За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 68

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Ф

ФАКИР (араб.) Мюсюлмански аскет в Индия, мохамедански „йогин“. Това название често отнасят, макар и погрешно, към индуските аскети; тъй като, строго казано, само мюсюлманските аскети имат право на него.

*Владеят функциите на тялото си до степен да могат спират пулса на сърцето, да са неуязвими за огъня, да се потапят в летаргичен сън и т.н.*

ФАЛАС (халд.) Богиня, олицетворяваща морето, идентична с Тиамат и свързана с Тамти и Белита. Богиня, която родила всички видове първобитни чудовища в космогонията, изложена от Бероз.

ФАЛЕС (гр.) Гръцки философ от Милет (около 600 г. пр. Хр.), който учел, че цялата вселена е била сътворена от вода, докато Хераклит от Ефес твърдял, че тя е била сътворена от огън, а Анаксимен – от въздух (Ваю). Фалес, чието истинско име не е известно, взел името си от Фаллатх, в съответствие с философията, на която учел.

ФАЛИЧЕСКИ (гр.) Всичко, което се отнася към половия култ или външно има полов характер, като например индуските лингам и йони – символи на мъжката и женската произвеждаща сила, които не притежават нито едно от пошлите значения, които им приписват западните умове.

ФАЛК, Каин Хенул Евреин-кабалист, който творял „чудеса“. Кенет Маккензи цитира труда на немския летописец Архенойз (1788): „В Лондон живее необикновен човек, който в течение на трийсет години се е прославил с кабалистичните си съчинения. Неговото име е Каин Хенул Фалк. Някой си граф Дьо Равцов, със звание фелдмаршал, който неотдавна умрял по време на служба във Франция, се кълне, че е виждал този Фалк в Бунсвик и че призоваването на духове е ставало в присъствието на надеждни свидетели.“ Тези „духове“ били елементали, които Фалк правел видими с помощта на заклинания, прилагани от всеки кабалист. Неговият син Йохан Фридрих Фалк, бил също така забележителен кабалист и някога е ръководел кабалистична школа в Лондон. Той се занимавал със златарство и оценка на брилянти и бил заможен човек. Днес всеки, който искрено изучава окултизма, може от кора до кора да прочете в някоя библиотека в Лондон мистичните писания и редките кабалистични съчинения, които той е завещал на доверено лице. Трудовете на Фалк, както и преди, остават във вид на ръкописи и някои са зашифровани.

ФАНА (ар.) „Изчезвам“; наименование в ислямската мистика за приближаване към Бога, съзерцание на Бога, като се заличават всички човешки качества и съзнанието е изгаснало. Различава се от буддиската нирвана, тъй като Азът продължава да функционира. Често за подобно състояние се употребява и понятието сафа (чистота). (А.)

ФАНЕС (гр.) Един от Орфичната триада – Фанес, Хаос, Хронос (Кронос). Това била троицата на западните народи в дохристиянския период.

ФАРБАУТИ (сканд.) Великан в Еда; „гребец“; баща на Локи, чиято майка била великанката Лаувей (покрит с листа остров); тази генеалогия подбудила У.С.У. Ансон в „Asgard and the Gods“ да забележи, че гребецът, или Фарбаути, вероятно „бил... великан, който се спасил от потопа в лодка и че последната (Лаувей) е островът, към който той плавал“ – това представлява още една версия за потопа.

ФАРВАРШИ (мазд.) Същото, което е феруер, противоположен (в смисъл на противопоставен) двойник. Духовен дубликат на още по-духовен оригинал. Така Ариман е феруер или фарварши на Ормузд – Юdemon est deus inversus“, Сатаната-Бог. Архангел Михаил, „богоподобният“, е феруер на този бог. Фарварши е сянка или тъмната страна на Божеството – или негова по-тъмна подоснова.

„ФАРГАРД“ (зенд.) Раздел или глава със стихове във „Вендидад“ на парсите.

ФА-СЯН (кит.) Китайски пътешественик и автор от ранните векове на християнството, писал за буддизма.

ФАФНИР (сканд.) Дракон на Мъдростта.

„ФА-ХУАН-ЦЗИН“ (кит.) Китайски труд по космогония.

ФЕБА (гр.) Име, дадено на Диана, или Луната.

ФЕБ АПОЛОН (гр.) Аполон в качеството му на Слънце, „светлина на живота и света“.

ФЕЛИ (халд.) Велик Дракон, който, както се твърди, символично прегръща вселената. С еврейски букви това е TLI = 400 + 30 + 10 = 440: когато „негова грива (първата буква) е обуздана“, казват равините – остава 40, или еквивалента Мем; М = Вода, водите над твърдта.

ФЕНГ ШУЙ кит: фенг – „вятър“, шуй – „вода“, китайска форма на геомантия, известна още като астроекология или метод на местните въздействия. Практиката на фенг шуй се състои в откриването на драконовите линии (земна маркировка), които протичат през вътрешността на Земята; това са потоците от чи, които проникват през целия космос. Само положителните линии чи носят щастие, мир и дълъг живот, затова фенг шуй се определя като изкуство да живееш на правилното място в хармония с природата. Едно от най-важните правила е ориентацията по небесните направления, т.е. отношенията между съзвездията и географските посоки. Вътрешната подредба (разположение, избор на цветове, място на огледалата, помещения за съответни цели и др.) е също част от изкуството фенг шуй. Местата за живеене се рапределят като сфера за живите и сфера за мъртвите. (А.)

ФЕНОМЕН (гр.) „Явление“; нещо невиждано до този момент и загадъчно, причината за което е неизвестна. Ако оставим настрана различните видове феномени, като космични, електрически, химически и т.н. и говорим изключително за феномените на спиритизма, да не забравяме, че теософски и езотерично всяко „чудо“ – започвайки от библейските и завършвайки с тавматургичните (тавматургия) – е просто феномен, но нито един феномен никога не е бил чудо, т.е. нещо свръхестествено или намиращо се извън законите на природата.

ФЕНРИР (сканд.) В скандинавската митология – гигантски вълк, едно от трите хтонични (хтония) чудовища, деца на Локи. Тъй като всички пророчества казвали, че Фенрир е създаден за унищожаването на боговете, те му надянали верига (Глейпнир, която гномите изработили от шума на котешките стъпки, женска брада, корена на планините, рибешко дихание, мечи жили и птича слюнка) и го приковали към скала. В Старата и Младата Еда се описва как преди края на света Фенрир се откъсва от веригите и в последната битка на хтоничните чудовища и великаните поглъща Один, а Видар, отмъщавайки за баща си, разкъсва неговата паст. Фенрир поглъща слънцето. (А.)

ФЕРХО (гност.) Висшата и най-велика творяща сила при назарейските гностици. („Кодекс на назареите“.)

ФЕТАХИЛ (гр.) Низшият творец в „Кодекс на назареите“.

ФЕТИШ, фетишизъм От португалски – „изкуствен магьосник“; наименование за почитане на неодушевени предмети сред традиционните общества (племена) в южна Африка и северна Азия. Различават се две форми. 1. Динамичен фетишизъм – на определени предмети се приписват свръхестествени сили (скали, вода, дърво и др.), като от тях се изработват амулети и талисмани. 2. Анималистичен фетишизъм – във вещи и предмети се завтарят духове, които се идентифицират с тях. (А.)

ФЕЯ От лат. fatua – „предсказателка“ и fata – „богиня на съдбата“ през фр. fee „магьосничка“; свръхестествено същество или природен дух, който помага на хората, но може и да им вреди. Приписва им се отвличане на деца; с тяхна помощ растат цветята. Вярата в съществуването на феи е разпространена в цял свят – една от версиите за това е персонификацията на природните феномени. Някои автори твърдят, че те наистина съществуват – етерни създания, които обитават чисти, неопетнени от хората места. (А.)

ФИДЕИЗЪМ (лат) “Вяра“; движение, стремящо се да подчини науката на религията, да използва научното знание за защита на религиозните догми. В неговата основа лежи твърдението, че науката дава само знание за явленията, фактите, вторичните (физически) причини, но не може да разкрие първичните (свръхестествените) причини и да обясни най-дълбоките източници на битието. (А.)

ФИКСИРАНИ ЗВЕЗДИ Светещи със собствена светлина звезди, които поради неголямото им движение, се определят като „неподвижни“. Именно те се виждат на вечерното небе и от хилядолетия са ориентири за годишните времена и посоките на света. От огромното число фиксирани звезди около 100 са определящи за рождения и за мундиалния хороскоп. Влиянието на една фиксирана звезда се усилва, ако има отношение (аспект – същата или хармонизираща дължина на вълната) с дадена планета. Общо взето влиянието на една фиксирана звезда се приема аналогично на влиянието на една или повече планети. (А.)

ФИЛАЛЕТ, Евгений Розенкройцерското име, прието от Томас Воган, средновековен английски окултист и философ на огъня. Той бил изтъкнат алхимик. (W.W.W.)

ФИЛАЛЕТИ (гр.) „Обичащи истината“; това име било дадено на александрийските неоплатоници, наричани също аналогетици и теософи. Тази школа била основана от Амоний Сакас в началото на ІІІ в. и просъществувала до V в. Към нея принадлежали най-великите философи и мъдреци на онова време. (Александрийска школа.)

ФИЛЕ (гл.) Остров в Горен Египет, където бил разположен прочутият храм със същото име, чиито руини пътешествениците могат да видят и днес.

ФИЛОН ЮДЕЙ Елинизиран евреин от Александрия, известен историк и писател; роден около 30 г. пр. Хр., умрял около 45 г. Той би трябвало да е добре запознат с най-великото събитие на І в. от нашата ера – Христос, неговия живот и драмата на Разпятието. И все пак той напълно мълчи за това, както в своето щателно изброяване на сектите и братствата, съществували по онова време в Палестина, така и в описанията на Ерусалим от онези дни. Той бил голям мистик и неговите трудове изобилстват от метафизични и благородни мисли, а в езотеричните знания в течение на няколко века нямал равен на себе.

ФИЛОСОФИ НА ОГЪНЯ Название, дадено на херметистите и алхимиците от средновековието, а също и на розенкройцерите. Последните, като последователи на теурзите (теургия), смятали огъня за символ на Божеството. Той бил източник не само на материални атоми, но и вместилище на духовни и психически сили, оживяващи ги чрез енергия. В широк смисъл огънят е тройствен принцип; езотерично – седморен, подобно на всички останали стихии. Както човекът се състои от дух, душа и тяло, плюс четворния аспект, същото е и с Огъня. Така в трудовете на Робърт Флуд (де Флуктиб), прочутият розенкройцер, Огънят се състои от: 1. Видим пламък (тяло); 2. Невидим, астрален огън (душа); и 3. Дух. Четирите аспекта са топлина (живот), светлина (ум), електричество (камични и молекулярни сили) и синтетична същност, задграничен дух, или основна причина за неговото съществуване и проява. Когато пламъкът угасва на обективен план, за херметиста и розенкройцера той само преминава от видимия свят в невидимия, от познаваемото в непознаваемото.

ФИЛОСОФСКИ КАМЪК Нарича се също „Прах на Проекцията“. Това е Magnum Opus на алхимиците, цел, към чието постигане те се стремят на всяка цена, субстанция, притежаваща силата да превръща по-малко благородните метали в чисто злато. Обаче мистично Философският Камък символизира трансмутацията на низшата животинска природа на човека във висша и божествена. (Алхимия.)

ФИЛОСТРАТ (гр.) Биограф на Аполоний Тиански, описващ живота, пътешествията и приключенията на този мъдрец и философ.

ФИЛФОТ (сканд.) Оръжието на Тор подобно на свастика или кръст джайна с четири края; обикновено се нарича „Чук на Тор“.

ФИНДХОРН Село в североизточна Шотландия, където през 1962 г. Питър и Айлийн Кади и Дороти Маклийн основават колония. В своите книги Айлийн Кади описва как духовното същество „Еликсир“ ги ръководи в техните действия. На едно неплодородно парче земя те отглеждат цветя и зеленчуци с невероятни размери. Те обясняват резултатите не само като следствие на биотехнологиите, но и на помощта на природните духове (деви), които работят заедно с тях. През следващите десет години Финдфхорн се превръща в един от най-важните центрове на движението Нова епоха, наречен „университет на Светлината“, където хората трябва да се научат на нови взаимоотношения с живата природа. Комуната издава списание. (А.)

ФЛАГЕИ (херм.) Название, дадено от Парацелз на особен род ангели-хранители или гении.

ФЛЕГИА (гр.) Потънал в доисторически времена древен остров, отъждествяван от някои писатели с Атлантида; също така народът на Тесалия.

ФЛУВИЙ ТРАНСИТУС (лат.) Тайно писмо или „прекосяване на Реката“ (Хебар). Корнелий Агрипа дава тази азбука. В „Ars Quatuor Coronatorum“, т.III, част II, 1890 г., отчет от заседанието на ложата „Кватур Коронати“ на франкмасоните, номер 2076, може да се намери копие от тази азбука, а също странни стари букви под названието мелахим, и „небесна азбука“ дадена от У. Уин Уесткот. Явно тази ложа е единствената в Англия, която наистина сериозно изучава „скритите тайни на Природата и Науката“.

ФЛУД, Робърт Известен най-вече като Робърт дьо Флуктиб, глава на „Философите на Огъня“. Прославен английски херметист от ХVІ в. и плодовит автор. Той писал за същността на златото и на други мистични и окултни теми.

„ФОНС ВИТЕ“ (лат.) Съчинение на Ибн Гебирол, еврейски философ от Арабия през XI в., който го нарекъл „Мегор Хайюн“ или „Източник на Живота“ (ЮDe Materia Universali“ и „Fons Vitae“). Западните кабалисти го провъзгласили за наистина кабалистичен труд. Учените открили в публичните библиотеки няколко ръкописа, латински и еврейски, на това прекрасно произведение; сред тях е и откритият от Мунк през 1802 г. Латинското име на Ибн Гебирол било Авицеброн – име, добре известно на всички изтоковеди. (Равини.)

ФОРЕГ (гр.) Име на седмия титан, неспоменаван в космогонията на Хезиод. Титан на „тайната“.

ФОРМИНКС (гр.) Седемструнната лира на Орфей.

„ФОРОНЕДА“ (гр.) Поема, чийто герой е Фороней; този труд не се е запазил.

ФОРОНЕЙ (гр.) Титан; прадядо и родител на човечеството. Според легендата на Арголида, на него, подобно на Прометей, било доверено да донесе огъня на земята (Павзаний).

ФОХАТ (тибет.) Термин, представляващ активната (мъжка) мощ на Шакти (женската произвеждаща сила) в природата. Същност на космичното електричество. Окултен тибетски термин за обозначаване на дайви-пракрити, предвечната светлина, а в проявената вселена – вечно присъстващата електрическа енергия и непрекъснато действащата разрушаваща и изграждаща сила. Езотерично това е същото; Фохат е всемирна движеща жизнена сила, едновременно и двигател, и движена.

ФО-ЧЖУ (кит.) „Властелина Будда“, което означава обаче просто преподавател на доктрините на Будда. Фо означава гуру, живеещ обикновено в храма на Шакямуни Будда – Фо-майю.

ФРАВАШИ (зенд.) Абсолютен дух.

*Отначало фраваши били свързани с представите за умрелите предци, продължаващи задгробно съществуване. В зороастрийския пантеон фраваши са пред- и постсъществуващи по отношение на човека елементи на неговата същност. Фраваши са създадени от Ахура Мазда, който самият притежава фраваши.*

ФРЕН (гр.) Питагорейски термин, означаващ това, което наричаме кама манас, осенен от буддхи манас.

ФРИГ или Фрея (сканд.) В Еда Фриг е майка на боговете, подобно на Адити във Ведите. Тя е тъждествена със северната Фрея на германците и в своя низш аспект била почитана като все-хранеща Майка Земя. Тя седяла на златен трон, изтъкан от паяжината на златна светлина, с три божествени деви, нейни прислужници и вестоносци, и била заета с преденето на златни нишки за награда на добрите хора. Тя е Изида и Диана едновременно, тъй като е също Холда, могъщ ловец, тя е и Церера-Деметра, която покровителства земеделието – Луна и природа.

ФРОЙД, Зигмунд (1856-1939) Австрийски лекар и психолог, основател на психоанализата. Заедно с Бройер изучава в Париж случаи на хистерия и приложението на хипнозата. Резултатите от изследванията публикуват в съавторската книга „Студии върху хистерия“ (1895), в която констатират, че душевни подсъзнателни конфликти могат по хипнотичен път да бъдат осъзнати и чрез предизвиканата реакция – да се отстранят. Фройд продължава самостоятелно да работи и публикува през 1900 г. труда си „Тълкуване на сънищата“. Психоанализата отделя решаващо място на скритото под тънкия пласт на съзнанието подсъзнание. Пътят към подсъзнанието са сънищата; следователно целта е да се разкрие скрития (латентен) смисъл от изявения „текст“ на сънищата, да се извади от подсъзнанието и съзнателно да се осмисли. Този протичащ назад (редуктивен) метод се сблъсква с три трудности: 1. Сънят служи като цензура, при която скритият смисъл на сънищата, докато достигне своя израз, се притъпя и изгубва. 2. Същностното преобразуване се изявява в картини и символи (главно сексуални). 3. При един вид повторна преработка сънищата добиват известна прилика. От анализа на сънищата Фройд разработва общ възглед за структурата на инстинктите (нагона) при човека. Енергиите на нагона (сексуалните енергии) при прекрачването на прага на съзнанието се цензурират и изтласкват обратно в неосъзнатото; но те не се унищожават, а се завръщат като невротични подтици. Тези подтици сюблимират (изявяват се) като научни, художествени, религиозни и др. импулси и по този начин преодоляват бариерата на цензурата. Съществено за психонализата е разкриването на обекта на избора (на либидото). При детето обектът на удоволствието е собственото тяло. Между 2-та и 5-та година майката или бащата се превръщат в сексуална цел. При сина се стига до неосъзната връзка с майката (Едипов комплекс) и съперничество с бащата (при дъщерите сексуалната цел е бащата). Личността, според Фройд, се състои основно от То, Аз и Свръхаз. „То“ е носител на страстите, нагона и се отъждествява с всичко неосъзнато и потиснато. Свръхазът е следствие на Едиповия комплекс и идентифицирането с бащата, след като бъде отстранена неосъзнатата връзка с майката. Азът е следствие на То и Свръхаза и притежава разум. При това той направлява подтиците на То, така че никакво действие не може да се извърши без неговото съгласие. Психическите проблеми (неврозите) са израз на вътрешнодушевен конфликт, при който функцията на Аза е застрашена от То или Свръхаза. Решаването на проблема на това ниво, най-често води до заболяване. (А.)

ФТАХ (егип.) Бог на смъртта; подобен на Шива, разрушителя. В късната египетска митология – бог на Слънцето. Това е трон или местонаходище на Слънцето и негов окултен гений или управник в езотеричната философия.


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 68

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред