента на физическата смърт, когато човекът стане дух.

Кабалистите наричат тайнствения процес на деветмесечното образуване – завършване на „индивидуалния цикъл на еволюцията“. Както утробният плод се развива в liquor amnii в утробата, така и Земята нараства във всемирния Ефир или Астралния Флуид, в Утробата на Вселената. Тези космически деца, подобно на техните обитатели пигмеи, отначало представляват ядро, след това овули, после постепенно растат и на свой ред, ставайки майки, развиват минерални, растителни и човешки форми. От центъра към окръжността, от неуловимо мехурче до самите пределни граници на Космоса блестящите мислители, Окултистите, намират следи от цикъла, влизащ в цикъл, съдържащ и съдържащ се в безкрайна серия. Ембрионът се развива в своята сфера на предраждаемост, индивидът в своето семейство, семейството в държавата, държавата в човечеството, Земята в нашата система, а тази система в своята централна Вселена, Вселената в Космоса и Космосът в ЕДИННАТА ПРИЧИНА – Безгранична и Безкрайна.“

Такава е тяхната философия за еволюцията и както виждаме, тя се различава от философията на Хекел.

Всичко е само части от величественото цяло, чието тяло е Природата и (Парабраман) Душата.

Това са доказателствата на Окултизма и те са отхвърлени от науката. Но в такъв случай как може да се обясни пропастта между ума на човека и животното? Ако антропоидът и примитивният човек са имали argumenti gratia – общ прародител, както установява това съвременната теория – по какъв начин тези две групи толкова много се различават една от друга в своето умствено развитие? Наистина, на окултиста могат да кажат, че Окултизмът във всички случаи твърди това, което повтаря науката: той сочи общ прародител на антропоидната маймуна и на човека, тъй като установява нейния произход от Първобитния Човек. Да, но този „Първобитен Човек“ е бил човек само по своята външна форма. Той не е имал нито разум, нито душа по времето, когато със самката на животинското чудовище породил прародителя на цял ред маймуни. Тази теория – ако това е теория – поне е логична и запълва пропастта между ума на човека и животното. Така се обяснява всичко, което досега е било непостижимо и необяснимо. Фактът, в който науката е почти убедена, че в сегашния стадий на еволюцията никакво дете не може да последва от съвкуплението между човека и животното, е разгледан и обяснен на друго място.

А сега, каква е фундаменталната разлика между приетите (или приблизително приети) заключения – както е обявено в „Pedigree of Man“, – че човекът и човекоподобната маймуна имат общ прародител, и Ученията на Окултизма, които отричат този извод и приемат факта, че всички неща и всички живи същества са произлезли от един общ източник? Материалистичната наука кара човека постепенно да се развива в това, което той е сега. Започвайки с първата протоплазмена частица, наречена Монера – която, както ни казват, подобно на всичко останало се е „зародила в течение на неизброими векове от няколко или от една проста, самопроизволно възникнала, начална форма, следваща единния закон на еволюцията“ – той преминава през „неизвестни и непознаваеми“ видове чак до маймуната и оттук до човешкото същество. Къде се намират тези преходни форми не ни сочат, по простата причина, че досега все още не са били намерени никакви „недостигащи звена“ между човека и маймуните, но този факт въобще не пречи на хора като Хекел да си измислят ad libitum.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 84

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред