За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 38

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

СТАНСА IV

СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВИТЕ РАСИ

14. Създаване на хората. 15. Те са празни сенки. 16. Създателите

са смутени как да създадат мислещ човек. 17. Какво е нужно за

създаването на съвършен Човек?

14. СЕДЕМ ВОЙНСТВА, ОТ ВОЛЯТА РОДЕНИ1 ВЛАСТЕЛИНИ, УСТРЕМЕНИ ОТ ДУХА ЖИВОТОДАТЕЛЯ2, ОТДЕЛИЛИ ХОРА ОТ САМИТЕ СЕБЕ СИ, ВСЕКИ В СВОЯТА ЗОНА.

1 Или от Разума родени.

2 Фохат.

Те отхвърлили своите „Сенки“ или астралните тела – ако само е възможно да се предположи, че такова ефирно същество като „Лунен Дух“ може да притежава и астрално тяло, освен осезаемото тяло. В друг Коментар е казано, че Предците са издишали Първичния човек, подобно на това, както Брама е издишал Сурите или Боговете, когато те станали Асури (от Асу-дихание). В трети Коментар е казано, че новосъздадените хора били „сенки на сенките“.

Относно това изречение – „Те били сенки на сенките“ – може да се добавят няколко думи и да се направи опит за по-пълно обяснение. Много по-лесно е да се приеме този първи процес от еволюцията на човечеството, отколкото следващия го, въпреки че първият, както и всички подобни процеси ще бъдат отхвърлени и даже ще предизвикат съмнения от страна на кабалистите, особено западните, изучаващи сегашните следствия, но пренебрегващи изучаването на техните първични причини. Така и авторката на този труд не се чувства достатъчно компетентна, за да обясни начина на размножаването, толкова труден за разбиране от всички, с изключение на източния окултист. Затова тук е безполезно да влизаме в подробности за този процес, въпреки че той и до най-малки детайли е описан в съкровените книги, тъй като това само би довело до излагане на факти, неизвестни досега на непосветения свят и като резултат – до тяхното неправилно тълкуване.

Адам, създаван от прахта на земята, винаги ще бъде предпочитан от известен кръг изучаващи пред Адам, проявен от ефирното тяло на неговия създател; въпреки че за първия процес никой никога не е чувал, докато вторият, както на всички е известно, е добре познат на много спиритуалисти в Европа и Америка, именно те най-добре от всички би трябвало да го разбират. Тъй като кой от тези, които са били свидетели на феномена на материализация на формата, излизаща от порите на медиума или понякога, от неговия ляв хълбок, кой от тях може да се усъмни дори и само във възможността за подобно рождение! Ако във Вселената съществуват същества, подобни на Ангелите и Духовете, чието безтелесно естество може да проявява разумно Същество независимо от отсъствието на какъвто и да е (за нас) плътен организъм; и ако има такива хора, които вярват, че Бог е създал първия човек от прахта на земята и е вдъхнал в него жива Душа – съществуват милиони, които вярват и в едното, и в другото – какво толкова невъзможно се съдържа в нашата доктрина? Скоро ще настъпи денят, когато светът ще трябва да избира дали да приема вълшебното създаване на човека (също и на Космоса) от нищото, по мъртвата буква на Книгата Битие, или че първият човек е бил роден от фантастично звено – засега съвършено „липсващо“ – общия прародител на човека и „съвременната“ маймуна“1. Окултната философия встъпва между тези две заблуди. Тя учи, че първото човечество било проявено от висши полубожествени Същности, от тяхната собствена същност. Ако този процес трябва да се разглежда като ненормален и непостижим – защото природата го е извадила от употреба на този стадий на еволюцията – въпреки това той е възможен на основата на доказателства на „някои определени факти от спиритизма“. Затова ние питаме: коя от тези три хипотези или теории е най-разумна или най-малко нелепа? Разбира се, никой – ако той не е духовно сляп материалист – никога не ще може да възрази на съкровеното учение.

1 „Хъксли, поддържан от най-очевидните открития в областта на сравнителната анатомия, могъл да произнесе твърдението, че между човека и маймуните от висш тип съществуват по-малко анатомични различия, отколкото между последните и най-низшите маймуни. Във връзка с нашето генеалогично дърво на човека следва неизбежният извод, че човешката раса се е развила постепенно от сегашните човекоподобни маймуни.“ („The Pedigree of Man“, Ернст Хекел, превод Ед. Б. Авелинг, стр. 49.)

Ние питаме какви могат да са научните и логически възражения против такъв извод? Анатомичните сходства между Човека и Антропоидите – твърде преувеличени от дарвинистите, както доказва М. дьо Катрефаж – се обясняват достатъчно просто, когато се вземе под внимание произходът на вторите.

„Никъде в древните пластове не срещаме човекоподобна маймуна, която още повече да се приближава до човека, или човек, приближаващ се до антропоидната маймуна.“

Същата пропаст, която съществува сега между човека и антропоидната маймуна, се простира назад до Третичния Период, без да намалява нито на ширина, нито на дълбочина. Сам по себе си този факт вече е достатъчен, за да докаже, че тази теория не издържа на критика.“ (Д-р Пфаф, проф. по естествена наука при университета в Ерланген.)

Ние научаваме от показаното в съкровеното учение, че човек не е бил „създаден“ такова завършено същество, каквото е сега, като оставим настрани това, че той още не е съвършен. Протичала е духовна, психическа и разумна, и животинска еволюция от висшето до най-низшето, също както и физическото развитие – от простото и еднородното до сложното и разнородното; макар не съвсем по линията, начертана ни от съвременните еволюционисти. Това е двойнствена еволюция, в две противоположни посоки, на която са Ј били нужни векове, различни по природа и по степен духовност и разумност, за да създаде съществото, известно сега като човек.

Освен това единният абсолютен закон, вечно действащ и никога не грешащ, който преминава по същите тези линии от една вечност (или манвантара) до друга – непрестанно проявявайки възходяща стълба за проявеното или това, което ние наричаме велика Илюзия (Маха-Майа), и от една страна, потапяйки Духа все по-дълбоко в материалност, а след това, пречиствайки го чрез плътта и освобождавайки го – този закон, казваме ние, се ползва за тези цели от същества на други и no-висши планове, хора или разуми (Манус) в съответствие с техните кармични нужди.

Като стигаме до тази точка, ние отново молим читателя да се върне или да се обърне към индуската философия и религия. Езотеризмът както на единия, така и на другия, напълно се съгласува с нашата Тайна Доктрина, независимо от цялото разнообразие и различие във формата.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 38

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред