За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 93

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Следващият беше Някой, който до такава степен не обичаше английския език, че не желаеше да разговаря с мен по друг начин, освен на френски. Той имаше прекрасен артистичен талант и страстно увлечение към всякакви механични изобретения. От време на време идваше и друг. Той седеше, небрежно чертаеше нещо с молив и съчиняваше дузина станси, съдържащи както възвишени идеи, така и хумористични редове. По такъв начин всеки от тях имаше своите отличителни особености, както всички наши обикновени познати и приятели. Единият беше добър разказвач, весел и много остроумен; другият беше олицетворение на достойнството, сдържаността и ерудицията. Един беше спокоен, търпелив и доброжелателен помощник, друг – педантичен и понякога раздразнителен. Един винаги подчертаваше и обясняваше научното и философското значение на темите, за които пишех, демонстрирайки ми феномени за назидание; в същото време, пред друг аз не се осмелявах дори да спомена за тях.“ [14, т. I, стр. 244]

„Когато един от Тях беше „на пост“ (както обичах да казвам), тогава всички особености на нейния ръкопис повтаряха характерния за него литературен стил, познат ми от предишните му посещения. Обикновено Той пишеше на различни теми по свой вкус и Е. П. Б. изпълняваше ролята не само на секретар, но и на съавтор. Ако по онова време ми покажеха коя да е страница от „Изидата“, аз с пълна увереност можех да кажа кой я е диктувал.“ [14, т. I, стр. 246]

„Ние работехме в сътрудничество най-малко с едно невъп-лътено същество – чистата душа на един от най-мъдрите философи на съвременността... Той беше голям изследовател на Платон, но ми казаха, че изучаването на смисъла на живота така го погълнало, че той останал привързан към земята, т.е. не можел да скъса тези възли и седял в астралната си библиотека (създадена от него ментално), потопен в своите философски размисли... Той страстно желаеше да работи с Е. П. Б. над тази книга и внесе голям принос в нейната философска част. Той не се материализираше и не седеше с нас, дори не се вселяваше в Е. П. Б. медиумично, а просто неговият глас диктуваше текста, съветваше я как да използва бележките под линия, отговаряше на моите въпроси за детайлите, инструктираше ме за принципите и играеше ролята на трето лице в нашия литературен симпозиум...“ [14, т. I, стр. 243]

„Е. П. Б. служеше на Платониста като секретар в най-точния смисъл на думата. Техните отношения по нищо не се различаваха от отношенията, характерни между личния секретар и неговия началник, освен по това, че последният беше видим за нея и невидим за мен... Той съвсем не беше „Брат“, както ние обикновено наричахме Адептите, и все пак ни беше брат повече от който и да е друг... Той никога и с нито една дума не ни намекна, че смята себе си за нещо различно от жив човек. По-късно обаче ми казаха, че той не осъзнавал факта, че вече е умрял и е напуснал своето тяло. Той лошо се ориентираше във времето и аз помня как ние с Е. П. Б. се смяхме, когато една късна нощ (в 2,30 ч.) след необикновено тежка работа се канехме вече да изпушим последната цигара преди сън, когато той тихо попита: „Готови ли сте да започнем?“ Помня също как Блаватска ми каза: „За Бога, не се смей дори в дъното на душата си, иначе старецът със сигурност ще чуе и ще се обиди.“ [14, т. I, стр. 238 – 243]

„Разполагам с доказателства, че поне някои от тези, които работеха с нас, бяха живи хора; след като ги бях виждал в астралното им тяло в Америка и Европа, аз по-късно ги срещнах в Индия и разговарях с тях.“ [14, т. I, стр. 236]

„Една вечер в Ню Йорк, след като пожелах лека нощ на Е. П. Б., аз седях в спалнята, пушейки цигара и потънал в своите мисли. Изведнъж до мен се появи моят Чохан. Вратата се беше отворила безшумно (ако въобще беше отваряна), но така или иначе Той беше тук. След като седна до мен, ние разговаряхме с приглушен глас известно време и използвайки неговото разположение към мен, аз го помолих за една услуга. Казах, че много бих искал да имам реално доказателство за неговото посещение, за да съм сигурен, че то не е обикновена илюзия (майя), създадена от Е. П. Б. Той се усмихна, развърза своя бродиран индийски тюрбан от памучна тъкан, хвърли го към мен и – изчезна. Аз пазя и досега тази тъкан, в чийто ъгъл са ушити инициалите на моя Чохан... М** .“ [8, стр. 110; 14, т. I, стр. 434; 18, август, 1932]

„Веднъж през лятото ние с Е. П. Б. се намирахме в своя кабинет в Ню Йорк. Започваше да се смрачава, но още не бяхме запалили газта. Тя седеше до прозореца, гледащ на юг, а аз стоях до камината, потопен в своите размисли. Неочаквано я чух да казва: „Гледай и се учи“. Когато се обърнах към нея, видях нещо като лека мъгла, издигаща се над главата и раменете Ј.

Това ми заприлича на един от Махатмите – на този, който по-късно ми остави своя прекрасен тюрбан, астралния двойник на когото той сега носеше върху своята, изобразена чрез мъглата глава. Погълнат от феномена, аз застинах в мълчание. Показа се и смътното очертание на горната част на торса, след което всичко изчезна (погълнато от тялото на Е. П. Б. или по друг начин – това не зная). Тя продължи да стои още две-три минути като статуя, после въздъхна, дойде на себе си и попита видял ли съм нещо. Когато я помолих да обясни този феномен, тя отказа с аргумента, че това е нужно за развитието на моята интуиция и за разбирането на феномените на света, в който живея. Всичко, което тя можела да направи, било да ми показва феномените, предоставяйки на мен самия да правя съответните изводи.“ [14, т. I, стр. 266]

„Може ли някой да си представи какво изпитах, когато една вечер открих, че без да подозирам, с весело лекомислие съм приветствал достолепния философ и съм нарушил неговото обичайно спокойствие? Бидейки убеден, че се обръщам единствено към своята „сърдечна приятелка“ Е. П. Б., аз казах: „Е, стара кранто, хайде да се залавяме за работа!“ В следващия миг почервенях от срам – учудването и уязвеното благородство, изписали се на нейното лице, недвусмислено показваха кой стоеше срещу мен... Това беше Онзи, към когото изпитвах дълбоко почитание. Не само за обширните знания, възвишения характер и благородните маниери, но също заради неговата наистина бащинска доброта и търпение. Струваше ми се, че той проникна в самата дълбочина на моето сърце, стремейки се да събуди скритите ми духовни възможности. Научих, че той произлиза от Южна Индия и притежава голям духовен опит – това беше Учителя на Учителите. Той живеел като земевладелец и никой наоколо не знаел кой е в действителност. О, аз получих от него толкова високи мисли, нима мога да ги сравня с нещо в своя живот...

Това беше Учителя, продиктувал „Отговорите до английския основател на Т. Д.“ на въпросите, които възникнаха след прочитането на книгата „Езотеричен Будизъм“, публикувана в „Theosophist“ през септември, октомври и ноември 1883 г. Е. П. Б. ги записа в Отакамунд, в дома на генерал-майор Морган, страдаща от студ и увита в плед.1 Една сутрин бях в нейната стая и прелиствах някаква книга, когато тя каза: „Да ме обесят, ако някога съм чувала за иафигианите. Да си чел нещо за подобно племе, Олкът?“ Отговорих отрицателно и се заинтересувах защо ми задава този въпрос. „Старият господар ми казва да го запиша – отговори тя – но ми се струва, че тук има някаква грешка, какво ще кажеш?“ Аз бях на мнение, че ако Учителя Ј е продиктувал това наименование, тя трябва да го напише без опасения, тъй като той винаги се оказваше прав. Тя се съгласи с мен. Това е само един пример за многобройните случаи, когато тя пишеше под диктовка, без да има лични познания по съответния въпрос.“ [14, т. I, стр. 247 – 249]

1 Този Учител е наричан Регент на Индия. Вж. книгата „Братята“ на Блаватска“ и особено „Отговори“ в глава IV („Учителя Мория и Регента на Индия“).

„Една вечер получих наистина запомнящ се урок. Току-що бях донесъл два хубави меки молива, много подходящи за нашата работа. Единия дадох на Е. П. Б., а другия оставих за себе си. Тя имаше лошия навик да взема уж назаем джобни ножчета, моливи, гуми и други канцеларски принадлежности, които после забравяше да върне; попаднали веднъж в чекмеджето на нейното писалище, те оставаха там, въпреки всички мои протести. В онази вечер Някой рисуваше лице на работник върху лист хартия, беседвайки за нещо с мен, когато изведнъж ме помоли за друг молив. Мина ми мисълта, че ако дам този хубав молив, то попадайки в нейното чекмедже, той вече няма да се върне при мен. Аз не казах това, а само си го помислих, но Някой ме погледна със сарказъм, постави своя молив в поставката за писалки, държа го известно време там и, о, Боже! Появиха се дузина моливи, абсолютно същите по форма и качество! Той не каза нито дума, дори не ме удостои с поглед, но аз почувствах как кръвта се качва в лицето ми. Подобно неудобство не бях изпитвал никога в живота си. И все пак аз едва ли заслужавах този своеобразен упрек, ако се отчита какъв „грабител на моливи“ беше Е. П. Б.“ [14, т. I, стр. 245]

„Вече споменах, че частта от „Изидата“, написана от самата Е. П. Б., отстъпва по качество на частта, написана за нея от Някого. Това е абсолютно ясно, защото наистина как би могла Е. П. Б., без да има необходимите знания, правилно да коментира разнообразните теми, разглеждани в тази книга? В нейното нормално състояние тя четеше книги, правеше необходимите бележки, после пишеше коментар към тях, правеше грешки, поправяше ги, обсъждаше ги с мен, създаваше ми работа, помагаше на моята интуиция, молеше приятелите да Ј доставят необходимите материали и работеше така, докато някой от Учителите не идваше на помощ. Във всеки случай Те не бяха с нас постоянно.


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 93

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред