За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 72

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„От Братството Луксор, Пета Секция,

до Хенри С. Олкът

Брате Неофите,

Ние те приветстваме. Онзи, който търси, ще Ни намери. Опитвай се. Успокой своя ум, отхвърли съмненията. Ние не оставяме своите предани воини. Сестра Елена е храбър и доверен помощник. Укрепи своя дух и вяра; тя ще те доведе пред Златните Врати на Истината. Тя не се бои нито от огън, нито от меч, но нейната душа е чувствителна към въпросите на честта и има основателни причини да не се доверява на бъдещето. Нашият добър брат „Джон“ е постъпвал противоречиво, но той не таи лоши замисли. Сине на Земята, ако вярваш на двамата, опитвай се.

Бихме искали, Брате, чрез теб да бъде наказан Човека-Дете. Дейвид е честен, сърцето му е чисто и невинно като на дете, но той не е готов физически. Около теб има много добри медиуми. Не напускай Клуба.

Брат Джон доведе трима наши Учители да те наблюдават след сеансите. Твоето благородно поведение ни дава право да съобщим техните имена:

Серапис Бей (Секция на Елора)

Полидорус Изуренус (Секция на Соломон)

Робърт Мор (Секция на Заратустра)

Сестра Елена ще ти обясни значението на Звездите и Цветовете.

Активност и мълчание, както и досега.

По указание на Великия *** ,

Туитит Бей.

Обсерватория Луксор,

вторник, сутрин, ден на Марс.“ [18, април, 1922]

Полковник Олкът разказва в „Страници от стария дневник“: „Е. П. Б. често споменаваше за съществуването на Адептите на Изтока и за тяхното могъщество и с много примери ми доказа, че е способна да държи под контрол окултните сили на природата... Приятелското Ј посредничество ми помогна да вляза в лична преписка с Учителите. Пазя много Техни писма, с отбелязани дати на получаването.

В течение на много години (почти до нашето заминаване от Ню Йорк за Индия) бях свързан с Африканската Секция на Окултното Братство; но по-късно, когато с Е. П. Б. станаха удивителни психофизиологични промени, за които нямам право да разказвам (по онова време за тях не подозираха дори и тези, които смятаха, че разполагат с пълното Ј доверие), аз бях приет в Индийската Секция и попаднах при друга група Учители... Скептиците отричат съществуването на Адептите... За тях обаче от много отдавна са знаели предишните поколения мистици и филантропи...

Аз Им бях представен от Е. П. Б. и за това съдейства моят предишен опит в изучаването на медиумите и спиритизма. Джон Кинг ме запозна с четирима Учители: единият от тях бе копт; вторият – представител на неоплатоничната школа; третият – височайши Учител на Учителите, наричан Венецианеца; а последният – англичанин, философ, скрил се от хората от своя кръг, когото вече мнозина смятаха за умрял. Първият от тях стана мой Гуру; той беше човек на строгите правила и притежаваше мъжествен характер.“ [9, стр. 13 – 14]

Да се върнем към сп. „Spiritual Scientist“ и неговия издател. В писмо до проф. Кърсън, Блаватска пише: „Попадна ми „Spiritual Scientist“, на което по-рано не обръщах внимание... Внимателно прочетох и няколко предишни броя. В тях намерих много по-малко безсмислици, отколкото в „Religio“ или в „Banner“. По-късно имах среща с човек от Бостън, който разказа, че издателят на „Scientist“ е добре образован млад човек, с широки връзки, но твърде беден. Започвайки да издава собствено списание, той влязъл в конфликт с роднините си, които били против такъв вид дейност... Опозицията от страна на „Banner“ била неуморима... Независимият курс на бедния издател Джери Браун бил преследван безжалостно... Аз, естествено, веднага избухнах като сух кибрит, в същия ден намерих за него няколко абоната и му изпратих своя статия... След това получих от Олкът писмо за необходимостта от спритично издание, което да се ползва с уважение, и за активното ми участие в него... Трябва да помогнем на бедния Джери Браун, може би от това ще излезе нещо! Би ми се искало да напишете нещо сериозно за него... и ако е възможно да му осигурите няколко абоната в Итака.“ [14, т. I, стр. 17]

По такъв начин Блаватска се опитала чрез „Spiritual Scientist“ да реформира американския спиритизъм, насочвайки го към философско русло. Мистър Браун в своя редакционен предговор към „Послание от Луксор“ пише на 17 април: „Читателите вече не се учудват на публикуваните послания, получени от нас по пощата... Ние лично не познаваме нашите доброжелатели от „Комитета на Седемте“ и представителите на „Братството Луксор“, но сме им благодарни за проявения към нас интерес и ще се постараем да го оправдаем. Ще може ли някой да ни разкаже за това Братство? Какво означава названието „Луксор“? Настана време, когато някаква „сила“, земна или небесна, ни дойде на помощ, тъй като след двадесет и седем години изследвания на спиритичните проявления ние все още не сме открили законите на техния произход... Ние смятаме това за голям недостатък и ако бъдем удовлетворени от тайнствените послания, които свидетелстват, че Духовното Братство на Изтока скоро ще открехне завесата на храма, тогава ние, заедно с всички наши приятели, радостно ще приветстваме това. Ще дойде ден, когато нашият девиз ще стане OFIAT LUX!“ („Да бъде светлина!“). [22]

Полковник Олкът казва за това послание: „Аз собственоръчно го написах от начало до край, сам коригирах текста и платих за преписа; така че никой не ми е продиктувал нито дума... и по никакъв начин не е контролирал моите действия. Аз работих над него, изпълнявайки горещото желание на Учителите, ние – Е. П. Б. и аз, да помогнем на издателя на „Scientist“ в трудното за него време. За целта се постарах да изложа всичко в достъпна форма. Когато посланието беше вече дадено за печат..., аз попитах с писмо Е. П. Б. дали смята за необходимо публикацията да се даде анонимно, или да се подпише с моето име. Тя отговори, че според Учителите текстът трябва да се подпише „От Комитета на Седемте, Братство Луксор“. Така то беше подписано и публикувано.

Тя поясни, че нашата дейност (както и много други процеси) се намира под наблюдението на Комитета на Седемте Адепти, принадлежащ към Египетската секция на Всеобщото Мистично Братство. До последния момент тя не беше чела посланието, но след като Ј дадох един ръкописен екземпляр, внимателно го проучи. В един момент, разсмивайки се, тя ми обърна внимание на акростиха, състоящ се от първите букви на шестте реда послание. С изненада открих, че тези букви образуваха името на Адепта (Египтянина), под чието ръководство се учех и работех. По-късно получих свидетелство, написано със златно мастило върху дебела зелена хартия, потвърждаващо, че съм бил причислен към тази „Обсерватория“ и се намирам под внимателното наблюдение на трима (споменатите no-горе) Учители. Ето и самото послание с известни съкращения:


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 72

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред