За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 6

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

A – Z

А Първата буква на повечето световни азбуки, като се изключат само такива като монголската, японската, тибетската, етиопската и др. Това е буква с голяма мистична сила и магическо действие при народите, които са я заимствали и за които нейното числово значение е единица. Това е Алеф на евреите, символизиран от Бика и Телеца; Алфата на гърците е единица и първи; Аз на славяните, означаващ местоимението „аз“ (отнасяйки се към „аз съм това, което съм“). Дори и в астрологията Телецът (Бик или Бивол, или Алеф) е първият знак на Зодиака, неговият цвят е бял или жълт. Свещеният Алеф става още по-съкровен при християнските кабалисти, те учат, че тази буква означава троица в Единство, тъй като се състои от три Иода – единият прав, другият – преобърнат, с наклонена напречна права или връзка. Кенет Р. К. Маккензи твърди, че „кръстът на св. Андрей е свързан с нея окултно“. Божественото име, първо в редицата, съответстващо на Алеф, е AkHkIkH или Ахих (ако е без гласни) и това е санскритски корен.

В Втората буква във всички азбуки, включително и еврейската. Неин символ е домът, форма на Бет, самата буква прилича на жилище, покрив или укритие. „Често я употребяват, за да се покаже, че има някаква връзка с камъка: например, когато в Бет-ел са събрани камъни. Нейното еврейско числово значение е две. Заедно с първата буква тя образува думата Аб, корен на думата „баща“, Учител, лице, облечено във власт, и притежава кабалистичната особеност да бъде първата буква в Свещената Книга на Закона. Божественото име, свързано с тази буква, е Bakhour“ (R. M. Cyc.).

С Третата буква на английската азбука, нямаща еквивалент в еврейския, като се изключи Каф, за което вж. буквата К.

D И в английската, и в еврейската азбука четвъртата буква, чието числово значение е четири. Символичното значение на Далет в кабала е „врата“. Това е гръцката делта ?, през която възникнал светът (чийто символ е тетрадата, или числото четири), произвеждайки божествените седем. При питагорейците Тетрадата се наричала Хармония, „защото това е диатесарон в сескитертия“. При кабалистите божественото име, свързано с Далет, било Дагул.

Е Петата буква на английската азбука. „Хе“ (мек) на еврейската азбука, при четене на този език по метода Ехеви, става буквата Е. Нейното числово значение е пет, като символ тя е „прозорец“; утроба в кабала. В редица божествени имена съответства на петото – Хадур, или „величествен“, „великолепен“.

F Шестата буква на английската азбука, която няма еквивалент в еврейския език. Това е двойното F на еолианите, което по някакви тайнствени причини станало Дигама. Тя съответства на гръцкото „фи“. Числовото й значение като латинска буква е 40, а с черта отгоре F – 400 000.

G Седмата буква в английската азбука. В гръцкия, халдейския, сирийския, еврейския, асирийския, самаритянския, етруския, коптския, в съвременния новогръцки и в готския език тя заема трето място в азбуката, докато в кирилицата, глаголицата, хърватския, руския, сръбския и влашкия тя е четвърта. Тъй като думата „бог“ в много езици започва с тази буква (на сирийски – гад, на шведски – гуд, на немски гот, на английски – год, на персийски - гада и т.н.), това има окултно основание, което ще бъде разбрано напълно само от изучаващите езотерична философия и Тайната Доктрина, която е разяснена езотерично; това се отнася към трите логоса – към последния, към Елохимите и към еманацията на Елохимите, андрогинният Адам Кадмон. Всички тези народи са наследили името на „бога“ от своите традиции, повече или по-малко ясни отгласи на езотеричната традиция. Устната и „безмълвната реч“ (писмеността) са „дар от боговете“ – казват всички народни предания, като се започне с древноарийските санскритоезични народи, твърдящи, че тяхната азбука, Деванагари (буквално език на девите, боговете), им е била дадена от небесата, та чак до евреите, говорещи за азбуката – прадядо на тази, която се е запазила до днес – като за небесен и мистичен символизъм, даден от ангелите. Затова всяка буква е имала множество значения. Самата тя символ на небесно същество и явления, била, на свой ред, представена на земята чрез подобни съответни предмети, вещи, чиято форма символизирала очертанието на буквата. Дадената буква, която на еврейски се нарича гимел и се символизира от дългата шия на камилата или по-скоро от надигнала се змия, е свързана с третото свещено божествено име, Гадол или Магнус (велик). Нейното числово значение е четири, Тетраграматон и свещения Тетрактис – оттук е нейната сакралност. При други народи тя означавала 400, а с черта отгоре – 400 000.

Н Осмата буква и слабо произнасяне на звук х пред някои гласни в началото на думите в английската азбука, и осмата – в еврейската. Като латинска буква тя означава числото 200, а като се прибави черта – 200 000; в еврейската азбука Хет е еквивалентна на h, съответства на числото осем и се символизира, според Сейфарат, с Ограда и Венера; родствена и свързана с Хе и поради това – с отвор или утроба. Това е предимно йоническа буква.

I Деветата буква в английската, десетата – в еврейската азбука. Нейното числово значение и в двата езика е единицата, а също десет в еврейския (вж. J), където тя съответства на Божественото име Ях – мъжката страна, или аспект на хермафродитното същество, или мъже-женския Адам, чийто женски аспект е хова (Ях-хова, Йехова). Тя се символизира от ръка със сгънат показалец, което посочва нейното фалично значение.

J Десетата буква на английската и еврейската азбука, в еврейския език тя е еквивалент на „у“ и „i“; нейното числово значение е 10, съвършеното число (Иод) или единица. (Вж. също така I.)

К Единайсетата буква както на английската, така и на еврейската азбука. Като число тя означава в последната – 20, а в първата – 250 и с черта отгоре – 250 000. Кабалистите и масоните (масонство) приемат думата Кодеш или Кадош като име на еврейския бог под тази буква.

L Дванайсетата буква на английската азбука, а също и на еврейската, в която Ламед означава бодлив бик, знак на една от формите на бога Марс, зараждащото божество. Тази буква е еквивалентна на числото 30. Еврейското божествено име, което й съответства, е Лимуд или Доктус.

М Тринайсетата буква на английската и еврейската азбука и двайсет и четвъртата в арабската. Като римска цифра тази буква означава 1 000, а с черта отгоре – милион. В еврейската азбука „Мем“ символизирало водата, а като число било еквивалентно на 40. Санскритското „ма“ съответства на числото 5, а също така е свързано с водата чрез знака на Зодиака, наричан Макара. Освен това в еврейските и латинските цифри „м“ представя „определено числително за неопределимо число“ (Маккензи, „Mason. Cyc.“) и „еврейското свещено име на Бога, отнасяно към тази буква, е Меборах, Бенедиктус“. При езотериците М е символ на Висшето Аз – манас, умът.

N Четиринайсета буква както в английската, така и в еврейската азбука. В еврейския език N се нарича Нун и означава риба. Това е символ на женския принцип или лоно. В кабалистичната система нейното числово значение е 50, но перипатетиците са я направили равна на 900, а с черта отгоре – 9 000. При евреите обаче крайното Нун означавало 700.

О Петнайсетата буква и четвърта гласна в английската азбука. Тя няма еквивалент в еврейската, която, с едно изключение, няма гласни. Като число при древните тя означавала 11; а с черта отгоре – 11 000. Това била свещена буква и за други древни народи. В деванагари, или азбуката на боговете, нейното значение доста се е различавало, но за примери тук няма място.

Р Шестнайсетата буква както в гръцката, така и в английската азбука и седемнайсета в еврейската, където тя се нарича „пе“ или „пей“ и се символизира от устата, съответствайки, както и в гръцкия, на числото 80. При питагорейците тя била еквивалент на 100, а с черта отгоре означавала 400 000. Кабалистите свързват с нея името Phodeh (Спасител), въпреки че за това не са дадени никакви сериозни основания.

Q Седемнайсетата буква на английската азбука. Това е остарялото еолийско Qoppa и еврейско Koph. Като число е равна на 100 и неин символ е задната част на главата от ушите до шията. При еолийските окултисти тя служела като символ на диференциацията.

R Осемнайсетата буква на азбуката; „кучешка“, тъй като нейният звук напомня ръмжене. В еврейската азбука тя е двайсета и числото й е 200. Като Реш тя е еквивалент на божественото име Рахим (милосърдие); нейни символи са сфера, глава или кръг.

S Деветнайсетата буква; числено – 60. В еврейския език – петнайсета буква, Самех, почитана като свещена, тъй като „съкровеното име на бога е Самех“. Нейни символи са „опора“, „стълб“ и „фалично яйце“. В окултната геометрия тя е представена като кръг с кръст ?. В кабала „областите на Ган-Едем, рая“ са разделени по подобен начин.

Т Двайсетата буква на азбуката. В латинската азбука нейното значение било 160, а с черта – 160 000. Това е последната буква от еврейската азбука, Тау, чиито еквиваленти са Т, ТН, а числовото й значение е 400. Нейни символи били: като тау – кръст +, скелетът на основата на строежа; и като тет (Т), деветата буква – змеят и кошницата на Елевзинските мистерии (Елевзинии).

U Двайсет и първата буква на латинската азбука, непритежаваща еквивалент в еврейската. Обаче като число то се смятало за високо мистично както от питагорейците, така и от кабалистите, тъй като представлява резултат от 3 Х 7. Последните я смятали за най-свещеното от всички нечетни числа, тъй като 21 е сума на числовото значение на Божественото Име aeie, или eiea, или aheihe – така (чете се от дясно наляво aheihe):

he i he a

5 + 10 + 5 + 1 = 21

В алхимията символизира 21 дни, необходими за превръщането на по-малко благородни метали в сребро.

V Двайсет и втората буква в латинската азбука. Нейното числово значение е 5; оттук римското V (с черта) означава 5 000. Западните кабалисти я свързали с еврейското божествено име IHVH. Обаче еврейското Vau е числото 6 – и само отъждествено с W може да стане подходящ символ за мъже-женския принцип и духо-материята. Еквивалент на еврейското Vau е YO, а в числово значение – 6.

W Двайсет и третата буква. Няма еквивалент в еврейския език. В западния окултизъм някои я смятат за символ на небесните води, докато М символизира земната вода.

Х Тази буква е един от важните символи в окултната философия. Като число Х в математиката обозначава неизвестна величина; в окултните числа – съвършеното число 10; когато е представена хоризонтално тя означава 1000; същото с черта – 10 000; и сама по себе си, в окултния символизъм, представя Логоса на Платон – (човека или микрокосмоса), разпнат в пространството във формата на буквата Х. Освен това, @, кръст вътре в кръга, има още по-ясно значение в източната окултна философия; това е Човекът вътре в своята собствена сферична обвивка.

Y Двайсет и петата буква на английската азбука и десета в еврейската – Иод. Това е litera Pythagoroe, питагорейска буква и символ, посочващ двете разклонения, пътеките на добродетелта и порока, съответно дясната – водеща към добродетел, лявата – към порок. В еврейския кабалистичен мистицизъм това е фаличният мъжки член, а като число – десет – е съвършеното число. Символично тя е представена като ръка със сгънат показалец. Нейният числов еквивалент е десет.

Z Двайсет и шестата буква в английската азбука. Като число тя означава 2000, а с черта се равнява на 2 000 000. Това е седма буква в еврейската азбука – Зайин, за неин символ служи разновидност на египетския скиптър, оръжие. Зайин числено е равен на седем. Кабалистите смятат числото 26 за особено свещено, тъй като то е числово значение на буквите на Тетраграматона – така:

хе вау хе йод

5 + 6 + 5 + 10 = 26


  

ЕЗОТЕРИЧЕН РЕЧНИК, част 6

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Направи своя избор
Напред