За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 92

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

37. АВТОРСТВО НА „РАЗБУЛЕНАТА ИЗИДА“

„Ръкописите на Е. П. Б., правени по различно време, доста се различаваха един от друг. Почеркът издава особеностите на характера, затова онзи, който добре познаваше нейния начин на писане, можеше без колебание да познае всяка страница, излязла под перото на Блаватска. При внимателно изследване можеха да се открият най-малко три или четири варианта на нейния почерк, като всеки от тях беше устойчив в рамките на няколко ръкописни страници и представляваше специфичен калиграф-ски модел... Единият от почерците на Е. П. Б. беше дребен и обикновен; вторият – отчетлив и свободен; третият – обикновен, среден по големина и много ясен; последният – бърз и нечетлив, със странни чужди букви. Всеки от тези стилове на почерка беше свързан с голямо изменение в нейния английски език. Понякога ми се налагаше да правя по няколко поправки на всеки ред, докато в други случаи, след като преглеждах цели страници, аз едва намирах една грешка. Най-добри бяха ръкописите, писани за нея, докато тя спеше. Пример в това отношение е началото на главата за цивилизацията на древен Египет. Както обикновено, ние завършихме в два часа през нощта (и двамата много уморени), предвкусвайки паузата за пушене и последния разговор преди лягане. На следващата сутрин, когато слязох за закуска, тя ми показа цяла купчина – най-малко 30 – 40 ръкописни страници, написани с прекрасен почерк. Е. П. Б. обясни, че всичко това е било написано за нея от Учителя, името на когото (за разлика от другите) тя никога не споменаваше. Тези страници бяха с безупречна вътрешна логика и структура и отидоха за печат без никакви поправки.

Любопитно е, че всяко изменение в почерка на Е. П. Б. ставаше или след като тя в някакъв момент излизаше от стаята, или когато изпадаше в транс или отсъстващо състояние и погледът Ј безжизнено се рееше в пространството.

Това беше съпроводено и с явни изменения в нейната индивидуалност и по-точно в нейните лични особености, в походката, в гласа, в маниерите и най-вече в нейния нрав... Тя излизаше от стаята като един човек, а се връщаше като друг. Изменяше се не физическото Ј тяло, а особеностите на нейните движения, реч и маниери, менталната яснота, погледът върху нещата, английският правопис, а главно – много се променяше нейното настроение... Мистър Синет казваше: „Тя беше философ и би могла да пожертва всичко в името на спиритичния прогрес, и в същото време се поддаваше на неистови страсти по най-малък повод. Дълго време това беше за нас сериозна загадка.“ Според теорията, ако тялото е заето от мъдрец, то ще бъде принудено да действа със спокойствието на мъдрец, ако не е – ще реагира по друг начин. Загадката е решена.“ [14, т. I, стр. 210] “По въпроса за заместването на тялото на Е. П. Б. (Авиша) съществуваше допълнително доказателство, известно на онези, които са обръщали внимание на това явление. Да предположим, че Учителя А или В е бил „на пост“ час или повече, работил е над „Изидата“ (сам или заедно с мен) и в определен момент казва нещо – на мен или на някое трето лице, ако присъстваше такова. Неочаквано тя (Той?) замлъква и извинявайки се, излиза от стаята. Скоро обаче тя се появява отново и оглеждайки се като човек, попаднал за пръв път в непозната стая, започва да си свива нова цигара, казвайки нещо, което няма ни най-малко отношение към нашия предишен разговор. Някой от присъстващите, опитвайки се да я върне към обсъждания по-рано предмет, любезно я моли да поясни. Тя се смущава, загубила нишката на разговора; започва да говори нещо противоположно на казаното по-рано, а ако и направят забележка, раздразнението Ј придобива силни форми. Ако Ј напомнят, че досега тя е говорела това и това, тя веднага се замисля и извинявайки се, се връща към първоначалната тема. Понякога тя беше бърза като мълния в тези промени. Случваше се да забравя за нейната сложна натура и често се дразнех от привидната Ј неспособност да се придържа към определено мнение, както и да отрича думи, които беше казала само преди минута.

По-късно ми обясниха, че е необходимо известно време (след влизането в живото тяло) за съединението на новото съзнание с мозъчната памет на предишния обитател. Ако някой се опита да продължи разговора, преди да стане това съединение, тогава са възможни грешки, подобни на описаните no-горе. Излизащият казваше: „Трябва да оставя тази мисъл в ума, за да може следващият да я намери там“, но се случваше и друго – влизащият приятелски ме приветстваше и питаше какъв е бил обсъжданият въпрос преди промяната.“ [14, т. I, стр. 289 – 291] „...Нямаше нужда от дълги обяснения, след като ние станахме „двойници“, работейки заедно достатъчно дълго, за да мога да опозная особеностите на нейния говор, настроения, импулси. Смяната ставаше лесно: след като тя излезеше от стаята и се върнеше след няколко минути, на мен ми беше достатъчен бърз поглед върху чертите на лицето и поведението, за да мога да стигна до определен извод и винаги се оказвах прав.“ [14, т. I, стр. 243]

„Те веднага разбраха, че съм се научил да ги разпознавам и дори им измислих имена, с които ние с Е. П. Б. ги наричахме, когато те отсъстваха. Те често ме приветстваха с нисък поклон или с приятелско прощално кимване, излизайки от стаята преди поредната промяна. Понякога разговаряха с мен един за друг, както говорят приятелите за своите познати; така научих и някои от личните им истории.“ [14, т. I, стр. 246]

„По любопитно съвпадение, препрочитайки предишния откъс, аз си спомних за едно обстоятелство и започнах да прелиствам купчина стари нюйоркски писма и бележки, докато не открих следното. В записка от онова време се съдържаше описанието на мой разговор с един Махатма, унгарец по произход, който в онази вечер се беше вселил в тялото на Е. П. Б.: „Закривайки очи, той намалява газта в светилника, поставен върху масата. Питам го защо. Отговаря, че светлината е физическа сила. Попадайки в очите на незаетото тяло, тя среща препятствие, отразява се, нанася удар и травмира астралната душа на временния собственик. При този удар той може да бъде изхвърлен навън. При това е възможен и паралич на незаетото тяло. При влизането в тялото е необходимо да се съблюдава изключителна предпазливост. Пълно сливане не става, докато не се стигне до пълен синхрон (до автоматизъм) на тяхното кръвообращение, дишане и т.н. Въпреки това тази тясна връзка съществува дори на големи разстояния. Когато паля полилея, гостенинът веднага взима вестник и прикрива с него главата си от светлината. Учуден, аз искам обяснение. Отговаря ми, че силната светлина отгоре, която осветява темето, е по-опасна от тази, която е насочена право в очите.“ [14, т. I, стр. 275]

„Бях забелязал, че когато физическата Е. П. Б. беше раздразнителна, рядко някой заемаше нейното тяло, с изключение на Учителя – нейният духовен наставник и опекун, чиято желязна воля беше по-силна от нея. Кротките философи в това време предпочитаха да стоят настрана.“ [14, т. I, стр. 257]

„Един от тези нейни Alter Ego (Второ Аз), когото аз по-късно срещнах лично, имаше голяма брада и дълги мустаци, завити по раджпутски маниер, преминаващи в бакембарди. Той имаше навика да засуква мустаците си в минути на дълбока замисленост – правеше го механично и несъзнателно. От време на време личността на Е. П. Б. изчезваше и тя ставаше „Някой друг“. Аз наблюдавах как тя с отсъстващ поглед гладеше и засукваше „своите“ несъществуващи мустаци, докато накрая моят любопитен поглед не я извеждаше от това състояние. Тогава тя бързо махаше ръка от лицето си и продължаваше своята писателска работа.


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 92

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред