За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 32

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

16. ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА В ПСКОВ

Сестрата на Е. П. Блаватска – Вера, описва това дълго завръщане в Псков по следния начин: „Ние всички очаквахме нейното пристигане да стане няколко седмици по-късно. Затова е странно, че когато чух звънеца на външната врата, аз скочих на крака в пълна увереност, че това е именно тя. Въпросната вечер домът на моя тъст (в който тогава живеех1) беше пълен с гости – това беше сватбата на дъщеря му. Гостите седяха зад масата, а входният звънец биеше без прекъсване. Аз бях толкова уверена в своето предчувствие, че (за учудване на всички гости) бързо скочих и хукнах към изхода, тъй като не исках вратата пред сестра ми да отворят слугите.

Преизпълнени от радост, ние се прегърнахме, забравяйки в този миг за всичко останало2. Аз я настаних в моята стая и още от същата вечер започнах да се убеждавам, че моята сестричка е придобила някакви необикновени способности. Постоянно, насън и наяве, около нея се извършваха някакви невидими движения, чуваха се странни звуци и леки почуквания. Те идваха от всички страни – от мебелите, от рамките на прозорците, от тавана, от пода, от стените. Чуваха се много ясно и изглеждаше, че три почуквания означаваха „да“, а две – „не“. [12, ноември, 1894]

1 Вера, тогава мадам Яхонтова, се заселва в Псков у генерал Н. А. Яхонтов – бащата на бившия Ј съпруг. След известно време тя се омъжва за М. Желиховски.

2 Срещата е станала в края на 1859 г. (точната дата не е известна).

„Роднините на мисис Блаватска били много общителни хора и у тях винаги имало много гости. Нейното присъствие привличало още повече посетители и никой от тях не си тръгвал разочарован, тъй като почукванията, които тя предизвиквала, давали отговори, състоящи се от дълги фрази на различни езици.

Горкият „медиум“ бил проверяван по всички възможни начини. Колкото и да били абсурдни много от методите за проверка, Блаватска се съгласявала с тях, за да докаже, че създаваните от нея феномени не са трикове. Най-често тя спокойно и безгрижно седяла на дивана или в подвижното кресло, занимавайки се с ръкоделие, без да взема каквото и да е видимо участие в дейността, която пораждала около себе си.

Някой от гостите произнасял буквите на азбуката, а друг записвал получаваните отговори. Когато въпросите били ясно и точно формулирани, отговорите пристигали много бързо...

Наоколо се водели оживени беседи, възниквали спорове. Често към Блаватска било проявявано недоверие, съпроводено с иронични забележки, но тя приемала всичко това хладнокръвно и търпеливо. Единственият Ј отговор била една особена, обезкуражаваща и иронична усмивка и повдигане на рамене. Тя се съгласявала дори на най-глупавите желания: нейните ръце и крака, например, били завързвани с канап... Понякога обаче и тя се шегувала със съмняващите се. Веднъж предизвикала почуквания върху очилата на един млад професор, който бил седнал в срещуположния край на стаята. Почукванията били толкова силни, че почти съборили очилата от носа му и го заставили да пребледнее от страх.

В друг случай, една кокетна и изпълнена със самомнение дама, Ј задала ироничния въпрос, какво служи за най-добър проводник на почукващите духове и може ли това да се прави навсякъде? В отговор Ј било казано: „Златото. Което ние незабавно ще Ви докажем“. Дамата продължавала да се усмихва, но веднага щом като отговорът бил получен, тя пребледняла, скочила от креслото и закрила устата си с ръка. Лицето Ј трескаво се кривяло от страх и учудване. Защо ли? Защото тя почувствала почукванията в своята уста. Присъстващите многозначително се спогледали: преди още тя да каже нещо, всички разбрали, че дамата е почувствала силни почуквания в своя изкуствен златен зъб. И когато тя станала и бързо излязла от стаята, гръмнал бурен смях.“ [15, стр. 63 – 65]

„Както често се случва, най-близките и скъпи за Блаватска хора се отнасяли доста скептично към нейните способности. Нейният баща и брат Ј Леонид останали най-дълго сред противниците на очевидното, но съмненията на брата били силно разколебани от следния феномен.

Веднъж в хола на Яхонтови се били събрали твърде много гости. Някои свирели на музикален инструмент, други играели на карти, но повечето, както винаги, били заети с феномените.

Леонид фон Ган не се присъединявал към нито една от тези групи, а бавно се разхождал из стаята, наблюдавайки присъстващите. Той бил физически много силен, мускулест юноша, чиято глава била пълна с получените в университета знания, латински и немски езици и т.н. Леонид не вярвал на нищо и на никого. Той се спрял до креслото на сестра си и се заслушал в нейния разказ за това, че някои хора, наричани „медиуми“, могат да направят леките предмети толкова тежки, че да стане невъзможно да бъдат повдигнати, и обратно – тежките предмети могат да станат съвсем леки.

– И ти искаш да кажеш, че можеш да направиш подобно нещо? – иронично попитал той сестра си.

– „Медиумите“ могат и аз също съм го правила, макар че не винаги мога да гарантирам за резултата... Ще опитам. Например, ще направя така, че тази шахматна масичка да стане неподвижна. Който иска да опита, нека я повдигне сега, а след това да направи същото за втори път, след като я обездвижа.

– Ти самата няма ли да се докоснеш до нея?

– За какво ми е да я докосвам? – отговорила Блаватска със спокойна усмивка.

След това един младеж с уверена стъпка се приближил към шахматната масичка и я повдигнал като перце.

– Добре – казала Блаватска – а сега, бъдете така добри, отдръпнете се настрана.

Заповедта била изпълнена. Всички замълчали и със затаен дъх наблюдавали какво ще направи тя. Нейните големи очи се насочили към шахматната масичка. Гледайки съсредоточено в нея (без да отклонява поглед нито за миг), тя с движение на ръката подканила младежа да я вдигне втори път. Той се приближил към масичката и със самодоволно изражение на лицето я хванал за крака. Масичката не се помръдвала от мястото си. Скръствайки ръце, както рисуват Наполеон, той бавно казал: „Хубава шега...“.

– Да, шегата наистина е хубава! – намесил се Леонид. Той бил убеден, че младежът тайно се е договорил със сестра му и сега баламосва всички останали.

– Мога ли и аз да опитам? – попитал той сестра си.

– Моля, опитай – смеейки се, отговорила тя.

Брат Ј уверено се приближил към масичката и на свой ред хванал крака Ј със своята мускулеста ръка. Усмивката му обаче мигновено изчезнала и на лицето му се изписало пълно недоумение. След това той много внимателно разгледал добре позната му шахматна масичка и с всичка сила я ритнал с крак. Тя не помръднала. После се опитал да разтърси масичката, притискайки я към могъщата си гръд с две ръце. Чуло се скърцане, но масичката така и не се поддала на неговите усилия. Нейните три крачета изглеждали като заковани за пода. Изгубвайки надежда да я помести, Леонид се отдръпнал настрана и смръщвайки чело, казал: „Странно!“

Всички гости се приближили към масичката, възникнали шумни спорове; много от присъстващите стари и млади се опитали да повдигнат тази малка триъгълна масичка, или поне да я поместят, но всичко било напразно.

Виждайки колко е разстроен брат Ј, Елена Блаватска му казала с характерната си безгрижна усмивка: „Добре, а сега опитай още веднъж!“ Леонид се приближил, отново хванал масичката за крака и дръпвайки я нагоре, едва не си изкълчил ръката от несъразмерното усилие – този път масичката се повдигнала с лекота, като перце.“ [15, стр. 67 – 70]


  

БЛАВАТСКА Е. П. Свидетелства на очевидци, част 32

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Направи своя избор
Напред