За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 227

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

СКАНДИТЕ

Скандите – това са зародишите на живота на всичките седем плана на Битието и съставят общата сума на субективния и обективния човек. Всяка произвеждана от нас вибрация е Сканда. Скандите са тясно свързани с картините в Астралната светлина, която е посредник на впечатленията; и Скандите или вибрациите, свързани със субективния или обективния човек, са звената, привличащи въплътяващото ce Eгo, зародишите, които то е оставило след себе си, отивайки в Девачан и които трябва отново да се подхванат и изживеят от новата личност. Екзотерично Скандите имат работа с физическите атоми и вибрации или с обективния човек; езотерично – с вътрешния и субективен човек.

Менталната промяна или краткото прозрение в духовната истина може да накара човек внезапно да се обърне към истината дори и на смъртния одър и по този начин да създаде добри Сканди за следващия живот. Последните действия или мисли на човека имат огромно влияние върху неговия бъдещ живот, но все пак ще му се наложи да страда заради своите грешки и това лежи в основата на идеята за предсмъртното разкаяние. Но Кармичните следствия от миналия живот трябва да последват, понеже при своето следващо раждане човек трябва да събере Скандите или вибрационните отпечатъци, оставени от него в Астралната светлина, тъй като в окултизма от нищо нищо не се получава и трябва да съществува звено между животите. Новите Сканди се раждат от своите стари родители.

Да се говори за Танхи – в множествено число – не е правилно; съществува само една Танха – желанието да се живее. Това се развива в множество или, може да се каже, в натрупване на идеи. Скандите биват Кармични и не Кармични. Несъзнателно използвайки Крияшакти, Скандите могат да създават елементали. Всеки създаден от човека елементал трябва рано или късно да се върне към него, тъй като той е негова собствена вибрация. По този начин те стават неговия Франкенщайн. Елементалите – това са просто следствия, които произвеждат следствия. Те по същество са невъплътени мисли, лоши и добри. Те остават кристализирани в Астралната светлина и когато този, който ги е породил, отново се завърне към земен живот, благодарение на родството те се привличат и галванизират обратно за живот. Вие можете да ги парализирате, създавайки противоположни следствия. Зараждането на елементалите е подобно на зараждането на болестите и поради това те са опасни както за самите себе си, така и за другите. Ето защо е опасно да се въздейства върху другите. Живеещите след вашата смърт елементали вие прикрепвате към другите; останалите остават латентни до вашето ново въплътяване, когато те ви очакват. „Поради това – е казала Е. П. Б. – ако аз лошо съм ви учила, подтиквала съм ви да извършите нещо неправилно, то след моята смърт вие ще продължавате да грешите благодарение на мен, но на мен ще се наложи да нося Карма за това. Например на Калвин ще му се наложи да страда за всичките си неправилни учения, които е дал, макар и да ги е давал с добри намерения. Най-лошото, което (...) може да се направи, е да се задържа напредъкът на истината. Дори и Будда е извършвал грешки. Той дал своето учение на хората, които още не били узрели за него; и това е създало Нидани.“

ФИНИТЕ ТЕЛА

Когато човек посещава друг в своето Астрално тяло, то се отправя Линга Шарира, но това не може да стане на големи разстояния. Когато човек много съсредоточено мисли от разстояние за друг човек, понякога той се появява пред този човек.

В дадения случай това е Маяви Рупа, която е създадена от несъзнателната Крияшакти и в този случай самият човек не знае за появата. Ако той знаеше и съзнателно беше изпратил своята Маяви Рупа, той би бил адепт. Няма двама души, които могат едновременно да знаят за взаимното си присъствие, ако единият от тях не е Адепт. Дугпите използват Маяви Рупа, вещарите също. Дугпите действат върху Линга Шарира на другите хора.

Линга Шарира, намираща се в далака, представлява съвършено изображение на човека и е лоша или добра – съответно на неговата природа. Астралното тяло е субективно изображение на човека, който трябва да се роди; това е първият зародиш в матката, модел на физическото тяло, по който се формира и развива детето. Линга Шарира може да бъде повредена чрез остър инструмент, тя няма да се устреми към сабя или щик, макар че лесно ще премине през маса или друга мебел.

Нищо обаче не може да повреди Маяви Рупа, или тялото на мисълта, тъй като то е чисто субективно. Когато със сабя нанасят удар по сянка, именно сабята, а не Линга Шарира или Астралът е това, което реже. Само острите инструменти проникват в Астрала, например под вода ударът не може да ни причини вреда, а порязването ще причини.

Не бива да правим опити да отделяме Астралното тяло, но силата на Крияшакти следва да се упражнява в изпращане на Маяви Рупа.

ОГЪНЯТ

Огънят не е елемент, а божествена същност. Физическият пламък е обективен носител на висшия Дух. Елементалите на Огъня са висши. На тази светлина всички имат своя Аура и свой Дух, Пламъкът, който вие прилагате към свещта, няма отношение към самата свещ. Аурата на обекта влиза в допир с най-низшата част на другия. Гранитът не може да гори, понеже неговата Аура е Огън. Елементалите на Огъня не притежават съзнание на този план, те са твърде високи, отразявайки божествеността на своя източник. Други елементали притежават съзнание на този план, тъй като те отразяват човека и неговата природа. Между минералното и растителното царство има огромна разлика. Например фитилът на лампата е отрицателен. Той става положителен чрез огъня, като при това маслото ще бъде посредник. Ефирът е Огън. Най-ниската част на ефира е този пламък, който вие виждате. Огънят е Божество в своето субективно присъствие в цялата вселена. При други условия този Вселенски Огън се проявява като вода, въздух и земя. Това е единен Елемент в нашата видима Вселена, който представлява Крияшакти на всички форми на живот. Това е нещото, което дава светлина, топлина, смърт, живот и т.н. Той е дори кръв. Във всичките си различни прояви той по същество е един.

Той е „седемте Космократори“.

Свидетелства за почитта към Огъня намираме в „Стария Завет“. Огненият стълб, Горящият храст, Сияещото лице на Мойсей – всичкото това е огън. Огънят по своята природа е подобен на огледало и отразява лъчите от първи порядък на субективните прояви, които, както предполагат, се хвърлят на екрана на първите очертания на сътворената вселена; в своя по-нисък аспект те по същество са творения на Огъня.

В най-грубия аспект на своята същност огънят е първата форма и отразява низшите форми на първите субективни същества, които се намират във вселената. Първите божествени хаотични мисли са Огнените Елементали. Намирайки се на Земята, те приемат форма и пърхат в пламъка във вид на саламандри, или низшите елементали на Огъня. Във въздуха има милиони живи и съзнателни същества, освен нашите мисли, които те подхващат. Елементалите на Огъня са свързани с чувството зрение и поглъщат елементалите на всички останали чувства. Така чрез зрението вие можете да имате съзнание за осезание, слух, вкус и т.н., тъй като всички те се съдържат в чувството зрение.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 227

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред