За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 84

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Обява за медиуми

В съответствие с молбата на уважаемия Александър Аксаков, статски съветник в Императорския съд на Санкт Петербург, долуподписаните съобщават, че са готови да приемат заявления от физически медиуми, желаещи да заминат в Русия за изследвания в Комитета при Императорския университет.

За избягване на възможните разочарования предупреждаваме, че няма да препоръчаме медиуми, чиито положителни черти се проявяват недостатъчно, които не се съгласят да подложат медиумичните си способности на внимателно научно изследване в Ню Йорк, преди отплаването и които не успеят да демонстрират феномените в осветена стая и при контролни условия, избрани от долуподписаните.

Одобрените заявления ще бъдат незабавно изпратени в С. Петербург и след получаването на съгласие от научната комисия или от нейния представител г-н Аксаков, на одобрените кандидати ще бъдат издадени съответните свидетелства при гарантирано заплащане на всички разходи.

Писмата изпращайте чрез Е. Джери Браун, издателя на сп. „Spiritual Scientist“, на адрес: 18, Иксчейндж стрийт, Бостън, щата Масачузетс, който е упълномощен да приема личните заявления от медиумите в Щатите на Нова Англия. Хенри Олкът, Елена П. Блаватска.“ [9, стр. 35] Полковник Олкът разказва: „Както се и очакваше, след тази публикация пристигнаха много заявления и ние лично проверихме способностите на няколко групи медиуми и открихме някои удивителни феномени, които бяха наистина прекрасни... През лятото на 1875 г. някоя си мисис Йънгс се изхранвала в Ню Йорк чрез практикуване на медиумизъм... Основният феномен се заключавал във викане на духове, които повдигали тежко пиано, накланяли го напред–назад, а понякога дори свирели на него във въздуха. Чувайки за нея, аз предложих на Е. П. Б. да дойде с мен, за да се убедим на място какво умее да прави тази жена. Тя се съгласи и аз (преди да заминем) сложих в джоба си три предмета за проверка на медиумизма: яйце и два ореха... В. „Sun“ публикува на 4 септември 1875 г. следния репортаж за този сеанс:

„Полковникът поиска разрешение да проведе един тест. Получавайки съгласието на мисис Йънгс, той извади от джоба си кокоше яйце и Ј го подаде с предложението тя сама да го постави върху долната част на пианото, след което да заповяда на духовете да го вдигнат. Мисис Йънгс отговори, че подобен тест не Ј е предлаган и тя не знае дали резултатът ще бъде успешен, но ще опита. Тя взе яйцето и почука с другата ръка по капака, питайки духовете, какво ще направят в тази ситуация. Пианото веднага се повдигна, както и преди, и за известно време се задържа във въздуха. Новият и поразителен експеримент има пълен успех... След това полковникът Ј даде два ореха и помоли духовете да ги счупят (без да смачкат ядките) под краката на пианото. Духовете проявиха своята готовност, но тъй като пианото беше на колелца, този експеримент бе преценен като неосъществим.“

„Много приятна и значително по-поетична форма на медиумизъм притежаваше мисис Мери Бейкър Тайър от Бостън, щата Масачузетс. На изследването на нейните феномени посветих пет седмици от този летен сезон. Тя била „цветарски медиум“, viz (т.е.) в резултат на нейното психично въздействие се появяваше дъжд от цветове, треви, листа и клонки на дървета и храсти... Подробен сумарен репортаж за моите изследвания (в които частично асистираше и Е. П. Б.) се появи в броя на в. „New York Sun“ от 18 август 1875 г.

Една вечер нашата любезна хазяйка, мисис Чарлз Хоугтън, дойде с мен в града, за да присъства на публичния сеанс на мисис Тайър. Е. П. Б. не пожела да излиза и ние я оставихме в хола да беседва с мистър Хоугтън. Файтонът за обратния път беше поръчан за определен час, но сеансът се оказа кратък... Без да имам определен план, аз помолих мисис Тайър да проведе за нас тримата отделен сеанс... В момента, когато чухме шума на приближаващия файтон, аз изненадан почувствах как върху ръката ми плавно и меко легна прохладно, влажно цвете. Това беше прекрасна полуразцъфнала роза, с преливащи капки роса. Медиумът, вслушвайки се в нещо, поясни: „Духовете казват, полковник, че това е подарък за мадам Блаватска“.

Аз предадох цветето на мисис Хоугтън, а тя (след като се върнахме) го поднесе на Е. П. Б., която заварихме, както я бяхме оставили – в хола, където пушеше и обсъждаше нещо с нашия хазяин. Е. П. Б. взе розата, вдъхна от нейния аромат и погледът Ј се зарея в пространството, което беше за нас сигурен знак, че ще последва някакъв феномен. От състоянието на вглъбеност я извади мистър Хоугтън, който каза: „Какво изящно цвете, мадам. Ще ми позволите ли да го разгледам?“ Без да промени изражението си и сякаш машинално, тя му подаде цветето. Той се наслаждаваше на аромата на розата, но неочаквано възкликна: „Колко е тежка! Аз никога не съм виждал нещо подобно. Гледайте, под тежестта на цвета се огъва цялото стъбло.“

Аз взех от него розата и, о, Боже! Тя наистина беше много тежка. „Внимавайте да не я счупите!“ – предупреди Е. П. Б. Много предпазливо, едва с краищата на пръстите, аз повдигнах цвета и го разгледах. Нищо, което можеше да се види с просто око, не обясняваше феноменалното му тегло. Изведнъж, в самата сърцевина на цвета, блесна жълта искра; не успях дори да мигна, когато тежък, гладък златен пръстен падна оттам (сякаш от вътрешен тласък) и се изтърколи на пода до краката ми. Розата моментално се изправи и прие своя първоначален вид...

Да, разбира се, това можеше да се обясни от окултната наука: материята на златния пръстен и листенцата на розата би могла да премине от третото измерение в четвъртото и обратно, когато пръстенът падна от цветето. Той явно не беше възникнал от нищото, а бе пренесен. Стори ми се, пръстенът принадлежеше на Е. П. Б., а печатът от вътрешната страна (с обозначената проба) потвърждаваше неговото качество.

Безусловно това беше прекрасен, феноменален пръстен, с който след около шест месеца се случи следното... Е. П. Б. и аз живеехме в две различни помещения на една къща в Ню Йорк. Една вечер моята сестра В. Г. Митчъл, заедно с мъжа си, ни дойдоха на гости и в хода на разговора тя ме помоли да Ј покажа пръстена и припомня неговата история. Тя го разглеждаше и го поставяше на пръста си, докато аз разказвах, след което го подаде на Е. П. Б. Без да се докосне до него, тя покри пръстена с дланта на моята сестра и след като няколко секунди подържа ръката си върху нейната, се отдръпна и предложи на сестра ми отново да го погледне. Това вече не беше гладкият златен пръстен – ние видяхме пръстен с три малки брилянта, обрамчени с метал (в „цигански“ стил) и съединени в триъгълник. Как стана това?

Колкото до мисис Тайър, ние бяхме толкова впечатлени от нивото на нейния медиумизъм, че Ј предложихме да замине в Русия, но тя отказа, също като мисис Йънгс. Подобно предложение бе направено на мисис Хантън, сестрата на Еди, както и на мисис Ендрюс и на доктор Слайд. Всички те обаче отказаха. Така работата се проточи до зимата на 1875 г., когато Теософското дружество вече започна да функционира...

В резултат на търсенето на медиуми нашият избор падна върху доктор Хенри Слайд (през май 1876 г.). Аксаков ми изпрати 1000 $ (в златен еквивалент) за неговите разходи и в уговорения срок Слайд замина за Русия със своята мисия. Но... той останал малко по-дълго в Лондон и давал там сеанси, които довели публиката до крайна възбуда; а впоследствие бил арестуван заради жалбата на професор Ланкастър и доктор Дънкин, които го обвинили в мошеничество. Адвокатът К. К. Мейси го спасил, използвайки умело апелацията като технически подход. Слайд провел след това забележителни опити в Лайпциг, на основата на които професор Цолнер доказал своята теория за четвъртото измерение. Пътьом медиумът посетил Хага и други градове, преди да пристигане в Санкт Петербург.“ [14, т. I, стр. 81–101]


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 84

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред