За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 193

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

СТАТИЯ III

БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ПРЕДИШНИТЕ СТАТИИ

Тъй като мнозина ми писаха и се оплакваха, че не са успели да намерят никакво практическо, ясно приложение на някои диаграми, добавени към двете първи статии, а други говореха за тяхното трудно осмисляне, налага се кратко обяснение.

В повечето случаи причината за тази заблуда е била в заемането на неправилна гледна точка: чисто абстрактното и метафизичното е било погрешно прието за конкретно и физическо и объркано с него. Да вземем за пример диаграмите към статия II и да кажем, че те изцяло са макрокосмични и идеални. Следва да се помни, че изучаването на окултизма става от всеобщото към частностите, а не обратното, както постъпва науката. Тъй като Платон е бил посветен, твърде естествено е, че той ползвал първия метод, докато Аристотел, който никога не е бил посветен, се надсмивал над своя учител и разработвайки своя собствена система, я оставил като наследство, което след това било прието и подобрено от Бейкън. Истинният афоризъм на херметичната мъдрост – „Както горе, така и долу“ – е приложим към всички езотерични наставления; но ние трябва да започваме с горното; ние трябва да изучим формулата, преди да сумираме сериите.

Поради това тези две рисунки не бяха предназначени да изобразят два определени плана, а са абстракция на двата плана, обясняваща закона за отразяването, както Низшият Манас е отражение на Висшия. Поради това те трябва да се разглеждат в най-висш метафизичен смисъл.

Диаграмите бяха предназначени само за да се запознаят учениците с водещите идеи на окултните съответствия, тъй като самият дух на метафизичния или макрокосмичния и духовен окултизъм забранява прилагането на рисунки или дори на символи, освен в качеството им на временни пособия. Веднага щом идеята се облече с думи, тя губи своята реалност; веднага щом изобразите метафизична идея, вие материализирате нейния дух. Рисунките трябва да се използват само в качеството им на щурмови стълби, за да се изкачат крепостните стени, стълби, които биват изоставени веднага когато кракът стъпи върху вала.

Поради това нека учениците бъдат много старателни при одухотворяването на тези статии и нека избягват тяхната материализация; нека те винаги се стараят да намерят по възможност най-високото значение, с увереността, че пропорционално на това доколко в своите размисли по тези статии те се приближават към материалното и видимото, дотолкова те се отдалечават от правилното им разбиране. Това специално се отнася до тези първи статии и диаграми, понеже, както във всички истински изкуства, в окултизма ние трябва отначало да научим теорията и едва след това практиката.

ЗА СЕКРЕТНОСТТА

Учениците питат: защо е тази секретност в подробностите на учението, чиято същност е публично разкрита както в „Езотеричен Буд-дизъм“, така и в „Тайната Доктрина“?

На това Окултизмът би отговорил: по две причини:

а) Истината като цяло е твърде свещена, за да бъде издавана безразборно.

б) В ръцете на профаните знанието на всички подробности и недостигащи звена в екзотеричните учения е твърде опасно.

Истините, разкрити пред хората от „Планетните Духове“ – висшите Кумари, които вече не се въплътяват във Вселената през тази Махаманвантара, които се появяват на земята като Аватари само в началото на всяка нова човешка раса и при съединяването или завършека на двата края на малките и големите цикли, с течение на времето, докато човек става все повече животно, били накарани да загаснат в неговата памет. Все пак – понеже тези учители не остават с хората повече от времето, което е необходимо, за да се запечатат върху пластичните умове на детското човечество вечните истини, които те преподават – техният дух остава жив в човечеството, макар и латентен. И пълното знание на първоначалното откровение винаги е оставало у някои избрани и се е предавало оттогава чак до днес, от едно поколение адепти на друго. Както казват Учителите в окултната азбука:

„Така се прави, за да се застраховат те (вечните истини) от окончателна загуба или забрава от бъдещите поколения във вековете.“

Мисията на Планетния Дух е само да даде основната нота на Истината. Когато той насочи вибрацията на последната, за да измине тя своя непрекъснат път по веригата от раси до края на цикъла, Той изчезва от нашата Земя до следващата планетна Манвантара. Мисията на всеки Учител по езотерични истини, независимо дали стои на върха на стълбата на познанието, или в нейното подножие, е абсолютно еднаква, както горе, така и долу. На мен ми е заповядано само да дам ключовата нота на различните езотерични истини сред учениците като цяло. Тези сред вас, които по „Пътя“ се издигнат над своите съученици в езотеричната сфера, ще получат, както са получавали и получават „избраниците“ в източните братства, последните обяснителни подробности и последния ключ към това, на което са се учили. Обаче никой не може да се надява да получи тази привилегия, докато УЧИТЕЛИТЕ – а не моята скромна личност – не го, или я, намерят достоен за това.

Ако искате да научите действителния raison d’etre на такова поведение, аз ще ви го дам. Безполезно е да повтарям това, което всичките знаете като мен; от самото начало на събитието показахме, че не бива да се пренебрегват никакви предпазни мерки. Изглежда, че в нашето обединение от неколкостотин мъже и жени мнозина не са осъзнали нито внушаващата благоговение святост на обета (който някои са приели на крайчето на перото си), нито факта, че личността им трябва напълно да се остави настрана, когато е срещната лице в лице с тяхното ВИСШЕ A3; и че всичките им думи и заявления нямат никаква цена, ако не са потвърдени от действията на човешка натура и нищо повече; поради което към това са се отнесли снизходително и УЧИТЕЛЯТ се е съгласил на нов срок. Но съществува опасност, притаила се в характера на самия днешен цикъл. Както и да е пазено от своите невидими стражи – Нирманакаи, които бдят над нашите съответни раси и народи – все пак цивилизованото човечество, вследствие на своята колективна карма, ужасно се намира под влиянието на традиционните противници на Нирманакаите – „Братята на сянката“, въплътени и невъплътени; и това, както по-рано ви беше казано, ще продължава до края на първия цикъл на Кали Юга (1897 г.) и още няколко години след това, тъй като понякога малкият тъмен цикъл припокрива по-големия. Независимо от всички предпазни мерки, чрез усилията на „Братята на тъмнината“ и тяхното въздействие върху човешките мозъци, често на най-недостойни хора се разкриват страшни тайни. Това изцяло се дължи на простия факт, че в някои привилегировани организми вибрациите на първоначалната истина, приведени в действие от Планетните Същества, се проявява в това, което западната философия би нарекла вродени идеи, а окултизмът – „изблици на гениалност“.1 Някоя такава идея, основана на вечната истина, е разбулена и всичко, което надзираващите Силата могат да направят, е да предотвратят пълното Ј разкриване.

Вж. „Гении“, „Lucifer“, ноември 1889, стр. 227.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 193

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред