За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 1 КОСМОГЕНЕЗИС, част 210

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Автор № 5 от памфлетите, издадени от Теософското издателско дружество под заглавие: „Какво е Материя и какво е Сила“, казва: „Учените току-що са открили „четвъртото състояние на материята“, докато окултистите преди векове са проникнали зад пределите на шестото, и поради това те не допускат, а знаят за съществуването на седмото и последно“. Това знание съдържа една от тайните на така наречената „сложна тайна на Кили“. Мнозина вече знаят, че неговата тайна съдържа „увеличение на енергията“, изолиране на ефира и използване на динасферичната сила в механиката“.

Неговият неуспех да доведе своите открития до логичен завършек е несъмнен за окултистите именно защото откритието на Кили би довело до овладяване на една от най-окултните тайни — тайна, която никога не може да бъде дадена за владеене от масите. Но за това ще говорим по-подробно нататък. Дори при всички условни ограничения това откритие може да се окаже във висша степен благодетелно, тъй като:

„Крачка след крачка, с търпелива настойчивост, която след време ще бъде оценена от света, този човек гений е правил своите изследвания, преодолявайки огромни трудности, непрестанно заставащи на пътя му, които са изглеждали за всички (освен за него) непреодолими прегради за по-нататъшен напредък. Никога пръстът на съдбата не е показвал така определено часа, когато всичко се подготвя за проявяването на новия вид сила, очаквана от човечеството. Природата, винаги неохотно издаваща своите тайни, се вслушва в изискването, което Ј предявява нейната повелителка Необходимостта. Въглещните залежи на планетата не ще смогнат за дълго време да задоволят растящите потребности от въглища. П?рата достигна своя краен предел на сила и не отговаря на нуждите на века. П?рата знае, че дните Ј са преброени. Електричеството чака, затаило дъх, приближаването на своята сестра помощничка. Въздушните кораби стоят, така да се каже, на котва, очаквайки силата, която ще направи въздухоплаването нещо по-голямо от една мечта. Така лесно, както хората контактуват чрез телефона от вкъщи със своите кантори, така и жителите на отделните континенти ще говорят през океаните. Въображението като че ли се парализира, когато се опитва да предвиди великите резултати, които ще даде това чудесно откритие, когато се приложи към изкуството и механиката. Динасферичната сила, овладявайки престола, от който тя ще измести парата, ще управлява света с такава мощ в интерес на цивилизацията, че нито един пределен ум не ще може да отчете всички последствия. Лоренц Олифант в своя предговор към „Научна Религия“ казва: „Зората на новото морално бъдеще започва да трепти над човешката раса — от която тя без съмнение много се нуждае“. По никакъв друг начин не би могло да започне това ново морално бъдеще така широко и така универсално, както ако динасферичната сила получи приложение за благите цели на живота“.

Окултистите са готови да признаят това заедно с красноречивия писател. Молекулярната вибрация без съмнение е „законно поле за изследванията на Кили“ и създадените от него открития ще бъдат признати за превъзходни — но само в неговите ръце и чрез неговото посредничество. Засега светът ще получи това, което е безопасно да му се довери. Истината за това твърдение, изглежда, още не е осъзната от самия изобретател, след като той изразява пълна увереност, че ще изпълни всичко, което е обещал, и че след това ще го предостави на света, но тази истина ще застане пред него, и то в недалечно бъдеще. Казаното от Кили по повод на неговата работа е съществено доказателство за това.

„Наблюдавайки действието на моята машина, посетителят, ако иска да получи дори приблизителна представа за нейния modus operandi, трябва да отхвърли всяка мисъл за машините, действащи на принципа на налягането и задвижването чрез разширяване на п?рата или друг аналогичен газ, който се удря в препятствие, каквото е буталото в парната машина. Моята машина няма нито бутало, нито ексцентрици, също както няма и следа от налягане, създавано в машината, каквито и да са нейните размери или обем. Моята система във всичките Ј части и подробности, както в развитието на моята сила, така и във всеки начин на нейното прилагане, почива и се основава на симпатическата вибрация. По никакъв друг начин не е възможно да се пробуди или развие моята сила и също така би било невъзможно да се приведе в движение моята машина на друг принцип... Въпреки това тази система е правилна и занапред всички мои операции ще се водят по този начин, т.е. моята сила ще се ражда, моята машина ще се привежда в движение, моето оръдие ще действа посредством жица. Само след много години неуморен труд и почти безбройни опити, изискващи построяване на голямо количество най-странни механични съоръжения и внимателно изследване и изучаване на феноменалните свойства на субстанцията „ефир“, направени per se, бих могъл да мина без сложния механизъм и да достигна, както твърдя, овладяването на най-фината и страшна сила, с която оперирам.“

Подчертаните от нас места имат пряко отношение към окултната страна на приложението на вибрационната Сила, която Кили нарича „симпатическа вибрация“. „Жицата“ обаче е крачка назад или надолу от чисто ефирния план към земния. Изобретателят е направил чудеса (думата „чудеса“ не е твърде силна), действайки само чрез интерефирната Сила, пети и шести принцип на Акаша. Започвайки с генератора (парния котел) с шест фута дължина, той стигнал до такъв, който бил не по-голям от старовремски сребърен часовник, а това вече само по себе си представлява чудо на гения на механиката, но не на духовния гений. Както прекрасно е било казано от неговата голяма покровителка и защитница г-жа Блумфилд-Мур:

„Двата вида сили, над които е правил опити, и феномените, които ги съпровождат, са антитези една на друга“.

Едната сила е била раждана от него и действала чрез него. Никой от онези, които биха повторили това, което той е направил, не биха могли да получат същите резултати, тъй като при това е действал ефирът на Кили, докато ефирът на Смит или Браун завинаги би останал без резултат. Затруднението на Кили е било досега именно в това, че той не е могъл да създаде машина, която да развие и регулира силата без намесата на „волевата сила“ или личното въздействие на оператора, съзнателно или несъзнателно. В това той не е имал успех, тъй като никой освен него не е могъл да приведе в действие неговата машина. От окултна гледна точка това е било много по-голямо постижение, отколкото „успехът“, който той е очаквал от своята жица, но резултатите, получени от пети и шести план на ефирната или астралната сила, никога няма да бъдат допуснати да служат за комерчески цели и пътища за напредък. Организмът на Кили е непосредствено свързан с проявата на неговите забележителни резултати и това се доказва от следното твърдение, направено от едно лице, отблизо познаващо великия изобретател:

„Веднъж акционерите на „Keely Motor Co“ поставили един човек в работилницата му с цел да открият неговата тайна. След шестмесечно следене той казал веднъж на Кили: „Сега аз зная как се прави това“. Те току-що заедно били сглобили машината и Кили управлявал регулатора, който подавал и прекратявал потока на силата. „Опитайте тогава“ — последвал отговор. Човекът завъртял крана и нищо не станало. „Покажете ми отново как го правите“ —помолил човекът. Кили се съгласил и механизмът веднага се задействал. Отново другият опитал, но безрезултатно. Тогава Кили поставил ръката си на рамото му и казал още веднъж да пробва. Той го направил и резултатът бил, че моментално се появил ток“.

Този факт, ако е достоверен, решава въпроса.

Казват, че г-н Кили определя електричеството „като известен вид атомична вибрация“. Той е напълно прав, но това е електричество на земен план и в земни съотношения (корелации). Той изчислява:

Молекулярни вибрации 100 000 000 в секунда

Интермолекулярни 300 000 000 “

Атомични 900 000 000 “

Интератомични 2 700 000 000 “

Ефирни 8 100 000 000 “

Интерефирни 24 300 000 000 “

Това потвърждава нашата позиция. Не съществуват вибрации, които могат да се изчислят (дори приблизително) зад пределите на „царството на четвъртия син на Фохат“, според окултната терминология, или на това движение, което съответства на образуването на лъчистата материя на Крукс, необмислено наречена преди няколко години „четвърто състояние на материята“ — на това наше земно кълбо.

Не е трудно да се отговори на въпроса, защо на Кили не е било позволено да престъпи известна граница. Това, което той несъзнателно е открил, е страшна сидерална (пространствена) сила, известна още на Атлантите и наричана от тях Маш-Мак и на която арийските Риши дават название в своята Астра-Видя, което ние не искаме да издадем. Това е Врил, за който говори Булвер Литон в своето съчинение „Бъдещата Раса“ и Врил на всички бъдещи раси на нашето човечеството. Названието Врил може да е измислица, но самата сила е факт, който в Индия предизвиква толкова малко съмнение, колкото и съществуването на самите Риши, тъй като тази Сила е спомената в много езотерични книги.

Това е вибрационна сила, която бидейки насочена против армията чрез Агниратха (монтиран на летящ кораб според инструкциите, намиращи се в Астра-Видя), би превърнала в пепел 100 000 души и слонове така лесно, както и една мъртва мишка. Тя е представена във вид на алегория във Вишну-Пурана, в Рамайяна и други произведения, както и в сказанието за мъдреца Капила, „погледът на който превърнал 60 000 синове на цар Сагар в планина от пепел“, и тази сила е обяснена в езотеричните трудове, където е наречена Капилакша — Окото на Капила.


  

Тайната доктрина Том 1 КОСМОГЕНЕЗИС, част 210

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

Направи своя избор
Напред