За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 36

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

К 1

КАПИЛАВАСТУ (санскр.) Родното място на Властелина Будда; нарича се „жълта обител“; столицата на монарха, който бил баща на Гаутама Будда.

КАПИЛА РИШИ (санскр.) Велик мъдрец, велик адепт от древността; създател на философията санкхя.

КАПРА, Фритьоф (род. 1939) Астрийски физик, философ и изтъкнат мислител на движението Нова епоха (New Age). Ръководи в САЩ Институт за интердисциплинарни екологични изследвания, един от най-известните международни експерти по въпросите на църковната организация, политическите партии, индустриалните и стопанските сдружения и т.н. От 1966 до 1974 г. работи в областта на високоенергийната физика към различни европейски и американски университети. През 1969 г. представя своята теза, че съществува идентичност между модерната физика и старата, особено източната мистика. Научните методи във физиката, които изследват с помощта на разума, но без участието на сетивата, атомната и субатомната структура на света – от една страна, и мистичните преживявания на базата на интуицията и степените на съзнанието – от друга, се допълват, тъй като и двата процеса изследват първичното единство на всички явления и същности, които съществуват извън сетивния свят. Това е дао (даоизъм) или мислеоснова, или сила. Съвременната криза, която обхваща всички области на човешкия живот – околна среда, общество, ценностна система и даже модерната теология, може да се преодолее само чрез ново интерпретиране на действителността, чрез смяна на парадигмите (парадигма), чрез възприемане на единството и цялостта на всички явления и процеси (холизъм). Важен аспект на това цялостно мислене е екологията, тъй като на глобално равнище се преплитат всички биологични, психологически, икономически и обществени феномени. Според Капра този поврат може значително да се ускори чрез мистичното мислене, тъй като това познание води и до определен начин на живот; мистичното знание води до промяна и самото то е вече промяна. Съвременният свят трябва да възприеме образа на Бога, света и човека, като запази най-съществените ценности и истини от учението на Христос. Трудове: „Дао на физиката“ (1975), „Време на промяна“ (1982) и др. (А.)

КАРАБТАНОС (гр.) Дух на сляпото или животинското желание; символ на камарупа; Дух „без чувства и разсъждение“ в „Кодекс на назареите“. Той е символ на материята и означава бащата на седемте духа на желанието, които породил от своята майка, „Спиритус“, или астралната светлина.

КАРАМ (санскр.) Велик празник в чест на Духа на Слънцето при коларианските племена.

КАРАНА (санскр.) „Причина“ (метафизично).

КАРАНА ШАРИРА (санскр.) „Тяло на Причинността“; то има двойствено значение. Екзотерично то е Авидя, невежество, или това, което е причина за еволюцията на човешкото Аз и неговите превъплъщения, следователно – низш манас; езотерично – тяло на причинността, или Каранопадхи, в Тарака раджа-йога съответства на буддхи и висшия манас, или Вселенската Душа.

КАРАНОПАДХИ (санскр.) Основа или упадхи на Карана, „душа на причинността“. В Тарака Раджа-йога то съответства на манаc и буддхи. (Вж. таблицата в „Тайната Доктрина“, т. I.)

КАРДАН, Жером Астролог, химик, кабалист и мистик. Той се родил в Павия в 1501 г. и умрял в Рим през 1576 г.

КАРДЕК, Алан Псевдоним на Иполит Леон Денизар Ривай (1804-1869). Френски лекар и спиритист, автор на „Книга на медиумите“, „Книга на духовете“ (вж. изданията на „Астрала“, С., 1995 и 1996), „Евангелие на спиритизма“. Получава информация от дух, че в предишна инкарнация е бил друид на име Алан Кардек. Неговите идеи намират почва в Европа, Северна и Южна Америка и дават силен тласък на движението на спиритуалистите. В Париж основава „Общество за спиритични изследвания“. Много последователи на Кардек се опитват да влязат във връзка с духовете и да помогнат на тези от тях, които са объркани и напразно търсят физическите си тела. Освен това практикуват и лечение, като насочват енергия към аурата на пациента чрез движение на ръцете. Спиритизмът доказва съществуването на един друг, нематериален свят, но често се ограничава до контакти със същества от низшите астрални сфери. (А.)

КАРДЕКИСТИ Последователи на спиритичната система на Алан Кардек, създал съвременното движение на спиритичната школа. Спиритистите на Франция се различават от американските и английските спиритуалисти по това, че техните „духове“ учат на превъплъщаването (превъплъщение), докато „духовете“ на Съединените Щати и Великобритания осъждат това вярване като еретична заблуда и оскърбяват и хулят тези, които го приемат.

КАРМА (санскр.) Физически – действие; метафизически – Закон за Въздаването – Закон за причините и следствията, или Нравствената Причинност. Немезида, но само в един смисъл – в смисъл на лоша карма. Това е единайсета нидана във взаимовръзката на причините и следствията в ортодоксалния буддизъм; но това е и сила, която управлява всичко, резултат от нравственото действие, метафизична Самскара, нравствено следствие от действие, извършено за достигането на нещо, което удовлетворява личното желание. Съществува карма на нашите достойнства и карма на нашите недостатъци. Кармата нито наказва, нито награждава, а е просто единен Всеобщ Закон, безпогрешно и, така да се каже, сляпо насочващ всички останали закони, произвеждащи дадени резултати в насоки, определени от съответстващите ги причинности. Когато буддизмът учи, че „кармата е това духовно зърно (на всяко същество), което единствено надживява смъртта и се запазва при преселването“, или превъплъщаването (превъплъщение), това просто означава, че след всяка личност не остава нищо, освен породените от нея причини; причини, които по същество са неразрушими, т.е. които е невъзможно да се отделят от Вселената, докато не преминат в своите законни следствия и, така да се каже, не бъдат изтрити от тях. Такива причини – ако те не са погасени по време на живота на породилата ги личност от съответните следствия – ще последват превъплътеното Аз и ще го настигнат в следващото въплъщение, докато не се установи пълна хармония между следствия и причини. Нито една „личност“ – чисто сцепление на материални атоми и инстинктивни и ментални свойства – не може, разбира се, да се запази като такава в света на чистия Дух. Само това, което е безсмъртно по самата си природа и божествено в своята същност, т.е. Азът, може да съществува вечно. И тъй като именно Азът избира личността, която ще одушеви след всеки девакхан, и получава чрез тези личности последствията от създадените кармични причини, то това е Азът като „духовно зърно“ и въплътена карма – „единственото, което надживява смъртта“.

КАРМА-ЙОГА „Йога чрез действие“; чрез пълна концентрация върху действието (праврити) кармайогинът постига недействието (ниврити) – покоя на вътрешната си същност, тъй като чрез действието той унищожава корените на движението – желанията и нежеланията, които се проявяват конкретно в действията като желание/нежелание за определени действия и като желание/нежелание за определени резултати от даденото действие. (А.)

„КАРМАКАНДА“ (санскр.) Раздел (от Ведите) на ритуалните произведения, който се идентифицира с химните. (А.)

КАРНАИМ (ивр.) Притежаващ рога – характерен атрибут на Асторет и Астарта; тези рога олицетворяват мъжкия елемент и превръщат божеството в андрогин. Изида също понякога има рога. Сравни и с идеята за Полумесеца – символ на Изида – като притежаване на рога. (W.W.W.)

КАРНАК Местност в Бретания (Франция), където се намира много древно циклопско храмово съоръжение, посветено на Слънцето и Дракона, от същия тип, от който е Карнак в древен Египет и Стоунхендж в Англия. (Вж. „Произход на Мита за Сатаната“ – „Тайната Доктрина“, т. II.) Той бил построен от доисторическите йерофанти-жреци на Слънчевия Дракон, или символизираната Мъдрост – Слънчевите Кумари (кумара), които се въплътили, са най-висшите. Всеки от камъните бил поставян там лично от всеки следващ жрец-адепт, който е на власт, и на символичен език служел за напомняне степента на могъществото, статуса и знанията на всеки от тях. (Вж. по-подробно в „Тайната Доктрина“.)

КАРНАК (егип.) Развалини на древни храмове и дворци, които се намират днес на мястото на древна Тива. Най-величествените образци на изкуството и майсторството на най-древните египтяни. Няколко изречения, приведени от съчиненията на Шамполион, Денон и един английски пътешественик, доста изразително предават облика на тези руини. Шамполион пише за Карнак: „Участъкът, покрит с множество запазили се постройки, представлява квадрат, всяка от страните на който е равна на 1 800 фута. Величието на тези грандиозни следи от миналото, изобилието и великолепието на биещото навсякъде на очи майсторство, изумяват и покоряват. Нито един народ от древността или нашите времена не си е представял изкуството на архитектурата в такъв грандиозен, гигантски мащаб, както е било при древните египтяни; и въображението, което в Европа високо се рее над нашите галерии, замира и безсилно пада в подножието на сто и четирийсетте колони на хипостила на Карнак! В една от неговите зали би могла да се помести Катедралата „Парижката Света Богородица“, без да достигне до покрива, и би изглеждала като неголямо украшение в центъра на залата.“ Друг автор възкликва: „Дворовете, залите, портите, колоните, обелиските, монолитните фигури, скулптурите, дългите редици сфинксове в Карнак могат да се намерят в такова изобилие, че за съвременното разбиране всичко това е твърде впечатляващо зрелище“. Денон, френският пътешественик, казва: „ След като се види това, надали може да се повярва в реалността на съществуването на такова множество здания, събрани на едно място, в техните размери, в непоколебимата упоритост, която е била необходима за построяването им и в огромните разходи, за да се създаде такова великолепие! Читателят трябва да си представи стоящото пред него като сън. Този, който гледа съоръженията, понякога се поддава на съмнение, дали е напълно буден. ...В границите на светилището се намират езера и планини. ... Цялата долина и делтата на Нил от водопадите до морето е била покрита с храмове, дворци, гробници, пирамиди, обелиски и колони. Майсторството, с което са изпълнени скулптурите, е над всякакви похвали. Техническото съвършенство, с което художниците са работили върху гранита ... и базалта е прекрасно. ...Животните и растенията изглеждат като живи, а нещата, създадени от въображението, са прекрасно изваяни; битки по море и суша, сцени от домашния живот могат да се намерят върху всички барелефи.“

КАРНЕГИ, Дейл (1888-1955) Автор и специалист по въпросите на позитивното мислене. Син на беден фермер, Карнеги не се радва на успех нито в университета, нито в различните професии, които сменя една след друга. Но успява да спечели състезание по ораторство; преодоляването на страха и смущението е отправна точка за неговата дейност като лектор и автор. През 1936 г. публикува книгата „Как да спечелим приятели“, която достига тираж от 15 млн. екз. на различни езици. Карнеги не използва психологически теории и религиозни модели – идеите му почиват на здравия човешки разум, които той нарича „Лаборатория на човешките отношения“. Друг основен труд е „Не се безпокой – живей!“. (А.)

КАРНЕЙОС (гр.) „Аполон Карнейос“ очевидно е аватар на индуския „Кришна Карна“. И двамата били богове на Слънцето; както „Карна“, така и Карнейос означава „сияещ“. („Тайната Доктрина“, т. II.)

КАРНЕОЛ Група скъпоценни камъни с яркочервен до бял цвят; находище – в Сардиния. В магията и медицината се употребявал като печат, талисман и магическо средство срещу атака, срещу нещастия и отравяния, срещу демони и вдъхващи ужас същества. В средновековието лекарите с 4 – 5 капки есенция, приготвена от камъка, са лекували дизентерия, треска и лоша памет. Съвременно приложение: един от най-силно въздействащите камъни на сексуалната чакра (свадхистхана); еликсирът лекува смущения в кръвообращението. (А.)

КАРТИКЕЯ (санскр.) или Картика Индийски бог на войната, син на Шива, роден от неговото семе, което паднало в Ганг (Ганга). Той е и олицетворените сили на Логоса. Планетата Марс. Картика е окултен персонаж, храненик на Плеядите и Кумар. („Тайната Доктрина“.)

КАРУНА-БХАВАНА (санскр.) Медитация на състрадание и жалост в йога.

КАРШВАРИ (зенд.) „Седемте земи“ (нашата седморна верига), които се управляват от Амеша Спентите, Архангелите или Дхиан Коганите на парсите. Седемте земи, от които само една, а именно Хванирата – нашата Земя – е известна на смъртните. Тези земи (езотерично), или седемте подразделения (екзотерично), са по същество нашата планетна верига, както това е дадено в „Езотеричен Буддизъм“ и в „Тайната Доктрина“. Това учение е ясно изложено във „Вендидад“ (фарг. XIX, 39).

КАРШИПТА (мазд.) Свята птица на Небесата в Свещените Писания на маздеите, за която Ахура Мазда казва на Заратустра, че „тя изговаря „Авеста“ на езика на птиците“ („Бунд.“, XIX и след.). Тази птица е символ на „Душата“ на ангела и дева във всяка древна религия. Поради това не е трудно да се разбере, че „святата птица“ означава божественото Аз на човека, или „Душата“.

КАСТА Първоначално – система от четирите наследствени класа, на които се деляло индийското население: брамини, кшатрии, вайши и шудри (или потомци на Брама, войни, търговци и низшата, земеделците). Освен тези начални четири, сега в Индия са възникнали стотици касти. (Варна.)

КАСТАНЕДА, Карлос (род. 1925 или 1935) Американски антрополог от бразилски или перуански произход. При едно от своите проучвания на лечебни растения при индианците среща дон Хуан, който изявява готовност да го въведе в тайния свят на индианската магическа медицина. В центъра на „уроците“ на дон Хуан (род. 1891 г. в Мексико, магьосник и търговец на лечебни билки) е употребата на дроги, с чиято помощ се осъществява контакт с божествени същества, извършват се астрални пътувания във формата на жерав и т.н. Първите книги на Кастанеда се посрещат с възторг, поради тяхната свежа митологичност и философия, но после периодически се подлагат на критика и съмнения съществуването на дон Хуан и автентичността на преживяванията, тъй като индианските шамански техники са отдавна известни. Но всички са единодушни, че книгите на Кастанеда са добре написани алегории. Някои произведения: „Уроците на дон Хуан“, „Една друга действителност“, „Огънят отвътре“, „Силата на тишината“, „Пътуване към Иксланд“ и др. (А.)

„КАТХА“ (санскр.) Една от Упанишадите, с коментарите на Шанкарачаря.

КАУРАВИЯ (санскр.) Цар на нагите (змейовете) в Патала. Екзотерично Патала е зала. Но езотерично това е съвсем друго. В Горна Индия съществува племе на нагите; в Мексико Нагуал и до днес е наименование на главния лечител и било определение на върховните адепти в зората на историята; и накрая Патала означава страна на противоположното полукълбо и е наименование на Америка. Оттук следва, че разказът за това как Арджуна е пътешествал в Патала и се оженил за Улупи, дъщерята на цар Кауравия, може да бъде толкова исторически, колкото и много други, които отначало са били смятани за митични, а след това се оказали реални.

КАХУНА (хавайски) „Пазител на тайните“; наименование на стара магическа система, описана от американеца Фридман Лонг. Според Кахуна човешкото тяло се дели на полета: подсъзнанието, с център в слънчевия сплит, е страж на физическото състояние; съзнателното Аз, с център в главата, контролира разума, а над двете се намира божествената искра или свръхсъзнанието, което е свързано с космическите енергии. Свръхсъзнанието може да се постигне с помощта на телепатия и символи от сънищата. Кахуна съдържа техники, чрез които могат да се отстранят блокади и да се хармонизират тези три полета (тела). (А.)

КАШЕР (ивр.) В религията на евреите всяка чиста от гледна точка на ритуала храна. (А.)

КАШИНА (санскр.) Мистичен ритуал на йога, използван за освобождаване на ума от всякакво колебание и за привеждане на камичния (кама) елемент в пълен покой.

КАШИЯПА (санскр.) Ведийски мъдрец; според „Атхарва Веда“ – „Самороден, този, който е произлязъл от Времето“. Бидейки баща на Адитите, оглавявани от Индра, Кашияпа също така е прародител и на змиите, влечугите, птиците и други ходещи, летящи и пълзящи същества.

*“Костенурка“; божествен мъдрец, въплътил се в космическа костенурка. Праджапати създал всичко живо, а „костенурката е самият Кашияпа“. В индуиската митология Кашияпа е един от седемте велики риши, син на Брама или еманацията Маричи, докато духът на Брама е Праджапати. Внукът на Кашияпа – Ману – станал прародител на хората. Тъй като е баща на боговете и асурите, на хората и демоните, змиите и птиците, Кашияпа символизира изначалното единство, предшестващо дуализма на сътворяването. В редица текстове го идентифицират с Праджапати и Брама.*

КАЮМАРС (фарси), Гая Мартан (авест.), Гайомарт (иран.) В иранската митология – първочовек, по-късно първият цар от династията на Пишдадидите. Според една от версиите за Каюмарс, предадени от Бируни, Ормузд, побеждавайки Ариман, започнал да се поти и от капките пот на челото се родил Каюмарс, който победил Ариман и започнал да го язди. Пред вратите на ада Каюрман се уплашил и Ариман го изял, но преди това Каюрман успял да отдели своето семе, от което се родила първата човешка двойка. Според друга версия Каюмарс живял в рая 3 000 години. След това се спуснал на земята, където живял още 3 000 години, докато не се появило злото в образа на Ариман. Синът на Ариман Хазура нападнал Каюмарс и бил убит от него. Тогава Ариман убил Каюмарс, но от ребрата на последния паднали две капки и от тях израснали два храста. В началото на десетия месец по храстите се появили пъпки, които се съединили и това била първата човешка двойка. Те живели петдесет години, докато не ги съблазнил Ариман, който им се появил като старец; те хапнали плодове, съвкупили се и породили човешките поколения. (А.)

КВАДРАТ Един от разпространените окултни символи. Приложението на квадрата изразява неговите особености като геометрична фигура. От церемонии на гадаене при избора на място в архаичните строителни ритуали (напр. при хетите, индианците, римляните), „съновниците“ и сборниците със знаци (от Древния Изток до Мартин Задека), питагорейско-орфичните текстове, средновековната „семантична“ геометрия, в която свойствата на геометричните фигури се съотнасяли с добродетелите, хералдиката и етикета и т.н. – се проявява връзката на квадрата с такива започващи от геометричната специфика на квадрата идеи, като числото четири, абсолютно равенство, простота, прямота, еднообразие, ред, правота, истина, справедливост, мъдрост, чест, земя. Квадратът служел за модел на много храмови съоръжения (зикурат, пирамида, пагода, църква, чум и пр.), които на свой ред се разглеждали като образ на света. (А.)

КВАДРИВИУМ (лат.) Термин, който се употребявал в средновековието от схоластите за обозначаване на четирите последни пътища на знанието, които първоначално били седем. Така граматиката, риториката и логиката се наричали тривиум, а аритметиката, геометрията, музиката и астрономията (задължителните науки на питагорейците) – квадривиум.

КВАРЦ Планински кристал, светъл, безцветен, непрозрачен, използван 1 500 г. пр. Хр. като амулет от египтяните и вавилонците. За да запазят телата на своите мътрви царе от разложение, етиопците ги поставяли в саркофази от чист кварц. При японците се нарича синшо и е високо ценен като средство за концентрация, защото носи „дъха на бялата змия“. Използван е за предсказание в магическите ритуали, тъй като пречупената светлина предизвиква трансови състояния. Особено прочут е бил камъкът на Джон Ди като свещен и мистичен. На кварца се приписват магически качества. Той може така да активира силите на индивидуалната душа, че тя да е в състояние да се слее със световната душа (анима мунди) и да осъществи контакт с хрониката Акаша. Този, който носи чист кварц, може да чете мислите на други хора и да се предпазва чрез неговата вътрешна светлина от завист, омраза и внушения. Съхраняван в къщи, пази от бури и светкавици. Използвал се е и като лечебно средство – поставял се е на дадена чакра или орган или се е приемал стрит на прах с мед. Помагал е при болки в бъбреците, главата, сърцето, стомаха, за стимулиране на кърмата при майките, при треска и жажда и т.н. Съвременно приложение: въздейства на „третото око“ (аджна); еликсирът помага при нарушение на равновесието, кръвоизливи и стомашни разстройства. Може да се използва при различни заболявания, тъй като притежава свойството да съхранява и концентрира енергиите. (А.)

КВИЕТИСТИ Религиозна секта, основана от испанския монах Молино. Тяхна главна доктрина била, че съзерцанието (вътрешно състояние на пълен покой и пасивност) е единствената възможна религиозна практика и служи за основа на всички религиозни обреди. Те били западни хатха-йоги (хатха-йога) и правили опити да отделят своя ум от обективните чувства. Тази практика станала модна във Франция, а също и в Русия в началото на XIX в.

КВИНДЕЦЕМВИР (лат.) Свещенослужител на Рим, у когото се пазели книгите на Сибила (Сибили).

КЕЗАР Известен астролог и „професор по магия“, т.е. окултист, по времето, когато във Франция управлявал Хенрих IV. „Казвали, че през 1611 г. го удушил дяволът“ – заявява брат Кенет Маккензи.

КЕЙБЪЛТОУ (масон.) Масонски термин (масонство) за обозначение на даден предмет, използван в ложите. Неговият произход е свързан с шнура на браминските аскети – шнур, който и сега се използва в Тибет за магически цели.

КЕЙСИ, Едгар (1877-1945) Известен американски лечител и предсказател, наречен „спящият пророк“. Роден е в Кентъки в семейството на фермер. Притежавал дарбата в състояние на пълно отпускане (след което не помни произнесеното от него) да поставя диагнози както на себе си, така и на други болни, дори и на разстояние, и предписвал ефикасни, макар и често доста странни лечения. Кейси можел да опише предишни животи на хората и да предсказва бъдещето. Интересувал се от Атлантида и вярвал, че нейната цивилизация се основавала на кристали, които можели да извличат дори звездна енергия чрез психическа концентрация. Именно излишната енергия от този източник довела до унищожението на континента. Впоследствие синът на Кейси ръководи „Асоциация за проучване и просвета“, основана през 1931 г., за да съхранява записаните (главно от съпругата му) предсказания и наставления, наречени „тълкувания“. („Спомени от Атландита“ (1994), „Свръхсетивното“ (1995), „За сънищата“ (1996), „За здравето“ (1998), „Астрала“, С.) (А.)

КЕТЕР (ивр.) „Венец“; висшият от десетте сефироти; първи от Божествената Триада. Съответства на Макропросопуса, великия лик, или Арик Анпин, който се диферинцира в Хокма и Бина. (W.W.W.)

КЕТУ (санскр.) Клоняща към хоризонта точка на пресичането на орбитите в астрономията; опашката на небесния дракон, който напада Слънцето по време на затъмнение; също така комета или метеор.

КЕХЛИБАР Златиста, органична субстанция от фосилна смола на иглолистни дървета; един от най-старите познати камъни, използвани за медицински цели, като украшения и амулети. Употребяван е 3 200 г. пр. Хр. в Египет. Магнетичните и електричните свойства на кехлибара са описани от гръцкия философ Теофрат (370-286 пр. Хр.). Използван е за предсказания, като се съблюдава точно положението на Луната. С помощта на кехлибара може да се върне обратно любим човек, но ако добие червен цвят и стане непрозрачен, любовните отношения се развалят. В този случай трябва да се изгори и да се държат три червени рози в пламъка. Особено многобройни са сведенията за лечебните свойства на кехлибара. Приема се стрит на прах, разтворен във вода или като изпарения. Помага при възпаление на стомашно-чревния тракт, при заболявания в устната кухина и гърлото (Плиний 23-79 сл. Хр.), срещу лудост и простуди (китайците поставят камъка във възглавници); стрит и разтворен в студена вода – срещу кръвоизливи, при заболявания на сърцето и стомаха заедно с розова вода – срещу стомашни разстройства (арабска медицина). Носен около врата, предпазва от нежелана бременност. До скоро изпаренията от кехлибар са предписвани в Западна и Северна Европа за лечение на астма. Кехлибарът влияе на стомашната (пъпната) чакра (манипура). В съвременната медицина еликсир от кехлибар лекува заболявания на щитовидната жлеза и помага за укрепване на паметта. (А.)

КЕЦАЛКОАТЪЛ (мекс.) Бог-змей в мексиканските Писания и легенди. Неговият жезъл и други „знаци за отличие“ посочват, че той е бил известен посветен от древността, който получил името „Змей“, благодарение на своята мъдрост, дълъг живот и сили. И до днес коренните племена на Мексико се наричат с имената на различни влечуги, животни и птици.

КЕШАРА (санскр.) „Пътешественик по Небето“, т.е. йогин, който е способен да пътешества в своята астрална форма. (Астрално пътуване.)

КЕЯНИДИ, Каяниди (авест.) В иранската митология легендарна династия на царе в Иран (в късната „Авеста“, пехлавийски и мюсюлмански източници). Наименованието на династията произлиза от названието на жреческото съсловие – кави („поет-жрец“). На по-младите Кеяниди се приписва установяването в цял свят на религията на зороастризма. В късната „Авеста“ и в „Денкарта“ те са изобразени като борци против силите на злото и хаоса. (А.)

КИБЕЛА (гр.) В гръцката митология – богиня от фригийски произход; изисква от своите служители пълно подчинение, самозабравяне в безумен възторг и екстаз, когато жреците си нанасят кървави рани или когато неофитите скопяват себе си в името на Кибела, оттегляйки се от света на илюзорния живот и предавайки се в ръцете на мрачната и страшна богиня. (А.)

КИВЕР-ШАНС (кит.) Астрал, или „Тяло на Мисълта“.

КИМАПУРУШИ (санскр.) Чудовищни деви, полухора, полуконе. (Митологични животни.)

КИМЕРИЙСКИ СЕНКИ В алхимичните опити така се наричали признаците на появяване в съда на „философския камък“. (А.)

КИНАНИ Твърде древна раса великани, за които не само във фолклора, но и в историята на Централна Америка съществуват много предания. Окултната наука учи, че расата, която предшествала нашата човешка раса, била от великани, които постепенно ставали по-дребни – след като Атлантическия потоп почти ги помел от лицето на земята – до размера на съвременния човек. (Раси.)

КИНАРИ (санскр.) „Що за хора?“; митични същества от вида на кимапурушите.

КИНГСФОРД, Анна Бонъс (1846-1888) Една от възродителите на идеята за „езотерично Християнство“. Участва в движението против вивисекцията. Заминава да следва медицина в Париж, за да бъде по-убедителна в своята кауза. Там здравето й се влошава и тя е принудена непрекъснато да използва хлороформ, в резултат на което има видения. Под въздействието на опиата говори от името на духове и предсказва нов апокалипсис. По същото време езотеричното християнство упражнява силно влияние в определени кръгове. Във Франция то се разпространява от ученика на Елифас Леви – барон Спедалиери и контесата на Кейтнес, която е президент на едно от парижките Теософски общества (Теософско Общество). Анна Кингсфорд и Мейтланд създават свое херметично дружество в Лондон. След смъртта й, през 1896 г. Едуард Мейтланд публикува страници за живота на Анна Кингсфорд, откъдето разбираме, че две години преди да умре, тя започва да изучава магия – вероятно с Макгрегър Матърс. (А.)


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 36

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред