За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 73

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Специално за спиритистите

„Спиритичното движение прилича на всяко друго по това, че развитието му е въпрос на време, а неговото усъвършенстване – резултат на вътрешна работа... Изминаха двадесет и седем години от деня на първия тласък в Западен Ню Йорк, породил голямо количество спиритисти и все по-голям брой будни умове се стремят да разберат и изследват законите на явленията, лежащи зад границите на всекидневното.

Досега тези водещи умове нямаха свое издание за размяна на мнения... Английският „Spiritualist“ и френският „La Revue Spirite“ ca примери за вестници, които отдавна трябваше да се издават и в тази страна...

Американският спиритизъм често е упрекван, че не дава много на мислещия човек, както и че твърде малък брой явления стават в условия, отговарящи на изискванията на сериозните учени... Досега най-значимите идеи можеха да се намерят само в книги, чиито цени бяха недостъпни за повечето читатели. За да се преодолее този проблем..., накрая се обединиха няколко честни спиритисти... Вместо да се хвърлят в съмнителен и скъпоструващ експеримент по създаването на нов вестник, те избраха бостънския „Spiritual Scientist“ за печатен орган на новото движение...

Цената на „Spiritual Scientist“ e 2,5 долара за една година... Абонамент може да се направи във всяка солидна агенция или непосредствено при издателя на адрес: Джери Браун, 18-а Иксчейндж стрийт, Бостън.

От Комитета на Седемте, Братство Луксор.“

Сред коментарите на това послание особено внимание привлякла статията на мистър Менденхол. По този повод Блаватска пише: „Измина известно време, откакто мистър Менденхол посвети няколко страници в „Religio-Philosophical Journal“ (Чикаго), изпълнени с всестранна критика на съобщенията за тайнственото Братство Луксор... Братството Луксор е една от секциите на Великата Ложа, член на която съм и аз. Ако у този джентълмен ъзникнат някакви съмнения по повод на моя статут (а у него такива обезателно ще възникнат), той може, ако пожелае, да се обърне към Луксор. В случай, че Комитетът на Седемте не му даде задоволителен отговор, аз мога да му направя друго предложение. Мистър Менденхол, доколкото ми е известно, има две жени от света на духовете. Тези две дами се материализират в дома на мистър Мот, където разговарят със своя мъж, както той сам разказва... Нека една от тях да съобщи на мистър Менденхол названието на Великата Ложа, към която принадлежа. За истинските развъплътени духове, за каквито те се представят, това е повече от лесно; те трябва просто да се обърнат към други духове или да прочетат моите мисли и т.н.; за невъплътеното същество, за безсмъртния дух няма нищо по-лесно. Ако този господин ми каже това название (известно на още три лица в Ню Йорк, неофити от нашата Ложа), аз давам дума да предоставя на мистър Менденхол точни сведения за Братството, което се състои не от духове, а от смъртни хора, и дори мога да го свържа направо с Ложата, както направих това и с други.“ [1, стр. 61]

Върху екземпляра на посланието от Луксор, запазен в нейния албум, Блаватска отбелязва: „Изпратено на Е. Джери Браун по нареждане на С* и Т* от Луксор (напечатано и издадено от полковник Олкът по заповед на М**)“. [9, стр. 18]

Към това полковник Олкът добавил: „Независимо от външни въздействия. Х. С. О.“

Учителя Серапис пише на Олкът за Д. Браун във връзка с двете посещения на полковника в Бостън през 1875 г. (през март и юли): „Срещни се с него насаме и му отдели, колкото е възможно повече внимание; от него зависи успехът на духовното движение, щастието и благоденствието на всички вас... Опитай се да завоюваш доверието на бостънския юноша. Постарай се да ти разкрие сърцето и мечтите си и изпрати неговите писма в Ложата чрез брат Джон (Джон Кинг).“ [10, т. II, стр. 16]

Както вече споменахме, Блаватска веднъж съобщава на генерал Липит, че Джон Кинг „наистина пише писма без помощта на медиуми, той е в кореспонденция с Олкът и Адамс... Мога да ви назова десетки хора, с които той си пише...“ Бетанели съобщава на Липит: „До бюрото на Джон никой не смее да се докосва, иначе са възможни неприятности.“ [18, март, 1923]

По-нататък Учителя Серапис информира полковник Олкът: „Получихме твоите отчети, Брате мой; те са прочетени и обработени. Нашият по-млад брат е изпаднал в смущение и е затворен, както казваш. Вече ти давах съвети в тази връзка... Той се бори, колебае, греши, неуверен е в себе си поради пророческите предсказания, излизащи от неговото съзнание, от вътрешния му глас. Брате мой, това е трудна задача за теб, но твоята преданост и безкористно служене на Делото на Истината ще те поддържа и ще ти дава сили. Успехът на Делото във вашата страна зависи от тесния съюз между вас тримата, избрани от нашата Ложа. Вие тримата сте толкова различни и в същото време така свързани един с друг, обединени в единно цяло от непогрешимата мъдрост на Братството. Бъди мъжествен и търпелив, Брате, и върви напред!“ [10, т. II, стр. 16 – 17]

Разпадането на Триадата по вина на Джери Браун вероятно е една от причините Движението (преобразувано по-късно в Теософско дружество) да бъде пренесено от Америка в Индия.

Елена Блаватска пише на А. Н. Аксаков на 24 май 1875 г.: „Бедата дойде при нас... За да подкрепя провалящия се „Spiritual Scientist“ – единственото добросъвестно, честно, безстрашно (при това с наши усилия) списание – дадох последните си 200 долара.“ [16, стр. 271]

В своя албум, на екземпляра на Посланието от Луксор Блаватска отбелязва отдолу: „Неколкостотин долара от нашите джобове бяха преведени на името на издателя и той беше принуден да премине през малка дикша (обред на посвещение). Това обаче не даде резултат и тогава беше основано Теософското дружество... Този човек можеше да стане Сила, но предпочете да остане магаре. De gustibus non disputandum est.“1 [9, стр. 18]

1 „За вкусовете не спорят“.

По-късно тя записва в албума си: „Браун – издател и медиум в едно лице, ни се отблагодари за оказаната му помощ. Заедно с полковник Олкът ние похарчихме повече от 1000 $ за покриване на неговите дългове и за подкрепа на списанието му. Шест месеца по-късно той стана наш смъртен враг само защото изразихме недоверието си в спиритистите. О, благодарно човечество! Е. П. Б.“ [10, т. II, стр. 14 – 15]

Мистър Джинараджадаса описва края на „Spiritual Scientist“ по следния начин: „Джордж Браун фалира през септември 1878 г., бидейки длъжник и на Е. П. Б. и полковник Олкът. През същата година Блаватска отбелязва в своя албум: „Постоянен поток от ругатни и издевателства срещу нас в неговото списание (както и в други) и в крайна сметка – банкрут, без намек за благодарност, извинение или съжаление. Такъв е Джери Елбридж Браун, спиритистът“. Така Джери Браун изпуснал възможността да стане член на благородната триада, към която бъдещите теософи ще се отнасят с уважение и благодарност.“ [10, т. II, стр. 15]


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 73

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред