За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 196

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ЗА „ПРИНЦИПИТЕ“ И „АСПЕКТИТЕ“

Ако говорим метафизично и философски по строго езотеричните линии, човекът като завършена единица се състои от четири основни принципа и техните три аспекта на тази земя. В полуезотеричните учения тези четири и три се наричат Седемте Принципа, за да се облекчи разбирането им от масите.

ВЕЧНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Атма, или Джива, „Единният Живот“, който насища Мо-надното Трио (Един в три и три в Едно).

2. Аурната обвивка; понеже субстратът на аурата около човека е всепроникващата, първоначална и чиста Акаша, първата лека мъгла на безбрежното и безгранично пространство на Джива, неизменният Корен на всичко.

3. Буддхи; тъй като Буддхи е лъч на Вселенската Духовна Душа (АЛАНИ).

4. Манас (Висше Eгo); тъй като той произлиза от Махат, първият продукт или еманация на Прадхана, която съдържа потенциално всички Гуни (атрибути). Махат е Космичният Разум, наричан „Великия Принцип“.2

ПРЕХОДНИТЕ АСПЕКТИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ТЕЗИ ПРИНЦИПИ

1. Прана, Диханието на Живота, същото което е Нефеш. При смъртта на живото същество Прана отново става Джива.1

2. Линга Шарира, Астралната форма, преходната еманация на Аурното Яйце. Тази форма предшества образуването на живото тяло и след смъртта се вкопчва в него, разсейвайки се само едновременно с изчезването на неговия последен атом (като се изключи скелетът).

3. Низшият Манас. Животинската Душа, отражение или сянка на Буддхи-Манас, притежаващ потенциалността и на двете, но обикновено подтискани от неговата връзка с елементите на Кама.

1 Помнете, че нашите превъплътяващи ce Eгo ce наричат Манасапутра, „Синове на Манаса“ (или Махат), разума, мъдростта.

2 Така Прана, на земята във всеки случай, представлява само вид живот, постоянно циклично движение отвътре навън и отново обратно, издишане и вдишване на ЕДИННИЯ ЖИВОТ, или Джива, синоним на Абсолютното и Непознаваемо Божество. Прана не е абсолютният Живот, или Джива, а неин аспект в света на илюзиите. В „Theosophist“ от май 1888 г. на стр. 478 за Прана е казано, че тя „е с едно стъпало по-фина от грубата материя на Земята“.

1. Атма, или Джива, „Единният Живот“, който насища Мо-надното Трио (Един в три и три в Едно).

2. Аурната обвивка; понеже субстратът на аурата около човека е всепроникващата, първоначална и чиста Акаша, първата лека мъгла на безбрежното и безгранично пространство на Джива, неизменният Корен на всичко.

3. Буддхи; тъй като Буддхи е лъч на Вселенската Духовна Душа (АЛАНИ).

4. Манас (Висше Eгo); тъй като той произлиза от Махат, първият продукт или еманация на Прадхана, която съдържа потенциално всички Гуни (атрибути). Махат е Космичният Разум, наричан „Великия Принцип“.2

Тъй като низшият човек представлява смесен продукт на двата аспекта: физически – на своята астрална форма, и психологичен – на Кама-Манас, той не се разглежда дори като аспект, а само като илюзия.

Поради неговата природа и многостранни функции, аурното яйце трябва добре да се изучи. Както Хиранягарбха, златната утроба или яйце, съдържа в себе си Брама, колективния символ на седемте сили на вселената, така и аурното яйце съдържа в себе си както божествения, така и физическия човек и е непосредствено свързано с него. Както вече беше казано, в своята същност то е вечно; в постоянните си корелации и преобразувания през периода на превъплътяванията на Его-то на тази Земя то представлява нещо като машина за непрекъснато движение.

Както вече беше казано в нашия втори том, тези Eгo или Кумари, които са се въплътявали в човека в края на третата коренна раса, не са човешки Eгo на тази земя или план, а стават такива едва след момента, когато одушевят животинския човек, дарявайки го по този начин с Висш ум. Всеки е „Дихание“ или Принцип, наричан Човешка Душа, или Манас, ум. Както гласят ученията:

„Всеки е стълб на светлината. Избирайки своя носител, той се разширявал, обвивайки с акашна аура човека-животно, тогава, когато Божественият (манасичният) Принцип се вселявал вътре в тази човешка форма“.

Освен това Древната Мъдрост ни учи, че от времето на това първо въплътяване Лунните Питри, които сътворили човека от своите Чхая, или сенки, са погълнати от тази аурна същност и отделната астрална форма сега се създава за всяка бъдеща личност в сериите от въплътявания на всяко Eгo.

Така аурното яйце, отразяващо всички мисли, думи и действия на човека, е:

а) Пазител на всички кармични записи.

б) Склад на всички добри и зли сили на човека, приемащ и даващ по негова воля – дори и само при една негова мисъл – всяка потенция, която веднага става действаща сила; тази аура е огледалото, в което сензитивите и ясновидците чувстват и възприемат действителния човек и го виждат такъв, какъвто е, а не какъвто изглежда.

в) Както то снабдява човека с неговата астрална форма – около която физическото същество се формира отначало като зародиш, после като дете и възрастен човек, при това астралът расте със същата бързина, с която и човешкото същество – така по време на живота то го снабдява, ако той е Адепт, с неговата Майава Рупа, или илюзорно тяло, което не е негово жизнено-астрално тяло; и след смъртта – с неговата Девачанска същност и Кама Рупа, или тялото на желанията (призракът).1

При случая на Девачанско същество, Егото – за да бъде то в състояние да се потопи в блаженство в качеството на „Аза“ на своето непосредствено предшестващо въплътяване – трябва да бъде облечено (казано метафизично) в духовните елементи на идеята, стремежите и мислите на днес невъплътената личност; в противен случай – кой може да бъде този, който се наслаждава на блаженство и получава награда? Разбира се, не безличното Eгo, Божествената Индивидуалност. Ето защо това трябва да бъдат кармичните записи на доброто на покойния, отпечатали се в аурната субстанция, които снабдяват човешката душа с достатъчното количество духовни елементи на бившата личност, за да се направи тя способна все още да се чувства това тяло, с което току-що се е разделила и да получи заслужените от нея плодове в течение на повече или по-малко продължителния период на „духовно съзряване“. Тъй като Девачан е „духовно съзряване“ в идеалното утробно състояние, неговото раждане в света на следствията, каквото идеално, субективно раждане предшества осъществяващото се след това земно раждане, като при това последното се определя от отрицателната му Карма в света на причините.2

При случая на Призрака Кама Рупа се снабдява с животинските отпадъци на аурната обвивка с нейния всекидневен кармичен запис на животинския живот, толкова пълен с животински желания и егоистични стремежи.3

1 Погрешно е четвъртият човешки принцип да се нарича „Кама Рупа“. Това съвсем не е Рупа или форма преди смъртта, а означава камичните елементи у човека, неговите животински желания и страсти, такива като гняв, похот, завист, отмъстителност и т.н., породени от егоизма и материята.

2 Тук светът на следствията е Девачанското състояние, а светът на причините – земният живот.

3 Само тази Кама Рупа може да се материализира на спиритичните сеанси, което понякога се случва, стига това, което се появява, да не е астралният двойник, или Линга Шарира на самия медиум. Как тогава тази отвратителна връзка между страстите и земните мечти, оживена само от организма на медиума иззела от него съзнание, може да се приеме за „заспал ангел“ или Дух на бивше човешко тяло? Тогава и за вредните микроби, атакуващи човека, може да се каже, че те са „скъп починал ангел“.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 196

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред