За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 46

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Както вече споменахме, в Тибет Блаватска е изучавала езика „сензар“, за да може да общува с Учителите, когато се върне на работното си поприще в Европа. За този древен език тя казва: „Сензар (Zen-(d)-zar) e език на свещенослужителите на Древна Индия, от който се ползвали само посветените. Сега текстове на този език се откриват в много неразшифровани ръкописи. Дори и в наши дни той е изучаван и използван в средите на Източните Адепти (в тайните общини) и е наричан в зависимост от мястото „Сензар“, „Брама-Бхашя“ или „Дева-Бхашя.“ [18, юни, 1883]

В „Тайната доктрина“ Блаватска пояснява: „Разбулената Изида“ започва с посочването на една „древна книга“. Тази книга е първоизточникът, по който са съставени много от томовете на Киу-ти... Тя е написана на сензар – таен свещен език. Божествените Същества са я диктували на Синовете на светлината в Централна Азия в самото начало на нашата пета раса. Било е време, когато сензар са знаели всички посветени и когато предците на толтеките са го разбирали също толкова добре, както изчезналите жители на Атлантида (четвъртата раса), които на свой ред са го получили от мъдреците на третата раса – Манушите, наследили го от Девите на втората и първата раса.“ [З, т. I, стр. 25 – 26]

Тиравелският Махатма, отговаряйки на въпроси, предизвикани от книгата „Езотеричният Будизъм“, казва: „За да могат правилно да се разберат тези текстове и да се вникне в техния дълбок вътрешен смисъл, не е достатъчно да се изучат санскритските фрагменти... Те трябва да се четат в светлината на езотеризма и едва след като е овладян Браминският таен език“. [18, октомври, 1883]

В първата част на „Тайната доктрина“ Блаватска споменава за „езотеричния катехизис на сензар“, който тя определено е изучавала, когато е живяла при Учителите, тъй като „Тайната доктрина“ (която тя е трябвало да напише в следващите години) е изисквала познаването на този език. На друго място тя обяснява: „Езикът на свещенослужителите (сензар) предава много неща чрез особени знаци, които са no-скоро идеограми, отколкото сричково писмо... Сензар, санскрит и другите окултни езици включват във всеки свой знак определено число, цвят и особен звук, както при древния еврейски език“. [З, т. I, стр. 38]

Полковник Олкът в „Страници от стария дневник“ споменава, че в „преписката на Учителите с Блаватска (когато не беше предназначена за трети лица) те използваха някакъв архаичен език, наричан „сензар“. Този език прилича на тибетския и Блаватска пишеше на него също толкова свободно, както на руски, френски или английски език.“ [14, т. I, стр. 262]

Олкът разказва за случай, станал през април 1879 г., когато Блаватска, пътувайки с влак през Индия, поискала да предаде нещо на Учителя: „Тя написа текста на листче от своя бележник на два езика – отгоре на сензар, на който тя пишеше всичките си лични писма до Махатмата, а отдолу на английски език – даде ми го да го прочета, откъсна листчето и го хвърли през прозореца“. [14, т. II, стр. 59]

През 1884 г. Блаватска пише на Синет: „Сем. Куломб откраднали от мен „особена хартия“ и я предали на мисионерите с уверенията, че това е тайно съобщение, написано на шифър, използван от руските ншиони (!) Тази записка мисионерите дали на полицейския комисар, там се опитали да я разшифроват най-добрите експерти и след това я изпратили в Калкута, където в течение на пет месеца също се опитвали да разкрият този „шифър“ и в крайна сметка се отказали. „Това е една от Вашите измислици“ – каза ми по-късно Хюм. „Не, това е една от моите стари записки на сензар“ – отговорих аз. Аз съм напълно убедена в това, тъй като една страница от моя номериран бележник липсва. В това може да се увери всеки.“ [11, стр. 76]

„Упасика“ („ученичка“, „чела“) е трябвало да научи още едно нещо – „утаяването“. Тя си спомня: „Често виждах Учителя с някакъв ръкопис на китайски език, копие от който той искаше да снеме. Пред него лежаха чисти бели листове. Той вземаше нещо като надробен на прах черен графит и го посипваше върху листовете. Частиците на праха се събираха, повтаряйки знаците на писмото. Ако никой не му пречеше, знаците се получаваха съвсем правилни, но понякога го прекъсваха и тогава се налагаше всичко да се прави отново.“ [11, стр. 32]

За да поясним въпроса за „утаяването“, ще цитираме някои от нейните писма, писани след престоя Ј в Тибет. Така, през 1886 г. тя пише на Синет от Вюрцбург: „Нима Учителя К. Х. сам е писал всичките си писма? Колко Негови ученици (chelas) са ги „утаявали“, знае само Всевишния.“ [20, стр. 480]

За процеса на „утаяването“ Учителя К. Х. дава на Синет следните пояснения: „Аз трябва отначало да обмисля текста, да фотографирам в мозъка си всяка дума и всяка фраза, и едва след това мога да ги предам за „утаяване“. Така както фотокамерата, фиксираща изображението на предмета върху химически подготвен светочувствителен слой, изисква предварителна правилна фокусировка, иначе (както става с лошите фотографи) краката на седящия не се получават пропорционални по отношение на главата му и т.н. – по същия начин на нас ни се налага отначало всяка фраза и всяка дума да запечатваме в мозъка си. Това, което трябва да се появи върху хартията, отначало трябва да стане видимо и да се прочете. Засега това е всичко“ което мога да Ви кажа. Когато науката узнае повече за тайната на литофила и по какъв начин отпечатъците на листата се появяват върху камъните – тогава аз ще мога по-пълно да Ви обясня този процес...

Знайте и помнете едно: ние само следваме природата и се опитваме да копираме нейната дейност.“ [20, стр. 22]

„Понякога Учителя заръчва на свой чела да „утаи“ бележка или писмо с Неговия почерк, тъй като някой горещо моли за това и молбата е съзвучна на Учителя по окултните закони (ако „адресатът“ е човек отговорен и уважаван от Учителя, той получава според заслугите си) – уточнява Елена Блаватска. – В такива случаи Учителя, който няма възможност сам да се спусне до нашето ниво, дава съответното поръчение на някой чела и той го изпълнява, влагайки цялото си умение. Ако при това бъде допусната някаква неточност, вината е изцяло на чела и на този, който е обезпокоил Учителя със своите дребни житейски проблеми. Все пак винаги когато молбата за намеса на Учителя е гореща и достатъчно чиста (макар че според Неговото разбиране може да е глупава), Учителя казва на някой чела „Успокой го по такъв и такъв начин“. [18, февруари, 1908]

Учителя К. Х. допълва: „Когато си пишем с външния свят, Ние доверяваме на някой чела да предаде нашето писмо или съответната вест. Често нашите писма – с изключение на редките случаи, когато става дума за нещо много сериозно или тайно – биват написани от въпросния чела с нашия почерк. През последните години някои от моите адресирани до Вас писма бяха „утаявани“ и когато този процес по някаква причина се прекъсваше, тогава ми се налагаше да приведа в ред мислите си, да заема съответното положение и да се концентрирам, а за моя верен чела оставаше само да събере моите мисли и да се старае колкото може no-рядко да греши.“ [20, стр. 296]

Дали пък именно това „копиране“ на мислите на Учителя не е било нещото, на което Блаватска се е учела в Мингрелия? Нейната сестра си спомня: „Изглеждаше, че тя се намира в състояние на кома“, макар че самата Блаватска твърдяла, че това „не е кома, а състояние на дълбока концентрация, когато и най-малкото разсейване води до грешки“. [15, стр. 115]


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 46

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред