За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 208

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

БЕЛЕЖКИ КЪМ СТАТИИТЕ

I, II и III

Стр. 547

Учениците на Запад имат много слаба или дори нямат никаква представа за силите, скрити в звука, Акашните вибрации, които могат да бъдат предизвикани от разбиращите как да произнасят определени думи. Ом или „Ом Мани Падме Хум“ се намира в духовно родство с космичните сили, но без познаването на натуралното разположение или реда, в който се намират сричките, много малко може да бъде постигнато. „Ом“ разбира се е Аум, който може да се произнесе като две, три или седем срички, създавайки различни вибрации.

Буквите като гласови звуци не могат да не съответстват на нотите на музиката и поради това също така на числата и цветовете, следователно и на Силите и татвите. Който помни, че Вселената е построена от татви, лесно ще разбере някои неща за Силата, която може да се прояви от гласовите звуци. Всяка буква в азбуката, независимо от това, дали е разделена на три, четири или седем седмици или четирийсет и девет букви, има свой собствен цвят или оттенък на цвета. Който е научил цвета на буквите на азбуката и съответстващите числа на седемте и четирийсет и деветте цвята и оттенъци на скалата на плановете и силите и знае техния съответен ред на седемте плана, той лесно ще овладее изкуството на привеждането им в родство и взаимодействие. Но тук възниква затруднение. Азбуките Сензар и Санскрит и други окултни езици, освен останалите сили, имат число, цвят и определена сричка за всяка буква, същото е имал и древният Мойсеев еврейски език. Но колко са учениците, които знаят някой от тези езици? Поради това, когато настъпи времето, ще бъде достатъчно да се обучават учениците само на тези числа и цветове, които са прикрепени към латинските букви (N. В. в латинското произношение, а не в англосаксонското, шотландското, ирландското). На този етап това би било преждевременно.

Цветът и числото не само на планетите, а също така и на зодиакалните съзвездия, съответстващи на всяка буква от азбуката, са необходими за това – всяка специална сричка и дори буква да се направят действащи.1 Ето защо, ако ученикът би поискал да приведе в действие например Буддхи, ще му се наложи да интонира първите думи на Мантрата на нотата mi. Но по-нататък ще му се наложи да акцентира mi и мислено да произвежда жълт цвят, съответстващ на този звук и нота, на всяка буква М в „Ом мани падме хум“; това трябва да се прави не защото тази нота носи същото наименование на общоупотребявания Санскрит и дори на Сензар, тъй като това го няма, а защото буквата М непосредствено следва първата буква и също така се явява седма и четвърта в тази свещена формула. Като Буддхи тя е втора, като Буддхи-Манас тя е втора и трета в съчетание.

Е. П. Б.

1 Вж. „ Voice of the Silence“, стр. VIII.

Стр. 5522

Питагорейското Четири, или Тетрактисът, е било символ на Космоса като съдържащо в себе си точка, линия, повърхност и тяло, с други думи основите на всички форми. Неговото мистично изображение е точка вътре в триъгълника. Декадата или съвършеното число се съдържа в Четири; така 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

2 Следващите забележки са били нанесени от учениците и са били одобрени от Е. П. Б.

Стр. 568

Трудният откъс „Запомнете... тайната е долу, наистина“1 може да стане по-ясен за ученика, ако малко бъде разширен. „Изначалният Триъгълник“ е Вторият Логос, който се отразява като Триъгълник в Третия Логос или Небесния Човек и след това изчезва. Третият Логос, съдържащ „мощта на съзидателното творчество“, развива Тетрактис от Триъгълника и по този начин става Седем, Творческа Сила, образувайки Декада, заедно с изначалния Триъгълник, който я е породил. Когато този небесен Триъгълник и Тетрактисът са отразени във Вселенската материя като астрален парадигматичен човек, те са преобърнати и Триъгълникът, или съзидателната мощ, се отхвърля по-долу от Четворката с върха надолу; Монадата на този астрален парадигматичен човек самата е Триъгълник, имаща към Четворката и Триъгълника такова отношение, каквото има изначалният Триъгълник към Небесния Човек. Оттук е фразата – „горният Триъгълник... е преместен при човека от прахта по-долу от седемте“. Тук отново Точката, очертаваща Триъгълника, Монадата, ставайки Три, с Четворката и низшия творчески триъгълник, образуват Декада, съвършеното число. „Както горе, така и долу.“

1 Вж. стр. 558

2 Вж. supra, 1, 104, 105 и 112.

Ученикът ще постъпи правилно, ако обедини получаваното тук знание със знанията, дадени на стр. 600. Тук горният Триъгълник е даден като Виолетов, Индиго, Син, асоциирайки виолетовия като парадигма на всички форми, с Индигото като с Махат и със Синия като Атмична Аура. В Четворката Жълтият, като субстанция, е свързан с Жълто-Оранжевия, Животът и Червено-Оранжевия, творческата мощ Зеленият е междинен план.

Следващият стадий не е обяснен. Зеленият преминава нагоре към Виолетовия, Индигото, Синия; Триъгълникът се открива, за да го приеме и образува по този начин квадрат, Виолетов, Индиго, Син, Зелен. Това оставя Червено-оранжевия, Жълто-оранжевия и Жълтия и те, загубвайки своя четвърти член, могат да образуват само триъгълник. Този триъгълник се обръща с върха надолу, за да се спусне в материята и „огледално отразявайки се на плана на грубата материя, той е преобърнат“ и изглежда така, както е показан на диаграмата по-долу.

При съвършения човек Червеният ще бъде погълнат от Зеления; Жълтият ще стане общ с Индигото; Жълто-оранжевият ще бъде погълнат от Синия; Виолетовият ще остане извън истинския Човек, макар че ще бъде свързан с него. Или тълкувайки цветовете: Кама ще бъде погълнат от Низшия Манас; Буддхи ще стане един с Манаса; Прана ще бъде погълната от Аурното яйце; физическото тяло остава съединено с реалния живот, но извън него.

А. Б.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 208

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред