За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 63

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Т

ТААРОА (таит.) Съзидателна сила и главен бог на таитяните.

ТАБЛИЦАТА НА ИЗИДА Истински паметник на египетското изкуство. На нея богинята Изида е изобразена в много свои аспекти. Йезуитът Кирхер я описва като медна плоча, покрита с черен емайл и сребърни инкрустации. Тя принадлежала на кардинал Бембо и поради това се наричала „Tabula Bambina sive Mensa Isiaca“. Под това наименование тя е описана от У. Уин Уесткот, който дава нейната „история и окултно значение“ в извънредно интересната и високонаучна книга (с фотографии и илюстрации). Тази таблица, както смятали, била по обета пожертвана на Изида в един от нейните многобройни храмове. При плячкосването на Рим през 1521 г. тя попаднала у един войник, който я продал на кардинал Бембо. След това преминала при херцог Мантуи в 1630 г., след което била загубена.

ТАВМАТУРГИЯ „Чудотворство“; способност да се творят чудеса с помощта на боговете. От гръцките думи „таума“, „чудо“, и „теургия“, „божествено дело“.

ТАД-АЙКИЯ (санскр.) „Тъждественост“; отъждествяване или единство с Абсолюта. Всемирната, непознаваема Същност (Парабрахм) във Ведите няма наименование, към нея обикновено се обръщат като към Тад, „То“.

ТАЙГЕТ (гр.) Една от седемте дъщери на Атлас – третата, станала впоследствие една от Плеядите. Тези седем дъщери, по преданието, олицетворяват седемте подраси на четвърта коренна раса, расата на атлантите. (Раси.)

ТАЙДЖАСИ (санскр.) „Сияещ“, „пламтящ“ – от теджас; „огън“; понякога се употребява за определение на манасарупа, „тялото на мисълта“, а също на звездите.

ТАЙНАТА ДОКТРИНА Общо наименование, дадено на езотеричните учения от древността.

ТАЙОЕР (егип.) Женски Тифон, хипопотам, наричан също Ta-ur, Ta-op-oer и т.н.; тя е Thoueris на гърците. Тази съпруга на Тифон изобразявали във вид на чудовищен хипопотам, седящ на задните си лапи с нож в едната ръка и свещен възел в другата (паша на Шива). Гърбът й бил покрит с крокодилски люспи и имала крокодилска опашка. Тя се нарича Теб, поради което Тифон понякога също наричат Теб. На паметник от шеста династия тя е назована „кърмачка на боговете“. В Египет се страхували от нея повече, отколкото от Тифон.

ТАЙРИЯГИОНЯ (санскр.) Петото творение или по-точно петата степен на творението, творението на низшите животни, влечугите и т.н. (Тиряксрота.)

ТАЙЦЗИ (кит.) “Висше начало“, „велик предел“; в китайската космология и митология едно от основните понятия. В космологичните представи на втората половина от първото хилядолетие пр. Хр. тайцзи изпъква като изходна точка за възникването на множеството на нещата, цялата вселена. В „Сици-чжуан“ се казва: тайцзи ражда две (елементарни) форми (силите ин и ян), които раждат четири (вторични) форми (силно и слабо ин и силно и слабо ян), поражда осем гуа (небе, пара, огън, гръм, вятър, вода, планина, земя). Коментарите, написани в III и VII в., поясняват, че тайцзи поражда две елементарни форми, тъй като битието непременно започва в небитието. Тайцзи е съществувало преди разделянето на небето и земята, когато първоначалната жизнена енергия (ефирът) се намирала в смесено (хаотично) състояние и била единна, т.е. явявала се е „велико начало“, „велико единство“ (Тай-и)“. (А.)

ТАЙШАН (кит.) “Велика планина“; в китайската митология свещена планина. Като място на жертвоприношения на небето Тайшан се свързва с мистичния управник Шун и дори с първия прародител Фу-си. Смятало се, че на Тайшан се пазят златни кутийки с нефритови пластини, на които са написани продължителността на живот на хората. Към първите векове на н.е. се отнасят представите за Тайшан като подобие на задгробния свят; недалеч от Тайшан, край хълма Хаоли, се събират душите на умрелите. (А.)

ТАКАМА-НО ХАРА (яп.) “Равнина на високото небе“; в японската митология – върховният небесен свят, място, което обитават небесните богове, божествени предци, за разлика от земята – място за обитаване от земните духове и хората. Тук господарка е богинята Аматерасу, главно божество на шинтоиския (шинто) пантеон, тук са разположени нейният дом и оризови полета. (А.)

ТАЛИСМАН От арабското тилисм или тилсам, „магическо изображение“. Предмет, направен от камък или метал, или от свещено дърво; често – парче пергамент с букви и изображения, нанесени при определени планетни въздействия във формата на магически формули и даван от вещ в окултните науки на някой незнаещ – да го предпази от зло, или за реализирането на определена цел. Все пак най-голямата сила и действие на талисмана се съдържа във вярата на неговия притежател; и това не е поради лековерността на последния и не поради това, че талисманът не притежава сила, а понеже вярата е качество, притежаващо много мощна съзидателна сила и затова – несъзнателно за самия вярващ – стократно увеличава мощта, първоначално дадена на талисмана от този, който го е приготвил.

ТАЛМИДАЙ ХАКАМИМ (ивр.) Клас мистици и кабалисти, които в „Зохар“ са наречени „ученици на Мъдрия“ и които били сарисим, или доброволни евнуси, ставайки такива по духовни съображения. (Вж. Мат., XIX, 11-12, мястото, където се възхвалява подобен акт.)

„ТАЛМУД“ (ивр.) Равински коментари към еврейското вероучение. Той се състои от две части: древна, „Мишна“, и по-съвременна, „Гемара“. Евреите, наричат „Петокнижието“ написан закон, а „Талмуда“ – неписан или устен закон. (W.W.W.)

„Талмуд“ съдържа граждански и църковни закони на евреите, приписващи на тази книга голяма святост. Тъй като с изключение на посочената разлика между „Петокнижието“ и „Талмуд“, първата, както те заявяват, не може да претендира за приоритет пред втората, тъй като на Планината Синай Мойсей е получил и двете едновременно от Йехова, като едната записал, а другата предал устно.

ТАМАРИСК или Ерика Свещено дърво в Египет, притежаващо силни окултни свойства. Много храмове били заобиколени от тези дървета, особено храмът във Филе, най-свещеният от всички, тъй като се смятало, че под него е погребано тялото на Озирис. (Дърво на живота.)

ТАМАС (санскр.) Качество на тъмнината, „замърсеността“ и инертността; също така качество на невежеството, тъй като материята е сляпа. Термин, използван в метафизичната философия. Това е низшата от трите гуни или основни качества.

ТАМПЛИЕРИ Съкратено наименование на ордена „Бедните рицари на Христа от храма на Соломон“, основан през 1119 г. за закрила на поклониците в Ерусалим от сарацините; мястото на лагеруването е бил някогашният Соломонов храм. Членовете на ордена са давали обет за бедност, безбрачие, послушание и борба срещу неверниците. Чрез наследства, търговия и финансови сделки орденът, който от 1139 г. е пряко ръководен от папата, скоро разпространява своето влияние в цяла Западна и Югозападна Европа. Неговата власт и богатство добиват такива размери, че френският крал Филип Хубавия нарежда през 1307 г. много от членовете му да бъдат арестувани. Повечето са екзекутирани поради признанията им (вероятно получени под натиск) за действия, квалифицирани като „неморални“ и „дяволски“. По молба на краля папата разпуска ордена през 1312 г. Остава неизяснен въпросът, дали тамплиерите само външно са изповядвали християнството, а тайно са приели култа към сатаната или само определена, ръководна прослойка се е обоготявала и упражнявала власт, използвайки ритуалите на черната магия. (А.)

ТАМТИ (халд.) Богиня, същото което е и Белита. Тамти-Белита е олицетвореното Море, майка на град Ерех, халдейският Некропол. Астрономично Тамти – това е Астар или Ищар, Венера.

ТАМУЗ (сир.) Сирийско божество, почитано от евреите-идолопоклонници и от сирийците. Жените на Израил извършвали ежегодно оплакване на Адонис (този прекрасен юноша е тъждествен с Тамуз). Празникът в негова чест бил свързан със слънцестоенето и започвал от новолунието през месеца на Тамуз (юли); провеждал се главно в Библос във Финикия; но бил честван дори и през ІV в. сл. Хр. във Витлеем, тъй като св. Иероним изказва („Послания“) своите оплаквания със следните думи: „На Витлеем горичката на Тамуз, т.е. Адонис, хвърляла своята сянка! И в пещерата, където някога е плачел младенецът Иисус, оплаквали любимия на Венера.“ И действително, в Мистериите на Тамуз, или Адонис, цяла седмица преминавала в оплакване и скръб. След погребалните процесии следвал пост, а после тържества; тъй като се смятало, че след поста Адонис-Тамуз възкръсвал от мъртвите, няколко дни без прекъсване продължавали необуздани оргии с веселие, храна и пиене, както е сега на Пасха.

ТАНАИМИ (ивр.) Еврейските посветени, високоучени кабалисти на древните времена. „Талмуд“ съдържа различни легенди за танаимите и дава имената на главните сред тях.

ТАНГА-ТАНГО (перуан.) Идол, ползващ се с голяма почит сред перуанците. Това е символ на Ttiune, или Троицата, „Един в три и три в Един“, той вече е съществувал преди н. е.

„ТАНДЖУР“ (тибет.) Сборник от буддиски трудове, преведени от санскрит на тибетски и монголски език. Това е най-големият канон, съдържащ 225 големи тома на различни теми. „Канджур“, който съдържа указания или „Словото на Будда“, се състои от 108 тома.

ТАНМАТРИ (санскр.) Типове или зачатъци на петте стихии; фините същности на последните, лишени от всякакви качества и тъждествени със свойствата на петте основни – земя, вода, огън, въздух (Ваю) и ефир; т.е. танматрите, в един от своите аспекти, са: обоняние, вкус, осезание, зрение и слух.

ТАНТРА (санскр.) „Закон или ритуал“; определени мистични и магически трудове, чиято главна особеност е поклонението на женска сила, олицетворена в шакти – Деви или Дурга (Кали, съпругата на Шива); това е особена енергия, свързана с половите ритуали и магически сили – най-лошата от формите на черната магия и вещарството.

ТАНТРИЗЪМ Религиозно учение от втората половина на І в. сл. Хр. в индуизма и буддизма; контактът с божествата се осъществява чрез магически средства, като основните предписания се съдържат в тантрите. Възприема се и учението на йога и на шактизма. (А.)

ТАНТРИКА (санскр.) Церемонии, свързани със споменатото по-горе поклонение. Шакти притежава двояка природа, бяла и черна, добра и зла, поради което шакти се делят на два вида, дакшиначаря и вамачаря или шакти на дясната и на лявата ръка, т.е. „бели“ и „черни“ чародейци. Поклонението на последните във висша степен е разпуснато и безнравствено.

ТАНХА (пали) Жажда за живот. Желанието да се живее и привързаността към живота на тази земя. Тази привързаност е причина за преражданията, или превъплъщенията.

ТАОР (ивр.) Mundus, „свят“; име, дадено на Божеството – такова определение посочва вярата в пантеизма (Пан).

ТАПАС (санскр.) „Отвлеченост“, „медитация“. „Да се извършва тапас“ означава да се седи с цел съзерцание. Поради това много често наричат аскетите тапаси.

*“Топлина“, „горещина“, „жар“, „мъчение“; в древноиндийската митология – космична горещина като универсален космогеничен принцип. Той лежи и в основата на мирозданието (от Тапас се родили законът и истината, нощта, океанът – от океана годината, разпределяща дните и нощите и т.н.), и в основата на религиозното поведение – умъртвяването на плътта, аскетизма, който също така е отражение на тапас.*

ТАПАСА-ТАРУ (санскр.) Sesamum Orientale, дърво, едно от най-свещените при древните аскети на Китай и Тибет.

ТАПАСЯ (санскр.) Старание, енергичност, усилие на личната воля, аскетична сила, аскетизъм; концентрация на волята и енергията за управление на ума, виталното и физическото тяло и за тяхното изменение или за внасянето на висше съзнание в низшите форми, или за други йогически или висши цели. (А.)

ТАПОЛОКА (санскр.) Царство на девите на огъня, наричани вайраджи. То се нарича „свят на седемте мъдреци“, а също така „царство на изкуплението“. Една от Шащалоките (шестте свята) над нашия, седмия.

ТАПОЯДЖНЯ (санскр.) Тапас като жертвоприношение; аскетизъм на самодисциплината и енергията на душата, насочена към най-висша цел. (А.)

ТАРА (санскр.) Съпругата на Брихаспати (Юпитер), похитена от Цар Сома, Луната, което довело до войната между богове и асури. Тара олицетворява мистичното знание, противоположност на ритуалистичната вяра. Тя е майка (със Сома) на Будхи, „Мъдростта“.

ТАРАКАМАЯ (санскр.) Първата война на Небесата заради Тара.

ТАРАКА РАДЖА-ЙОГА (санскр.) Една от браминските системи на йога за развитието на чисто духовни сили и знание, водещи към нирвана. (Раджа-йога.)

ТАРГУМ (халд.) „Тълкуване“; от „таргем“, тълкувам. Изложение на еврейските писания. Някои от Таргумите са силно мистични, като при това арамейският (или таргумски) език се използва навсякъде в „Зохар“ и другите кабалистични книги. За да се различава този език от еврейския, наричан „лице“ на свещения език, него го наричат ahorayim, „обратната част“. Неговият истински смисъл трябва да се чете между редовете, съгласно определени методи, които се давали на изучаващите. Латинската дума тергум, „обратно“, е получена от еврейското или по-точно арамейското и халдейското таргум. „Книгата на Даниил“ започва на еврейски език и е напълно разбираема до глава II, 4, когато халдейците (маговете-посветени) започват да говорят с царя на арамейски – не на еврейски, както неправилно е преведено в протестантската Библия. Преди да започне да тълкува на царя неговия сън, Даниил говори на еврейски, но самия сън обяснява (гл. VII) на арамейски. „Така и в „Ездра“ (IV, V и VI) думите на царя се дават буквално, но всичкото това е на арамейски език“ – казва Исак Майер в своята „Кабала“. Съществуват Таргуми от различни векове; последните вече проявяват признаци на мазоретската система (мазоретични точки), или системата на гласните, което ги прави още по-пълни с умишлени маскировки. Съветът „Pirke Aboth“ (гл. I, параграф 1) – „Скрий „Тора“ (закона) – наистина точно бил следван както в Библията, така и в Таргумите.

ТАРО Състои се от 78 карти, от които 22 са наричат „големите Аркани“ и 56 – „малките Аркани“. Таро са били карти за игра, изработени така пищно, че малко хора са могли да ги притежават. В началото на ХІХ в. използват картите за предсказване, по-късно се свързват със символиката на окултизма. В 1870 г. френският учен Курт де Гебелин стига до извода, че таро е част от неизвестна книга на старите египтяни. Изображенията по картите отразяват тайното знание на египетските свещеници, получено от Изида и Озирис. Тезата не е доказана, но се изработва нова версия на таро, а почитателите определят и мястото, където са се съхранявали първите образци върху златни листове – храм, отдалечен на седем мили от Мемфис. Предположението е отхвърлено и от Елифас Леви, който, от своя страна, свързва картите таро с кабала и придава на големите Аркани значението на 22-те букви на еврейската азбука. Папюс, Матърс и др. разработват по-нататък тази систематика, като Матърс разглежда малките Аркани в духа на кабалистичното дърво на живота. Следващата версия е на Осуалд Уърд, който разглежда таро преди всичко като книга на посвещението и отпечатва карти, които коренно се различават от тези на Гебелин. Кроули издава картите, придържайки се към цветовата символика на „Златната зора“, като придава подчертано сексуален характер на фигурите. Днес най-често използваните карти са изработени по проект на Артър Уейт. (А.)

ТАСИСУДУН (тибет.) „Свят град на учението“; обаче в него има повече дугпа, отколкото светии. Това е главната резиденция в Бутан на църковната глава на сектата бон – Дхарма Раджа. Той, външно уж северен буддист, представлява просто поклонник на древните богове-демони на местните жители – природни духове или елементали, на които се покланяли в тази страна преди въвеждането на буддизма. В Източен или Велик Тибет не се допуска нито един чужденец и на малцината учени, които се осмеляват да пътешестват в тези забранени райони, не им позволяват да навлязат по-навътре от граничните области на земята Бод. Те скитат по Бутан, Сиким, навсякъде по протежение на границата на тази страна, но не могат нищо да узнаят за истинския Тибет, а следователно – за истинския северен буддизъм, или ламаизъм на Цзонкапа.

ТАТ (егип.) Египетски символ; вертикална кръгла стойка, стесняваща се към върха, с четири напречни греди на върха. Използвали се в качеството им на амулети. Горната част представлява обикновен равностранен кръст. Последният, на своята фалична основа, символизирал двата принципа на творението, мъжки и женски и се отнасял към природата и космоса; но сам по себе си тат, с атф (или атеф) на върха, тройната корона на Хор – две пера с урей отпред – представлявал седморния човек, като при това кръстът, или кръстачката, означава низшата четворка, а атф – висшата триада. Както точно забелязва д-р Берч: „Четирите напречни греди ... представляват четирите основи на всички неща, а тат е символ на здравината“.

ТАТВА (санскр.) Вечно съществуващото „То“; също така различни принципи в Природата, в тяхното окултно значение. „Татва Самата“ е труд по философията санкхя, приписван на самия Капила. Също така – абстрактните принципи на съществуването или категорията, физически и метафизически. Фините елементи – пет в екзотеричната, седем в езотеричната философия – сравнявани с петте и седемте чувства на физически план; последните две чувства са все още латентни у човека, но ще бъдат развити в последните две коренни раси.

ТАТВАДЖНЯНА (санскр.) Знание на същностните принципи на Битието или същностните начини на действие на самосъществуването; познание на истината. (А.)

ТАТВАС (санскр.) 1. Наименование в индийската философия на 36 степени на развитието на Единното към множество. 2. Петте състояния на вибрация на световния етер, които носят имената на петте елемента: тайджас (огън), дритхиви (земя), апас (вода), ваю (въздух), акаша (етер). В тантризма елементите получават и определен цвят и геометрична форма: огън – червен, равнобедрен триъгълник; земя – жълт, квадрат; вода – сребрист, лежащ на полудъгата полумесец; въздух – синьозелен кръг; етер – тъмновиолетово, яйцевидно тяло. Чрез комбинацията на 5-те татвас се образуват други 20, като към единия се прибавя в умален размер един от другите четири. (А.)


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 63

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред