За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 50

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Поради това на Изумрудената Таблица, изопачена от ръцете на християните,

„Висшия се съгласува с Низшия и Низшия с Висшия, за да се извърши тази наистина чудесна работа (която е Човекът)“.

Тъй като тайната работа на Чирам или цар Хирам в Кабала „единна по същество, но троична в аспектите“, е Всемирният Посредник или Философският Камък. Завършек на тайната работа е духовният съвършен Човек – на единия край на линията; съчетанието на трите Елемента е окултният разтворител в „Световната Душа“, Космическата Душа или Астралната Светлина – на другия; и на материален план това е водород в неговото отношение към другите газове. Наистина To On; Единен, „когото никой не е виждал, освен Сина“; тази фраза е еднакво приложима както към метафизическия и физическия Космос, така и към духовния и материален Човек. Защото как може последният да разбере To On, „Единния Баща“, ако неговият Манас, „Син“ не стане (като) „един с Бащата“ и чрез това сливане не получи озарение от божествения „наставник“ или учител – Атма-Буддхи?

Както гласи Коментарът:

„Ако ти искаш да постигнеш ВТОРИЧНОТО („Творение“, наричано така), о, Лану, ти трябва отначало да изучиш неговото отношение към ПЪРВИЧНОТО.“1

1 Книга Дзиан, III, 19.

Първите раси са имали три елемента, но не са имали Жив Огън. Защо? Защото „Ние казваме четири Елемента, Сине Мой, но би трябвало да кажем три“ – това са думи на Хермес Трисмегист. „В Първичния Кръг“ или Творение, това, което е обозначено като означава „Корен“, така както и във Вторичното.

По този начин в алхимията или западния Херметизъм – вариант на източния езотеризъм – ние намираме:

Х X

Сяра Flamma Spiritus

Живак Natura Aqua

Сол Mater Sanguis

И тези три групи са същината на четворица, завършени от своя Корен, Огъня. Зад пределите на проявената природа духът е огнено ДИХАНИЕ в своето абсолютно единство. В Проявената Вселена това е централното духовно Слънце, електрическият Огън на целия Живот. В нашата Система това е видимото Слънце, дух на природата, земен Бог. И на Земята, вътре и около нея, огненият Ј дух е Въздухът, флуидичният Огън; Водата е течният Огън; Земята – плътният Огън. В своя ултимативен състав всички са Огън – Ignis или 1, чийто корен в нашите представи е 0 (нула), всесъществуващото в Природата и неин разум. „Pro-Metor“ e Божественият Огън. Той е създател, разрушител и Пазач. Всички първоначални имена на боговете са свързани с Огъня – от арийския Агни до еврейския Бог – който е „Изяждащ Огън“. В различните индийски наречия Бога се нарича Еашур, Есур, Исвур и Ишвара на санскритски, но това е преди всичко името на Шива-Разрушителя. Три главни ведически Бога са същността на Агни (Ignis), Ваю и Суря – Огън, Въздух и Слънце, три окултни степени на Огъня. При евреите „Аза“ означава „озарен“ и „Аша“ е „Огън“. В окултизма изразът „да запалим Огън“ е синоним на призоваването на една от трите велики Огнени Сили или „призовавания на Бога“. На санскритски коренът Уш е Огън или топлина; и египетската дума Озирис, както това доказва Шелинг, е съставна от първоначалните Аиш и Аср, което означава „Огнезаклинател“. На древния етруски език Аесар означавало Бог, може би като производна дума от Асура на Ведите. Ишвара е аналогичен термин по предположението на д-р Кинили, който за доказателство привежда извадки от Бхагават Гита:

„Ишвара пребивава във всяко смъртно същество и чрез своите свръхестествени сили привежда в движение всичко съществуващо, което се издига на колелото на времето.“

Наистина, той е Създател и Разрушител.

„На примитивния Огън се е приписвала огромна жажда за изяждане. Максим Тирски разказва, че древните перси са хвърляли в огъня запалителни вещества, като възклицавали: „Пояж, о, Владика!“ На ирландски език easam или asam означава да правиш или да създаваш. (И) Aesar e било също така име на един от най-древните ирландски богове: буквалното значение на тази дума е „да запалиш огън.“1

Християните кабалисти и символисти, търсещи Пемандър — като най-изтъкнат сред тях е бил Франциск де Тур, Ерски епископ през 16-то столетие – делят елементите по следния начин:

Четири Елемента, образували се от Божествените субстанции и Духове на силите на Природата са представени като:

Св. Матей Ангел-Човек Вода (Исус Христос,

Ангел, Човек, Михаил)

A-? Св. Марко Лъв Огън

E-? Св. Лука Телец Земя

I-O Св. Йоан Орел Въздух2

H The Quintessence, ??????, Flamma-Virgo (Девствено

Масло), Flamma Durissima, Virgo, Lucis Жterna Mater.

1 Kenealy, „The Book of God“, стр. 114, 115.

2 За тези, които биха искали да научат какво отношение има Водородът към въздуха или окисляването, отговаряме: изучете отначало азбуката на окултната алхимия. В своето желание обаче да отъждествяват Пемандър, „Уста на Тайната“, със Св. Йоан Кръстител, християнските символисти са отъждествявали по този начин и седемте Кабири и асирийските Бикове с еврейските Херувими и Апостоли. Още повече, понеже са принудени да прекарат граница между четиримата и тримата – тъй като последните са били Паднали Ангели; и освен това, за да избегнат необходимостта да ги свържат със „Седемте Духове на Лика“, Архангелите, те безцеремонно изхвърлили всичко, което не им се искало да признаят. Оттук идва и изопачаването на реда на Стихиите, за да съответстват те на реда на Евангелието и за да се отъждестви Човека-Ангел с Христос. У халдейците и египтяните – от които Мойсей е заимствал Chrub (Керубите в тяхната животинска форма) – и у офитите, у всички тези народи Ангелите, Планетите и Стихиите са се изобразявали мистически и алхимически в символи на съзвездията; съзвездието на Лъва (Михаил); Телеца (Уриел); Дракона (Рафаил); Орела (Гавраил); Мечката (Тот-Саваот); Кучето-Ератаот; Мулето (Уриел или Тантабаот); всички те имат качествено значение.

Следователно първата раса от хора е била просто подобие на астралните двойници на своите бащи, които били пионери или най-напредналите същности от предишната, макар и no-ниска Сфера, чиято обвивка сега се явява нашата Луна. Но даже и тази обвивка е всепотенциална, тъй като Луната, пораждайки нашата Земя, своя призрак, привлечена от магнитното родство се опитала да създаде нейните първи обитатели, пред-човешките чудовища. За да се убеди в това, изучаващият трябва отново да се обърне към халдейските фрагменти и да прочете твърденията на Бероз. Бероз, както той сам казва, получил своите сведения от Еа, мъже-женственото Божество на Мъдростта. Когато Боговете били зародени в андрогинното лоно на тази Мъдрост (Свабхават, Майката-Пространство), нейното отражение на Земята станало жената Оморока, която е Тхаватх на халдейците (или Тхалатх), гръцката Тхаласа, Дълбина или Море, което езотерически и даже екзотерически е Луната. Именно Луната (Оморока) е оглавявала чудовищното творение на неописуеми същества, които Дхианите1 унищожили.

1 Вж. „Hibbert Lectures“, 1887, стр. 370 et seq.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 50

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред