За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 77

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Да се спрем за малко, преди да представим следващите и също така странни учения. Да се опитаме да открием, доколко древните Писания и даже науката допускат възможността или дори определено потвърждават чудновати представи, каквито се срещат в нашия Антропогенезис.

Като прегледаме това, което беше казано, ние ще видим, че Тайната Доктрина твърди за човека: 1) многородно (полигенетично) начало; 2) разнообразие на начините на размножаване, преди човечеството да премине към обичайния за днешното време начин за размножаване; 3) еволюцията на животните – във всеки случай еволюцията на млекопитаещите – следва еволюцията на човека, а не я предшества. И това е диаметрално противоположно на широко приетите днес теории за еволюцията и произхода на човека от животински прародител.

Да отдадем кесарю кесаревото, да разгледаме преди всичко възможността за приемане от учените на полигенетичната теория.

Мнозинството дарвинисти-еволюционисти са склонни към полигенетично обяснение на произхода на расите. Но относно този особен въпрос, както и в много други случаи, учените се намират в пълно смущение; те се съгласяват, за да се разминат след това отново с мненията си.

„Произлиза ли човекът само от една единствена двойка или от няколко групи — моногенизъм или полигенизъм? И тъй като това, което по силата на отсъствието на свидетелства (?) никога няма да е известно (?), втората хипотеза е много по-вероятна.“1

1 А. А. Льофевр, „Философия“, стр. 498.

Abel Hovelacque в своя труд „Science of Language“ стига до същия извод, разсъждавайки с доказателства, достъпни на изследователя-лингвист.

Проф. W. Н. Flower в своето Обръщение, прочетено в едно британско Дружество, е отбелязал по този въпрос:

„Гледната точка, която явно най-добре се съгласува с известното днес за характерите и разпространението на човешките раси..., е изменение на моногенетичната хипотеза (!). Без да навлизаме в трудния въпрос за начина на появяване на човека на този свят, ние във всеки случай трябва да предположим за това огромна древност, измервана по който и да е исторически стандарт. Ако ние имахме достъп до пълно палеонтологично доказателство от факти, историята на човека би могла да бъде възстановена, но нищо подобно не се предвижда.“

Подобно допускане трябва да се разглежда като съдбовно за догматизма на физическите еволюционисти и като откриващо широко поле за окултните теории. Противниците на теорията на Дарвин са били и все още остават полигенисти. Такива „гиганти на интелекта“ като Джон Крауфорд и Джеймс Хънт са обсъждали този проблем и са привърженици на полигенезиса. В техни дни е съществувала много по-голяма склонност към тази теория, отколкото против нея. Едва през 1864 година дарвинистите са започнали да се присъединяват към теорията на единството, чиито първи корифеи станали Хъксли и Лебок.

Що се отнася до другия въпрос, за първенството на човека пред животните в реда на еволюцията, отговорът се дава със същата бързина. Ако човек действително е Микрокосмос на Макрокосмоса, учението не съдържа в себе си нищо невъзможно и е единствено логично, тъй като човек става такъв Макрокосмос за трите низши царства, които са му подчинени. Ако разсъждаваме от физическа гледна точка, всички низши царства – изключвайки минералното, което е самата светлина, кристализирана и материализирана – от растенията до тварите, предшествали първото млекопитаещо, били уплътнени в своя физически строеж чрез „раздробената прах“ на минералите и отпадъците от човешката материя, независимо дали от живи, или от мъртви тела, с които те се хранели и които им дали външни обвивки. На свой ред човек става по-физически, поглъщайки отново в своята система това, което е дал и което е било преобразувано в живи животински съдове за претопяване, през които то е преминало по силата на алхимични трансмутации на Природата. В онези дни са съществували животни, които не са се и присънвали на нашите съвременни натуралисти; и колкото по-силен е ставал физическият, материален човек – гигантът на онези времена – толкова по-силни са били неговите еманации. Но веднага щом андрогинното човечество се е разделило на два пола, превърнати от Природата в детеродни машини, то престанало да се размножава чрез капки жизнена енергия, отделящи се от тялото. Когато човек още не е знаел за своята мощ на зараждане на човешкия план – до своето Падение, както би казал вярващият в Адам, – цялата тази жизнена енергия, разсеяла се от него надалеч и нашироко, била употребена от Природата за производството на първите млекопитаещи животински форми. Учат ни, че еволюцията е вечен цикъл на проявяване и Природата не оставя нито един атом без използване. Още повече, че от самото начало на кръга всичко в природата се стреми да стане човек. Всички импулси на двустранната – центробежна и центростремителна сила са насочени в една точка – Човека. Агасиз казва, че предвижването в последователен ред на съществата:

„се заключава в нарастваща тъждественост в живата фауна, специално сред гръбначните, с увеличаваща се прилика с човека. Човекът е този завършек, към който се е стремило цялото животинско творение от началото на своето появяване, във вида на палеозойските риби.“1

Именно така: но „палеозойските риби“ се намират на низшата дъга на еволюцията на формите, а този кръг е започнал с астралния човек, отражение на Дхиан-Коганите, наричани „строители“. Човекът е алфата и омегата на обективното творение. Както е казано в „Разбулената Изида“:

„Всички неща са получили началото си в Духа – първоначално еволюцията е започнала отгоре в низходящ ред, а не обратното, както се предполага от теорията на Дарвин.“2

1 „Принципи на зоологията“, стр. 206.

2 I, 154.

Поради това тенденцията, за която говори споменатият знаменит натуралист, е вродена във всеки атом. Само че ако я приложим и към двете страни на еволюцията, направените наблюдения значително ще противоречат на съвременната теория, която днес почти е станала закон (дарвинистки).

Но цитирайки мястото от труда на Агасиз, не трябва да се приема, че окултистите са съгласни с някаква отстъпка по отношение на теорията, произвеждаща човека от животинското царство. Обстоятелството, че в този кръг той е предшествал млекопитаещите, въобще не се оспорва от съображението, че те вървят по неговите стъпки.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 77

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред