За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 33

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

И 1

ИНДУИЗЪМ Название на третата фаза на браманизма от ІІ до ІV в., но също така и на всички форми на браманизма въобще. Произлиза от името на северноиндийската река Инд и с него се означават индийците, които приемат индуизма. И тъй като човек може само да се роди като индуист, индуизмът няма мисионерски функции. През този период се утвърждава кастовото деление (каста) и представата за странстването на душите. От божествената троица Брахман, Шива и Вишну се почитат особено последните двама, след които следват множество божества. Основната цел е спасението и многобройните секти се различават по начините за нейното постигане. Шиваитите, за да се освободят от превъплъщаването, се стремят към познанието, като йога е главният път, а крайната цел – сливането с бога. Вишнуитите предпочитат пътя на любовта към бога, което е по-важно от познанието. Любовта към бога отговаря на божията милост, която освобождава човека. Те отричат както аскетизма, така и сексуалните практики на шиваитите. Техният идеал се съдържа в ученията на „Бхагавад Гита“. (А.)

ИНИЦИАЦИЯ (лат.) “Извършване на тайнство“; в родовото общество – посвещаване на юношите и девойките като мъже и жени. Някои от тези обреди са запазени и до днес (обрязването в юдаизма и ислямството, кръщаването в християнството и др.). (А.)

ИНКВИЗИЦИЯ (лат.) “Разследване“; съдебно-полицейска институция на католическата църква през XIII-XIV в. за борба с ересите. Историците посочват различни дати за възникване на инквизицията, но въпреки това се вместват в сравнително къс период: между понтификатите (власт на папата, папства) на Инокентий III (1198-1216) и Григорий IX (1227-1241). Преследването на еретиците се засилва, когато към папските легати се присъединяват почтеният „свети“ Доминик (основател на доминиканския орден) и други фанатични испански духовни лица. През 1229 г. Григорий IX – с одобрението на „свети“ Луи IX – въвежда религиозни или инквизиционни съдилища срещу еретиците. Подсъдим в тези съдилища става всеки – независимо от съсловието – който предоставя на еретиците подслон или защита, или пък отказва да помогне на преследвачите им. (Вещици.) (А.)

ИНКИ (перуан.) Наименование, дадено на творящите богове в перуанската теогония, а по-късно – на управниците на страната. „Инките, на брой седем, отново заселили земята след Потопа“ – твърдят те, според Коста (I, IV, с. 19). В началото на пета коренна раса (раси) те принадлежали към династията на божествените царе, също както египетските, индийските и халдейските царе.

ИНКУБ И СУКУБ (лат.) Нещо по-реално и опасно, отколкото е обикновеното значение, придавано на тази дума, т.е. „кошмар“. Инкуб – това е елементал от мъжки род, а Сукуб – от женски, като и двете неоспоримо са привиденията на средновековната демонология, които човешките страсти и желания призовават от невидимите сфери. Сега някои потопени в мрак спиритуалисти и спиритуалистични медиуми ги наричат „духове-невести“ и „духове-съпрузи“. Но тези поетични наименования съвсем не пречат да бъдат това, което са: вампири и бездушни елементали; безформени центрове на Живот, лишени от чувства; казано накратко – субективни протоплазми, когато са оставени в покой, но които от разгорещеното и болезнено въображение на определени смъртни могат да бъдат предизвикани към известна степен на живот и форма. Те били познати във всяка страна, както и във всяко столетие, и индусите могат да разкажат не един ужасен разказ за драмите, разиграни в живота на млади ученици и мистици, от пишачите, както ги наричат в Индия.

ИНТЕРКОСМИЧНИ БОГОВЕ Планетни Духове, Дхиан Когани, деви с различна степен на духовност и Архангелите въобще.

ИН – ЯН (кит.) Ин е женски принцип на материята, оплоден от ян, мъжки ефирен принцип и хвърлен след това във вселената.

*В древнокитайската митология тъмното начало (ин) и противоположното му светло начало (ян), практически винаги участват в съчетание. Китайците разглеждат целия процес на мирозданието като резултат от взаимодействието, но не и противоборството на ин и ян, които се стремят един към друг, като при това за кулминация на този стремеж се смята пълното сливане на Земята и Небето. Системата на ин и ян е била основна за древния и средновековния китайски светоглед, широко се използвала от даоистите (даоизъм) и в народната религия за класификацията на духове, при гадаене, предзнаменования, в медицината (макробиотика) и др.*

ИОАН БОГОСЛОВ, Евангелист Иоан В християнството любимият ученик на Иисус Христос; наред с Петър заема централно място сред дванайсетте апостола. По църковната традиция Иоан Богослов е автор на четвъртото Евангелие (Евангелие от Иоана), три послания и Апокалипсиса. За християнската църква Иоан Богослов е прототип на аскет-ясновидец, „духоносен старец“, както апостол Петър е прототип на християнския „пастир“, йерарх (в католицизма – папата). С името на Иоан Богослов в теологията и литературата са свързани тайнствени и мистични мотиви. Византийските автори му дават името „мист“ (термин, който още в дохристиянски времена означавал посветен в мистериите). Традицията подчертава девствеността на Иоан Богослов, неговата особена аскетична „осветеност“ и посветеност, което го прави повече от другите близък на Иисус Христос и годен да възприеме особено дълбоките тайни на вярата и тайните на бъдещето. Ако Петър представлява екзотеричната, всенародна страна на християнството, то Иоан Богослов е неговата езотерична страна (мистичният облик, открит на избраниците). (А.)

ИОАН КРЪСТИТЕЛ, Иоан Предтеча В християнството е сред пророците – предизвестители на идването на Месията, непосредствен предшественик на Христа. Над тези, които приемат вестта: „Покайте се, защото се приближи царството небесно“, Иоан Кръстител извършва в река Йордан обреда, от който идва неговото име – „покайно кръщение за опрощаване на грехове“. Католическата традиция възприема Иоан Кръстител като пророк, правдив свидетел на пришествието на Христа и смел изобличител на имащите власт, а православната – наред с това подчертава у него чертите на идеалния аскет, пустинник и постник. (А.)

ИПАТИЯ (гр.) Жена-философ, живяла в Александрия през V в. и учила много забележителни мъже, сред тях и епископа на Синезия. Тя била дъщеря на математика Феон и се прославила със своята ученост. Ставайки жертва на дяволския заговор на Теофил, александрийският епископ, и на неговия племенник Кирил, тя била жестоко убита по тяхна заповед. Заедно с нейната смърт загинала Неоплатоническата школа (Александрийска школа).

ИРДХИ (санскр.) Синтез на десетте „свръхестествени“ окултни сили в буддизма и браманизма.

ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА Метод, който установява в зависимост от промените в ириса и окото признаците на болести, както отминали, така и настъпващи. Предполага се, че диагностиката е била известна още в древността. По някои данни богомилите са владеели това изкуство и са го пренесли на Запад. В ново време методът е описан преди повече от 100 години от унгарския лекар Пекчели. Ирисът се разделя на 60 градуса с излизащи от центъра лъчи и на концентрични пояси по дължината на цялата окръжност. Мястото на всеки орган е фиксирано в даден градус или пояс. Промените в ириса като цвят, появяването на точки или резки са признак на дадено заболяване. Съществен принос е трудът на големия български лечител Петър Димков „Очна диагноза“ („Астрала“, С., 2000). (А.)

ИРКАЛЛА (халд.) Бог на Хадес, наричан от вавилонците „невиждана страна“.

ИСА В мюсюлманството – името на Иисус Христос. В Корана Иса се нарича: „Иса, син на Мариам“, „месия“, „слово на Аллах“, „Дух на Аллах“, „посланик на Аллах“ и др. Предполага се, че кораничните представи за Иса в отделни части са отразили вижданията на някои християнски еретични секти. Открива се съвпадение между отделни сюжети със сюжетите на апокрифните евангелия („Евангелие за детството“ и др.). (А.)

ИСИДОР СЕВИЛСКИ (около 560-636) Църковен писател-енциклопедист, от 691 г. епископ на Севилия, Испания. Голямата му заслуга е, че е систематизирал и предал на следващите поколения знанието на древността. (А.)

ИСКАНДАР (фарси) В иранската митология и епос – образ на Александър Македонски. В „Бундахишна“ Александър Македонски е дързък завоевател, узурпатор, унищожил светинята на иранците „Авеста“. (А.)

ИСЛЯМ (ар.) „Предоставяне на волята на бога“; създадена от Мохамед (569-632) на основата на племенните вярвания религия, чиято същност може да се изрази с петте заповеди в Корана: 1. Няма друг бог освен Аллах и Мохамед е неговият пророк. 2. Всеки мюсюлманин е длъжен пет пъти на ден да се моли с лице към Мека, а в петъчен ден – в джамията. 3. Като жертва за Аллах и израз на смирение всеки мюсюлманин трябва да дава милостиня. 4. Тъй като Мохамед е получил своите откровения през деветия месец (рамадан) на ислямското летоброене, то всеки мюсюлманин е длъжен през този период да пости. 5. Всеки мюсюлманин е длъжен един път през живота си да посети Мека. (А.)

ИСРАФИЛ (араб.) В мюсюлманството е ангел – вестоносец на страшния съд. Един от четиримата архангели (наред с Джибрил, Микал и Израил). Стоейки на ерусалимската планина, Исрафаил със звуците на тръба ще възвести възкресението на мъртвите за страшния съд. Представя се като същество с огромен ръст, има четири криле, тялото му е покрито с косми, има уста и зъби. Исрафил предава решенията на Аллах на другите ангели. Три пъти на ден и един път нощем Исрафил плаче за мъченията на грешниците в ада. (А.)

ИТИФАЛИЧЕСКИ (гр.) Определение на боговете като мъжки и хермафродитни – такива като брадатата Венера, Аполон в женски дрехи, Амон като пораждащ, Птах в зачатъчно състояние и т.н. Обаче фалосът, така набиващ се на очи – и според нашите предвзети понятия, толкова неприличен – в индийската и египетската религии, в древния символизъм повече се асоциирал с друга и много по-чиста идея, отколкото е сексуалната. Както е доказано от много изтоковеди, той е изразявал възкресението, завръщането към живот от смъртта. И второто значение не е съдържало в себе си нищо непристойно. „Тези изображения просто в крайно експресивен маниер символизират творящата сила на природата, без непристойна умисъл – пише Мариет Бей и добавя: – Това е просто друг начин да се изрази небесното зараждане, което трябва да накара умрелия да започне нов живот“.

ИТИХАСА (санскр.) „Това е било така“; историческа, древна традиция, историко-митичен епически разказ; творческо използване на важни митове или истории, изразяващи известен духовен или религиозен, или етичен, или идеалистичен смисъл. Специално се прилага към великите древни епоси „Махабхарата“ и „Рамаяна“. (А.)

ИУ-КАБАР-ЗИВО (гност.) Известен също под името Небат-Иавар-бар-Нуфин-Ифафин, „Властелин на Еоните“ в системата на назареите. Той е породител (Еманатор) на седемте свети живота (седемте първични Дхиан Когани или Ангели, всеки от които представлява една от главните добродетели) и самият се нарича трети живот (трети Логос). В Кодекса към него се обръщат като към „Кормило и Лозе, храна на живота“. По този начин той става идентичен с Христос, който казва: „Аз съм истинската лоза, а Моят Отец е Лозарят“ (Ин., XV, 1). Известно е, че в римската католическа църква Христос се смята за „повелител на Еоните“ и също така за Михаил, „който е подобен на Бога“. Такова е било и убеждението на гностиците.

ИУРБО АДОНАЙ Презрителен епитет, даден на еврейския Йехова от последователите на „Кодекса на назареите“, гностиците на св. Иоан.

ИУРБО АДУНАЙ Гностичен термин или съставното наименование на Иао-Йехова, когото офитите смятали за еманация на техния Илда Баоф, Синът на София Ахамот – горд, честолюбив и ревнив бог, и нечист Дух, и когото много гностични секти смятали за бога на Мойсей. „Недоразвитите (евреите) наричат Иурбо Адунай“ – се казва в „Codex Nasahedus“ (т. III, с. 13). „Недоразвитите“ и „непоучилите се“ било прозвище, дадено на евреите от техните опоненти – гностиците.

ИФИНГ (сканд.) Широка река, която отделя Асгард, обителта на боговете, от дома на йотуните, велики и силни вещари. По-долу от Асгард се намирал Митгард, където в слънчевия ефир бил построен домът на елфите на Светлината.

ИХТУС (гр.) „Риба“; символът на рибата често се отнасял към Иисус, Христа на Новия Завет, отчасти защото петте букви, които съставят тази дума, са началните букви на гръцката фраза Iesouт Crisoт Qeou Uioт Sothr, Иисус Христос Спасител, Син Божий. Вследствие на това в първите векове на християнството често наричали неговите последователи риби и в катакомбите са намерени рисунки на риби. Да сравним също така твърдението, че някои от неговите първи ученици били рибари и думите на Иисус: „Аз ще ви направя ловци на хора“. Да отбележим също, че Vesica Piscis, условната форма на риба въобще, често съдържа изображение на Иисус, светата дева или светец; тя представлява дълъг овал с остри окончания, площ, образувана от пресичането на два еднакви кръга, при което тя е по-малка от половината на всеки от тях. Да сравним с християнската отшелница, монахинята Нun – тази дума е халдейското наименование на рибата, а рибата е свързана с култа на Венера, богинята; и това, че римските католици и сега ядат риба в Dies Veneris, или петък. (W.W.W.)

„И-ЦЗИН“ (кит.) „Книга на промените“; древнокитайски труд, приписван на император Фудзи (около 2950 г. пр. Хр.), но най-вероятно съставян от поколения мъдреци. Това е твърде трудна за разбиране система на умствена и нравствена философия със схема за всеобщата връзка и предсказания. Абстрактните идеи тук са изобразени с линии, прекъснати линии, кръгове и точки. Така кръгът представлява И, Великото Всевишно; линията се отнася до ян, мъжката активна сила; две прекъснати линии са ин, женската пасивна сила, Гуей е животинската душа, Шан – умът, Гян – небето, или Отеца, Гуан – земята, или Майката, Кан или Гин – Синът; мъжките числа са нечетни и са изобразени със светли кръгове, а женските, четни – с черни кръгове. Има две твърде тайнствени диаграми, едната се нарича „ХО или Карта на Реката“ и е свързана с Коня, а другата – „Писанието ЛО“; те са съставени от групи бели и черни кръгове, разположени по кабалистичен метод. Основата образува полярността на двата принципа ин и ян, от чието взаимодействие се създават всички обекти и с чиято помощ може да се обясни същността на човека. Комбинирането на двата принципа в триграма, създава осем вероятности.

ИЧЧХА ШАКТИ (санскр.) Сила на волята; мощта на желанието; една от окултните Сили в природата. Тази сила на волята, развита с окултни упражнения, създава нервни токове, необходими, за да се приведат в движение някои мускули, а също така може да се използва за парализирането на други.

ИШВАРА (санскр.) „Властелин“ или личен бог – божественият Дух у човека; „суверенно (независимо) съществуване“. Титла на Шива и други богове в Индия. Шива наричат също така Ишварадева или върховен дева.

*В Упанишадите – неперсонифициран принцип, макрокосмическият паралел на праджня. Във философията на ведантизма означава активното проявление на пасивния Абсолют (Брахман), космическото начало, източникът на всичко съществуващо. Ишвара е върховният бог. В редица индуиски секти всички богове, в това число и върховната триада Брама-Вишну-Шива, се разглеждат само като ипостаси на Ишвара.*

ИШВАРАКОТИ (санскр.) Божествен човек; човешко същество, чийто център вече е преместен нагоре – в началното възвишено състояние, във висшите планове на съзнателното съществуване, установен е в Бога по-трайно, отколкото в природата. Така той може, губейки себе си в него, въпреки това да поддържа себе си и да живее в Бого-Човека. (А.)

ИШИМ (халд.) Б’не Алейм, „прекрасни синове на бога“; прообрази и прототипи на по-късните „Паднали Ангели“.

ИШИТА (санскр.) Един от осемте вида сиддхи: съвършен контрол над силите на природата и над други явления, инертни и разумни; ефективност на волята, действаща не по заповед или с помощта на мисълта, а чрез сърцето и темперамента при възприемането на необходимостта или чистата Липса (желание, страстно желание; привличане към притежание). (А.)

ИШИТВА (санскр.) Божествена Сила.

ИШМОНИА (араб.) Град, недалеч от който в пустинята е погребан т. нар. „вкаменен град“. Легендата разказва за огромни подземни зали и помещения, коридори и библиотеки, скрити в него. Арабите се страхуват да се озоват край него след залез слънце.

ИЩАР (халд.) Венера на вавилонците, наричана „най-старшата на небето и земята“, дъщеря на Ану, бога на небесата. Това е богиня на любовта и красотата. Планетата Венера като вечерна звезда е идентична с Ищар, а като утринна звезда – с Анугит, богинята на акадийците. Върху шеста и седма от асирийските плочки или таблички, разшифровани от покойния Д. Смит, съществува във висша степен забележителен разказ за нейното слизане в Хадес. Всеки окултист – четейки за нейната любов към Тамуз и неговото убийство от Издубар, за отчаянието на богинята и нейното слизане, за да търси възлюбения през седемте врати на Хадес, и накрая за нейното освобождение от тъмното царство – ще съзре в това прекрасна алегория за душата в търсене на Духа.

I. H. S. Тази триада от начални букви съответства in hoc signo на приписваното на Константин видение, за което, като се изключи неговият автор Евсевий, никой никога не е знаел. I.H.S. се интерпретира като Jesus Hominum Salvator и In hoc signo. Обаче е известно, че гръцкото IHS е било едно от най-древните имена на Бакхус. Тъй като Иисус никога не е бил идентичен с Йехова, а със своя „Отец“ (както и всички ние), и е дошъл по-скоро да разруши култа на Йехова, отколкото да го поддържа, както това нагледно са показали розенкройцерите, то замисълът на Евсевий е напълно ясен. In hoc signo Victoreris или Лабарум (тау и реш) представлява много древен знак, който се поставял върху челото на току-що посветените. Кинили превежда това като „този, който е посветен в Нароската Тайна, или 600, и ще се яви като Победител“; но това означава просто: „с този знак ще победиш“ – т.е. чрез светлината на Посвещението – Lux (светлина). (Неофит и Нарос.)


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 33

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред