За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 74

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Ш

ШАБАШ НА ВЕЩИЦИ Предполагаем празник и сборище на вещици в някакво усамотено място, където – според обвиненията – те влизали в непосредствен контакт с дявола. В това вярвали всички раси и народи, а някои вярват и до днес. Например казват, че главната „щаб-квартира“ и мястото, където се събирали вещици в Русия – това е Плешивата Планина, близо до Киев, а в Германия – Брокен, в планинския масив Харц. В стария Бостън, САЩ, те се срещали близо до „Дяволския вир“, в голяма гора, която сега е изчезнала. В Салем били осъдени на смърт по волята на църковните старейшини, а в Южна Каролина изгорили вещица през 1865 г. В Германия и Англия църквата и държавата екзекутирали хиляди от тях, карайки ги да лъжат и чрез мъчения да признават своето участие в „Шабашите на вещици“. (Вещица, Инквизиция.)

ШАБДА (санскр.) Слово или Логос.

ШАБДА БРАХМАН (санскр.) „Непроявеният Логос“ на Ведите; „Ефирни вибрации по цялото Пространство“.

ШАВИНИ, Жан Еме дьо Ученик на световноизвестния Нострадамус, астролог и алхимик от ХVІ в. Умрял през 1604 г. Животът му протичал скромно и той бил почти неизвестен на своите съвременници, но оставил ценен ръкопис за въздействието на звездите преди раждането и върху някои известни личности – тайна, която му открил Нострадамус. За последен път този трактат се намирал във владение на руския император Александър.

ШАДДАЙ ЕЛ (ивр.) Име на еврейско божество, преведено като Бог Всемогъщи и срещащо се в книгите „Битие“, „Изход“, „Числа“, „Книга на Рут“ и „Книга на Иов“. Негов гръцки еквивалент е Куриос Пантократор; но по еврейското словопроизводство то означава по-скоро „изливащ“, тъй като шад означава „гръд“, а шдай – „кърмеща майка“. (W.W.W.)

ШАКА-ДВИПА (санскр.) Един от седемте острова или континента, споменати в Пураните (древни трудове). (Двипа.)

ШАКВАЛА Това е бана, или „словото“, произнесено от Гаутама Будда в неговите устни наставления. Шаквала е земната или по-точно слънчевата система, каквито във вселената са безкрайно множество; тя определя пространството, върху което се разпространява светлината на всяко слънце. Всяка Шаквала включва земи, адове и небеса (което означава добри и лоши сфери; нашата Земя в окултизма се смята за ад): достига своя разцвет, след това започва да запада и накрая се разрушава, в непрекъснато повтарящи се периоди, под действието на единния неизменен закон. Учителя е казвал, че на земята вече са съществували четири велики „континента“ (в „Тайната Доктрина“: Земята на Боговете, Лемурия, Атлантида и сегашният „континент“, разделен на пет части) и че трябва да се появят още три. Тези континенти „не са имали връзка помежду си“ – изречение, доказващо, че Будда е говорил не за фактически съществуващите в негово време континенти (тъй като Патала, или Америка, била отлично позната на древните индуси), а за четирите геологични формации на Земята с техните четири различни коренни раси, които вече са изчезнали. (Континенти.)

ШАКТИ (санскр.) Активната женска енергия на боговете; в народния индуизъм (шактизъм) – техни жени и богини; в окултизма – венец на астралната светлина. Синтез на Силата и шестте сили на природата. Вселенска енергия.

ШАКТИ-ДХАРА (санскр.) „Държащ меча“; титла, дадена на Картикея за това, че убил Тарака, дайтя, или великана-демон. Последният, макар и да е бил демон, явно е бил толкова велик йогин, благодарение на своя суров аскетизъм и благочестие, че накарал всички богове да треперят пред него. Картикея, богът на войната, наподобява св. Михаил.

ШАКТИЗЪМ (санскр.) От шакти; наименование на народния индуизъм, възникнал в І в. сл. Хр. В основата е почитането на сили, въплътени в божества, които играят важна роля както в развитието на света, така и в божествените явления. Те са персонификация на силите на своите мъжки съответствия и са техни съпруги, израз на идеята, че бог се почита като майка. Така например Дурга, жената на Шива, се възприема като действен космически принцип. Сред неиндийските народности, главно в средиземноморското пространство, почитането на женски божества е било силно разпространено (Артемида, Диана или Деметра). (А.)

ШАКЯМУНИ БУДДА (санскр.) Име на основателя на буддизма; великият мъдрец, Властелинът Гаутама.

ШАМА (санскр.) Един от бхава пушпите или „цветовете на святостта“. Шама е петият, или „смирение“. Тези цветове са осем: снизходителност (или милосърдие), въздържание, доброжелателност (или любов към другите), търпение, смирение, преданост, медитация и правдивост. Шама също е потискане на всички ментални вълнения.

ШАМАНИ Каста на татарските или монголските жреци – магове или както казват някои – жреци-чародеи. Те не са буддисти, а секта на древната религия на Тибет бон. Живеят предимно в Сибир и в граничните му области. Шамани могат да бъдат както мъже, така и жени. Всички те са магове или по-точно сензитиви или Оeдиуми, развити изкуствено. В наше време тези, които действат като жреци сред татарите, обикновено са много невежи и много по-нискостоящи по отношение на факирите по знание и образование.

ШАМБАЛА (санскр.) Изключително тайнствено място, вследствие на неговата връзка с бъдещето. Град или селище, споменавано в Пураните, откъдето, както съобщава пророчеството, ще се появи Калки Аватар. „Калки“ – това е Вишну, Месията на Бял Кон на брамините; Майтрея Будда на буддистите; Сосиош на парсите и Иисус на християните. Едни казват, че всички тези „вестоносци“ трябва да се появят „преди разрушението на света“; други – преди края на Кали юга. Именно в Шамбала ще бъде роден бъдещият Месия. Някои изтоковеди отъждествяват с Шамбала съвременния Мурадабад в Рохилканд (северозападните провинции), докато окултизмът я помества в Хималаите.

ШАНГНА (санскр.) Тайнствен епитет, даден на дрехата или „одеждата“ в метафизичен смисъл. Да се облечеш в „одеждата Шангна“ означава да придобиеш Тайна Мъдрост и посвещение. („Гласът на Безмълвието“, Забележки, 88.)

ШАН-ДИ (кит.) “Върховен властелин“, „висш прадядо“, „висше божество“; в най-древните текстове – просто Ди. В древнокитайската митология и народната религия е върховно божество. (А.)

ШАНКАРА (санскр.) Име на Шива.

ШАНКАРАЧАРЯ, Шри (санскр.) (788-828) Велик религиозен реформатор на Индия, учител на философията на веданта – най-великият от всички подобни учители, когото адвайтистите (не-дуалистите) смятат за въплъщение на Шива и за чудотворец. Той основал множество матхи (манастири) и положил началото на най-учената секта сред брамините, под названието смартава. Легендите за него са толкова многобройни, колкото и философските му трудове. На трийсет и две години се отправил в Кашмир и достигайки до Кедаранатха в Хималаите, се усамотил в една пещера, откъдето никога повече не се завърнал. Неговите последователи заявяват, че не е умрял, а само си е отишъл от света.

*Учението му се стреми да обедини различните течения и ритуални системи на базата на индуизма, тъй като всички те са подготвителнен етап, който води над света на проявеното към най-висшето познание на Бога. Най-високата истина е не-дуализмът, защото съществува единствен духовен Абсолют, той е основата на реалността.*

ШАРДЕН, Пиер Теяр дьо (1881-1955) Католически свещеник, палеонтолог и философ, причисляван към философите-предци на Нова епоха (New age) и на съвременния окултизъм. В многобройни трудове синтезира християнските учения и научните постижения от своето време. В неговата космогония светът е създаден (еволюция) от самото начало по предварително програмиран план. Христос е началото (алфа) и цел на творението (омега). Степените на еволюцията са: материята (геосфера), животът (биосфера) и духът (ноосфера), който обгръща Земята и излъчва енергия. Еволюцията е осъществима, само защото материята от самото начало е одухотворена от енергия. Тази космическа или духовна енергия, или ноосфера са прана, чи или астралният свят в източните учения. В ноосферата се подготвят условията за следващата степен на човешката еволюция, която е свързана с развитието на мисловната дейност, такава, каквато е била в началото на човешката история. Ако човечеството черпи от космическия потенциал, то ще бъде в състояние да създаде световна култура, световна суперорганизация. (А.)

ШАРИПУТРА (санскр.) В буддиската митология – един от двамата (вторият е Маудгаляяна) главни ученици на Шакямуни. В митологията на хинаяна Шарипутра е надарен с най-висшата способност на разбиране (праджня). В махаяна той отстъпва в това отношение на друг ученик на Шакямуни – Субхути. Шарипутра умрял няколко месеца преди смъртта на Шакямуни. (А.)

ШАРИРА (санскр.) Обвивка или тяло.

ШАСТАНИЕ, Бенедикт Френски масон, създал през 1767 г. в Лондон ложа под наименованието „Озарени Теософи“. (Масонство.)

ШАСТРА (санскр.) Трактат или книга, всеки един труд с божествен или признат авторитет, включително книгите на закона. Шастра в Индия и до днес означава човек, вещ в божествения и човешкия закон.

ШАТАРУПА (санскр.) „Имаща сто форми“; отнася се към Вак, която, като женски аспект на Брама, приема сто форми, т.е. това е Природата.

ШВЕТА-ДВИПА (санскр.) „Бял Остров“ или континент, един от сапта-двипите. Полковник Вилфорд се стремял да го отъждестви с Великобритания, но това не му се удало.

ШЕЙТАН (араб.) В мюсюлманската митология – едно от имената на дявола, а също една от категориите на джиновете. Според представите на мюсюлманите всеки човек е съпровождан от ангел и шейтан, подтикващи го съответно към добри и лоши постъпки. Шейтаните могат да приемат формата на хора, понякога имат имена. Било разпространено мнението, че поетите и прорицателите повтарят думите, внушавани им от шейтаните. (А.)

ШЕКИНА (ивр.) Титла, отнасяна от кабалистите към Малкут, десетият сефирот, а от юдаистите – към облака от слава, който почивал на Трона на Милосърдието в Светая Светих. Все пак, както се приподнася от всички равини на Мала Азия, нейната природа е по-възвишена – Шекина е покров на Ейн-Соф, Безкрайния и Абсолютния; следователно нещо подобно на кабалистичната Мулапракрити. (W.W.W.)

ШЕЛДРЕЙК, Рупърт (род. 1942) Англ. биохимик, чиято теория за морфогенетичните ( гр. „формообразуващи“) полета поставя под съмнение не само досегашните схващания на естествените науки, но и дава силен тласък на парапсихологията. Вселената не е статичен модел, а се променя, като следва определени, повтарящи се етапи във времето. На всяка форма и на всяка проява отговаря морфогенетично поле, което представлява памет и предпоставка за обновяване на процесите. Колкото повече промени настъпват, толкова по-силно е полето. Тези полета не съдържат материя и енергия и могат да въздействат извън времето и пространството. Ако част от даден вид промени своето поле и запази тази промяна за по-дълъг период, целият вид подлежи на промяната, тъй като чрез взаимодействие (морфичен резонанс) полетата осъществяват връзка между всички живи същества. (А.)

ШЕМАЛ (хфалд.) Самаел, дух на Земята, неин главен управник и гений.

ШЕМХАМФОРАШ (ивр.) „Отделно име“; чудотворно име, извлечено от субстанцията на божеството и проявяващо неговата самосъществуваща природа. Евреите обвинили Иисус, че похитил това име от Храма с помощта на магически изкуства и го прилагал при извършването на своите чудеса.

ШЕН (кит.) В древнокитайската митология и космогония – особена категория, в известна степен съответстваща на понятията „дух“, „божество“, „душа“. Под Шен се подразбирали и небесни духове, противопоставяни на злите духове, бесове – гуй, и известно одухотворяващо начало, управляващо всяко живо същество. Съществували жертвоприношения на небесните духове. Терминът „шен“ означава също светлата (ян) душа на човека (хун), противопоставяна на тъмната (ин) душа (по). В средновековните текстове могат да се намерят разсъждения и за наличието на Шен като особен вид „жизнена сила“ във всеки от вътрешните органи на човека. Съгласно учението за първоелементите, Шен е свързана с огъня. В късната народна митология Шен обикновено са просто добри духове, божества. (А.)

ШЕОЛ (ивр.) Ад в еврейската картина на света; област на неподвижност и бездействие, за разлика от Геена.

ШЕРУБ (ивр.) Наименование на ангелите в близост до Бога, същества с крила, които пазят рая. В Стария завет те имат четири лица: човек, лъв, телец и орел, които в християнското изкуство са символни образи на четиримата евангелисти (четирите животни). В т.нар. небесна демонологична йерархия (демонология), разработена от неоплатониците (неоплатонизъм), те заемат второто място. Те са духове на хармонията и отговарят за планетарната система. Затова са свързани с четирите постоянни знака на Зодиака (Телец, Лъв, Скорцион и Водолей). (А.)

ШЕСУ-ХОР (егип.) „Слуги на Хор“; ранните хора, заселили се в Египет, които били арийци.

ШЕША (санскр.) Ананта, великият Змей на Вечността, ложе на Вишну; символ на безкрайното Време в Пространството. В екзотеричните вярвания Шеша е представен във вид на хилядоглава и седемглава кобра; първата е цар на низшия свят, наричан Патала, втората – носител или опора на Вишну в Океана на Пространството.

ШИАТЦУ (яп.) „Пръстов отпечатък“; форма на масаж, която често се определя и като акупунктура, тъй като активира същите меридианни точки. В Източна Азия се използва в домашни условия при леки заболявания. (А.)

ШИВА (санскр.) Третото лице в индуската Троица (Тримурти). Бог от първи ранг и по своя характер на Разрушител стои по-високо от Вишну, Пазителя, тъй като разрушава, само за да възроди на по-висок план. Роден е като Рудра, Кумара, покровител е на всички йоги и като такъв се нарича Маха Йогин, велик аскет. Неговите титли са многозначни: Трилочана, „три-ок“; Маха дева, „велик бог“; Шанкара и пр.


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 74

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред