За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 220

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ОБЯСНЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЯТА НА СЪЗНАНИЕТО,

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ВЕДАНТИСТКАТА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКИТЕ

7. Атала. Атмично или Аурно състояние или местност: то еманира непосредствено от АБСОЛЮТНОСТТА и е първото нещо във Вселената. На него съответства Йерархията на нематериалните първични Същества в място, което не е място (за нас), състояние, което не е състояние. Тази Йерархия съдържа изначалния план, всичко, което е било, е и ще бъде от началото и до края на Махаманвантарата; всичко е там. Това твърдение обаче не бива да се подразбира като Съдба: последната противоречи на всички учения на окултизма.

Тук пребиват Йерархиите на Дхиани-Буддите. Тяхното състояние е състояние на Парасамадхи, Дхармакая; това е състояние, в което никакъв напредък не е възможен. Може да се каже, че съществата, които пребивават там, са кристализирали в чистота и еднородност.

6. Витала. Тук пребивават Йерархиите на небесните Будди или Бодхисатви, за които е казано, че еманират от седемте Дхиани-Будди. На Земята това е свързано със Самадхи, с Буддхичното съзнание у човека. Никой адепт, като се изключи един, не може да бъде по-високо от това и да е жив; ако преминава в Атмично или Дхармакая състояние (Алая), той повече не може да се завърне на Земята. Тези две състояния са чисто хиперметафизични.

5. Сутала. Диференциално състояние, на Земята съответства на Висшия Манас, а поради това и на Шабда (Звука), на Логоса, нашето Висше Eгo; също така на състоянието на Мануши Будда, подобно на състоянието на Гаутама на Земята. Това е третият стадий на Самадхи (което е седморно). Тук се отнасят Йерархиите на Кумарите – Агнишватите и т.н.

4. Каратала съответства на Спарша (осезанието) и на Йерархиите на ефирните, полуобективни Дхиан-Когани от астралната материя на Манаса – Манас, или чистият лъч на Манаса – това е Низшият Манас, преди да се смеси с Кама (както е при децата). Наричат ги Спарша Деви, Деви, дарени с осезание. Тези Йерархии на Девите са постепенни; първата притежава едно чувство; втората – две и т.н. до седем, като при това всяка потенциално притежава всички чувства, но те още не са развити. Спарша може по-добре да се преведе като близост, съприкосновение.

3. Расатала, или Рупатала: съответства на Йерархиите на Рупа Девите, или Девите на зрението, притежаващи три чувства: зрение, слух, осезание. Те са Кама-Манасични същества и висши елемеитали. При розенкройцерите това са били силфите и ундините. На Земята това съответства на изкуственото състояние на съзнанието, предизвикано от хипнотизъм и наркотици (морфин и др.).

2. Махатала. Съответства на Йерархиите на Раса Девите, или Девите на вкуса, и включва състояние на съзнание, обхващащо низшите пет чувства и еманации на живота и битието. То съответства на Кама и Прана при човека и на саламандрите и гномите в природата.

1. Патала. Съответства на Йерархиите на Гандха Девите, или Девите на обонянието, подземния свят или страните на противоположните полукълба: Миалба. Това е сфера на непритежаващите разум животни, непритежаващи емоции, освен чувството за самосъхранение и удовлетворение на чувствата; също така сферата на силно егоистичните хора, бодърстващи или спящи. Ето защо за Нарада се казва, че е посетил Патала, когато е трябвало според проклятието отново да се роди. Той съобщил, че животът там е много приятен за тези, „които никога не са напускали своето рождено място“; те били много щастливи. Това е земно състояние и съответства на чувството обоняние. Тук също така пребивават животинските дугпи, елементалите на животните и духовете на Природата.

ПО-НАТАТЪШНИ ОБЯСНЕНИЯ НА СЪЩИТЕ

КЛАСИФИКАЦИИ

7. Аурно, Атмично, Алаично чувство или състояние. То е пълно с потенция, но не с дейност.

6. Буддхично; чувство на единство с Вселената; невъзможност да си представиш, че си нещо различно от нея.

(Бил е зададен въпросът, защо тук терминът „Алаичен“ е присвоен на Атмичното, а не на Буддхичното състояние. Отг.: Тези класификации не са твърдо установени и строги деления. Терминът може да си смени мястото, в зависимост от това, дали класификацията е екзотерична, езотерична, или практическа. Учениците би трябвало да положат усилия, за да сведат всичко до състоянието на съзнанието. Буддхи в действителност е едно и неделимо. Това е вътрешно чувство, абсолютно неподдаващо се на изразяване чрез думи. За да се обясни то, всякакво каталогизиране е безполезно.)

5. Шабдично, чувството слух.

4. Спаршично, чувството осезание.

3. Рупично, състоянието да чувстваш себе си като тяло, и неговото възприемане (рупа = форма).

2. Расично, чувството вкус.

1. Гандхично, чувството обоняние.

Всички тези Космични и антропни състояния и чувства съответстват на нашите органи на чувствата, Динанендриите, рудиментарните органи за получаване на знания чрез непосредствен контакт, зрение и т.н. Те са способности на Шарира чрез Нетра (очите), носа, речта и т.н. и също така чрез органите на действието, Кармендриите, ръцете, краката и т.н.

Екзотерично съществуват пет набора по пет, даващи двайсет и пет. От тях двайсет са факултативни и пет Буддхични. Екзотерично за Буддхи е казано, че то възприема; езотерично то достига възприятие само чрез Висшия Манас. Всяко от тези двайсет е положително и отрицателно, съставяйки по този начин като цяло четирийсет. Има две субективни състояния, отговарящи на всеки от четирите набора от петте; следователно всичко са осем. Като субективни, те не могат да бъдат удвоени. Така ние имаме 40 + 8 = 48 „познавателни способности на Буддхи“. Те, заедно с Майа, която включва всичките, съставят 49. (След като вие сте постигнали познание за Майа, вече сте адепт.)

ТАБЛИЦА

5 + 5 Танматри 2 субективни

5 + 5 Бхути 2 -

5 + 5 Динанендрии 2 -

5 + 5 Кармендрии 2 -

20 + 20 8

20 + 20 + 8 + Майа = 49


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 220

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред