За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 221

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

локи

В своите екзотерични маскировки брамините изброяват четиринайсет Локи (включително и Земята), от които седем са обективни, макар и невидими, и седем са субективни, но все пак напълно видими за Вътрешния човек. Съществуват седем Божествени Локи и седем адски (земни) Локи.

СЕДЕМ БОЖЕСТВЕНИ ЛОКИ

1. Бхурлока (Земята).

2. Бхуварлока (между Земята

и Слънцето (Муни).

3. Сварлока [между Слънцето

и Полярната Звезда (Йога)].

4. Махарлока (между Земята

и крайните граници

на Слънчевата система).1

5. Джанарлока (зад границите

на Слънчевата система; обител

на Кумарите, които не

принадлежат на този план).

6. Тапарлока (още зад границите

на Махатматичната област,

обител на божествата Вайраджа).

7. Сатялока (обител на Нирвани).

СЕДЕМ АДСКИ (ЗЕМНИ) ЛОКИ

1. Патала (нашата земя).

2. Махатала.

3. Расатала.

4. Талатала (или Каратала).

5.Сутала.

1 Всички тези „пространства“ означават специални магнетични токове, планове на субстанцията и степени на приближаване, които се извършват от съзнанието на Йогата или чела за асимилация с обитателите на тези Локи.

Брамините ги четат, започвайки отдолу.

Всички тези четиринайсет са по същество планове отвън навътре и (седем Божествени) Състояния на Съзнанието, през които човек може да премине – и трябва да премине, ако е решил да измине седемте пътя и врати на Дхианите; за това не е необходимо да си невъплътен и всичко това се достига на земята в течение на едно или много въплътявания.

Погледнете реда: четирите низши (1,2,3,4) са по същество рупа; т.е. те се изпълняват от Вътрешния човек в пълно съгласие с божествените части или елементали на Низшия Манас и съзнателно от личния човек. Трите висши състояния не могат да се постигнат и запомнят от последния, ако той не е напълно посветен Адепт. Хатха йога никога няма да се издигне психически по-високо от Махарлока и физико-ментално по-високо от Талатала (двойното или двойствено място). За да се стане раджа йога, е необходимо издигане до седемте врати – Сатялока. Тъй като такъв е – ни казват съвършените йоги – плодът на Яджна, или жертвата. Когато са изминати (състоянията) Бхур, Бхувар и Сварга и съзнанието на Йогата е съсредоточено в Махарлока, то се намира на последния план и състояние между пълното отъждествяване на Личния и Висшия Манас.

Едно трябва да се запомни: докато адските (или земните) състояния също са седем деления на земята на планове и състояния, също както те са Космични деления, божествени, то Сапталока са чисто субективни и започват от плана на психичната Астрална светлина, завършвайки със състоянието Сатя или Дживанмукта. Тези четиринайсет Локи или сфери образуват протежението на цялата Браманда (свят). Четирите низши са преходни с всичките си обитатели, а трите висши са вечни; т.е. първите състояния, планове и субекти за тях продължават само един Ден на Брама, изменяйки се с всяка Калпа, а последните, притежават продължителност на съществуване в течение на Века на Брама.

На диаграма V (стр. 712 – 713) са дадени само Тялото, Астралът, Кама, Низшият Манас, Висшият Манас, Буддхи и Аурната Атма. Животът е универсален Космичен принцип и принадлежи на индивидуалностите не повече, отколкото Атман.

В отговор на въпросите по повод на тази диаграма, Е. П. Б. е казала, че осезанието и вкусът нямат пореден номер. Стихиите имат установен ред, но Огънят се просмуква от всичките. Всяко чувство изпълва всички останали. Не съществува общ ред; у всеки човек първи се явява този, който е най-развит.

Учениците трябва да изучат съответствията, след това да се съсредоточат върху органите и по този начин да достигнат своите съответни състояния на съзнанието. Занимавайте се с тях по ред, като започнете с най-ниския и упорито напредвате нагоре. Медиумът може понякога да хване проблясъци от висшето, но той не може по този начин да получи постепенно развитие.

Най-великите феномени стават по пътя на докосването и съсредоточаването на вниманието върху малкия пръст.

Локите и Талите са взаимни отражения. Такива са и Йерархиите във всяка, в двойките противоположности, при двата полюса на сферата. Такива противоположности има навсякъде: добро и зло, светлина и тъмнина, мъжко и женско.

Е. П. Б. не е могла да каже защо цветът на Земята е син. Синият – това е цвят сам по себе си, първичен. Индигото е цвят, а не оттенък на синьото, също така и виолетовият.

Вайраджи принадлежат на други Манвантари, те са огнени Eгo от други Манвантари. Те вече са се очистили в огъня на страстите. Те са тези, които са се отказали да творят. Те са достигнали Седемте Врати и са се отказали от Нирвана, оставайки за следващите Манвантари.

Седемте стъпала на Антахкарана съответстват на Локите.

Самадхи е най-висшето състояние на земята, което може да се постигне в тялото. След него Посветеният трябва вече да стане Нирманакая.

Чистотата на мисълта е по-важна от чистотата на тялото. Ако Упадхи не е съвършено чисто, то не може да запази спомените от висшето състояние. Може да се извърши действие, на което е било обърнато малко или никакво внимание и тогава то ще има сравнително малко значение. Но ако за него са мислили, ако умът се е задържал на него – следствието е хиляди пъти по-голямо. Мислите трябва да се държат чисти.

Помнете: независимо от това, че Кама притежава зли страсти и емоции, тя ни помага да се развиваме, давайки ни също желание и импулс към издигане.

Плътта, тялото, човешкото същество в своята материална част на този план е най-трудно за овладяване. На Висшия Адепт, влязъл в ново тяло, се налага да се бори против него и да го подчинява на своята воля и това покоряване той намира за трудно.

Черният дроб е генералът, а далакът – адютантът. Всичко, което черният дроб прави, го подхваща и довършва далакът.

Попитали Е. П. Б. дали всеки човек трябва да премине през тези четиринайсет състояния и тя отговорила, че Локите и Талите представляват плановете на тази земя, някои от които всички трябва да преминат и през всички трябва да премине ученикът по своя път към Адептството. Всички преминават през низшите Локи, но не задължително през съответните им Тали. Всичко има два полюса; седем състояния във всяко състояние.

Витала представлява както възвишено, така и адско състояние. Състоянието, което за смъртния е пълно отделяне на Егото от личността, за Будда е само временно отделяне. За Будда това е Космично състояние.

Брамините и буддистите разглеждат Талите като ад, но в действителност този термин е образен. Ние се намираме в ада всеки път, когато претърпяваме нещастие, несгоди, страдание и т.н.

ФОРМИТЕ В АСТРАЛНАТА СВЕТЛИНА

Елементалите в Астралната светлина са отражения. Всичко, което е на земята, е отразено там. Именно от тях понякога се получават фотографии чрез медиумите. Медиумите несъзнателно ги произвеждат във вид на форми, а Адептите ги създават съзнателно с помощта на Крияшакти, прибягвайки към процеса, който може да се сравни с фокусирането на лъчите на светлината чрез лупата.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 221

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред