За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 213

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ТРИЪГЪЛНИКЪТ И ЧЕТВОРКАТА

В. Защо виолетовият цвят на Линга Шарира е поместен на върха на , когато Макрокосмосът се изобразява като , отхвърляйки по този начин жълтото, Буддхи, в низшата Четворка?

О. Да се говори за „низша Четворка“ в Макрокосмоса е неправилно. Това е Тетрактис, най-висш и свещен от всички символи. Настъпва момент, когато в най-висшата медитация Низшият Манас се всмуква в Триадата, която по този начин става Четворка, Тетрактиса на Питагор, оставяйки това, което е било Четворка, в качеството на низша Триада, която тогава се преобръща. Триадата се отразява в Низшия Манас. Висшият Манас не може да се отрази, но когато Зеленият се издига нагоре, той става огледало за Висшия; тогава той вече не е Зелен, тъй като се е откъснал от своите връзки. Тогава Психея става духовна, Триадата се отразява в Четвъртия, и Тетрактисът е формиран. Докато не сте умрели, нещо трябва да съществува, за да отразява Висшата Триада, тъй като трябва да има нещо, което да донася обратно на бодърстващото съзнание опита, придобит на висшия план. Низшият Манас служи като дъсчица, която запазва отпечатаното върху нея по време на транса.

В състоянието Турия встъпват на четвъртия път; това е изобразено в диаграмата на стр. 600 във втора статия.

В. Какво означава триъгълникът, образуван от линиите на светлината, появяващ се сред напрегнато вибриращата синева?

О. Видението на триъгълника извън себе си нищо не означава, това е просто отражение на Триадата върху Аурната обвивка и доказва, че виждащият се намира извън Триъгълника. Той би трябвало да бъде видян съвсем по друг начин. Вие трябва да прилагате усилия, за да се потопите в него, да се асимилирате с него. Вие просто виждате нещо в Астрала. „Когато при някого от вас се отвори Третото око, тогава ще ми разказвате напълно различни неща.“

В. По отношение на „Стълба на светлината“, споменат в един от предишните въпроси, явява ли се Аурната обвивка Висше Eгo и съответства ли на Кръга „Не пристъпвай“?

(На този въпрос, като отишъл твърде далеч, отговор не е бил даден. Кръгът „Не пристъпвай“ се намира върху окръжността на проявената Вселена.)

НИДАНИТЕ

В. Коренът на Ниданите е Авидя. С какво това се отличава от Майа? Колко Нидани има езотерически?

О. Отново питат твърде много. Ниданите, взаимовръзките на причините и следствията (не така, както го разбират изтоковедите), не се предизвикват от невежество. Те се създават от Дхиан-Коганите и Девите, за които несъмнено не може да се каже, че действат невежо. Ние създаваме Нидани поради невежество. Всяка причина, създадена на физически план, възбужда действие на всички планове, през цялата вечност. Те са вечни следствия, отразяващи се от план на план върху „екрана на вечността“.

MАHAC

В. Каква е седмичната класификация на Манаса? Съществуват седем степени на Низшия Манас и навярно съществуват също толкова степени на Висшия. Съществуват ли тогава четиринайсет степени на Манаса, или Манасът, взет като цяло, се дели на четирийсет и девет Манасични огъня?

О. Разбира се, че те са четиринайсет, но вие искате да тичате, преди да сте се научили на ходите. Като начало научете три, а след това продължавайте до четирийсет и девет. Агни има трима Синове; те стават седем, а след това се разгръщат до четирийсет и девет. Но вие все още не знаете как да произвеждате трите. Отначало се научете как да произвеждате „Свещения Огън“, за който се говори в „Пураните“. Всички тези четирийсет и девет огъня са състояния на Кундалини, които трябва да бъдат произведени у нас чрез триенето на Триадата. Като начало научете седморката на тялото, а след това седморката на всеки Принцип. Но преди всичко научете първата Триада (трите жизнени въздуха).

ГРЪБНАЧНИЯТ МОЗЪК

В. Какво представлява симпатиковият нерв и каква е неговата функция в окултизма? Той може да се открие едва след известен стадий на животинската еволюция и изглежда, че се развива, усложнявайки се към образуването на втори гръбначен мозък...

О. В края на следващия кръг човечеството отново ще стане мъжеженско и тогава ще има два гръбначни мозъка. В седмата раса тези двама ще се слеят в едно. Еволюцията съответства на расите и успоредно с еволюцията на расите симпатиковият нерв ще се развие в истински гръбначен мозък. Ние се завръщаме нагоре по дъгата само с добавянето на самосъзнанието. Шестата раса ще съответства на „pudding bags“, но ще притежава съвършенство на формите и най-висша разумност и духовност.

Анатомите започват да откриват нови разклонения и видоизменения в човешкото тяло. Те се заблуждават по много пунктове, например относно далака, който наричат фабрика за бели кръвни телца, а в действителност той е носителят на Линга Шарира. Окултистите познават и най-малките частици на сърцето и имат название за всяка от тях. Те ги наричат с имена на Богове, например Зала на Брама, 3ала на Вишну и т.н. Те съответстват на частите на мозъка. Самите атоми на тялото са по същество трийсет и три десетици милиона Богове.

Симпатиковият нерв се ползва от тантриците, които го наричат вина на Шива.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 213

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред