За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 101

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Вчера имах щастието да наблюдавам процес на влизане в празно тяло, както и използване на тяло, което си има стопанин. Аз констатирах, че и в двата случая резултатът беше еднакъв... На никой друг, освен на Кунала, не бих позволил да използва моето тяло за експерименти. Аз бях абсолютно сигурен, че той не само ще ме пусне след експеримента да се върна в тялото си, но и няма да позволи на никой непознат – човек или гандхарва, да влезе след него... Обхвана ме такова чувство, сякаш изведнъж съм се оказал на свобода. Той беше до мен и насочи моя поглед надолу – там (на килимчето) видях моето тяло да лежи като в безсъзнание. След това то отвори очи и се надигна, тъй като насочващата сила на Кунала го движеше. Дори ми се стори, че то се опита да заговори с мен. Около него, привлечени от това магнетично влияние, плуваха астрални форми, които ми шепнеха в ухото колко им е необходимо да влязат по същия начин. Напразно! Те се оказаха под влиянието на флуидите на Кунала. Обърнах се към него, очаквайки да го видя в състояние на самадхи. Той се усмихваше, сякаш нищо не се беше случило или като че беше отдал само малка част от силата си... След още миг аз отново станах самия себе си, почувствах допира на килимчето и неговата прохлада, бхутите изчезнаха и Кунала ме застави да се изправя.“ (Това е случай на Сварупавиша).

Съвременник на Е. П. Блаватска, който понякога е ставал Авиша, е бил Бабу Мохини Мохун Чатерджи. Блаватска пише на мистър Синет: „Олкът изглежда е заминал за Англия, а Махатма К. Х. изпраща своя чела в облика на Мохини, за да обясни на лондонските теософи от Езотеричната секция всички, или почти всички спорни въпроси... Не смесвайте Мохини, когото познавате, с този, който пристига. В този свят има повече от една майя, невидима както за вас, така и за вашите приятели. Пратеникът ще бъде забулен както във вътрешни, така и във външни дрехи. Dixit (Казах).“ [11, стр. 65]

През август 1892 г. сп. „The Path“ публикува нейно писмо, в което се казва: „Това беше направено, защото лично съм отговорна за резултатите и аз единствена трябваше да приема кармата в случай на неуспех и никаква награда в случай на успех... Аз виждах, че Т. Д. или ще се разпадне, или ще се наложи да стана изкупителна жертва. Което се и получи. Т. Д. съществува, но аз съм убита – унищожени са моята чест, слава, име – всичко, което беше близко и скъпо на Е. П. Б. Това е моето тяло и то притежава изострени чувства... Лицемерие? Никой от нас не е бил лицемер. Като Е. П. Б., аз съм можела в нещо да греша. Но нима не работих 40 години, без да скръстя ръце, играейки роли, рискувайки бъдещето си, приемайки кармата на тази нещастна външност? Аз ИМ служех, без дори да имам право на глас. Е. П. Б. е непогрешима? Не, Е. П. Б. е това старо, болно, измъчено тяло, но това е всичко, което имам в този цикъл. Затова вървете по пътя, който ви посочвам, защото това е съветът на Учителите, а не след мен или по моя път. Когато умpa и си отида от това тяло, тогава вие може би ще узнаете цялата истина и ще разберете, че никога, НИКОГА не съм била лицемерка, никога никого не съм лъгала, просто често съм оставяла хората да се самозаблуждават.“ [18, ноември, 1907]

Ако са останали някакви съмнения била ли е Елена Пет-ровна в контакт с тялото на Е. П. Б., те със сигурност ще се разсеят, ако си спомним нейния страстен руски патриотизъм и привързаността Ј към Гръцката православна църква до самия край на нейния живот. Това беше илюстрирано в предишния раздел. Следва обаче да се отбележи, че личността на Елена Петровна Блаватска не е съвпадала с нейната вътрешна същност. Тя разяснява това обстоятелство в писмо до А. П. Синет от 1882 г.:

„Предполагам, че мисис Гордън няма да бъде разочарована, викайки ме напразно с помощта на медиумизма. Нека тя накрая се убеди, че никога това няма да бъде моят дух или нещо различно от мен, това дори няма да бъде моята обвивка, тъй като тя отдавна е изчезнала.“ [11, стр. 38]

Възниква въпросът, кога е изчезнала нейната обвивка. Може да се предположи, че мадам Блаватска частично е принадлежала на своето тяло в периода след неговата „гибел“ в сражението при Ментана през 1864 г. до голямата „психо-физическа промяна“ във Филаделфия през 1875 г. Учителя Серапис пише по това време на полковник Олкът: „Нейните сили сега се намират в състояние на преход... Опитайте се да я представите пред света в нейния истински вид, не като Адепт, а в качеството Ј на интелектуална писателка... “ След това тя очевидно не е била истинският стопанин на своето тяло, то е било използвано от други. Потвърждение на тази хипотеза откриваме в нейното писмо до полковник Олкът от 24 февруари 1888 г.: „Бабаджи загуби своята личност, когато го изпратиха в Симла при мистър Синет. С мен е ставало същото в Америка и по-рано.“ [22] Трябва да се отбележи, че Бабаджи, също като нея, е срещнал Пазителя на Прага. [11, стр. 187]

Когато А. П. Синет и А. О. Хюм, разчитайки на тесните си контакти с Блаватска (в Индия), я помолили да окаже съдействие за установяване на връзка с Адептите, възникнали недоразумения и неприятности. След един особено възмутителен инцидент в Симла1, Учителя Кут Хуми пише на Синет през есента на 1881 г.: „Аз съм добре запознат с факта на привичната непоследователност на нейното изложение, особено когато е възбудена, и зная, че нейното странно поведение ви кара да мислите, че тя е твърде неподходящ проводник на нашите съобщения. Въпреки това, любезни братя, вие може би ще погледнете на нея със съвсем други очи, ако узнаете истината: че този неуравновесен ум, привидната нелепост на нейните изявления и хрумвания, нервната Ј възбуда (т.е. всичко онова, което се смята за нарушаващо спокойствието на трезво мислещите хора, чиито понятия за сдържаност и маниери са шокирани от странните избухвания на нейния темперамент и което ви е толкова неприятно) – тя самата не е виновна за всичко това. Въпреки че все още не е дошло времето напълно да ви разкрием тази тайна, защото вие още не сте подготвени за разбирането на голямата тайна, дори ако ви я разкажем – все пак поради причинената по отношение на нея голяма несправедливост и обида, аз съм упълномощен малко да повдигна завесата пред вас. Това нейно състояние е тясно свързано с окултната Ј тренировка в Тибет и е предизвикано от факта, че тя е изпратена в света, за да подготви пътя за другите. След почти столетни безплодни търсения, на нашите ръководители се наложи да използват единствената възможност да изпратят европейско тяло на европейска почва, за да създадат свързващо звено между тези страни и нашата. Разбирате ли? Естествено – не. Тогава, моля ви, спомнете си това, което тя се опитваше да обясни и което вие доста добре усвоихте от нея, а именно факта на седемте принципа на съвършеното човешко същество. Нито един мъж или жена, освен ако не е посветен от „петия кръг“, не може да напусне областта Бод Лае (в Тибет) и да се върне отново в света цял, ако може така да се каже. Най-малко на един от неговите седем сателита ще се наложи да остане там и то по две причини: първата – за създаване на необходимото свързващо звено, проводник за предаването; втората – за пълна гаранция, че някои неща никога няма да бъдат разгласени. Блаватска не е изключение от правилото: ние сме виждали и друг пример – на човек с голям интелект, който беше принуден да остави една от своите обвивки и сега го смятат за доста ексцентричен. Поведението и състоянието на останалите шест принципа зависи от вродените качества, особено от психофизиологичните особености на даденото лице, и от наследените идиосинкразии (наричани от съвременната наука „атавизми“).

1 Думите на Е.П.Б от писмото, цитирано на предишната страница, както и желанието на Синет и Холм за срещи с Учителите са отзвук на скандала, при който Блаватска е обвинена във „фалшифиране“ на писма от Учителите и е дадена на съд за измама.


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 101

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред