За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 181

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ПЛАНЕТИТЕ, ДНИТЕ НА СЕДМИЦАТА И

СЪОТВЕТСТВАЩИТЕ ИМ ЦВЕТОВЕ И МЕТАЛИ

В приложената тук диаграма дните на седмицата не стоят в техния обичаен ред, макар да са разположени в правилната им последователност, както това е обусловено от реда на разполагането на цветовете в слънчевия спектър и съответните цветове на техните управляващи планети. Вината за внасянето на бъркотия в реда на дните на седмицата, разкриващ се при тази съпоставка, лежи върху ранните християни. Като възприели от евреите техните лунни месеци, те се стараели да ги слеят със слънчевите им планети и така създали объркването; тъй като редът на дните от седмицата във вида, в който е сега, не съответства на реда на планетите.

Древните разполагали планетите в следния ред: Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер, Сатурн като с екзотерични цели са включвали Слънцето в числото на планетите. Египтяните и индийците, двете най-стари нации, са делели своя ден на четири части, като всяка от тях се е намирала под защитата и управлението на една планета. С течение на времето започнали да наричат всеки от дните с името на планетата, която управлявала неговата първа част – утрото. Когато християните започнали да създават своята седмица, постъпили по следния начин: те искали деня на Слънцето, или неделята, да направят седми, поради което назовали дните на седмицата, вземайки подред всяка четвърта планета. Например, започвайки с Луната (понеделник), те броели така: Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс; по този начин вторникът, денят, чиято първа част се управлявала от Марс, станал втори ден на седмицата и т.н. Също така трябва да се помни, че Луната, както и Слънцето, е заместител на една съкровена планета.

Днешното деление на слънчевата година е било създадено няколко века след началото на нашата ера и сегашната седмица не е седмицата на древните и на окултистите. Седмичното деление на четирите части на лунните фази е старо като света и се е родило сред народа, изчисляващ времето с лунни месеци. Евреите никога не са го използвали, тъй като те броели само седмия ден, Сабат, макар че втората глава на „Книгата Битие“ изглежда говори за него. Преди дните на Цезарите няма никакви следи от седмица със седем дни сред народите, като се изключат индусите. От Индия тя преминала към арабите и достигнала Европа заедно с християнството. Римската седмица се е състояла от осем дни, а Атинската – от десет.1 Така едно от безкрайните противоречия и заблуди на християнския свят е приемането на седемдневната индуска седмица на лунното изчисление, запазвайки в същото време митичните имена на планетите.

1 Вж. „Notice sur le Calendrier“, J. H. Ragon.

Също така, съвременните астролози не дават правилно съответствията на дните и планетите и техните цветове; и докато окултистите могат да представят сериозни основания за всеки детайл от своите таблици на цветовете и т.н., съмнително е, че астролозите могат да направят същото.

ЧИСЛА МЕТАЛИ ПЛАНЕТИ

1 и 10 ЖЕЛЯЗО МАРС

Ключовата нота Планета на

на физическия зараждането

човек.

2 ЗЛАТО СЛЪНЦЕ

Духовен Живот Физически жизнедаващ.

и Физически Живот. Духовно и езотерично

заместител на вътрешно-

Меркуриалната планета,

свещена и съкровена

планета при древните.

3ЖИВАК

4 МЕРКУРИЙ

Тъй като БУДДХИ Съединява се със Вестоносец и

се намира (така да се сярата, както БУДДХИ Тълкувател на

каже) между ATMA е съединен с Пламъка Боговете.

и МАНАСА и обра- на Духа (вж. Алхимич-

зува заедно със седмия, ните дефиниции).

или АУРИЧНАТА

ОБВИВКА, Дева-

чанската Триада.

4

Среден принцип – ОЛОВО САТУРН

между чисто мате-

риалната и духовната

триада.

Съзнателната част на

животинския човек.

5 КАЛАЙ ЮПИТЕР

6 МЕД ВЕНЕРА

При стапяне става Утринната и

на бронз (дуалем Вечерна Звезда.

принцип)

7 СРЕБРО ЛУНА

Съдържа в себе си

отражението на

Седмичния Човек.

ДИАГРАМА II1

ATMA2

ЗВУК

Музикална Скала

ЧОВЕШКИ ДНИ НА ЦВЕТОВЕ Санскрит- Италиан-

ПРИНЦИПИ3 СЕДМИЦАТА ска гама ска гама

КАМА РУПА ВТОРНИК 1. ЧЕРВЕН SA DO

Носител или

местопребива- Dies Martis,

ване на живо- или Tiw.

тинските ин-

стинкти и

страсти.

ПРАНА или НЕДЕЛЯ 2. ОРАНЖЕВ RI RE

ДЖИВА Dies Solis,

Живот. или на Слънцето.

БУДДХИ СРЯДА З. ЖЪЛТ GA MI

Духовната Dies Mercurii, или на

Душа или Вотан. Ден на Будда

Атмичният на Юг и на Вотан на

Лъч, носител Север – Богове на

на Атма. Мъдростта.

КАМА МАНАС СЪБОТА 4. ЗЕЛЕН МА FA

Низшия ум или Dies Saturni,

животинската или на Сатурн.

Душа.

АУРНА ЧЕТВЪРТЪК 5. СИН PA SOL

ОБВИВКА Dies Jovis, или на Тор.

МАНАС ПЕТЪК 6. ИНДИГО или DA LA

Висшия Ум, или Dies Veneris, ТЪМНОСИН

Човешката Душа или на Фрига.

ЛИНГА ПОНЕДЕЛНИК 7. ВИОЛЕТОВ NI SI

ШАРИРА

Астралният двой- Dies Lunae,

ник на Човека; Ро- или на Луната.

дителят на Физи-

ческия Човек.

1 Тези съответствия са от обективния, земния план.

2 Атман не с число и не съответства на нито една видима планета, тъй като той излиза от Духовното Слънце; също така той няма никакво отношение към звука, цвета и към останалите, тъй като ги съдържа всичките,

3 Понеже човешките принципи сами по себе си нямат числа, а само съответстват на числата, звуците, цветовете и т.н., те тук не се изброяват в реда, използван за екзотерични цели.

В заключение на тази първа статия искам да кажа, че по необходимост се налага читателите да бъдат делени тук на две обширни групи: тези, които все още не са се избавили от обичайните скептични съмнения, но опитват да се убедят колко истини се съдържат в твърденията на окултистите; и другите, които, освободили се от пътя на материализма и релативизма, чувстват, че истинското и действително щастие следва да се търси само в познанието и в личния опит на това, което индуските философи наричат Брахмавидя, а буддистките Архати – постигане на Адибудда, първоначалната Мъдрост. Нека първите да избират и изучават от тези статии само обясненията на феномени от живота, които традиционната наука не е в състояние да им даде. Дори и при такова ограничаване, след една или две години те ще установят, че са научили повече, отколкото всичките им университети и колежи са в състояние да им дадат. Що се отнася до искрено повярвалите, те ще бъдат възнаградени с това, че ще видят своята вяра превърната в знание. Истинското знание е от Духа и само в Духа и не може да се придобие по някакъв друг начин, освен чрез областта на висшия ум – единственият план, от който можем да проникнем в дълбочините на всеобхватната Абсолютност. Този, който изпълнява само законите, установени от човешките умове, който живее такъв живот, какъвто е предписан от кодекса на смъртните и техните подложени на грешки законодателства, избира за пътеводна звезда фар, светещ в океана на Майа, или временните заблуди, и съществува само в една инкарнация. Тези закони са необходими само за живота и благосъстоянието на физическия човек. Той е избрал лоцман, насочващ го през опасностите на едно съществуване, учител, който обаче се разделя с него на прага на смъртта. А колко по-щастлив е онзи, който строго изпълнява на временен обективен план задълженията на ежедневието, спазва всеки закон на своята страна и отдава, казано накратко, кесарю кесаревото, а в действителност води духовно и неизменно съществуване, живот без паузи в продължителността, без прекъсвания, антракти, дори и по времето на тези периоди, които по същество са пристан за дългото пилигримство на чисто духовния живот. Всички явления на низшия човешки ум изчезват като завесата на авансцена, позволявайки му да живее в отвъдната сфера, ноуменалния план, единната реалност. Ако само чрез потискане – ако не разрушение – на своя егоизъм и личност човекът преуспее в познанието за себе си като такъв, какъвто е под покривалото на физическата Майа, то скоро той ще бъде отвъд всички страдания, всички нещастия и умората от промените – главният причинител на страданията. Такъв човек ще бъде физически от материя и все пак ще живее от другата страна и извън нея. Неговото тяло ще бъде подложено на промени, но самият той ще бъде напълно без него и ще изпитва вечен живот, дори и във временните тела на кратковременното съществуване. Всичко това може да се постигне чрез развиването на безкористна всеобща любов към човечеството и потискането у себе си на личността, или егоизма, който е причината за всички грехове и следователно за всичките човешки страдания.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 181

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред