За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 175

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

НЯКОИ СТАТИИ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА

ОКУЛТНАТА ФИЛОСОФИЯ КЪМ ЖИВОТА

ЗАБЕЛЕЖКА

Следващите по-долу статии I, II и III са били написани от Е. П. Б. и докато беше жива, са се предавали от ръце на ръце по частен път, но те са били написани с цел след известно време да бъдат публикувани. Те представляват материал, предназначен no-скоро за изучаващите, отколкото за обикновения читател, и ще изискват старателно разучаване и размисъл. „Забележки по някои устни Учения“ са били написани от нейни ученици и са били частично поправени от нея, но не са били направени никакви опити да бъде оправен техният разпокъсан вид. Тя имаше намерението да ги постави в основата на статии, подобни на първите три, но разклатеното Ј здраве направи това невъзможно и те се публикуват с нейното съгласие, тъй като времето на разпространението им в строго ограничен кръг е изтекло.

Ани Безант

СТАТИЯ I

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В окултизма съществува странен закон, който е бил засвидетелстван и доказан в течение на хилядолетен опит; също така, през всички години, изминали от началото на съществуването на Теософското Общество, този закон неизменно се потвърждава почти във всеки случай. Трябва само някой да стъпи на пътя на „изпитвания“, когато се появяват окултни следствия. И първото от тях е проявяването навън на всичко, което досега се е намирало у човека в спящо състояние: негови недостатъци, навици, качества и скрити желания, добри или лоши, или безразлични.

Например, ако човек, по силата на атавизма или кармичното наследство, е тщеславен или чувствителен, или самомнителен, то всичките тези пороци неминуемо ще се проявят у него, дори да е успявал досега успешно да ги скрива и потиска. Те ще се проявят неудържимо и ще му се наложи да се бори с тях сто пъти по-силно, отколкото по-рано, преди да успее да изкорени у себе си подобни наклонности.

От друга страна, ако той е добър, великодушен, целомъдрен и въздържан или има някакви добродетели, намиращи се до този момент у него в скрито или спящо състояние, те също така неудържимо ще се проявят, както и всичко останало. Така цивилизованият човек, който не търпи да го приемат за светец и поради това си налага маска, няма да бъде в състояние да скрие истинската си природа, независимо дали е низостна, или благородна.

В ОБЛАСТТА НА ОКУЛТНОТО

ТОВА Е НЕИЗМЕНЕН ЗАКОН.

Неговото действие е толкова по-ярко, колкото по-искрено и сериозно е изразеното от кандидата желание и колкото по-дълбоко той е почувствал действителността и значението на приетото от него задължение.

_____________

Древната окултна аксиома „Познай самия себе си“ трябва да бъде известна на всеки ученик; но малцина са тези, ако въобще има такива, които са разбрали истинското значение на това мъдро изречение на Делфийския Оракул. Всички вие познавате своето земно родословие, но кой от вас някога е проследил всички звена на астралната, психическата и духовната наследственост, които ви правят това, което сте сега? Много са писали и изразявали желанието си да се съединят със своето висше Eгo, но изглежда, че никой не познава това неразривно звено, което съединява тяхното висше Eгo c Единния. За всички цели на Окултизма, както практически, така и чисто метафизически, такова знание е абсолютно необходимо. Поради това се предлага настоящите статии да започнат с показването по всички направления на тази връзка със световете: Абсолютния, Прототипния, Духовния, Манастичния, Психическия, Астралния и Елементалния. Но преди да можем да се докоснем до висшите светове – Прототипния, Духовния и Манастичния, ние трябва да си изясним отношенията на седмия, земния свят, низшия Пракрити или Малкут, както го нарича Кабала, със световете и планетите, които го следват непосредствено.

ОМ

„ОМ“ казва арийският адепт, син на петата раса, който с тази дума започва и завършва своето приветствие към човешко същество, своето заклинание или обръщение към не-човешките ПРИСЪСТВИЯ.

„ОМ-МАНИ“ шепне туранският Адепт, потомък на четвъртата раса; и след неголяма пауза добавя: „ПАДМЕ-ХУМ“.

Това прочуто заклинание (invocation) е твърде неправилно преведено от изтоковедите като „О, Скъпоценност в Лотоса“. Тъй като, макар и буквално „ОМ“ да е сричка, отнасяща се към Божеството, ПАДМЕ да означава в „Лотоса“ и МАНИ да е който и да е скъпоценен камък, все пак нито самите думи, нито тяхното символично значение в действителност са предадени правилно по този начин.

В тази най-свещена от всички източни формули не само всяка сричка притежава съкровено могъщество, произвеждащо определен резултат, но това заклинание като цяло има седем различни значения и може да произвежда седем различни резултата, като всеки от тях може да се различава от останалите.

Тези седем значения и седем резултата зависят от интонацията, която се придава на цялата формула и на всяка от нейните срички; и дори числената величина на буквите се прибавя или намалява в съответствие с един или друг ритъм, който в даден случай се използва. Нека изучаващият помни, че числото лежи в основата на формата и числото насочва звука. Числото лежи в корена на проявената Вселена; числата и хармоничните пропорции насочват първите диференциации на еднородната субстанция в разнородни елементи; и числото и числата поставят границите на съзидателната ръка на Природата.

Знайте съответстващите числа на основния принцип на всеки елемент и неговите поделементи, изучете тяхното взаимодействие и поведение на окултната страна на проявяващата Природа – и законът за съответствията ще ви доведе до разкриването на най-великите тайни на макрокосмичния живот.

Но за да се стигне до макрокосмичния, вие трябва да започнете с микрокосмичния, т.е. трябва да изучите ЧОВЕКА, микрокосмоса – в дадения случай така, както прави физическата наука: индуктивно, от частното към общото. Обаче в същото това време, тъй като е нужна основната нота, за да се анализира и разбира всякаква комбинация от диференциацията на звука, ние трябва винаги да имаме предвид Платоновия метод, който започва от общия преглед на всичко и се спуска от всеобщото към индивидуалното. Това е метод, приет в математиката – в единствената точна наука, която съществува в наши дни.

Поради това нека да изучаваме Човека; но ако дори за миг го отделим от Всеобщото Цяло или започнем да го разглеждаме в изолация, от един аспект, отделно от „Небесния Човек“ – Вселената, символизирана от Адам Кадмон или неговите еквиваленти във всяка философия ние или ще се спуснем в черната магия, или най-позорно ще се провалим в нашия опит.

Така мистичната фраза „Ом Мани Падме Хум“, при правилното Ј разбиране, вместо да бъде съставена от почти безсмислените думи „О, Скъпоценност в Лотоса“, съдържа позоваване на този неделим съюз между Човека и Вселената, изразяващ се в седем различни вида и притежаващ способността за седем различни приложения към също толкова плана на мисълта и действието.

В какъвто и аспект да я разглеждаме, тя означава: „Аз съм това, което Аз съм“; „Аз съм в теб и ти си в мен“. В това съединение и тесен съюз добрият и чистият човек става Бог. Съзнателно или несъзнателно той ще призове или неумишлено ще послужи като причина за неизбежни резултати. В първия случай – ако той е посветен (ясно е, че тук се подразбира само адептът от Пътя на дясната ръка) – може да насочва благодетелен или защитен ток и по този начин да принася полза и да защитава отделни личности и дори цели народи. Във втория случай, макар и съвсем неосъзнат относно това, което прави, добрият човек става щит за всички, с които е в контакт.

Фактът е такъв; но неговите „как“ и „защо“ изискват обяснение, а то може да се даде само тогава, когато стане ясно действителното присъствие и могъщество на числата и звуците и следователно на думите и буквите. Формулата „Ом Мани Падме Хум“ е била избрана като илюстрация поради нейното почти безгранично могъщество в устата на Адепта и нейната потенциалност при произнасянето Ј от всеки човек. Бъдете внимателни, всички, които четете това: не произнасяйте тези думи напразно или когато сте гневен, за да не станете самите вие първата жертва или, което е още по-лошо, да не подложите на опасност тези, които обичате.

Профанът-изтоковед, който през целия си живот схваща само външната форма, с оттенък на високомерие и смеейки се над суеверията, ще ви каже, че в Тибет тази формула се смята за най-могъщото шестсрично заклинание и че тя е била дадена на народа на Централна Азия от Падмапани, тибетският Ченрези.1

1 Вж. Supra, II, 225, 226.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 175

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред