За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 1 КОСМОГЕНЕЗИС, част 2

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Знанието е над всичко. Всеки, който е принесъл частица знание, вече е благодетел на човечеството. Всеки, събрал искрите на знанието, ще бъде даващ светлина.

Да се научим да пазим всяка крачка на научното познание. Пренебрежението към науката е потапяне в тъмнина. Всеки има право да получи достъп до учението.

Прочетете съчинението, наситено със стремеж към истината. Невежите сеят предубеждения, като сами даже не си правят труда да прочетат книгата. Най-утвърждаващия труд наричат отрицание. Признаването на Висшите Принципи се смята за най-ужасно кощунство. Наистина предразсъдъкът е лош съветник.

Но не бива да се отминават всички събрани познания. Да не забравим да отдадем признателност на тези, които със своя живот са въплътили Знанието.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор към първото издание / 15

Увод / 19

Необходимостта от такъв труд. Древността на документите и ръкописите. Целта на тази книга.

Пролог (PROEM) / 51

Най-древният ръкопис в света и неговият символизъм. Единният живот. Тайната доктрина — пантеизъм — атеизъм. „Пространство“ във всички религии и в окултизма. Седемте космически елемента — седем раси на човечеството. Три тезиса на тайната доктрина. Описание на стансите от книгата Дзиан.

ЧАСТ I

КОСМИЧЕСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ

Седемте станси от книгата Дзиан / 77

Коментари / 85

СТАНСА I / 85

Времето и вселенският разум. Причините на битието. Седемте превисши властелина. Причините на съществуването. Единната форма на съществуването. Алайа, всемирната душа. Може ли крайното да постигне безкрайното?

СТАНСА II / 104

Строителите. Абсолютът не познава себе си. Зародишът на живота. Астралната светлина не е Анима Мунди. Божествената мисъл.

СТАНСА III / 114

Пробуждане на космоса. Вселената — преходна сянка. Символите на природата. Появата на океана. Тъмнината и светлината. Андрогинните (двуполови) божества. Символът змия. Посредникът на магията. Аз съм това, което съм. Първичната диференциация. Тъканта на битието. Съзнателното електричество.

СТАНСА IV / 139

Седмичните йерархии. Седемте мистични чувства. Проводникът на вселената. Непорочното зачатие. Мощта на речта и звука. Седемте чувства. Безкрайният кръг. Огънят, великият символ на божеството. Звездните синове на светлината. Божествените летописци.

СТАНСА V / 160

Фохат — детето на седмичните йерархии. Небесните Будди. Теогонията на създателите. Духът-субстанция, протеоподобна. Съотношенията на боговете. Седемте свята. Древността на физическите науки. Единният пламък. Крилатите колела. Монизмът и материализмът. Четирите небесни същества. Липики. Пръстенът „Не престъпвай“. Богът на човека и богът на мравката. Денят „Бъди с нас“.

СТАНСА VI / 192

Нашият свят, неговият растеж и развитие. Тайната на женствения логос. От не-числото към числото седем. Познавали ли са древните физическите науки. Сънят на Майката вечна. Космическият план е илюзия. Извечната материя е реалност. Грешката на Лаплас.

Отклонение / 209

Някои ранни заблуди относно планетите, кръговете и човека / 210

Седмично подразделение в различните индуски системи / 217

Низходящи и възходящи състояния. Обменът на жизнените принципи. Мненията се различават и въпреки това съвпадат. Трансмиграцията на егото. Поправянето на фактите. Каквито са въпросите, такива са и отговорите. Авторитетното писмо. Числото 777. Еволюцията на монадите.

Допълнителни факти и обяснения относно глобусите и монадите / 230

Предаването на елементите на живота. Монадното множество. Царството на елементалите. Монадите и атомите. Лунните предци. Четвъртият глобус. Човекът или маймуната, кой е бил пръв? Погрешно мнение. Писмото на Махатма.

СТАНСА VI — продължение / 254

Предварителното сътворение на човека. Първопричината на греха. Codex nazaraeus повтаря алегорията. Илдабаоф-Йехова. Седемте плана. Войната в небето. Раждането на световете. Седемте степени на посвещението. Загубеният канон на пропорциите. Произходът на преклонението. Творящите потенции.

СТАНСА VII / 277

Прародителите на човека на земята. Единният прародител пламъкът, безчислените пламъци. Противопоставянето на ученията. Йерархиите на духовете. Духовете на природата или елементалите. Тайната на битието. Предците на човека. „Седемте души“ в египтологията. Лунният бог. Йехова — женската сефира. Произходът на човека. Dii sunt demones Inversi. Безсмъртният корен. Метафизиката на халдейците. Истинската и лъжливата Кабала. Окултни и кабалистични доктрини. Разногласие между окултистите и кабалистите. Един дух е безпомощен на земята. „Поглъщателите“. Четирите измерения на пространството. Океаните от въглеродна киселина. Великият посредник на магията. Акаша не е ефир. Атомите — невидими животи. Окултната химия. Огнените животи. Човекът е сянка на своя първообраз. Земята е населена от небето. „Второто пришествие“.

Равносметка / 341

Упанишади. Повторение. Направляващият разум на вселената. Единството на всичко в природата. Трите свята. Материята — сянка на духа. Илиастърът на Парацелз. Християнизираният Хермес. Само вечното е реалност.

Няколко Окултни Афоризма / 363

Извадки от един източен частен коментар, пазен досега в тайна. Силите на йога. Акаша. Няма нищо ново под слънцето.

ЧАСТ II

ЕВОЛЮЦИЯ НА СИМВОЛИЗМА

РАЗДЕЛ I

Символизъм и идеографи / 379

Египетският символ на котката. Магическата сила на звука. Тайният език.

РАЗДЕЛ II

Тайният език и ключовете към него / 389

Многобройните религии на Египет, Измеренията на Великата пирамида. Квадратурата на кръга. Истината трябва накрая да възтържествува. Мойсей и ковчегът от тръстика — копие от Саргон. Окултните числа. Тъждественост на древните символи. „Сатанинските“ раси.

РАЗДЕЛ III

Първичната субстанция и божествената мисъл / 410

Божествената мисъл. Всемирната илюзия. Pater Omnipotens Жпther. Космогенезис на Many. Седемте Пракрити. Боговете на „Генезиса“. Мистичният огън. Ефир.

РАЗДЕЛ IV

Хаос, Теос, Космос / 431

Душата на света. Рождението на разума. Мистичните елементи.

РАЗДЕЛ V

Скритото божество, неговите символи и глифове / 441

Гносис на Марк. Великият разум. Символи на творящите сили. Световното съответствие на боговете. Древната символика.

РАЗДЕЛ VI

Световното яйце / 453

Яйцето и ковчега. Лунните и слънчевите божества. Огнените змии. Крилатият глобус. Двата аспекта на „бога“.

РАЗДЕЛ VII

Дните и нощите на Брама / 465

Трите вида Пралайа. Поглъщането на всичко. Кабалистичният ключ. Настъпването на нощта. Възвръщането на Мору.

РАЗДЕЛ VIII

Лотосът като световен символ / 478

Идеалното става материално. Еврейският антропоморфизъм. Брамини и семити. Буквата М.

РАЗДЕЛ IX

Луната: Deus Lunus; Phoebe / 487

Лунният бог на християните. Физиологичният ключ към символа на луната. „Двойната утроба“. Алегорията от Зохар, Хеката-Луна — съответствие на Йехова. Луната е двуполова. Достойнството на Саис. Праисторическият католицизъм. Тъждествеността на символите.

РАЗДЕЛ Х

Култът на дървото, змеят и крокодилът / 509

Змеят — символ на посвещението. Дървото Ашватха. „Седмичността“. Двустранният Логос.

РАЗДЕЛ XI

Dеmon est Deus Inversus / 519

Няма живот без смърт. Теологическите етимологии. Оклеветените ангели. Войната на боговете. Критика на критиката на Уилсън. Прелъстяването на боговете.

РАЗДЕЛ XII

Теогонията на боговете-създатели / 536

Йехова не е всевисш бог. Първоначалната теогония на ведантистите. Синонимите на Логоса, Логосите с женско начало. Идеята на Питагор. Древността на пирамидите. Космическите богове. Невероятно, но истина. Същата мисъл в конфуцианството. Тайната на тъмата. Бог е нашето висше Аз.

РАЗДЕЛ XIII

Седемте творения / 562

Седемте творения в Пураните. Огдоад. Първичното и вторичното творение. Много тълкувания на единната истина. Седемте творения. Кои са кумарите? „Девственици-аскети“. Значението на числото седем.

РАЗДЕЛ XIV

Четирите елемента (стихии) / 582

За елементите. Космическите богове. Свети Павел е вярвал в космическите богове. Йехова — Богът на стихиите. Астарта и Дева Мария. Физическите сили — проводници на елементите.

РАЗДЕЛ XV

За Гуан-Ши-Ин и Гуан-Ин / 595

Болното въображение. Кринолини или змийска дреха.

ЧАСТ III

ADDENDA

ОКУЛТНАТА И СЪВРЕМЕННАТА НАУКА

РАЗДЕЛ I

Причината за тези добавки / 601

Силите са богове и гении. Светлината е дух и материя.

РАЗДЕЛ II

Съвременните физици играят на криеница / 607

„Дали светлината е вещество, или не?“ Избор на противоречиви хипотези. Actio in Distans. Възгледите на Cauchy.

РАЗДЕЛ III

Дали привличането е закон? / 618

Привличане или нещо друго? Йехова е един от Елохимите. Нютон тогава и Нютон сега. Вечното движение. Идеите на Кеплер. Причината за въртенето.

РАЗДЕЛ IV

Теорията за въртенето в науката / 632

Противоречиви хипотези. Научните аберации. Парадоксите на науката. Силите са реалности.

РАЗДЕЛ V

Маските на науката. Физика или метафизика? / 642

Академични лъжливи наименования. Запазването на светлината. Какво е силата? Те се съгласяват, за да се разминат отново. Мистичните лъчи. Причини и следствия. Какво е атомът? Химическите богове. Системата на Виштадвайта.

РАЗДЕЛ VI

Нападките на един учен срещу научната теория на силата / 664

Ересът на д-р Ричардсън, Духът и душата на космоса.

РАЗДЕЛ VII

Животът, сила или привличане / 671

Силата на Слънцето и силата на Земята. Пантеизмът и монотеизмът. Седемте физически чувства. Дървото на живота. Какво е нервният ефир? Жизненият принцип.

РАЗДЕЛ VIII

Слънчевата теория / 686

Сърцето на слънчевата система. Квинтесенцията на космоса. Първоначалната основа. Елементи и не-елементи. Какво е направляващата сила? Научният Кадуцей. Окултизмът в химията.

РАЗДЕЛ IX

Бъдещата сила / 705

Несъзнателният окултист. Окултните тайни и обществото. Предели на откритията. Ефирът на Кили (Keely). Преждевременното откритие. Какво е новата сила?

РАЗДЕЛ Х

Елементи и атоми / 722

Въртенето на душата. Вечният странник. Будите на три свята. Съкровище на венеца на мъдростта. Уран и Нептун. Цикъл на падението на боговете.

РАЗДЕЛ XI

Древната мисъл в съвременен облик / 738

Химията и окултната наука. Единството на Троицата. Генезисът на елементите. Пураните versus Кралското дружество.

РАЗДЕЛ XII

Научни и езотерични доказателства в полза на съвременната теория за мъглявините и възражения против нея / 750

Съвременната наука и окултизмът. Сили и еманации. Въпроси без отговор. Какво е небула? Кометната материя. Какво е първичната материя? Бъдещият синтез.

РАЗДЕЛ XIII

Силите — видове движение или разуми? / 767

Кант и окултизмът. Разумът в природата. Окултните и физическите науки. Множественост на световете. Геология от времената на Енох.

РАЗДЕЛ XIV

Богове, монади и атоми / 779

Кой е сляп? Математическата точка. Пространството — сила и материя. Призраците на ума. Атомическите души. Химията на бъдещето. Арийската и западната наука. Хермес или Хъксли? Лайбниц и окултизмът. Спиноза и Лайбниц. Природа на монадата. Духът и материята са единни.

РАЗДЕЛ XV

Еволюция на циклите и карма / 810

Човекът — бог или звяр? Размахът на карма. Прежда на съдбата. Циклови колела вътре в колелата. Карма-Немезида. Древните и съвременни пророчества. Астрологията е наука.

РАЗДЕЛ XVI

Зодиакът и неговата древност / 827

Зодиакът в Библията. Древността на зодиака. Зодиакът и патриарсите. Знакът на Йона. Халдео-еврейските богове. Драконът и бикът. Заключението на Ваilly. Началото на Кали Юга. Индуските астрономически методи. Арийците-индуси са оправдани.

РАЗДЕЛ XVII

Равносметка / 854

Точната наука — отрицание. Силите са по същество богове. Наименованията на Фохат. Легенда и история.


  

Тайната доктрина Том 1 КОСМОГЕНЕЗИС, част 2

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

Направи своя избор
Напред