За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 222

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО

Бхурлока е това бодърстващо състояние, в което ние живеем нормално; това е състоянието, в което пребивават и животните, когато усещат храна, опасност и т.н. Да се пребивава в Сварлока, значи да си напълно разсеян на този план, като предоставяш само на инстинкта да работи, така че на материален план вие бихте имали поведение на животно. Известни са йоги, които са кристализирали в това състояние и тогава трябва да ги хранят други. Един йога близо до Алахабад в течение на трийсет и пет години седи на камък; неговите чела всяка нощ го свалят, измиват го в реката и го поставят обратно. През деня съзнанието му се завръща в Бхурлока и той разговаря и учи. На остров близо до Калкута бил намерен един йога, чиито крайници били преплетени с корените на дърветата. Измъкнали го, отрязвайки корените, и от многото насилствени опити, прилагани за да бъде събуден, той умрял.

В. Възможно ли е да се намираш в повече от едно състояние на съзнанието?

О. Съзнанието не може изцяло да пребивава на два плана едновременно. Висшите и низшите състояния не са напълно несъвместими, но ако се намирате на висше, то на низшето вие ще „витаете в облаците“. За да си спомните висшето състояние при завръщането в низшето, паметта трябва да се пренесе нагоре, към висшето. Явно адептът може да използва двойно съзнание; когато не иска да вижда, той може да се отклонява: той може да пребивава във висше състояние и все пак да отговаря на поставени му въпроси. Но в този случай той ще се завръща моментално на материалния план, за да се възнесе след това отново на висшия. При неблагоприятни условия това е неговото единствено спасение.

Колкото по-ниско се спускате в Талите, толкова по-интелектуални ставате и по-малко духовни. Вие може да сте нравствено добър човек и да не бъдете духовен. Интелектът може да остава много тясно свързан с Кама. Човек може да се намира в една от Локите и да посещава една и всичките Тали, като при това неговото състояние зависи от тази Лока, на която той принадлежи. Така човек, пребиваващ в Бхурлока може само да премине в Талите и да се отправи към дявола. Ако пребивава в Бхуварлока, той не може да стане толкова лош. Ако е постигнал състояние Сатя. той може да влиза в която и да е Тала без каквато и да е опасност; поддържан от своята собствена чистота, той никога не може да бъде погълнат. Талите – това са състояния на мозъчния интелект, а Локите, или по-точно трите висши, са духовни.

Манас поглъща светлината на Буддхи. Буддхи е Арупа и нищо не може да поглъща. Когато Егото взема цялата светлина на Буддхи, то взема светлината на Атма, тъй като Буддхи е носител, и така трите са свързани в едно. Когато става това, пълният Адепт духовно е един, но има тяло. Четворният път е завършен и той е един. Телата на Учителите, доколкото това се отнася до тях, са илюзорни, следователно не стареят, не се набръчкват и пр.

Ученикът, който не е природен психик, трябва да установи своето четвъртично съзнание на по-висок план и да го закове там. Нека той направи връзка от четирите низши и да ги прикрепи към висшето състояние. Той трябва да се съсредоточи на този висш, стараейки се да не позволи на тялото и разсъдъка да го смъкнат надолу и да го отнесат надалеч. Да се рискува чрез тялото, храната, пиенето и съня, но да се живее винаги според идеала.

МАЙЧИНАТА ЛЮБОВ

Майчината любов е инстинкт, еднакъв при човешкото същество и животното, като често е по-силен при последното. Продължението на тази любов у хората е обусловено от връзките, магнетизма на кръвта, психичното родство. Понякога семейството е образувано от тези, които по-рано са живели заедно, но често това не е така. Действащите тук причини са много сложни и трябва да бъдат уравновесени. Понякога, когато трябва да се роди дете с много лоша карма, се избират безсърдечни родители или те могат да умрат, преди да се проявят кармичните плодове. Или пък страданията чрез детето се явяват тяхна собствена Карма. Майчината любов, като инстинкт, пребивава между Расатала и Талатала.

Липиките водят Кармичните сметки на хората и ги запечатват в Астралната светлина.

Колебаещите се хора преминават от едно в друго състояние на съзнанието.

Мисълта възниква преди желанието. Мисълта действа върху мозъка, мозъкът – на органите, и след това се събужда желанието. Не външният стимул пробужда органа. Поради това мисълта трябва да бъде убита, преди да може да се погаси желанието. Ученикът трябва да стои на стража над своите мисли. Петминутно мислене може да погуби петгодишна работа и макар че този петгодишен труд може да бъде преминат по-бързо за втори път, все пак времето е загубено.

СЪЗНАНИЕТО

Е. П. Б. е започнала с критика на възгледите за съзнанието, установили се на Запад, посочвайки отсъствието на определение във водещите философии. Не се правила разлика между съзнанието и самосъзнанието и все пак именно в това се съдържа разликата между човека и животното. Животното е само съзнателно, но не и самосъзнателно; животното не познава Егото като Субект, което човекът знае. Поради това съществува голяма разлика между съзнанието на птицата, насекомото, животното и съзнанието на човека.

Но пълната съзнателност на човека е само-съзнанието – това, което ни кара да кажем: „Аз правя това“. При наличието на удоволствие то трябва да се проследи до този, който го изпитва. Разликата между съзнанието на човека и животните се съдържа в това, че в животното има Аз, но то не съзнава това Аз. Спенсър разсъждава за съзнанието, но когато стига до някоя празнина, просто я прескача. Същото прави и Юм – когато казва, че при самоанализ той вижда чувстване и не намира никакво Аз, той забравя, че без Аз никакво виждане на чувство не би било възможно. Какво е това, което излъчва чувствата? Животното не съзнава чувството „Аз съм Аз“. То притежава инстинкт, но инстинктът не е самосъзнание. Самосъзнанието е атрибут на ума, а не на душата, anima, откъдето и е получена думата animal (животно). Човечеството не е притежавало самосъзнание преди идването на Манасапутрите в трета раса. Съзнанието, мозъчното съзнание, е поле на светлината на Егото, Аурното Яйце, Висшият Манас. Клетките на крака са съзнателни, но те са роби на идеята; те не са самосъзнателни, те не могат да породят идеята, макар че когато са уморени, те могат да предадат на мозъка чувство за неудобство, като пораждат по този начин идеята за умора. Инстинктът е низше състояние на съзнанието. Човек притежава съзнание, пробягващо по четирите низши клавиша на неговото седмично съзнание; в неговото съзнание съществуват седем степени на съзнание, но то въпреки всичко по същество и на първо място е едно, единица. Съществуват милиони милиона състояния на съзнанието, така както съществуват милиони милиона листа; но както няма да намерите две еднакви листа, вие няма да намерите и две еднакви състояния на съзнанието, състоянието никога в точност не се повтаря.

Паметта нещото ли е, родило се у нас, за да поражда Егото? Знанието, чувството, желанието са колеги на ума, но не и негови способности. Паметта е изкуствено нещо, помощник на относителността; тя може да бъде развита или оставена тъпа и това зависи от състоянията на мозъчните клетки, които натрупват всички впечатления; знанието, чувството и желанието не могат да се приведат във взаимовръзка, каквото и да правите. Те не възникват едно от друго, също така не са произведени от ума, а са принципи, колеги. Вие не можете да притежавате знание, без да имате памет, тъй като паметта съдържа всичко, обработвайки го и подавайки го. Ако вие на нищо не научите детето, то нищо няма и да знае. Мозъчното съзнание зависи от интензивността на светлината, проливана от Висшия Манас върху Низшия, и от степента на родството между мозъка и тази светлина. Мозъчният ум е обусловен от отзивчивостта на мозъка спрямо тази светлина, това е поле на съзнанието на Манаса. При животното Монадата и Манасът са латентни, но неговият мозък не може да се отзове. Всички потенции са налице, но те спят. Западът е възприел определени грешки, които развалят неговите теории.

Колко впечатления едновременно може да възприеме и запечата човек в своето съзнание? Обитателите на Запада казват – едно; окултистите казват – нормално седем, а анормално – че могат да се възприемат едновременно четиринайсет, седемнайсет, деветнайсет, двайсет и едно, чак до четирийсет и девет впечатления. Окултизмът учи, че съзнанието винаги възприема седемкратно впечатление и го пази в паметта. Вие можете да докажете това, удряйки едновременно по клавишите на седем ноти от музикалната гама: тези седем звука едновременно стигат до съзнанието, но нетренираното ухо може да ги чуе само една след друга; и ако искате, вие можете да измерите промеждутъците между тях. Нетренираното ухо чува всичките седем ноти наведнъж, едновременно. Експериментално е доказано, че за две или три седмици може така да се тренира човек, че да възприема едновременно седемнайсет или осемнайсет впечатления от цветове, като при това промеждутъците ще намаляват паралелно на практиката.

Паметта се придобива в този живот и може да се разшири. Геният – това е най-голяма отзивчивост на мозъка и мозъчната памет спрямо Висшия Манас. Впечатленията, в който и да е смисъл, се запазват в паметта.

Преди да се развие което и да е физическо чувство, съществува ментално чувство, което впоследствие става физическо. Слепите риби, живеещи в морските дълбочини или в подземните води, ако бъдат пуснати в открит яз, в течение на няколко поколения ще развият очи. Но в тяхното предишно състояние съществува някакво чувство за виждане, макар и да няма физическо зрение, в противен случай, как те биха могли да набелязват в тъмнината пътя си, биха избягвали опасностите и т.н.? Умът ще възприема и натрупва всякакъв вид явления, механично и несъзнателно, и ще ги хвърли в паметта като несъзнателни възприятия. Ако вниманието е силно съсредоточено върху нещо, чувственото възприемане на някаква нанесена в същото време повреда не се усеща, но по-късно страданието влиза в съзнанието. Така, връщайки се към нашия пример със седемте ноти, които са били ударени едновременно: ние имаме едно впечатление, но върху ухото нотите са въздействали последователно една след друга и по този начин те се натрупват в мозъчния ум една след друга, тъй като нетренираното съзнание не може да ги регистрира едновременно. Всичко зависи от тренировката и вниманието. Поради това пренасянето на някакво чувство от даден орган към съзнанието става почти едновременно, ако съзнанието е съсредоточено върху него, но ако някой шум отвлече вниманието ви, то ще бъде нужен промеждутък повече от една секунда, преди чувството да достигне до вашето съзнание. Окултистът трябва да тренира върху едновременното възприемане и пренасяне към съзнанието по седемлинейната скала на всяко впечатление или впечатления. Който съумее да намали промеждутъците на физическото време, той ще успее.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 222

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред