За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 1 КОСМОГЕНЕЗИС, част 121

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Слънцето пази и храни всички твари и така, както идеалният Свят, който обкръжава чувстващия свят, го изпълва с множество и вселенско разнообразие на форми, така и слънцето, обхващайки всичко със своята светлина, утвърждава навсякъде раждането и развитието на създанията... На него е подчинено множество Гении, или no-точно множества, тъй като те са многобройни и разнообразни и техният брой съответства на броя на звездите. Всяка звезда има своя Гений, добър или зъл по природа, или no-точно по силата на своето действие, тъй като действието е същността на Гения... Всички тези Гении управляват човешките дела1, те разтърсват и отхвърлят конституции, строежи на държави и индивиди, те оставят завинаги свое подобие в нашите души, те пребивават в нашите нерви, в нашия костен мозък, в нашите жили, нашите артерии и в самото наше мозъчно вещество... В момента, когато всеки от нас получава живот и битие, той влиза под охраната на Гениите (Елементалите), управляващи рожденията.2 Тези Гении се класифицират по-долу от астралните Сили (свръхчовешките астрални Духове). Те постоянно се променят, не винаги еднакво, но в кръгово движение,3 те проникват чрез тялото, чрез двете части на душата, за да може тялото да получи въздействие от собствената енергия от всеки Гений. Но разумната част на душите не е подчинена на Гениите; тя е предназначена за приемане на Бога,4 който я озарява със слънчев лъч. Малобройни са така озарените и Гениите се оттеглят от тях, тъй като нито Гениите, нито Боговете имат власт при наличието на единен лъч на Бога.5

Но при всички останали хора и душата, и тялото се направляват от Гениите, към които те се привличат и чиито действия изпълняват... Така Гениите контролират човешките дела и нашите тела им служат за инструменти.“1

1 Също така и „Боговете’’ или „Дхианите“, а не само Гениите или „ръководимите сили“.

2 Смисълът на това е, че човек се състои от всички Велики Елементи — Огън, Въздух, Вода, Земя и Ефир — Елементалите, съответно принадлежащи на тези Елементи, чувстват привличане към човека по силата на своята същност с него. Преобладаващият в някой определен организъм Елемент ще бъде определящият Елемент през целия му живот. Например, ако у човек преобладава Земният гномичен елемент, гномите ще го поведат към събиране на металите — към пари и богатство и т.н. „Животинският човек“ е син на животински елементи, от които неговата душа (Живот) е била родена и животните са същността на огледалото на хората“ — казва Парацелз. („Dо Fundemento Sapienfiae“), Парацелз е искал да съгласува Библията с това, което е говорил и по тази причина не се е изказал напълно.

3 Цикличен процес в развитието.

4 Богът в човека и често въплъщение на Бога, на високия Духовен Дхиан-Коган в него, освен присъствието на неговия собствен Седми Принцип.

5 Какво означава тук „Бог“? Не Бог — „Отец“ на антропоморфното представяне, тъй като този Бог е колективно Елохим и няма битие извън цялото Множество. Освен това подобен Бог е краен и несъвършен. Под „малко число“ тук се подразбират висшите Посветени и Адепти; именно подобни хора вярват в „Богове“ и не познават „Бога“, а само единното всемирно абсолютно и безусловно Божество.

1 „Девата на Света“, стр. 104—5. „Определения на Асклепий.“

Казаното no-горе, с изключение на някои особени пунктове, представлява онова, което приблизително преди около столетие, е било всеобщо вярване, общо за всички народи. То все още е толкова ортодоксално в своите широки линии и главни черти, както сред езичниците, така и сред християните, с изключение на шепа материалисти и учени.

Дали ще наречем Гениите на Хермес и неговите „Богове“ — „Сили на Тъмнината“ и „Ангели“, както това се прави в гръцката и латинска църква, или „Духове на Умрелите“, както в Спиритуализма, или Бхути и Деви, Шайтани и Джинове, както ги наричат в Индия и мюсюлманските страни, всички те представляват едно и също — ИЛЮЗИЯ. Но все пак, нека това не бъде грешно изтълкувано, както неотдавна беше направено от западните школи с постановките на Великата философска доктрина на ведантистите.

Всичко, което има битие произлиза от АБСОЛЮТА, стоящ като Една и Единна Реалност и следователно всичко чуждо на този Абсолют, на зараждащия и причинен Елемент, несъмнено трябва да е Илюзия. Но това е така само от чисто метафизична гледна точка. Човек, който смята себе си за здравомислещ и съседите му го приемат за такъв, нарича виденията на лудия си брат — халюцинациите, които правят своята жертва щастлива или много нещастна, според случая — също илюзии или измислици, въображение. Но къде е този луд, за когото отвратителните ужасни сенки в мозъка му, неговите илюзии в дадена минута не са толкова действителни и реални, както и онези неща, които могат да видят неговият лекар или болногледач? В тази Вселена всичко е относително, всичко е Илюзия. Но изпитваното усещане на всеки план е действителност за опознаващото същество, чието съзнание се намира на дадения план, въпреки че от метафизична гледна точка споменатите усещания могат да бъдат представени като нямащи обективна реалност. Езотеричното учение трябва да се бори не против метафизиците, а против физиците и материалистите, за които Жизнената Сила, Светлината и Звукът, Електричеството, даже обективно привличащата Сила на Магнетизма, нямат обективно съществуване и се приемат само като „видове движение“, „усещания и афектации на материята“. Нито окултистите въобще, нито теософите отричат, както това погрешно се предполага от някои, вижданията и теориите на съвременните учени, само защото тези виждания са противоположни на теософията. Първото правило на нашето Общество е да въздаде кесаревото Кесарю. Затова теософите първи признават насъщната ценност на науката. Но когато нейните първосвещеници принизяват съзнанието до секреция от сивото вещество на мозъка, а всичко останало в Природата до вид движение, то ние протестираме срещу тази доктрина като антифилософска, самопротиворечаща си и просто нелепа от научна гледна точка, даже повече, отколкото от окултния аспект на езотеричното знание.

Понеже е истина, че Астралната Светлина на осмените кабалисти съдържа странни и любопитни тайни за този, който може да вижда в нея и тези тайни са скрити в нейните непрекъснато движещи се вълни, намират се в нея, независимо от целия конклав на материалистите и присмехулниците.

Астралната Светлина на кабалистите понякога много неправилно се превежда като „Ефир“, а последният се обърква с хипотетичния „ефир“ на науката и двата се приемат от някои теософи като синоними на Акаша. Това е огромна грешка!

Несъзнателно помагайки на окултизма, авторът на „Рационалното Опровержение“ пише:

„Характеристиката на Акаша ще послужи за доказателство колко неточно е представена тя като Ефир. В своето измерение... тя е безгранична; тя не е съставена от части и не Ј принадлежат цвят, вкус, мирис, осезаемост. Засега тя съответства точно на времето, на пространството, на Ишвара; („Господ“, но по-скоро творческа мощ и душа — Anima Mundi) и на душата. В сравнение с това нейната особеност е, че е материална причина на звука. С изключение на това свойство тя би могла да се приеме за единна с пустотата“.1

1 стр. 120.


  

Тайната доктрина Том 1 КОСМОГЕНЕЗИС, част 121

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

Направи своя избор
Напред