За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 197

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Линга Шарира остава при физическото тяло и изтлява заедно с него. Поради това се налага да се създава астрална същност, нова Лингa Шарира, за да стане тя носител на всички предишни танхи и бъдещата Карма. Как става това? Медиумният призрак, „заспалият ангел“, изтлява и изчезва на свой ред1 като същество, или пълното подобие на тази личност, която е била и остава в Кама Лока, света на следствията, само със записите за своите постъпки, грешни мисли и действия, известни във фразеологията на окултистите като танхични или човешки елементи. Влизайки в състава на астралната форма на новото тяло, в което след като напусне девачанското състояние Егото трябва да влезе съгласно присъдата на Кармата, тези елементали образуват ново астрално същество, което се ражда вътре в аурната обвивка и за което е казано:

„Лошата Карма със своята скандираща армия очаква на прага на Девачана.“2

1 Това се осъществява в течение на повече или,по-малко време в зависимост от степента, в която личността (чиито отпадъци той сега се явява) е била духовна или материална. Ако е преобладавала духовността, Ларвата или Призракът ще се разтвори много бързо, но ако личността е била много материалистична, то Кама Рупа може да съществува векове и – макар в много изключителни случаи – може дори да оживее с помощта на някои от своите разсеяли се сканди, които всичките с течение на времето се преобразуват в елементали. Вж. „Key to Theosophy“, стр. 141, et. seq.; в посочения труд не е имало възможност да се говори подробно, но там скандите са наречени зародиши на Кармичните последствия.

2 „Key to Theosophy“, стр. 141.

Тъй като веднага щом Девачанското състояние на награждаване е завършило, Егото неразривно се свързва с новата астрална форма (или по-точно я следва). Кармата движи и двете към определеното семейство, или жена, от която трябва да се роди животинското дете, избрано от Кармата да стане носител на това Eгo, което току-що се е събудило от Девачанското състояние. След това новата астрална форма, състояща се частично от чистата Акашна същност на аурното яйце и частично от земните елементи на наказуемите грехове и злодеяния на последната личност, се всмуква в жената. След като вече е там, от растящите материали на мъжкото семе в женската почва Природата моделира зародиша от плът около астрала. Така от същността на изтлялото семе израства плодът или ейдолонът на мъртвото семе; физическият плод произвежда на свой ред още и други семена за бъдещите растения. А сега ние можем да се върнем към татвите и да си разясним какво означават те в Природата и човека, разкривайки чрез това голямата опасност от увлеченията по модната, дилетантска йога, без да знаем с какво си имаме работа.

ТАТВИЧНИТЕ КОРЕЛАЦИИ И ЗНАЧЕНИЯ

И така, в Природата ние намираме седемте Сили или Седемте центъра на сили и изглежда, че всичко съответства на това число, както е например седмичната скала в музиката или звуците и седмичният спектър на цветовете. Аз още не съм изчерпила в предишните томове номенклатурата и всички доказателства за това, но все пак вече е дадено достатъчно, за да се покаже на всеки мислещ, че цитираните факти не са съвпадения, а много сериозно свидетелство.

Съществуват няколко причини, поради които в индуските системи се говори само за пет татви. Едната от тях аз вече споменах, другата се съдържа в това, че ние сме стигнали едва петата раса и сме притежатели (доколкото науката е способна да се убеди) само на пет чувства, поради което съществуването на останалите две, все още латентни у човека, може да се докаже само чрез феноменални явления, които за материалистите съвсем не са доказателства. Петте физически чувства се смятат за съответстващи на петте низши татви; двете още неразвити чувства у човека и двете сили или татви, забравени от брамините и все още непризнати от науката, са дотолкова субективни, че те могат да бъдат признати и познати само от висшите окултни науки. Лесно е да се разбере, че тези две татви и две чувства (шестото и седмото) съответстват на двата висши човешки принципа – Буддхи и аурната обвивка, наситена със светлината на Атма. Ако по пътя на окултната тренировка не открием сами у себе си шестото и седмото чувство, ние никога няма да постигнем правилно техните съответни образи. Така твърдението в „Най-фините сили на природата“, че на татвичната скала най-висша от всички татви е Акаша1 [след която следват (само) четири татви, всяка от които става по-груба от своята предшественичка], ако то е направено от езотерична гледна точка, е погрешно. Тъй като, ако Акаша, почти еднороден и несъмнено вселенски Принцип, е преведена като Ефир, то по този начин Акаша е принизена и ограничена с нашата видима Вселена, тъй като тя несъмнено не е Ефирът на пространството. Ефирът, както и да го тълкува съвременната наука, е диференцирана Субстанция; докато Акаша, която не притежава атрибути, освен един – ЗВУКЪТ, чийто субстрат е тя, не е субстанция дори екзотерично и в умовете на някои изтоковеди,2 а no-скоро Хаос или Великата пространствена пустота.3 Езотерично само Акаша е Божественото Пространство и става Ефир единствено на низшия и последен план, или нашата видима Вселена и Земя. В дадения случай маскировка е думата „атрибут“, за която е казано, че това е звукът. Но звукът не е атрибут на Акаша, а нейният първичен корелат, нейното първоначално проявяване, ЛОГОСЪТ или Божествената мислеоснова, станала СЛОВО и това „СЛОВО“, станало „Плът“. Звукът може да се смята за „атрибут“ на Акаша само при условие, че последната се антропоморфизира. Той не е нейно свойство, макар че несъмнено Ј е присъщ дотолкова, доколкото идеята „Аз съм Аз“ е присъща на нашето мислене.

1 Посоченият автор, следвайки „Шивагама“, изброява съответствията в следния ред: след Акаша, Ефира следва Ваю, газът; Теджас, топлината; Апас, течността; и Притхиви, плътните тела.

2 Вж. забележките на Фитцедуард Хол за „Вишну Пурана“.

3 Тази двойка, която ние наричаме Единен Живот, Корен на Всичко и Акаша в нейния до-диференциран период, съответства на Брахма (среден род) и Адити на някои индуси и се намира в същото съответствие както Парабрахман и Мулапракрити на ведантистите.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 197

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред