За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
КНИГА НА ДУХОВЕТЕ, част 70

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ГЛАВА ДЕВЕТА

ДЕЙНОСТ И МИСИЯ НА ДУХОВЕТЕ

79. ДЕЙНОСТ И МИСИЯ НА ДУХОВЕТЕ

540. С какво са занимават духовете, освен с личното самоусъвършенствуване?

– Те съдействуват за поддържане на хармонията във Вселената, като изпълняват волята Божия, защото са негови помощници. Духовният живот е постоянна работа, която не съдържа в себе си нищо мъчително, както е при вас на земята, тъй като при духовете няма нито физическа умора, нито грижи, свързани с физически потребности.

541. Нисшите и несъвършените духове също ли изпълняват някаква полезна задача във Вселената?

– Всеки има своите задължения. Нима и най-обикновеният каменоделец не участвува в построяването на сградата заедно с архитекта?

542. Всеки ли дух притежава свои особени свойства?

– Всички ние трябва да поживеем навсякъде и да получим знания за всички неща, като посещаваме последователно всички части на Вселената. Но както е казано в Еклезиаста, „всяко нещо – с времето сиг; така един изпълнява днес своята съдба в този свят, друг ще я изпълни или вече я е изпълнил в друго време на земята, във водата, във въздуха и т.н.

543. Функциите, които духовете изпълняват, постоянни ли са за всеки един от тях, или се отнасят към изключителните права и задължения на определени класи?

– Всички трябва да преминат през различни стъпала на йерархията, за да се усъвършенствуват. Бог в Своята справедливост не би могъл да даде на едни знание, без да се трудят, след като други го постигат с огромно напрежение.

544. След като нямат повече какво да придобиват, духовете от най-висш ранг в абсолютен покой ли се намират или и те имат някакви занятия?

– Нима може цяла вечност да стоят без работа? Вечното безделие би било вечно изтезание.

Какъв характер имат техните занимания?

– Да получават заповеди непосредствено от Бога, да ги разпространяват по цялата Вселена и да контролират тяхното изпълнение.

545. Духовете постоянно ли са заети с нещо?

– Да, постоянно, като се има предвид, че мисълта им винаги е в действие, защото те живеят чрез мисълта. Но не бива занятията на духовете да се уподобяват на занятията на хората; тази дейност е за тях радост и наслада от съзнанието, че са полезни.

Това може да бъде разбрано, когато става дума за добрите духове; но така ли е и за нисшите духове?

– Нисшите духове съдействуват за неща, близки до природата им. Нима вие самите бихте доверили на най-простия работник или на някой невежа работа, с която може да се справи само човек на ума?

546. Дух, който на земята се е занимавал с определен вид дейност и е бил, да кажем, живописец или архитект, продължава ли в света на духовете да се занимава със същите неща, които е предпочитал приживе тук?

– Всичко се слива в общата цел. Вие обаче забравяте, че дух, който се занимава с някакво изкуство в едно известно на вас въплъщение, при друго свое съществуване, което не ви е известно, може да се занимава със съвсем друго изкуство, защото е необходимо той да знае и умее всичко, за да стане съвършен; така, в зависимост от степента на своето развитие, той може въобще да няма никаква специализация; именно това имах предвид, казвайки, че всичко се слива в общата цел. Отбележете още нещо: това, което ви се струва възвишено във вашия изостанал свят, е само детска игра по скалата на по-развитите светове. Как може да искате духовете, живеещи в светове, където съществуват неизвестни за вас изкуства, да се възхищават от нещо, което според тях е само ученическо произведение? Те се интересуват от онова, което може да подпомогне прогреса.

Ние разбираме, че така трябва да бъде за много развитите духове; но ако говорим за по-обикновените, които още не са се издигнали над земните идеи?

– При тях всичко е по друг начин; тяхната гледна точка е по-ограничена и те могат да се възхищават от същото, от което се възхищавате и вие.

547. Духовете намесват ли се понякога в нашите занимания и удоволствия?

– Обикновените духове, както ти ги наричаш – да; те са непрекъснато около вас и в зависимост от своя характер взимат активно участие в нещата, с които вие се занимавате; и наистина е необходимо да бъде така, защото това тласка хората по различни пътища на живота, възбужда или смирява страстите им.

548. Духовете, които трябва да изпълнят някакви мисии, предназначения, в невъплътено състояние ли ги изпълняват, или като въплътени в тяло?

– Те могат да имат мисии за изпълнение както в едното, така и в другото състояние; за някои от блуждаещите духове това е голям проблем.

549. В какво се състоят мисиите, които могат да бъдат възложени на бродещите духове?

– Те са толкова разнообразни, че е невъзможно да бъдат описани; има между тях и такива, които вие не можете да разберете. Духовете изпълняват волята Божия, а вие не можете да проумеете всички Негови замисли.

550. В какво се състои мисията на въплътените духове?

– Да просвещават хората; да помагат за напредъка им. Всичко в природата е взаимосвързано; докато духът се пречиства чрез въплъщение, той в същото време и в тази форма спомага да се изпълнят плановете на Провидението. Тук всеки има своето предназначение, защото всеки може да бъде полезен за нещо.

551. Хората, имащи важна мисия, били ли са предназначени за нея преди раждането си и знаят ли за това?

– Понякога да; но най-често това не им известно. Идвайки на Земята, те имат твърде неясна цел; тяхната мисия се избистря едва след раждането им и в зависимост от обстоятелствата. Бог ги довежда до пътя, на който те трябва да изпълнят Неговите замисли.

552. Когато човек прави нещо полезно, винаги ли го прави по силата на някаква предшествуваща и предопределена мисия, или може да получи и непредвидена мисия?

– Всичко, което човек прави, не е резултат от някакво предопределено предназначение; той често е оръдие, от което се ползува някой дух, за да изпълни нещо, което той смята за полезно. Например, някой дух предполага, че би било добре да се напише книга, с което той самият би се наел, ако би бил въплътен; тогава той търси писател, който е способен да разбере неговата мисъл и да я изрази; той му дава идея за нея и го насочва в изпълнението. Този човек е дошъл на Земята далеч не с мисията да създаде подобно съчинение. Същото става с някои произведения на изкуството и с откритията. Трябва да се каже още, че по време на сън тялото на въплътения дух пряко и непосредствено общува с бродещия дух и те се договарят за изпълнението.

553. Може ли духът да не изпълни предназначението си?

– Да, ако не е висш дух.

Какви се последствията за него в такъв случай?

– Ще му се наложи да възобнови задачата си; освен това той понася последствията от злото, което е причинил.

554. След като духът получава мисията си от Бог, как може Бог да повери важна и от всеобщ интерес мисия на дух, който може и да не я изпълни?

– Нима Бог не знае, че Неговият пълководец ще удържи победа или ще бъде победен? Той знае това, бъдете сигурни, и когато работата е особено важна, Той никога не възлага своите планове на онези, които трябва да оставят труда си на половината път. За вас целият въпрос е в знанието за бъдещето, което Бог притежава, но което на вас не е дадено.

555. Може ли бащинството да се разглежда като някаква мисия?

– Това безспорно е мисия; в същото време то е и голямо задължение, изискващо от човека отговорност, която има за неговото бъдеще много по-голямо значение, отколкото той предполага. Бог е поставил детето под опеката на родителите му, за да може те да го насочват по пътя на доброто, и е облекчил задачата им, давайки на детето крехка, нежна и податлива природа, която го прави достъпно за всички впечатления; но има родители, които се грижат повече за дърветата в градината си, за да им дават те повече хубави плодове, отколкото за характера на своето дете. И ако то по тяхна вина не устои, те ще понесат наказание за това и страданията на детето в бъдещия живот ще паднат върху тях, защото те не са направили всичко, което е зависело от тях, за неговото напредване по пътя на доброто.

556. Ако детето, въпреки грижите на своите родители, тръгне все пак по лош път, те отговорни ли са за това?

– Не, но колкото по-лоши са наклонностите на детето, толкова по-трудна е тяхната задача и толкова по-голяма ще бъде заслугата им, ако успеят да го отклонят от пътя на злото.

Ако детето стане добродетелен човек, въпреки небрежността и лошия характер на своите родители, ще им се зачетат ли неговите качества?

– Бог е справедлив.


  

КНИГА НА ДУХОВЕТЕ, част 70

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Направи своя избор
Напред