За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 70

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Ако самопроизволното зараждане е изменило сега своите методи – може би благодарение на натрупания материал, който е под ръка – дотолкова, че даже е станало неуловимо, все пак то е било в силата си при зараждането на земния живот. Даже и най-простата физическа форма и еволюцията на видовете доказват как работи Природата. Гигантският люспест пълзящ завър, крилатият птеродактил, мегалозавърът и дългият сто фута игуанодонт от по-късния период, всички те са преобразявания на ранните представители на животинското царство, откривани в пластовете на първичната епоха. Било е време, когато всички изброени „допотопни“ чудовища се появили като филаментоидни инфузории, без обвивка или щит, без нерви, мускули, органи или пол и всички те възпроизвеждали своите видове чрез хемация, както правят това микроорганизмите, архитекти и строители на нашите планински вериги, по данни на науката. В такъв случай – защо не и човека? Защо той да не е можел да следва същия закон в своето израстване, т.е. постепенното уплътняване? Всеки непредубеден предпочита да повярва, че първоначалното човечество е имало първо ефирна – или ако повече се харесва, огромна филаментоидна, желеобразна – форма, проявена от Боговете или естествените „Сили“, която растяла, уплътнявала се в течение на милиони векове и станала гигантска в своя физически импулс и стремеж, докато не се утвърдила в огромната физическа форма на човека от четвъртата раса – отколкото да се допусне, че той е бил създаден от прахта на Земята (буквално) или от някакъв неизвестен антропоиден прародител.

Също така нашата Езотерична Теория не се разминава с научните данни, като се изключи първото появяване, както казва д-р Уилсън, член на Кр. Общ. в свое писмо в списание „Knowledge“ (23 дек. 1881):

„Еволюцията – no-скоро Природата в светлината на еволюцията – се е изучавала само в течение на някакви си двадесет и пет години или приблизително толкова. Това, разбира се, е нищожна частица от време в историята на човешката мисъл.“

Именно по силата на това ние не губим надежда, че материалистичната наука ще подобри своите методи и постепенно ще приеме езотеричното учение, ако в началото тя се раздели със своите твърде метафизични за науката елементи.

Нима вече беше казана последната дума по въпроса за човешката еволюция? Както пише проф. Хъксли:

„Всеки подобен отговор на този велик въпрос (истинското място на човека в Природата), за който неизменно се твърди, ако не и от самия автор, то от неговите последователи, че е пълен и окончателен, остава върхът на авторитета и уважението в течение може би на едно столетие, а може би на двайсет; но времето също така неизменно доказва, че всеки отговор е бил само приближение до истината и е бил поносим главно по силата на невежеството на онези, от които е бил приет, но е ставал съвършено неприемлив след изследването му от no-обширното знание на техните наследници, “1

1 „Man’s Place in Nature“, стр. 58.

Ще допусне ли известният дарвинист възможността неговият „питекоиден прародител“ да бъде нанесен върху листа за „съвършено неприемливи предположения“ в светлината на „голямото знание“ на окултистите? Но откъде е произлязъл дивакът? Само фактът „издигане до цивилизовано състояние“ не обяснява още еволюцията на формите.

В същото писмо „Еволюция на човека“ д-р Уилсън прави и други любопитни признания. В отговор на питанията от „G. М.“ в „Knowledge“ той отбелязва:

„Извършила ли е еволюцията някакви изменения в човека? Ако това е така, какви са тези изменения? Ако не, то защо?... Ако ние откажем да признаем (както това прави науката), че човек е бил създаден като съвършено същество, а след това е деградирал, съществува само едно предположение – предположението за еволюция. Ако човек се е издигнал от дивак до цивилизовано състояние, несъмнено това е еволюция. Ние още не знаем, тъй като такова знание е трудно да се придобие, подложена ли е човешката форма на същите въздействия, както и формата на низшите животни. Но без съмнение издигането от състояние на дивак до цивилизован живот означава и предполага „еволюция“ и то продължителна еволюция. Умствената еволюция на човека не подлежи на съмнение, постоянно разширяващата се сфера на мисълта е възникнала от малки и груби начинания, подобни на самия език. Но начините на живот на човека, неговата сила за приспособяване към околните условия и безброй други обстоятелства са направили фактите по време на неговата „еволюция“ много трудни за изследване.“

Тази трудност би трябвало да накара еволюционистите да бъдат по-внимателни в своите твърдения. Но защо еволюцията да не е възможна, ако „човекът е бил създаден като съвършено същество, а после е деградирал?“ В най-добрия случай това е приложимо към външния физически човек. Еволюцията на Дарвин, както е отбелязано в „Разбулената Изида“, започва от средната точка, вместо да започне от общото, както за човека, така и за всичко друго. Методът на Аристотел и Бекън може да има своите предимства, но несъмнено той вече е показал слабите си места. Питагор и Платон, които тръгвали от общото към частното, в светлината на съвременната наука са по-знаещи, отколкото е Аристотел. Тъй като Аристотел е бил против и е опровергавал представите за въртене на Земята и даже за нейната кълбовидност, когато е писал:

„Почти всички, които твърдят, че са изучавали небето в неговото еднообразие, заявяват, че Земята се намира в центъра, но философите от италианските школи, наричани иначе питагорейци, учат на съвършено противоположното.“

И това е така, защото питагорейците са били посветени и са следвали дедуктивния метод, докато Аристотел, баща на индуктивната система, е роптаел против тези, които учели, че:

„Центърът на нашата система е бил зает от слънцето и земята е била само звезда, която вследствие на въртеливото движение около същия този център, произвежда деня и нощта.“1

Същото е и по отношение на човека. Теорията, преподавана от Тайната Доктрина и изложена тук, която може да даде сведения за появата на човека на Земята, без да изпада в нелепост, във вярата в „чудоподобен“ човек, създаден от прахта на земята или от още по-голямата заблуда на теорията за човека, развиващ се от щипка варовикова сол, екс-протоплазмената Монера.

Аналогията е ръководещ закон в Природата, единствената истинска нишка на Ариадна, която може да ни преведе през най-забърканите пътечки на владенията Ј към първичните и крайни тайни. Като творческа мощ Природата е безкрайна и никое поколение физически учени никога няма да може да се похвали, че е изчерпало нейните пътища и методи, колкото и да са еднообразни законите, които тя следва. Ако можем да си представим кълбо от „огнена мъгла“, търкалящо се в течение на еони време в междупланетното пространство, постепенно ставащо планета, самосветещо кълбо, за да се утвърди накрая като обитаван от човека Свят или Земя; преминавайки по този начин през стадия на меко пластично тяло до обвито от скали земно кълбо; и ако ние виждаме, че всичко на него се развива от желеобразно, нямащо ядро петно, което става Саркода2 на Монерата, след това преминава от своето най-просто състояние3 във форми на животно, за да израсне като гигантско чудовище, влечугото на Мезозойския период, за да се съкрати отново до (сравнително) джудже-крокодил, срещан сега само в тропическите страни, и накрая – в обикновения, навсякъде разпространен гущер4 – ако ние можем да си представим всичко това, как е възможно само човекът да избегне всеобщия закон? „Гигантите са съществували в онези времена“, казва Книгата Битие, повтаряйки твърденията на всички подобни източни писания; и легендите за Титаните са основани на антропологичен и физиологичен факт.

1 „De Coelo“, II, 13.

2 Или това, което е по-известно като протоплазма. Тази субстанция е получила названието „Саркод“ от проф. Дюжарден Бомец много по-рано от днешното Ј наименование.

3 Монерите в действителност са Protista. Те не са нито животни, нито растения – пише Хекел: „Цялото тяло на Монерата не представлява нищо друго освен една съвършено еднородна частица белтък в силно лепливо състояние.“ („Journal of Microscopical Science“, ян. 1869, стр. 28.)

4 Вижте игуанодона на Мезозойския период – чудовище с дължина сто фута, превърнало се днес в малка игуана, гущер в Южна Америка. Народните предания за „великаните“ на древните времена и споменаването им във всяка митология, включително и в митологията на Библията, в един прекрасен ден могат да се окажат основани на факти. Дори само логиката на аналогиите в Природата би трябвало да ни накара да приемем тези предания като научни истини.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 70

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред