За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 26

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

СЪЗДАВАНЕТО НА БОЖЕСТВЕНИТЕ СЪЩЕСТВА

В ЕКЗОТЕРИЧНИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ

Във Вишну Пурана, която несъмнено е най-ранното от всички писания с това име, намираме, както и във всички останали, Брама във вид на Бог с мъжко начало, приемащ за целите на творението „четири Тела, надарени с три качества“2. Казано е:

„По този начин Майтрея, Джиотсна (изгрева), Ратри (Нощта), Ахан (Деня) и Сандхя (вечерта — здрача) са четирите тела на Брама.“3

Както обяснява това Парашара, когато Брама желае да твори света отново и да създава чрез своята воля потомство в четворно състояние или Четири Степени Същества, наричани: Богове (Дхиан-Когани), Демони4 (по-материални Дева), Прородители (Питри) и Хора, „той съсредоточава (посредством Йога) своя разум в самия разум“ (Yuyuga).

1 Вж. Вишну Пурана, Книга I, гл. 5, заключителния стих. Даденият на текста смисъл е от Фитцедуард Хол в превода на Уилсън. 1, 88. Също така Минава Дхарма Шастра, I, 30.

2 В Езотеризма това има пряко отношение към „седемте принципа“ на проявения Брама или Вселената в същия ред, както и в човека. Екзотерически обаче това са само четири „принципа“.

3 Превод от Уилсън, I, 81.

4 Думата демон се употребява твърде свободно, тъй като тя се прилага към голям брой низши – т.е. към по-материални Духове или низши Богове, които са обозначени така, защото „се намират във война“ с висшите, но те не са дяволи.

Странно е да се каже, че той започва създаването с Демоните, които по този начин изпреварват Ангелите и Боговете. Тук няма несъответствие и това не е следствие от непоследователност, а както и всичко останало, има дълбоко езотерично значение, съвършено ясно за онзи, който е освободен от християнските теологически предразсъдъци. Причината за това ще разбере онзи, който има предвид, че принципът Махат или Интелект, „Всемирния разум“ (дословно „Велик“), обясняван от езотеричната философия като „Проявено съзнание“, е първи продукт на „Прадхана, изначалната материя“, както твърди Вишну Пурана, но първият космически аспект на Парабраман или езотеричния Сат, всемирната Душа,1 както учи Окултизмът, се намира в основата на САМО-Съзнанието. Така наречените Демони, които езотерично са самоутвърждаващ се и разумно-деен принцип, са, може да се каже, положителен полюс на творението, следователно първосъздадени. Такъв е накратко алегорично представеният процес в Пураните:

1 Същият е редът на принципите в човека: Атма (Дух), Буддхи (Душа), негов носител, тъй като Материята е Вахан на Духа и Манас (Разум), трети или пети принцип в микрокосмоса. На плана на личността Манас е първи.

„Брама съсредоточил своя Разум в самия Разум и качеството на Мрака се разпространило в приетото от него тяло; Асурите, излезли от неговото Бедро, били създадени първи; след което той оставил това тяло и то било превърнато в Нощ“.

В това се съдържат два важни пункта: (а) Първо в Риг-Веда Асурите са показани като духовни, божествени същества; тяхната етимология произлиза от Асу, дихание, „Дихание на Бога“ и те имат същото значение, което и Висшия Дух, или Ахура на зороастрите. Вече по-късно, заради богословските цели и догми, те са показани като родени от Бедрото на Брама и тяхното име е започнало да произлиза от а – отрицателната частица, и Сура -Бог, или „А-Сура“, „не-Бог“; така те били превърнати във врагове на Боговете. (b) Всички древни теогонии без изключение – от арийската и египетската чак до теогонията на Хезоид – поставят в реда на Космогонната еволюция Нощта по-рано от Деня; даже Книгата Битие, където „мракът лежи над повърхността на бездната преди „първия ден“. Причината за това е, че всяка Космогония – като се изключи Съкровеното Учение – тръгва от така нареченото „вторично творение“, а именно от Проявената Вселена, чийто генезис трябва да започне с определена диференциация между вечната Светлина на „първичното Творение“, чиято тайна завинаги трябва да остане „Мрак“ за нескромната ограничена представа и интелекта на непосветения, и Второстепенната Еволюция на проявената видима Природа. Риг-Веда съдържа пълната философия на това подразделяне, макар че никога не е била правилно обяснена от нашите изтоковеди, тъй като те никога не са я разбирали.

Продължавайки да твори, Брама приема друга форма, аспект на Деня, и създава от своето дихание Боговете, надарени с качествата на добротата (пасивността).1 В неговото следващо тяло Качеството на великата Пасивност е било преобладаващо, което също е (отрицателна) доброта и от хълбока на този Облик произлезли Питрите, Прародителите на хората, тъй като, както е обяснено в текста: Брама „помислил за себе си (по време на процеса) като за баща на Света“.2 Това е Крия-шакти – тайнствената йогическа сила, обяснена на друго място. Това тяло на Брама, бидейки отхвърлено, станало Сандхя, вечния здрач, промеждутък между Деня и Нощта.

Накрая Брама приел своята последна форма, преизпълнена с качеството на пороците.

„И от това произлезли Хората, в които пороците (или страстите) преобладават.“

Това тяло, бидейки отхвърлено, станало Изгрев или утринен Здрач, Здрача на Човечеството. Тук езотерически Брама застъпва на мястото на Питри. Колективно той е Пита, „баща“.

Истинският езотеричен смисъл на тази алегория трябва са се обясни. Тук Брама лично символизира колективните творци на света и хората – вселената с всичките Ј безбройни създания и неща, движими и (по вид) недвижими.3 Колективно той е Праджапати, властелините на битието, и неговите четири тела означават четирите колела на творческите сили, или Дхиан-Коганите, описани в Коментарите към първи стих в Станса VII на първи том. Цялата философия на така нареченото Творение на доброто и злото в този свят и целият цикъл на манвантарните следствия от това зависят от правилното разбиране на тези четири тела на Брама.

1 Коментарът гласи, че по този начин пословицата: „Денем особено могъщи са боговете, нощем – демоните“, е чисто алегорична.

2 Това „мислене за себе си“ е главен фактор в произвеждането на всякакъв род психически или даже физически явления. Думите: „Който каже на планината – спусни се и се потопи във водата – и не се усъмни..., ще бъде по вярата му“, не са празни. Само че думата „вяра“ трябва да се промени на „воля“. Вяра без воля е като вятърна мелница без вятър — тя е лишена от следствия.

3 Същата идея се среща в първите четири глави на Книгата Битие с техния „Господ“ и „Бог“, които по същността си са Елохимите и андрогинните Елоха.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част първа, част 26

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Направи своя избор
Напред