За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 215

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

СЕДМОРКИ

В. Ако физическото тяло не е част от действителната седморка на човека, то явява ли се физическият материален свят един от седемте плана на Космическата седморка?

О. Явява се. В езотеричния словесен стил тялото не е Принцип, тъй като тялото и Линга Шарира се намират на един и същи план, след това Аурното яйце образува седмия. Тялото – това е no-скоро Упадхи, отколкото Принцип. Земята и нейната Астрална светлина са също така тясно свързани помежду си, както тялото със своята Линга Шарира – Земята е Упадхи. В своето най-ниско деление нашият план е Земята; в най-висшето – астралът. Разбира се, не бива да се смесват земната астрална светлина с вселенската Астрална светлина.

В. За физическия предмет се говореше като за седмичен на физически план, доколкото ние можем: 1) непосредствено да контактуваме с него; 2) да го възпроизвеждаме върху ретината; 3) да го помним; 4) да го виждаме насън; 5) да го разглеждаме анатомично; 6) да го разглеждаме дезинтегриран; 7) А какво е седмото?

Това са седем начина, по които ние можем да го разглеждаме: тази седморка е нашият начин да виждаме предмета. Обективна ли е тази седморка?

О. Седмото прехвърля мост от един план на друг. Последното е идея, отсъствие на материята, и ни отнася на следващ план. Най-висшето на един план се докосва до най-низшето на следващия. Седем е фактор в природата, както в цветовете и звуците. Съществуват седем степени в едно и също парче дърво; всяка се възприема с едно от седемте чувства. В дървото най-материалната степен е миризмата, а в други субстанции тя може да бъде шеста. Субстанциите са седмични, независимо от съзнанието на наблюдателя.

Психометърът, виждайки парче да кажем от масата, която е съществувала преди хиляди години, би видял цялата маса, тъй като всеки атом отразява цялото, към което той принадлежи, точно както Монадите на Лайбниц.

След седемте материални подразделения следват седем деления на Астрала, който е негов втори Принцип. Дезинтегрираната материя – най-висшето от материалните подразделения, отсъствие на представа за нея – е четвърти.

Числото четиринайсет е първата крачка между седем и четирий-сет и девет. Всяка седморка в действителност е четиринайсет, тъй като всяко от седемте има два аспекта. Така четиринайсет на свой ред означава взаимовръзката на два плана. Седмичността може ясно да се види в лунните месеци, треските, бременностите и т.н. На нея е основана седмицата на евреите и седмичните Йерархии на Владетеля на сонмите.

ЗВУЦИ

В. Звукът е атрибут на Акаша; но ние не можем да научим нищо на Акашния план; тогава на кой план узнаваме звука? На кой план възниква звукът от физическия контакт на телата? Съществува ли звук на седемте плана и физическият план един от тях ли е?

О. Физическият план е един от тях. Вие не можете да видите Акаша, но можете да я почувствате от Четвъртия Път. Вие не можете напълно да я осъзнаете и все пак можете да я почувствате. Акаша се намира в корена на проявите на всички звуци. Звукът е израз и проява на това, което се намира зад него и което поражда много корелати. Цялата природа е резонатор, или по-точно Акаша е резонатор на Природата. Тя е Божество, единен Живот, единно Съществуване. (Слухът е вибрация на молекулните частици, редът се вижда във фразата: „Ученикът чувства, чува, вижда“.)

Звукът не може да има край. По повод на почукването, което се получава при допира на молива и масата, Е. П. Б. е казала: „Преди сегашния момент той вече е успял да въздейства върху цялата вселена. Частицата, която се подлага на износване, разрушава нещо, преминаващо в нещо друго. То е вечно в Ниданите, които то произвежда.“ Звукът, ако вече не е бил произведен на Астрален план, а преди това на Акашен, не може да се възпроизведе въобще. Акаша – това е мост между нервните клетки и менталните сили.

В. „Цветовете са психични, а звуците – духовни.“ Като отчитаме, че те по същество са вибрации, какъв е последователният ред (тези съответстват на зрението и слуха) на другите чувства?

О. Тази фраза не може да се извади от текста, в противен случай възниква бъркотия. Всичко се намира на всички планове. При първата раса осезанието е било навсякъде, подобно на резонатор; това осезание се е диференцирало в други чувства, които са се развивали успоредно на развитието на расите. „Чувството“ на първата раса е било осезанието, означаващо способност на техните атоми да вибрират в унисон с външните атоми. Това осезание е било почти същото, което е съзвучието.

Чувствата са били на различен план при всяка раса; например четвъртата раса е притежавала много по-развити чувства от нас самите, но на друг план. Това също е била много материална раса. Шестото и седмото чувство ще се влеят в Акашния звук. „От това към коя степен на материята се отнася чувството осезание, зависи как ние ще го наречем.“

ПРАНА

В. Праната продукция ли е на безбройните „животи“ на човешкото тяло и поради това, до известна степен, натрупване на клетки или атоми на тялото?

О. Не, Праната поражда тази „животи“. Като пример да вземем гъбата, потопена в океана. Водата вътре в гъбата може да се сравни с Прана; но извън нея е Джива. Праната е двигателен принцип в живота. „Животите“ напускат Прана; Праната не ги напуска. Извадете гъбата от водата и тя става суха – по този начин символизираме смъртта. Всеки принцип е диференциация на Джива, но жизненият двигател във всеки е Праната, „диханието на живота“. Кама зависи от Праната, без която не би имало никаква Кама. Праната събужда за живот камичните зародиши; тя прави всички желания жизнеспособни и годни за живот.

ВТОРИЯТ ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК

В. По отношение на отговора на въпроса за втория гръбначен мозък – какво е това, което ще стане втори гръбначен мозък у шестата раса? Ще имат ли Ида и Пингала отделни физически канали?

О. Симпатиковите нерви ще сраснат и ще образуват втори гръбначен мозък. Ида и Пингала ще се присъединят към Сушумна и ще станат едно. Ида от лявата страна на гръбначния мозък, Пингала от дясната.

ПОСВЕТЕНИТЕ

Питагор е бил посветен, един от най-великите учени. Неговият ученик Архит е бил извънредно способен по отношение на приложните науки. Платон и Евклид са били посветени, но Сократ – не. Нито един истински посветен не е бил женен. Евклид е научил своята геометрия в Мистериите. Съвременните учени само отново откриват стари истини.

КОСМИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

Е. П. Б. пристъпила към обяснение на Космичното съзнание, което, както и всичко останало, пребивава на седемте плана, три от които са непостижими, а четири са достъпни за най-висш адепт. Тя нахвърлила плановете във вида на следната диаграма:

Ако говорим само за най-низшия, земния (впоследствие било взето решение този план да се нарича Пракритичен) – той се дели на седем плана, а те отново на седем, съставяйки по този начин четирийсет и девет.

ЗЕМНИЯТ

След това тя пристъпила към най-ниския план на Пракрити, или наистина земния, и го разделила по следния начин:

Неговият обективен или чувствителен план е този, който се възприема с помощта на петте физически чувства.

На неговия втори план предметите са преобърнати.

Неговият трети план е психичен: тук пребивава този инстинкт, който предпазва котенцето да не влезе във водата и да не се удави.

По-нататък е била дадена таблица на земното обективно съзнание:

1) Чувствено

2) Инстинктивно

3) Физиологично-емоционално

4) Страстно-емоционално

5) Ментално-емоционално

6) Духовно-емоционално

7) ?


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 215

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред