За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 212

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

КАК ДА НАПРЕДНЕМ

В. Какво е правилното произнасяне на АУМ?

О. В началото това трябва де се практикува физически винаги на една и съща височина на тона, която трябва да се намери, както и специалният цвят на ученика, тъй като всеки има свой собствен тон.

АУМ се състои от две гласни и една полугласна – последната трябва да се произнася проточено. Точно както Природата има своето Fa, така и всеки човек има своето – човекът е производно на Природата. Тялото може да се сравни с инструмента, а Егото – със свирещия. Вие ще започнете с това, че ще произвеждате следствия върху вас самите, след което постепенно ще се научите да свирите върху Татвите и Принципите; учете отначало нотите, след това акордите, накрая мелодиите. След като ученикът е овладял всички акорди, той може да започне да става сътрудник на Природата и за другите. После той може, ползвайки се от опита, който е придобил от собствената си натура и познание за акордите, да удари такава нота, която е благодетелна в друго и ще послужи като ключова нота за благодетелни резултати.

Опитвайте се да получите ясно изображение на геометричния триъгълник на всеки план, представа, която постепенно става все по-метафизична и завършва със субективния Триъгълник, Атма-Буддхи-Манас. Именно само чрез познаването на този Триъгълник под всичките му форми вие можете да успеете например в разбирането на миналото и бъдещето в сегашното. Помнете – вие трябва да потопите Четворката в Триъгълника. Низшият Манас се привлича нагоре заедно с Кама, Прана и Линга, като оставя след себе си само физическото тяло, низшето, подкрепяйки висшето.

Да се напредва в окултизма може дори и в Девачана, ако умът и душата са били насочени към това по време на живота, но то е само като насън и това знание се изпарява, както споменът за сънищата, ако не се поддържа от съзнателно изучаване.

СТРАХ И НЕНАВИСТ

Всъщност страхът и ненавистта са едно и също. Който от нищо не се страхува, никога няма да ненавижда, а който към нищо не храни ненавист, от нищо няма да се страхува.

ТРИЪГЪЛНИК

В. Какво означава фразата: „Формирайте ясно изображение на Триъгълника на всеки план“, например на Астрален план; за какво трябва да се мисли като за Триъгълник?

О. Е. П. Б. е попитала има ли въпрос относно значението на Триъгълника или начина, по който да си представим Триъгълника на „екрана на светлината“? Питащият е пояснил, че е имал предвид последното. Тогава Е. П. Б. е казала, че само в състояние Турия, на четвъртата от седемте степени на раджа йога, йогата може да си представи това, което е абстрактно. По-долу от това състояние възприемащата способност, бидейки обусловена, трябва да има някаква форма, за да съзерцава; тя не може да си представи Арупа. В състояние Турия този Триъгълник се намира у нас самите и се чувства. По-долу от състоянието Турия трябва да има някакъв символ за представянето на Атма-Буддхи-Манас. Това не е просто геометричен Триъгълник, а Триада, въображаема, за да може мисълта да стане възможна. От тази Триада ние можем да изградим някаква представа за Манаса, колкото и смътна да е тя, докато за Атма не може да се формира никаква представа. Ние трябва да се опитваме да си представим Триъгълника на все по-високи планове. Трябва да си представим Манаса, осеняван от Буддхи и потопен в Атма. Само Манасът, Висшето Eгo, може да се представи, ние можем да мислим за него като за Авгойед, сияещата фигура в „Занони“. Много добър психик би могъл да види това.

ПСИХИЧНОТО ЗРЕНИЕ

Но психичното зрение не бива да се желае, тъй като Психея е земна и в злото. С напредването на науката психичното ще се постига и разбира; в психизма няма нищо, което да е духовно. Науката е права на своя собствен план, от своя гледна точка. Законът за запазването на енергиите подразбира, че психичното движение се поражда от движение. Тъй като психичното движение е само движение на психически план, план материален, то е прав психологът, който не вижда в него нещо повече от материя. При животните няма Дух, но те притежават психично зрение и са чувствителни към психичните условия: наблюдавайте как те се отразяват на тяхното здраве, на телесното им състояние.

Движението е абстрактно Божество, на най-висшия план то е Арупа, абсолютно, но на най-низшия е само механично. Психическото действие се намира в сферата на физическото движение. Преди психическото действие да може да бъде разработено в мозъка и нервите, трябва да се състои съответното действие, което го поражда на физически план. Парализираното животно, което не може да поражда действия във физическото тяло, не може да мисли. Психиците просто виждат на плана на друга материална плътност; откъсите от духовни прозрения, които те понякога получават, идват от отвъдния план. Зрението на психика е като зрението на човек, влизащ в осветена стая и виждащ там всичко в изкуствена светлина; когато тази светлина загасне, зрението се губи. Духовното зрение гледа чрез светлината вътре, светлината, която е скрита под потайностите на тялото, чрез което ние можем да виждаме ясно и независимо от всичко външно. Тъй като психикът вижда с помощта на външна светлина, това виждане се оцветява от природата на тази светлина.

Х. казала, че тя сякаш чувства как вижда на три плана; Е. П. Б. отговорила, че всеки план е седморен, астралният – като всички останали. Тя дала като пример виждането на физически план на маса с помощта на чувствата на зрението: тя все още може да се види със затворени очи, благодарение на впечатлението, запечатано върху ретината на очите; нейното изображение е консервирано в мозъка; то може да се извика в паметта; може да се види насън; или като съвкупност от атоми, или дезинтегрирано. Всички те са на физически план. След това ние отново можем да започнем на астрален план и да получим друга седморка. Този намек трябва да се последва и разработи.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 212

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред