За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 42

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„В много от ламаистките манастири има школи по магия, но най-голяма известност в това отношение има манастирската община в Шу Тукта, където живеят повече от 30 000 монаси. Това е практически цял град. Някои от монахините в този манастир притежават изумителни психични сили. Ние срещнахме няколко от тях да пътуват от Лхаса за Канди (Цейлон) – този будистки Рим с неговите необикновени храмове и реликвите на Гаутама. За да избегнат срещи с мюсюлмани и различни друговерци, те пътуваха само нощно време, без да са въоръжени с нищо, но и без ни най-малък страх от дивите зверове, тъй като (както те казваха) никой звяр не би се приближил до тях. При първите светлинки на разсъмването те се криеха в пещери и вихари, специално подготвени от техните единоверци на определени разстояния едни от други.

Една от тези бедни странници бикшуни ни показа много интересен окултен феномен. Това беше преди много години, когато подобни проявления бяха за мен все още новост. Един от нашите приятели (роден в Кашмир, но приел будизма от ламаистки тип, а сега постоянно живеещ в Лхаса) ни взе със себе си, за да се присъединим към тези поклоннички.

„Защо носиш този сноп от мъртви цветя?“ – попита една от бикшуните, изморена стара жена с висок ръст, посочвайки големия букет от прекрасни, свежи, ароматни цветя в моята ръка.

„Мъртви ли? – попитах аз. – Но те са току-що набрани от градината.“

„И все пак са мъртви – отговори тя сериозно. – Да бъдеш роден в този свят, нима това не е смърт? Вижте как изглеждат те в света на вечната светлина, в градините на нашия благословен Фох.“

Без да помръдне от мястото, където беше седнала, тя взе едно цвете от букета, сложи го на коленете си и започна сякаш да загребва с ръце от пространството някакво невидимо вещество. Във въздуха започна да се образува неясно облаче. Постепенно то се оформи и оцвети и накрая пред нея се появи модел на същото цвете, което лежеше върху коленете и. Копието беше съвсем точно и повтаряше всяко листче, всяка линия на цветето, и също така лежеше на една страна, както истинското цвете върху коленете на жената, но беше хиляди пъти по-великолепно по багри, с изумителна красота – както човешкият дух е по-прекрасен от неговата физическа обвивка. Така, стрък след стрък, бяха възпроизведени всички цветя от букета, включително най-малките тревички, попаднали в него. По наше желание, дори при една мисъл, цветята изчезваха и отново се появяваха. Тогава аз взех една разцъфнала роза и я задържах върху изпънатата си напред ръка. След няколко минути в празното пространство (на около два фута пред мен) се появи моята ръка и длан, държаща цветето. Обаче докато цветът на розата беше неизмеримо по-прекрасен, каквито бяха и предишните духовни цветя, ръката и дланта ми изглеждаха като обикновено отражение в огледало, даже на ръката се виждаше парченце пръст, прилепнало към нея от корена на растението. По-късно ни беше обяснено защо това е така.“ [2, т. II, стр. 609 – 610]

За „шаманизма“ сега се знае твърде малко и често се представя в изключително извратен вид, подобно на всички нехристиянски религии. Той без никакво основание е наричан „езичеството“ на Монголия, макар че в действителност това е една от най-древните религии на Индия. Това е поклонение пред духа, вяра в безсмъртието на душите на хората, които са били на земята, но сега са променили своя облик, като са заменили физическата си природа с духовна. В сегашния си вид шаманизмът е издънка на примитивната теургия и практическо осъществяване на контакт между двата свята – видимия и невидимия. Ако земният жител иска да се свърже със своите невидими братя, той трябва да се приспособи към тяхната природа, т.е. да извърви своята половина от пътя – да получи от тях малко духовна есенция и на свой ред да им предаде част от своята физическа природа, за да могат те да се появят в полуобективна форма. Именно тази временна обмяна на природна същност се смята за вълшебство. Шаманите са наричани магьосници, защото се предполага, че те извикват „духовете“ на мъртвите, за да изпълняват с тяхна помощ магични действия по черна магия. Истинският шаманизъм обаче, чиито удивителни форми са били разпространени в Индия още по времето на Мегасфен (300 г. пр. н.е.), толкова се отличава от неговите изродили се форми, разпространени сред сибирските шамани, колкото религията на Гаутама Буда се различава от фетишизма на неговите последователи в Сиам или Бирма. Истинският шаманизъм е намерил убежище в главните манастири на Монголия и Тибет. Там шаманската практика достига възможните предели на общуването между човека и „духа“. Религията на ламите предано е съхранила първоначалната наука на магията и сега тя извършва такива чудеса, каквито е извършвала по времето на Хублай хан и неговите магнати. Древната мистична формула на цар Строн-цзан Гампо: „Аум мани падме хум“1 и днес върши своите чудеса, както ги е извършвала в седмото столетие. Авалокитешвара – висшият от трите Бодхисатви, светият покровител на Тибет, простира своята сянка (пред очите на всички вярващи) над ламаисткия манастир Галдан, чийто основател е самият Той.

Сияещият образ на Цзонхава се отделя под формата на огнен облак от палещите лъчи на слънцето и влиза в разговор с огромното събрание на ламите – които са много хиляди. Долитащият от висините глас наподобява шепота на вятъра, който люлее листата. След това прекрасното видение изчезва в сянката на дърветата на манастирския парк.

Разказват, че в женския манастир Харма Кхиен злите и слаборазвитите духове са заставяни в определени дни да се появяват и да дават отчет за всички извършени от тях зли дела. Тогава някой от височайшите лами ги принуждава да поправят злото, което са причинили на смъртните. Именно този ритуал Хук (Huс) наивно наричат „въплъщение на злите духове“, т.е. на дяволите. Ако на скептиците от европейските страни беше разрешено да се запознаят с отчетите, които ежедневно се печатат в Мору2 и в „Духовния град“ за деловите отношения между ламите и невидимия свят, те биха проявили по-голям интерес към явленията, описвани в спиритичните списания. Във Буда-ла или по-точно във Фохт-ла (планината на Буда) – най-важният от многото хиляди ламаистки манастири в тази страна, се намира жезълът на Буда, който лети във въздуха (без да се поддържа от нищо) и ръководи дейността на манастирската община. Когато някой лама бъде поканен да даде отчет в присъствието на настоятеля на манастира, той знае предварително – за него ще е безполезно да крие истината: „управляващият правосъдието“ (жезълът на Буда) със своите поклащания, които потвърждават или отхвърлят изречените думи, незабавно и безпогрешно ще покаже чия е вината. Не твърдя и не претендирам, че лично съм присъствала на такова събитие, но това, което пиша тук, се потвърждава от такива авторитети, че аз без колебание съм готова да се подпиша под него.“ [2, т. II, стр. 515 – 516]

1 Аум – мистичен санскритски термин, обозначаващ Троицата; мани – светият скъпоценен камък; падме – в лотоса („падма“ е названието на лотоса); хум – да бъде! Шестте срички на тази фраза съответстват на шестте основни природни сили, излъчвани от Будхи (това е абстрактното Божество, а не Гаутама) – седмия принцип – алфата и омегата на битието (бел. Е. П. Б.).

2 „Мору“ („най-чистият“) – един от най-известните манастири на Лхаса. Там Далай Лама прекарва повечето от зимните месеци. В течение на няколкото (два-три) месеца топло време на годината, той се намира във Фохт-ла. В Мору работи най-голямата типография на страната.


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 42

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред