За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 16

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Б 1

БЕЕЛ-ЗЕБУБ (ивр.) Изопаченото Ваал на Храмовете, по-правилно е Велзевул. „Велзевуб“ означава „бог на мухите“ – подигравателен епитет, употребяван от евреите, и невярно и изкривено тълкуване на „бога на свещените скарабеи“, божества, пазещи мумиите и символи на преобразяването, възраждането и безсмъртието. Велзевул означава всъщност „бог на жилището“ и в този смисъл е споменат в „Евангелие от Матея“. Понеже Аполон – първоначално не гръцки, а финикийски бог – бил бог на лекуването, Пеан, или лечител, както и бог на оракулите, като такъв той постепенно се превърнал във „Властелин на Жилището“, домашно божество и така бил наречен Велзевул. В определен смисъл той също така бил психопомпичен бог, грижещ се за душите, както това правел Анубис. Велзевуб винаги е бил бог на предсказанията и едва по-късно бил объркан и отъждествен с Аполон.

БЕЗАН, Ани (1847-1933) Британска социалреформаторка и теософка, една от най-активните личности за времето си. От ревностна англокатоличка постепенно започва да изповядва атеистични идеи и става една от водещите фигури в Националното Мирянско Общество. През 1877 г. публикува „Евангелие на атеизма“, трактат, проповядващ контрол върху раждаемостта, поради което е съдена за разпространение на „сквернословна литература“. През 1889 г. обявява, че е изоставила атеизма и се присъединява към Теософското Общество. Безан се изкачва бързо до най-високото стъпало в йерархията му, а след смъртта на Блаватска през 1891 г. застава начело на най-голямата фракция в него. Заедно с Ледбитър, който оказва голямо влияние върху нея, подпомага всестранно Жиду Кришнамурти като нов световен учител. Играе също така и голяма роля в английската националистична политика. Умира с убеждението, че скоро ще се прероди отново. Най-известните нейни трудове са: „Автобиография“, 1893 г., превод на „Бхагавад Гита“ от 1895 г., „Древната Мъдрост“, 1897 г., „Човекът и неговите тела“, 1890 г., „Смъртта и след това“, 1901 г., „Езотеричното християнство“, 1905 г., „Въведение към йога“, 1908 г., „Мисловни форми“, 1901 г., „Човекът: кога, как и дали“, 1913 г. и „Окултна химия“, 1919 г. (А.)

БЕЙКЪН, Роджър (1214-1294) Францискански монах, известен като адепт по алхимия и магически изкуства. Живял през ХІІІ в. в Англия. Изтъкнат механик, химик, физик и астролог. В своя трактат „Удивителната сила на изкуството и Природата“ той намеква за черния барут и предсказва използването на ъaрата като движеща сила, освен това описва хидравличния процес, водолазната камбана и калейдоскопа. Бейкън вярвал във философския камък така, както вярват в него адептите на окултизма, а също във философската астрология. Направил и прочутата бронзова глава, която изричала пророчества. Обвиняват го, че скрил в нея акустичен апарат, та изглеждало, че тя произнася предсказания, а в действителност това били думи, които той самият изговарял в друга стая. На Бейкън приписват изобретяването на барута, макар той да казвал, че е научил тази тайна от „азиатските мъдреци“.

БЕЙЛИ, Алис (1880-1949) Авторка на множество творби за мистицизма (мистика) и основателка на международно езотерично движение. Родена в Манчестър през 1907 г. тя се омъжва и емигрира в Америка. Там Бейли открива трудовете на Блаватска и става активистка на Теософското Общество. Християнските догми, с които е отраснала, отстъпват място на по-широки духовни хоризонти, въпреки че Христос продължава да заема централна роля в нейната вяра. Чрез теософията тя открива идентичността на Господаря, чийто дух я направлява от петнайсетгодишна; известен е като Куут Хуми. През 1919 г. в контакт с нея влиза духът на друг адепт – нарича го „Тибетеца“ и става негова „секретарка“. Под диктовката му написва серия от книги. През 1920 г. се омъжва за теософа Фостър Бейли, с когото през 1923 г. откриват „Арканско училище“, където проповядват как да се продължи Великия Универсален План под ръководството на вътрешната йерархия на духовните отци, водени от Христос. След смъртта й през 1949 г., училището се поема от нейния съпруг и се развива като международна организация. (А.)

БЕЛ (халд.) Най-старият и могъщ бог на Вавилония – едно от най-древните триединства: Ану; Бел, „Властелинът на Света“, баща на боговете, Създателят и „Властелинът на град Нипур“; и Хеа, творецът на Съдбата, Властелинът на Дълбините, богът на Мъдростта и езотеричното Знание, „Властелинът на град Ериду“. Жена на Бел, или негов женски аспект (Шакти), била Белата, или Белтис, „майка на великите богове“ и „Господарка на град Нипур“. Първоначално Бел наричали също Ену, Елу и Капту (вж. труда на мистър Д.Смит „Chaldean account of Genesis“). Неговият голям син бил лунният бог Син (чиито имена също били Ур, Агу и Иту), който бил главно божество на град Ур, наречен в негова чест с едно от имената му. Ур бил родното място на Авраам. В ранната религия на Вавилония Луната била, подобно на Сома в Индия, мъжко, а слънцето – женско божество. И това довело почти всеки народ до значителни братоубийствени войни между поклонниците на Луната и Слънцето, т.е. до борба между Лунната и Слънчевата Династия – Чандра и Суряванша в древна Аряварта. Същото, в по-малък мащаб, откриваме в семитските племена. Авраам и неговият баща Терах са показани като преселващи се от Ур и отнасящи със себе си своя лунен бог (или неговото дете); тъй като Йехова, Елохим или Ел – друга форма на Елу – винаги е бил свързан с Луната. Именно еврейската лунна хронология довела европейските „цивилизовани“ народи до най-груби грешки и заблуди. Меродах, син на Хеа, по-късно станал Бел и бил почитан във Вавилон. Друг негов епитет, Белас, има много символични значения.

БЕЛИАЛ Библейско название на тъмната сила, олицетворяваща всякакво беззаконие. Самата еврейска дума означава „княз на всяко зло“. (А.)

БЕЛ-ШЕМЕШ (халд., ивр.) „Властелин на Слънцето“; наименование на Луната в периода, когато евреите ставали поред поклонници на Слънцето и Луната, и когато Луната била мъжко, а Слънцето – женско божество. Този период обхванал времето между алегоричното прогонване на Адам и Ева от Едем чак до не по-малко алегоричния Ноев потоп. ( „Тайната Доктрина“, т. I.)

БЕН (ивр.) „Син“; обичайна приставка към собствените имена, за да бъде определен синът на този или онзи, например Бен Соломон, Бен Ишмаил и т.н.

БЕНЕТ, Алън (1872-1923) Член на ордена на Златната Зора, в която изповядва девиза Iehi Aour (означаващ от староеврейски „Да бъде светлина“), и на Езотеричната секция на Теософското Общество, където за известно време е приятел и учител на Алестър Кроули и ръководи неговите първи опити с наркотици. Написва и демонстрира любопитния „Ритуал за викане на Великия Дух Тафтартараф“. През 1900 г. заминава за Цейлон да изучава буддизма. Става буддистки монах и приема името Ананда Метея. Бенет оказва голямо влияние върху Британското Буддистко Общество, основано през 1908 г. (А.)

БЕНУ (егип.) Дума, отнасяща се към два символа, като и двата се превеждат като „Феникс“. Единият бил Шеншен (чапла), а другият – птица с вид, който трудно се описва, наричана Рех (червена); и двете били посветени на Озирис. Именно втората била обичайният Феникс на великите Мистерии, типичен символ на самосътворението и възраждането чрез смърт – прообраз на Слънчевия Озирис и божественото Аз в човека. Освен това и Чаплата, и Рех били символи на цикли (кръгове и цикли): първата – на слънчевата година от 365 дни, втората – на тропичната година, или периодът, обхващащ почти 26 000 години. И в двата случая тези цикли били форми на завръщането на светлината от тъмнината, годишното и великото циклично завръщане на слънчевия бог към мястото на неговото раждане или – неговото Възкръсване. Рех-Бену е описан от Макробий като живеещ 660 години, след това като умиращ, докато други удължавали неговия живот до 1 460 години. Плиний Натуралиста изобразява Рех като голяма птица със златни и пурпурни криле и дълга синя опашка. Както е известно на всеки читател, Фениксът, чувствайки приближаването на своя край – според традицията – строи за себе си на върха на жертвения олтар погребална клада и след това се изкачва на нея, за да бъде изгорен там. После в пепелта се появява червей, който расте и бързо се развива в нов Феникс, възроден от пепелта на своя предшественик.

БЕН ШАМЕШ (ивр.) „Деца или Синове на Слънцето“. Този термин се отнася към периода, когато евреите били разделени на поклонници на Слънцето и Луната – елити и белити. (Бел-Шемеш.)

БЕРГЕЛМИР (сканд.) Великан, който се спасил в лодка от общата гибел на своите братя, синове на великана Имир, потънали в кръвта на яростния си Баща. Той е скандинавският Ной, доколкото също става след потопа баща на великаните. В древноскандинавските балади внуците на божествения Бури – Один, Вили и Ве – са представени като побеждаващи и убиващи ужасния великан Имир и създаващи от неговото тяло света.

БЕРЕШИТ (ивр.) Първата дума на „Книгата Битие“. Установеният вариант на превода – „В началото“ – се оспорва от много учени. Тертулиан предлагал „В силата“; Гротий – „Когато отначало“; но авторите на труда „Targum of Jerusalem“, които би трябвало да познават еврейския език, ако въобще някой го е знаел, превеждали – „В Мъдрост“. Годфри Хигинс в своя „Анакалипсис“ настоява, че Берасит е знак на творителен падеж, означаващ „във“ и рас, расит – древна дума за Хокма, „мъдростта“. (W.W.W.)

Берасит или Берашет е мистична дума при кабалистите на Мала Азия.

БЕРИЛ Най-известният скъпоценен камък от тази група е аквамарин; александрит (тъмнозелено до наситено червено), хризоберил (жълтосиньо) и обикновен берил (светложълто). Александритът носи щастие или страдание, в зависимост от връзките на притежателя му към планетата на камъка – Марс. В Русия александритът е скъпоценен камък на тайните общности. Сивите берили са свързани с духове, които се проявяват като гноми, сиви монаси или прозрачни, ефирни същества. Хризоберилът подпомага успешните сделки, пази от крадци, повишава концентрацията и развива окултните сили на предсказатели и астролози. Приложение: хризоберилът въздейства на сърдечната чакра (анахата); еликсирът лекува заболявания на стомашно-чревния тракт, на сърцето и предотвратява втвърдяването на артериите. Еликсир от александрит лекува заболявания на далака и помага при лечението на левкемия. (А.)

БЕРМУДСКИ ТРИЪГЪЛНИК Водно пространство между Флорида, Куба и Бермудите, в което статистически са претърпели катастрофа повече кораби и самолети от други части на света. Районът е известен и със своите аномалии – резки магнитни амплитуди, ниво на водата 10 метра по-ниско от обичайното и др. Американският автор Чарлс Бърлитц предполага, че в този район се намират апаратури на астронавти, някога слизали на Земята. На дъното около Бимини (Бахамските острови) са открити остатъци от каменни стени. Едгар Кейси в своите тълкувания разкрива, че употребата на кристали е причина за потъването на Атлантида, като в Бермудския триъгълник се намират още функциониращи кристални генератори. Други изследователи предполагат, че тук се намира „врата“ към други измерения или е потънал някога пулсар – пулсиращите или неутронните звезди имат диаметър от 10 до 20 километра, но тяхната плътност е толкова голяма, че те трудно ще проникнат в голямо небесно тяло. Тези звезди се състоят от „генеративна“ материя и притежават мощно магнитно поле. Според хипотезата на руския уфолог Владимир Ажажа катастрофите са предизвикани от инфратонове, които човешкото ухо не може да възприеме. Те възникват като следствие от морските бури и температурните амплидути и оказват мощно въздействие на хората и материята, явление, експериментално потвърдено. Инфратоновете предизвикват вибрации в корпусите на корабите и самолетите и спиране на сърдечната дейност при хората. (А.)

БЕРОЗ (халд.) Жрец на Храма на Бел, писал за Александър Велики история на космогонията – както я учели в храмовете – на основата на астрономични и хронологични записи, запазени в този храм. Фрагментите, които притежаваме в т. нар. преводи на Евсевий, разбира се са толкова ненадеждни, колкото и самата биография на император Константин, когото той превърнал в светец (!!). Единственото ръководство по тази Космогония сега може да се намери във фрагментите на асирийските таблички, които явно почти изцяло са преписани от по-древни вавилонски летописи, които пък – каквото и да казват изтоковедите – неоспоримо са първоизточници на „Книгата Битие“, Потопа, Вавилонската кула, младенеца Мойсей, спуснат по водата, и на други събития и факти. Тъй като, ако фрагментите от Космогонията на Бероз, толкова старателно коригирани и навярно променени и допълнени от Евсевий, не са сериозно доказателство за древността на записите във Вавилония – имайки предвид, че този жрец на Бел е живял 300 г. след като евреите били взети като пленници във Вавилония и е можело асирийците да са заимствали тези записи от тях – то по-късните открития направили тази утешителна хипотеза невъзможна. Сега изтоковедите напълно са установили, че „Асирия не само е заимствала своята цивилизация и писменост от Вавилония“, но и че асирийците са изкопирали литературата си от вавилонски източници. Нещо повече, в своята първа „Hibbert Lecture“ професор Сайс сочи, че културата както на самата Вавилония, така и на град Ериду, проявява чуждоземно заимстване; според този учен град Ериду бил разположен „на бреговете на Персийския залив 6 000 г. преди това“, т.е. около времето, когато според „Книга Битие“ Елохим сътворил от нищото света, Слънцето и звездите.

БЕС (егип.) Фаличен бог, бог на похотта и насладите. Той е представен стоящ на лотос, готов да изяде своето потомство (Абидос). Доста съвременно божество от чужд произход.

БЕСОВЕ Славянска дума; при българите – бяс, бес; “предизвикващ страх, ужас“. В древнославянските митологични представи – зли духове. Думата е пренесена в християнската традиция, където е използвана за превод на гръцката дума „демон“. В християнството бесовете са духове на злото, антагонисти на троицата, на ангелите, слуги, воини и шпиони на дявола. (А.)

БЕСТЛА (сканд.) Дъщеря на „Ледените великани“, синове на Имир; омъжила се за Бор; майка на Один и неговите братя (Еда).

БЕТ (ивр.) „Дом“, „жилище“.

„БЕТ ЕЛОХИМ“ (ивр.) Кабалистичен трактат, разглеждащ ангелите, душите на хората и демоните. Наименованието означава „Дом на Боговете“.

БЕТИЛИ (финик.) Магически камъни. Древните автори ги наричали „одушевени камъни“; пророкуващи камъни, в които вярвали и които използвали както езичниците, така и християните. („Тайната Доктрина“, т. II.)

БЕХИР (ивр.) “Яснота“; тълкуване на „Сефер Йецира“, подобно на „Зохар“, приписвано на раби Нехуя бен Акана. (А.)

БИБЛИЯ (гр.) „Книги“, свещеното Писание; наименование на Стария и Новия завет. Старият завет, написан на иврит и отчасти на арамейски, е свещеното Писание на евреите. То обхваща при тях 24 канонични книги, докато при християните са включени още 7, между които допълненията към книгата на Естер и Даниел и апокрифи. Според еврейски източници Старият завет е записан между 1 400 и 400 г. пр. Хр., но изследователите на Библията фиксират период между 1 200 и 70 г. пр. Хр. Основната част „Книгата на закона“ е съставена от 72 еврейски учени по поръчение на египетския цар Птоломей ІІ Филаделфий (285 – 246). В дохристиянско време Старият завет е преведен на гръцки. Той се състои от 27 писания, съставени в различно време. След 180 г. сл. Хр. са добавени и четирите Евангелия, които са равнопоставени на Стария завет. Те съдържат Христовото послание и са завършени и канонизирани през ІV в. Една от причините за този акт са противоречията с различни течения, между които и на гностиците, които са се позовавали и са разпространявали „фалшифицирани“ апостолски послания. Библейските текстове са служили и служат в магически практики. Една от тях е „библиомантия“ (предсказание чрез Библията): Библията се разтваря наслуки със затворени очи; мястото, където се намира пръстът, дава отговор на поставен въпрос. Псалмите, които се съдържат (най-често преиначени) в магическите книги, се използват при черна магия; други, в които могат да се откроят магически формули, служат за ритуали при запалени свещи. В съвременния окултизъм чрез антропософията на Щайнер Библията и особено Евангелията заемат централно място. Щайнер следва традицията на Новото откровение, според която Божествените предсказания продължават и след Новия завет, което отговаря на библейското твърдение, че Бог говори на човека през всички времена. Едно от най-ярките явления в новото откровение е учението на Петър Дънов, чийто център е Божествената Любов. (А.)

БИВРЬОСТ (сканд.) Мост, построен от боговете за защита на Асгард. На него „третият бог на Меча, известен като Хеймдал или Ригер“ стои ден и нощ, препасан със своя меч, тъй като е страж, избран за защита на Асгард, обителта на боговете. Хеймдал е скандинавският Херувим с пламтящ меч, „който е обърнат на всички страни, за да защищава пътя към дървото на живота“.

*Превежда се като „Тресяща се пътека“; в скандинавската митология дъга-мост, съединяваща земята и небето. Червената част на дъгата-мост – това е вечен, никога незагасващ огън. За боговете той е безвреден, но всеки от смъртните, който се докосне до него, ще бъде изгорен. Преди края на света синовете на Муспел преминават този мост за схватка с боговете, при което той се разрушава.*

БИЗАРДИЕ Философ-херметик, роден в Бохемия. На него приписват изготвянето на истинския прах на проекцията. Голямо количество от този червен прах той оставил на приятеля си Рихтхаузен, адепт и алхимик от Виена. Няколко години след смъртта на Бизардие в 1637 г., Рихтхаузен се представил пред император Фердинанд III, който, както е известно бил страстно предан на алхимията, и те заедно уж превърнали три фунта живак в най-чисто злато с помощта на едно-единствено зрънце от праха на Бизардие. През 1658 г. на курфюрста на Майнц също било дадено разрешение да изпробва праха и майстор от Минт твърдял, че не бил виждал по-хубаво от полученото по този начин злато. Това са сведенията, удостоверени от градските летописи и хроники.

БИКЪТ ПАЦИС Божествен Бик на Хермопол, посветен на Амон-Хор; Бикът Нетос на Хелиопол е посветен на Амон-Ра.

БИНА (ивр.) „Разбиране“; третият от 10-те сефироти, трети в Божествената Триада; женска сила, съответстваща на буквата „хе“ на Тетраграматон IHVH. Бина се нарича Айма, Божествена Майка, и „велико Море“. (W.W.W.)

БИОЕНЕРГЕТИКА Психотерапия, разработена от Александър Льовен след 1956 г. в неговия институт по биоенергетична анализа. Тялото притежава определена фундаментална енергия – биоенергия, която се проявява както в дейността на мускулите, така и в психическите реакции (чувства и др). Всеки психически процес предизвиква телесна реакция. За да се предпази от душевните преживявания като болка, стрес, страдание и др., тялото се обвива с „броня“, която се формира още в детството. Човек неосъзнато черпи биоенергия от своя организъм, за да поддържа този защитен механизъм. Чрез регулирано дишане се усилва приемането на кислород, изгражда се и ново личностно чувство. Важна част от терапията е изработването на правилна стойка, за да може биоенергията свободно да тече през тялото. (А.)

БИОЕНЕРГИЯ (гр.) „Жизнена енергия“; обозначение за космическа енергия, възприемана от тялото, която се концентрира в определени енергийни зони (чакра) и образува аурата. Други наименования: чи, прана, од, магнетизъм (животински), оргон и т.н. (А.)

БИОИНТРОСКОПИЯ (гр) „Вътрешно виждане“, виждане чрез кожата. Паранормална способност („Феномен на Роза Кулекова“), при която без помощта на оптическото сетиво, могат да се различават цветове и даже да се възприемат картини и текстове. Изследванията сочат, че 72% от децата между 7 и 12-годишна възраст притежават способността да възприемат цветове чрез кожата. Ярката светлина усилва тази способност, слабата светлина и мракът действуват негативно. Участници в експериментите са съобщавали, че червеният цвят предизвиква усещане за горещина, жълтият – на топлина, синият – на студ (цветове). (А.)

БИОЛОКАЦИЯ Пребиваване на две места едновременно, характерно най-вече за мъдреците и светците, както и при някои привидения. Една окултна теория обяснява явлението като самостоятелно появяване (излъчване) на астралното тяло. (Астрално пътуване.) (А.)

БИОРИТМИ Берлинският лекар Вилхем Флийс и психологът Херман Свобода в началото на ХХ в. установяват, че животът на човека се определя от биохимични процеси в два паралелно протичащи ритъма. Първият влияе на физическото състояние и продължава 23 дни, вторият – на чувствата и жизнеността с продължителност от 28 дни. Във всеки ритъм има височини и спадове; първата половина е положителна, втората – отрицателна. През 20-те години Алфред Телчер открива още една вълна от 33 дни, която въздейства на духовните прояви. (А.)

БИОФИЙДБЕК От англ. „възстановявам“ и гр. „живот“; осъзнаването или съзнателният контрол на телесните функции с помощта на уреди. Чрез измерването на електрическото съпротивление на кожата могат да се установят телесните реакции към възбуда и стрес. При покой и в състояние на транс кожното съпротивление нараства многократно. Психическото състояние се изследва чрез ЕЕГ (електроенцефалография), която регистрира мозъчните вълни. Бета-вълните са признак на активност и стрес, алфа-вълните – на покой и отпускане. С помощта на Mind Mirror (духовно огледало) могат да се регистрират вълните на двете мозъчни полукълба. Колкото е по-дълбоко отпускането, толкова по-симетрични са мозъчните вълни на двете половини. (А.)

БИОХИМИЯ (гр.) „Химия на живота“; термин, въведен от хомеопата д-р Шлюслер, който открива, че 12 минерални соли определят здравословното състояние на човека. Резултатите от своите изследвания той групира в пет принципа: 1. Болестта настъпва само тогава, когато е нарушена функцията на клетките. 2. Клетките функционират нормално, когато получават достатъчно хранителни вещества. 3. Тялото се нуждае както от органични вещества, така и от минерални. 4. Липсата на минерални соли намалява способността на тялото да асимилира органични съединения. 5. Нарушеното равновесие може да се възстанови чрез приемане на липсващите минерални соли. Тези минерални вещества може да се приемат комбинирано и да влияят на редица заболявания. Те са: калциев флорид, калциев фосфат, калциев сулфат, железен фосфат, калиев хлорид, калиев фосфат, калиев сулфат, магнезиев фосфат, натриев хлорид, натриев фосфат, натриев сулфат, силициев диоксид. (А.)

БИРС НИМРУД (халд.) Изтоковедите го смятат за местонаходище на Вавилонската кула. Огромното здание Бирс Нимруд се намира недалеч от Вавилон. Сър Х. Роулинсън и неколцина асириолози изследвали разкопките на развалините и открили, че кулата се е състояла от седем етажа, построени от тухли – всеки етаж с различен цвят – което доказва, че този храм е бил посветен на седем планети. Дори и с трите разрушени горни етажи или с подпори, той все още се извисява на 154 фута над нивото на равнината. (Борсипа.)

„БИТИЕ“ Установено е, че цялата „Книга Битие“, чак до смъртта на Иосиф, представлява едва променена версия на Космогонията на халдейците, което сега за втори път е доказано с помощта на асирийските таблички. Първите три глави са преписани от алегоричните разкази за Началата, общи при всички народи. Четвърта и пета глави са нова алегорична адаптация на идентичния разказ от тайната „Книга на Числата“; шеста глава е астрономичен разказ за Слънчевата година и седемте космократори, взет от египетския оригинал на „Пемандър“ и символичните видения на редица Енойхиойци (ясновидци), от които е произлязла също „Книга на Енох“. Началото на „Изход“ и историята на Мойсей е повест за вавилонския Саргон, който живял (както съобщава дори такъв пристрастен авторитет като д-р Сайс) 3750 г. пр.Хр., почти 2300 г. преди еврейския законодател. („Тайната Доктрина, т. II.) Независимо от това, „Битие“ безспорно е езотеричен труд. Книгата не е заимствала и не е изопачила всемирните символи и учения, в чийто дух е била написана, а просто е приспособила вечните истини към своя национален дух и ги обвила в изкусни алегории, постижими само за нейните кабалисти и посветени. Гностиците постъпвали по същия начин – всяка секта по своему, така както хиляди години преди това Индия, Египет, Халдея и Гърция също облекли тези неоповестявани истини в свой национален костюм. Ключът и обяснението към всички подобни разкази може да се намери само в езотеричните учения.

БИТИЙНОСТ Термин, създаден от теософите, за да се преведе по-точно същността на непреведимата дума „Сат“. Последното не означава „Битие“ (Being), тъй като то включва чувстващо осъзнаване или някакво съзнание на съществуването. Но тъй като терминът Сат се отнася изключително към абсолютния Принцип, към всемирното, неизвестното и вечно непостижимо Присъствие, което философският пантеизъм (Пан) постулира в Космоса – наричайки го основен корен на Космоса и самия Космос – „Битие“ не е подходяща дума за неговото изразяване. Наистина последното не е дори както е преведено от някои изтоковеди, „непостижима Същност“, тъй като то не е Същност повече, отколкото не-Същността, а представлява и двете взети заедно. Това е, както е казано, абсолютна Битийност – а не Битие – едно без друго, неразделното и неделимо Всичко – корен на цялата Природа, видима и невидима, обективна и субективна, достъпна за чувствата на висшата духовна интуиция, но никога неподдаващо се на пълно постигане. (Сат.)

БИТОС (гр.) Гностичен термин, означаващ „Бездна“ или „Велика Дълбина“, Хаос. Това е еквивалент на пространството – преди в него да се формира каквото и да е от първоначалните атоми, вечно съществуващи в пространствените му недра, според ученията на окултизма.

БИХАР ГЯЛПО (тибет.) Цар, обожествен от дугпите (дугпа). Покровител на всички религиозни постройки.


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 16

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред