За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 54

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

П 2

ПРЪСТЕНИ МАГИЧЕСКИ Като талисмани съществували във фолклора на всеки народ. В Скандинавия подобни пръстени винаги се свързвали с елфите и гномите, които били смятани за господари на талисманите и понякога ги давали на тези хора, които искали да защитят. По думите на летописеца „тези магически пръстени носели на техния притежател щастие, докато се пазели старателно; но тяхната загуба се съпровождала от ужасни нещастия и неизразимо страдание“.

ПСИ Парапсихологичен термин за „психични“ способности, които „позволяват на човек да контактува със заобикалящата го среда без помощта на сетива и мускули“, както и за явленията, свързани с тези способности (екстрасензорно възприятие, психокинеза и др.) (А.)

ПСИЛИ (гр.) Заклинатели на змии в Африка и в Египет.

ПСИХЕ (гр.) Животинска, земна Душа; низш манас.

*Нарича се още Психея, олицетворение на душата, диханието. Психея се отъждествявала с едно или друго живо същество, с отделни функции на живия организъм и негови части. Диханието на човека се доближавало до подухването, вятъра, вихъра, крилатостта. Душите на умрелите се представят като вихър от призраци около Хеката. Психея се изобразявала върху паметниците на изобразителното изкуство като пеперуда, ту излитаща от погребалната клада, ту отправяща се в Аид (царството на мъртвите). Понякога пеперудата направо се отъждествявала с умрелия. Психея се представяла и като летяща птица. Душите на умрелите в Аид се рисуват като летящи, те долитат при миризмата на кръв, реят се като сенки и сънища.*

ПСИХИЗЪМ От гръцката дума психе. Термин, който днес доста произволно отнасят към ментални феномени от всякакъв вид, например медиумството и по-високата сензитивност, хипнотичната възприемчивост и вдъхновеното прорицателство, простото ясновидство в астралната светлина и истинското божествено пророчество; казано накратко, тази дума включва всички фази и прояви на сили и потенция на човешките и божествени Души.

ПСИХОГРАФИЯ (автоматично писане) Дума, приложена за пръв път от теософите; тя означава писане под диктовка или под въздействието на някаква „душевна сила“, макар че спиритуалистите сега са приели този термин за определяне на писането, извършвано от медиумите под ръководството на завръщащи се „духове“.

ПСИХОДРАМА Психотерапия, разработена от румънския психолог Морено (1892-1974), повлиян от психоанализата на Фройд. В основата е очистващото въздействие (ефектът на катарзиса) на трагедията. Морено приема, че базираният само върху разговор (вербален) метод не е достатъчен, за да може пациентът да осъзнае даден конфликт. Силни емоционални реакции могат да възникнат чрез преживявания, особено в присъствието и на други хора. Животът изисква от всеки човек да играе различни роли, което води до аналогия със сцената. Психодрамата се състои от пет компонента. 1. Конфликтът се разиграва на психодраматичната сцена в сегашния момент, без да се отчитат ограниченията на реалния живот. 2. Центърът на действието е пациентът, който представя сцени от своя живот. 3. Пациентът е подкрепян и насочван от психотерапевта. 4. Личности, които играят другите роли, за да се осъществи диалог и сблъсък. 5. Публиката оценява действията на пациента (героя) и се идентифицира с него. Смяната на ролите, възможността от поглед отстрани, е подтик пациентът да осъзнае своите проблеми. Психодрамата е в основата на групови терапии за лечение на психични заболявания и на тежки привързаности (алкохолизъм, наркотизъм и др.). (А.)

ПСИХОКИНЕЗА (гр.) „Движение чрез духа“; наименование на движение, влияние или промяна на предмети или в тяхната структура и качества чрез психични въздействия, без да се използват физически енергии или инструменти. Психокинеза, която е насочена към отдалечени предмети се нарича телекинеза. (Парапсихология, Гелер.)

ПСИХОЛОГИЯ В древността – наука за душата; наука, служеща като неизбежна основа за физиологията. Докато в наши дни изтъкнатите ни учени основават психологията на физиологията.

ПСИХОМЕТРИЯ Буквално – „измерение на Душата“; четене или виждане, но не с физическите очи, а с душата, или вътрешното зрение.

*Способност на човека, държейки в ръце предмет да разказва за хора и събития, свързани с предмета.*

ПСИХОПОМП (гр.) В древногръцката митология – божествата (като Хермес и Харон), които отвеждат душите на мъртвите в отвъдния свят. (А.)

ПСИХОСИНТЕЗА (гр.) „Събиране (единство) на душата“; психотерапевтичен метод, разработен от италианския психоаналитик Роберто Асалио (1888-1974). Може да се опише като осъзнат опит за самоусъвършенстване, хармонизиране, „синтезиране“. Състои се от следните компоненти: 1. Нисшето неосъзнато, извор на биологичните нагони. 2. Висшето неосъзнато или свръхосъзнато, което е съдържание на всички художествени, научни и философски стремежи. 3. Азът или центърът на нашето съзнание е изходна точка на нашата воля. Терапията протича на два етапа: 1. Личностна синтеза, която се състои от интеграция на Аза. 2. Надперсонална синтеза, като форма на разширяване на съзнанието, която извисява човека към Висшето Аз, което е сърцевината на свръхсъзнанието. Използват се медитация, визуализация и въображаеми странствания (астрално пътуване). (А.)

ПСИХОФОБИЯ Буквално – „душе-страх“; отнася се към материалистите и някои атеисти, които изпадат в ярост само като се спомене нещо за Душата или Духа.

ПСИХУРГИЯ Раздел от окултната философия, включващ: 1. Медиумство или проникване в извънсетивния свят чрез медиум – лице, което притежава способността да отделя без участие на волята астралното тяло. 2. Магнетизъм или учение за флуидите, които проникват живата и неживата природа. 3. Психометрия или способност да се възприемат картини от миналото, свързани с един или друг предмет. 4. Телепсихия или ясновидство. 5. Телепатия или способност да се отделя чрез усилие на волята астралното тяло, което може да бъде изпратено в което и да е място. (А.)

ПТАХ (егип.) Син на Неф в египетския пантеон. Той е Принцип на Светлината и Живота, чрез който е станало „творението“ или по-точно еволюцията; египетският Логос и творец, Демиург. Много древно божество, тъй като, според Херодот, още Менес, първият управник на Египет, му въздигнал храм. Той е „даващ живот“ и самороден, баща на Апис, свещения бик, заченат от лъч на Слънцето. Така Птах е прототип на Озирис, по-късното божество. Херодот го смята за баща на кабирите, боговете на мистериите; а в „Targum of Jerusalem“ е казано: „Египтяните наричали Птах „Мъдростта на Първия Разум“; поради това той е Махат, „божествената мъдрост“; макар че в друг аспект е Свабхават, самосътворената субстанция, както е казано в „Ритуал на Мъртвите“, в отправената към него молитва, след като е наречен „баща на всички богове, породител на хората, сътворени от неговата субстанция“: „Ти нямаш баща, ти си породен от собствената си воля; ти нямаш майка, ти си роден от обновяването на собствената ти субстанция, ти, от когото произлиза субстанцията“.

ПУДЖА (санскр.) Приношение; поклонение и божествени почести, оказвани на идол или на нещо свещено.

ПУЛАСТЯ (санскр.) Един от седемте „от разума родени“ синове на Брама; прославен баща на нагите (змейовете, също така посветените) и други символични същества.

ПУМС (санскр.) Дух, висш Пуруша, Човек.

ПУНАРДЖАНМА (санскр.) Сила на проявяване на обективни прояви, движение на формите, също така прераждане (превъплъщение).

ПУРАКА (санскр.) Вдишване; начин на дишане, съгласно предписанията на хатха-йога.

„ПУРАНИ“ (санскр.) „Древни“; сборник от символични и алегорични писания – днес те са осемнайсет, съставени както предполагат от Вяса, авторът на „Махабхарата“.

ПУРВАДЖА (санскр.) „Догенетичен“, същото, което е орфичният Протологос; титла на Вишну.

ПУРУША (санскр.) „Човек“, небесен човек. В друг аспект – Дух, същото, което е Нараяна. „Духовното Аз“.

*В някои философски системи (напр. санкхя) Пуруша е вечното, съзнаващото, но инертно начало, съединяващо се с пракрити, в резултат на което възниква светът на множествеността (нещата).*

ПУРУША НАРАЯНА (санскр.) Предвечното мъжко начало – Брама.

ПУРУШОТАМА (санскр.) Буквално – „най-добър сред хората“; метафизически обаче това е дух, Върховна Душа на вселената; титла на Вишну.

*“Върховен пуруша“, космически принцип, който стои над разрушимото (кшара) и неразрушимото (акшара) над пуруша и пракрити, обединява ги и управлява света, като го прониква навсякъде. В „Бхагавад Гита“ пурушотама има смисъл на неперсонифицираното духовно начало.*

ПУСА, путисадо (кит.) В китайския буддизъм – свети хора, достигнали най-висше прозрение, но не станали будди, а посветили себе си на подпомагане и защита на всички живи, а също така на наставление за пътя на прозрение на истината. Култът към пуса е разпространен и в синкретичните буддиско-даоиски секти (даоизъм). В народните култове пуса често са се наричали най-прославените реални дейци на китайския буддизъм, буддиските и даоиски отшелници. В тези случаи титлата пуса е равнозначна на лохан (алохан), цзюйши (отшелник). В Корея пуса се наричат посал, в Япония – босацу. (А.)

ПУСЯН (кит.) В буддиската митология в Китай, Корея и Япония – един от най-популярните бодхисатви. В тантризма се превъплъщава в образа на други бодхисатви, почита се като основател на школата и е един от 13-те божествени учители на буддизма. (А.)

ПУТО (санскр.) Остров в Китай, където Гуан-Ши-Ин и Гуан-Ин имат много храмове и манастири.

ПУ-ЦИ-К’ЮН-ЛИН (кит.) „Всемирен Спасител на всички същества“; титла на Авалокитешвара и Будда.

ПУШАН (санскр.) Ведийско божество, чието истинско значение за изтоковедите остава неизвестно. То е характеризирано като „Хранещ“, хранещ всички (безпомощни) същества. Езотеричната философия обяснява смисъла на това. В Таитирия Брахмана за него се казва: „Когато Праджапати създал живите същества, Пушан ги хранел“. Поради това Пушан е същата тази тайнствена сила, която храни зародиша и неродения младенец с помощта на Осмозис, и която е наречена „атмосферна (или акашна) хранителка“, и „баща-хранител“. Когато лунните Питри проявили хората, те оставали безчувствени и безпомощни, и именно „Пушан хранел първичния човек“. Също така е наименование на Слънцето.

ПУШКАЛА (санскр.) или Пушкола. Палмов лист, приготвен за писане върху него; използва се в Цейлон. Всички местни книги са написани на подобни палмови листа и се запазват за векове.

ПХАЛА (санскр.) Въздаване; следствие или резултат от определени причини.

ПХО (кит.) Животинска Душа.

ПШЕНТ (егип.) Символ във формата на двойна корона, означаваща присъствие на Божеството както в смъртта, така и в живота, на земята също, както и в небето. Този Пшент носели само определени богове.

ПЪРВАТА ТОЧКА Метафизично – първата точка на проявяване, зародиш на първичната диференциация или точка в безкрайния Кръг, „чийто център е навсякъде, а окръжността – никъде“. Тази точка е Логос.

ПЪТЕКА ОТ ОСЕМ СТЪПКИ Път към постигане на нирвана. Имат се пред вид следните осем добродетели: правилно разпознаване, правилно решение, правилно говорене, правилно действие, правилно придобиване, правилни усилия, правилно внимание и правилна концентрация. (Астанга.) (А.)

ПЮИСЕГЮР, Маркиз дьо (1751-1825) Ученик на Месмер и пионер в експерименти с хипноза. Отричал хистеричните конвулсии, представляващи съществен елемент в лечението на Месмер. Той самият привеждал пациентите си в „сомнамбулно“ или съноподобно състояние, в което, според него, те също могат да бъдат излекувани. В хипнотичен транс пациентите му били твърде податливи на въздействия и често проявявали ясновидски способности. (А.)


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 54

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред