За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 207

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Такива са езотеричните обяснения на това, което е смущавало толкова много хора, приемано от тях като противоречия в различни теософски писания, включително и във „Фрагменти на окултната Истина“ в III и IV томове на списание „The Theosophist“ и др. Преди окончателно да се разделим с тази тема, аз трябва да добавя още едно предупреждение, което моля твърдо да се запомни. За тези, които са езотерици, напълно естествено ще бъде да се надяват, че досега никой от вас не принадлежи към бездушната част на човечеството и че можете да не се вълнувате за Авичи, както добрият гражданин – за углавното наказание. Макар че вероятно не се намирате все още съвсем на Пътя, все пак вие сте около него и много от вас са поели в правилната посока. Между користните постъпки, които са неминуеми в нашето обществено окръжение, и разрушаващата развратност, описана в редакторската забележка по повод „Сатаната“ на Елифас Леви,1 лежи пропаст. Ако ние не сме станали „безсмъртни в доброто, отъждествявайки се с Бога (нашия)“ или АУМ, Атма-Буддхи-Манас, ние несъмнено не сме направили себе си „безсмъртни в злото“ по пътя на срастването със Сатаната, низшето „Аз“. Обаче вие забравяте, че всичко трябва да има своето начало, че първата крачка по хлъзгавия планински склон е необходимият предшественик на стремителното падане към дъното и в ръцете на смъртта. Аз съм далеч от подозрението, че някой ученик на езотеризма е стигнал макар и малко до някоя по-значителна точка в плана на духовното падение. Но въпреки това аз ви предпазвам от правенето на тази първа крачка. Вие може и да не се дотъркаляте до дъното в този или следващия живот, но сега можете да породите причините, които ще ви осигурят духовно разрушение във вашето трето, четвърто, пето и дори по-нататъшни раждания. Във великия индийски епос можете да прочетете как една майка – чието семейство се състояло единствено от синове-воини и било убито по време на бой – се оплаквала на Кришна, че макар и да притежава такова духовно зрение, че може да вижда петдесет въплътявания назад, все пак никъде не е открила у себе си грях, който би могъл да повлече толкова страшна Карма. Кришна Ј отговорил: „Ако ти можеше да погледнеш назад в своето петдесет и първо въплътяване, както мога Аз, то би видяла, че сама със страстна жестокост си убила точно толкова мравки, колкото синове имаше сега.“ Това, разбира се, е само поетично преувеличение и все пак е впечатляващ образ, показващ какви големи последствия могат да възникнат от уж маловажни причини.

1 Вж. „ Theosophist“, том III, октомври 1882, стр. 13.

Доброто и злото са относителни и могат да се засилват или отслабват в зависимост от условията, с които човек е заобиколен. Принадлежащият към тези, които ние наричаме „безполезната част на човечеството“, така да се каже към светското мнозинство, в много случаи е безотговорен. Престъпленията, извършени поради Авидя, или невежество, влекат след себе си физическа, но не и морална отговорност или Карма. Вземете например идиотите, децата, диваците и хората, които нищо по-добро не познават. Но по съвсем различен начин стоят нещата с човек, който е свързан с обещание към ВИСШЕТО A3. Вие не можете да призовавате този Божествен Свидетел без последствия и след като сте поставили себе си под неговото наставничество, по този начин вие молите Сияещата Светлина да осветява и просветява всички тъмни ъгли на вашето съществуване; съзнателно вие сте призовали Божествената Справедливост на Кармата да забелязва вашите подбуди, старателно да преглежда действията ви и всичко да записва за ваша сметка. Тази крачка е толкова необратима, колкото е и раждането на детето. Никога повече вие не можете да накарате себе си да се върнете обратно в състояние на Авидя и безотговорност. Дори и да избягате на другия край на земята, да се скриете от хорските погледи или да потърсите забрава в буйния социален вихър, тази Светлина ще открива и осветява всяка ваша мисъл, слово и действие. Всичко, което Е. П. Б. може да направи, това е да изпрати на всеки сериозно устремен сред вас своето най-искрено братско съчувствие и надежда за благ резултат от вашите усилия. Въпреки това не падайте духом, а дерзайте, винаги дерзайте;1 двайсет неуспеха са поправими, ако ги следват също толкова несъкрушими стремежи нагоре. Нима не е същото, когато се извършва изкачване в планината? По-нататък знайте, че ако Кармата безжалостно записва за сметка на езотерика такива лоши действия, каквито при невежия човек би оставила без внимание, то равносилно правило е и това, че всяко от неговите добри действия, поради връзката му с Висшето Аз, стократно се усилва като потенциалност на доброто.

1 Да се чете стр. 40 и 63 в „Voice of the Silence“.

Накрая, винаги дръжте в съзнанието си увереността, че макар и да не виждате никакъв Учител около кревата си и не чувате уловим шепот в нощната тишина, все пак тази Свята Сила е около вас; Святата Светлина свети в часа на духовна нужда и стремежи и няма да са виновни УЧИТЕЛИТЕ или техният смирен глашатай и слуга, ако вследствие на порочността или нравствената неустойчивост някои от вас отрежат себе си от тези висши сили и стъпят на наклонената плоскост, която води към Авичи.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 207

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред