За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 195

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

БЛАГОТВОРНО ЛИ Е ПРАКТИКУВАНЕТО

НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

Това е другият въпрос, който често се задава. Аз ще отговоря: истинската концентрация и медитация, съзнателна и предпазлива, над своето низше аз в светлината на божествения вътрешен човек и Парамит е прекрасно нещо. Но „седенето в поза йога“ – притежавайки само твърде повърхностно и често изопачено знание за действителната практика – почти винаги е пагубно, тъй като съотношението е едно към десет: ученикът да развие медиумни сили или напразно да загуби време и да се разочарова както от практиката, така и от теорията. Преди да се прибегне към такъв опасен експеримент и към опит да се заобиколи старателния анализ на собственото низше аз и неговото поведение във всекидневния живот – или това, което в окултната фразеология се нарича „Регистрационен журнал на всекидневния живот на чела“ – по-добре би било той да изучи поне разликата между двата аспекта на „магията“ – бялата, или божествената, и черната, или дяволската – и да се убеди, че посредством „седенето в поза йога“ без опит, а така също и без ръководител, който би могъл да му посочи опасностите, той престъпва ежедневно и ежечасно божествената граница, за да падне в сатанинската. Въпреки това начинът да се разпознава тази разлика е много лесен: трябва само да се помни, че никаква напълно разкрита езотерична истина няма да се предаде на публичния печат, в книга или списание.

Аз моля учениците да се обърнат към списанието „ Theosophist“ от ноември 1887 г. На 98 страница те ще намерят началото на прекрасната статия на м-р Рама Прасад „Най-фините сили на природата“.1 Ценността на този труд се съдържа не толкова в неговите литературни достойнства, макар че те са донесли на автора златния медал на списание „Theosophist“, колкото в разкриването на доктрините, скрити дотогава в един рядък и древен санскритски труд по окултизъм. Но м-р Рама Прасад не е окултист, а само прекрасен учен-познавач на санскритския език, завършил университет и човек със забележителен ум. Неговите очерци почти изцяло са основани върху тантрични трудове, които при безразборно четене от новак в окултизма ще доведат до практикуване на най-явна черна магия. Сега, тъй като различие от първостепенно значение между бялата и черната магия е целта, с която те се прилагат, и различие от второстепенна важност е природата на посредниците, използвани за производството на феноменални резултати, то демаркационната линия между двете магии е много, много фина. Тази опасност се намалява само от факта, че всяка така наречена окултна книга е окултна само в известен смисъл, т.е. текстът е окултен само поради неговата замаскираност. Преди да се стигне до правилния смисъл на учението, трябва основно да се разбира символизмът. Освен това той никога няма да е пълен, някои негови части ще бъдат под различни заглавия и към всяка част ще бъде добавена част от някакъв друг труд, тъй че без ключ към тях нито един такъв труд няма да издаде цялата истина. Дори и знаменитата „Шивагама“, на която е основана статията „Най-фините сили на природата“, „никъде не е открита в пълен вид“, както ни казва авторът. Поради това, така както и всички останали, тя разказва само за петте татви, наместо за седемте, според езотеричните учения.

1 Позоваванията на „Най-фините сили на природата“, които ще последват, се отнасят до осемте статии, които се появиха на страниците на „Theosophist“, a не до петнайсетте очерка и превода на главата от „Шивагама“, които се съдържат в книгата „Най-фините сили на природата“. „Шивагама“ в своите детайли е чисто тантрична и нищо освен вреда не може да се получи от практическото следване на нейните предписания. Аз искам по най-убедителен начин да разубедя всеки ученик от каквото и да е изпробване на тези хатха-йогически похвати, тъй като той или напълно ще се разруши, или ще се тласне така далеч назад, че почти няма да му е възможно да възстанови своето предишно положение в това въплътяване. Споменатият превод е бил подложен на значително пречистване, но дори и сега той надали е годен за публикуване. Той препоръчва черна магия от най-лош вид и е самият антипод на духовния раджа йога. Предпазвайте се, казвам аз.

Тъй като татвите са просто субстрат на седемте сили на Природата, то как може това да е така? Има седем форми на Пракрити, както учи „Санкхя“ на Капила, „Вишну Пурана“ и други трудове. Пракрити е Природата, материята (първоначална и елементарна); поради това логиката изисква татвите също да са седем. Тъй като дали татвите, както учи окултизмът, означават „сили на Природата“, или както обяснява ученият Рама Прасад: „субстанция, от която е създадена Вселената“ и „сила чрез която тя се поддържа“ – това е едно и също; те по същество са сила, Пуруша, и материя, Пракрити. И ако формите или по-точно плановете на последната са всичко седем, то и нейните сили трябва да са седем. С други думи, степените на плътност на материята и степените на силата, която я одушевява, трябва да вървят ръка за ръка.

„Вселената е сътворена от Татва, поддържа се от Татва и изчезва в Татва“,

казва Шива, както се цитира от „Шивагама“ в „Най-фините сили на природата“. Това разрешава въпроса: ако Пракрити е седмична, то и татвите трябва да са седем, тъй като, както е казано, те по същество са субстанция и сила, или атомната материя и духът, който я одушевява.

Това обяснение се излага тук, за да се даде възможност на ученика да чете между редовете в така наречените окултни статии по санскритска философия, които не бива да го заблуждават. Доктрината за седемте татви (принципи на Вселената и също на човека) била смятана в стари времена за голяма светиня и поради това била пазена в тайна от брамините, които днес почти са забравили това учение. Все пак то се преподава и до днес в школите зад Хималайския хребет, макар че в Индия сега едва ли са го чували или помнят, като се изключат малкото посветени. Но курсът постепенно се е изменил; на чела започнали да преподават неговите общи контури и около времето, когато в Индия през 1879 г. се установи Т.О., на мен ми бе поръчано да се преподава това в екзотеричната му форма на един или двама. Аз сега представям това езотерично.

Като зная, че някои ученици се опитват да следват системата на йога по свой собствен начин – ръководейки се само от малкото намеци, откривани от тях в теософските книги и списания, които естествено трябва да са непълни, аз избрах едно от най-добрите изложения на окултните трудове от древността, „Най-фините сили на природата“, за да покажа колко лесно човек може да бъде заблуден от техните маскировки.

Изглежда самият автор е бил заблуден. Ако бъдат четени езотерично, тантрите са толкова пълни с мъдрост, колкото и най-благородните окултни трудове. Изучавани без ръководител и прилагани на практика, те могат да доведат до произвеждането на различни феноменални резултати на морален и физиологичен план. Но нека някой да приеме техните правила и приложения на мъртвата буква, нека той се опита с егоистична цел да осъществи предписаните в тях обреди – и ще пропадне. Изследвани с чисто сърце и неегоистичен стремеж само заради експеримента, или няма да има никакви резултати, или те ще са такива, които могат да отблъснат изпълнителя назад. Но ще настъпи трагедия за този егоист, който се стреми да развие окултни сили само за да се сдобие със земни блага или за отмъщение или задоволяване на своето честолюбие; скоро ще настъпи отделяне на висшите принципи от низшите и откъсване на Буддхи-Манас от личността на тантрика – ужасни кармични последствия за дилетанта в магията.

На Изток, в Индия и Китай, бездушните мъже и жени се срещат така често, както и на Запад, макар че ако кажем истината, порокът там е значително по-малко разпространен от тук.

Именно черната магия и забравянето на мъдростите на предците – ето какво ги е довело до това. Но аз ще говоря по-късно по въпроса, а сега само ще добавя: вие трябва да бъдете предупредени и да знаете тази опасност.

През това време, предвид на онова, което ще последва, трябва добре да се изучи действителното окултно разделяне на принципите в техните съответствия с татвите и другите по-малки сили.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 195

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред