За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 172

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ LI

„ДОКТРИНАТА НА ОКОТО“ И „ДОКТРИНАТА

НА СЪРЦЕТО“, ИЛИ „ПЕЧАТЪТ НА СЪРЦЕТО“

Проф. Албрехт Вебер е бил прав. когато заявил за северните буддисти, че:

,,Само те притежават напълно тези (буддистки) Свещени Писания.“

Тъй като, докато южните буддисти нямат никаква представа за съществуването на някаква езотерична доктрина – скрита като бисер в раковината на всяка религия – китайците и тибетците са запазили многобройни писания по този факт. Макар че открито проповядваната от Гаутама доктрина сега се е изродила и е западнала, все пак тя се е запазила в китайските манастири, които са разположени в непристъпни за посетители места. И въпреки че в течение на повече от две хилядолетия всеки нов „реформатор“, изхвърляйки нещо от оригинала, го замествал със собствени виждания, все пак истината все още се пази. Но езотеричният „Благ закон“ – „Печатът на сърцето“ – живее до днес в своята първоначална чистота само в затънтените места на Транс-Хималаите – твърде общо наричани Тибет, в най-недостъпните места на пустините и планините.

Нима Сведенборг не е бил прав, когато е казал за забравеното, отдавна загубено Слово:

,, Търсете го в Китай, възможно е да го намерите във Велика Tamария.“

Той съобщава на своите читатели, че е получил тези сведения от някакви „Духове“, които му казали, че извършвали своето поклонение според това (загубено) древно Слово. По този повод в „Разбулената Изида“ беше отбелязано, че:

,,Другите ученици на окултните науки имали нещо повече от думата на „духовете“, за да бъдат убедени в това; те видели книги“, в които се съдържало това „Слово“.1 Възможно е имената на „Духовете“, които са посещавали този велик шведски философ, да са били източни. Думата на човек с такава неопровержима и призната честност, на личност, чиято ученост по математика, астрономия, естествознание и философия далеч е изпреварила своя век, не може да бъде подложена на осмиване или отхвърлена така безцеремонно, както ако това беше твърдение на съвременен теософ; по-нататък той заявявал, че може по свое желание да премине в състояние, при което Вътрешното Аз напълно се освобождава от всички физически чувства и живее и диша в света, където всички тайни на Природата стават разтворена книга за очите на Душата.1 За нещастие две трети от неговите публикувани трудове също в известен смисъл са алегорични и тъй като те били възприети буквално, критиката не пощадила този велик шведски Предвиждащ повече от останалите.

1 Op. cit., II, 470.

1 Ако човек не е получил правилна информация и правилен метод, неговите видения, колкото и да са точни и правдиви в живота на Душата, никога няма да бъдат правилно фотографирани в човешката ни памет и някои клетки на нашия мозък непременно ще създадат безредие в спомените ни.

Извършвайки панорамен преглед на съкровените науки и магията, заедно с техните европейски адепти, сега следва да бъдат споменати източните посветени. Ако за присъствието на езотеризма в свещените писания на Запада започват да подозират едва сега, след почти двехиляден период на сляпа вяра в тяхната verbatum мъдрост, то това също е напълно приложимо към свещените книги на Изтока. Ето защо нито индийските, нито буддистките системи могат да бъдат разбрани без ключ и също така изучаването на сравнителната религия не може да стане „наука“, докато символите на всички религии не разкрият своите най-дълбоки тайни. В най-добрия случай такова изучаване ще остане напразна загуба на време и игра на криеница.

Позовавайки се на авторитета на японската „Енциклопедия“, Ремусат доказва, че преди смъртта си Будда предал тайните на системата Си на Своя ученик Кашияпа, на когото единствено било доверено свещеното опазване на езотеричното тълкуване. В Китай това се нарича Чин-Фа-ин-Цзан („Тайната на окото на благото учение“). На всеки, който изучава буддисткия езотеризъм, терминът „Тайната на окото“ би показал пълното отсъствие на всякакъв езотеризъм. Ако наместо това стоеше думата „сърце“, тогава би значело онова, за което сега само се претендира. „Доктрината на окото“ означава догмата и формата на мъртвата буква, църковната ритуалност, предназначена за тези, които се задоволяват с екзотеричните формули. „Доктрината на сърцето“ или „Печатът на сърцето“ (Син Ин) е единствената действителна. Потвърждение на това може да се намери у Сюан Цзан. В неговия превод на „Маха-Праджна-Парамита“ (,,Ta-poh-je-King“), състоящ се от сто и двайсет тома, е казано, че на „любимия ученик на Будда, Ананда, след като неговият велик Учител преминал в Нирвана, Кашияпа поръчал да разпространи „Окото на доктрината“; „Сърцето“ на закона е било оставено само при Архатите.

Съществената разлика между тези две понятия – между „окото“ и „сърцето“ или външната форма и съкровеното значение, студената метафизика и Божествената мъдрост – ясно и нагледно е показана в няколкото тома по „Китайски буддизъм“, написани от различни мисионери. Макар и живели години в Китай, те все още не знаят повече от това, което са научили от претенциозните школи, наричащи себе си езотерични и свободно снабдяващи откритите врагове на своята вяра с уж древни ръкописи и езотерични трудове! Както изглежда, това нелепо противоречие между вероизповеданието и практическото прилагане нито веднъж не е предизвикало учудване у западните и почтени историци на тайните учения на другите народи. Толкова много езотерични школи се споменават в „Китайски буддизъм“ от преподобния Джозеф Едкинс, който напълно искрено вярва, че е извършил „старателно изследване“ на тайните учения на буддистите, чиито съчинения „до най-последно време са били недостъпни в своя първоначален вид“. В действителност няма да е преувеличение веднага да се каже, че оригиналната езотерична литература е „недостъпна“ и до днес и че уважаемият джентълмен, който бил вдъхновен да напише, че:

,,Няма изгледи да съществува някаква тайна доктрина, която тези, които я знаят, да не я издадат“,

е извършил огромна грешка, ако някога сам е вярвал в това, което е отбелязал на 161 стр. от своя труд. Нека той веднага научи, че всички тези Ю-лу („Записи на поговорки“) на прославени Учители, представляват просто маскировка, толкова съвършена – ако не и повече – колкото и „Пураните“ на брамините. Безполезно е да се изброява безкрайният ред на най-добри учени на Изтока или да се дават примери за изследванията на Ремусат, Бюрноф, Коепен, на Сент-Илер и Сент-Жули-ан, на които се приписва, че са разяснили древноиндийския свят чрез разкриване на свещените и съкровени книги на буддизма; в действителност светът, който те разкриват, никога не е бил скрит. За грешките на всичките изтоковеди може да се съди по грешката на един от най-популярните, ако не и на най-великия сред всички тях – проф. Макс Мюлер. За целта ще се позовем на това, че той с насмешка превежда: „бог Кой“ (Ка).

,,Съставителите, на Брахманите дотолкова напълно са скъсали с миналото, че забравяйки поетичния характер на химните и копнежа на поетите по Неизвестния Бог, те издигнали въпросително местоимение в божество и признали бога Ка (или Кой?)... Където и да се срещнат въпросителни стихове, авторът казва, че Ка е Праджапати или Владетелят на Тварите. Но те не спират с това. Някои от химните, където това въпросително местоимение се среща, са се наричали Кадват, т.е. имащи Кад или Квид. Но скоро било образувано ново прилагателно и не само химните, но и принасяната на бога жертва започнала да се нарича Кайа или „Кой“-ва. ...По времето на Панини тази дума придобила такава законна сила, че било нужно да се даде отделно обяснение за нейното образуване. Коментаторът тук тълкува Ка чрез Брахман.“

Ако коментаторът беше обяснил това дори и чрез Парабрахман, той би бил още по-прав, отколкото е тълкуването на това като „Брахман“. Неразбираемо е защо тайното и свещено име на мистериите, висшият, безполов, непритежаващ форма Дух, Абсолютът – Когото никой не би се осмелил да класифицира заедно с останалите, проявените божества или дори да назове в течение на първоначалната номенклатура на символичния пантеон – да не може да се изрази чрез въпросително местоимение. Нима имат право тези, които принадлежат към най-антропоморфизираната религия в света, да съдят философите на древността дори и за твърде преувеличеното религиозно благоговение и почтителност?

Но сега ние се занимаваме с буддизма. Неговият езотеризъм и устните наставления, които са записани и запазени като единични копия от висшите глави на истинските езотерични школи, са показани от автора на Сан-Киян-ии-су. Съпоставяйки Бодхидхарма с Будда, той възкликва:

„Джулаи“ (Татхагата) учел на великите истини и причините за всичко. Той станал наставник на хората и Девите. Той спасил мнозина и изказал съдържанието на повече от петстотин труда. От това възникнало Кияумен или екзотеричното разклонение на тази система и то било смятано за традицията на думите на Будда. Бодхидхарма донесъл от Западните Небеса (Шамбала) „Печата на Истината“ (истинския печат) и открил източника на съзерцание на Изток. Той посочил направо сърцето и естеството на Будда, смел паразитните и чужди бурени на книжните наставления и по този начин учредил Цун-мен или езотеричното разклонение на системата, съдържаща традицията на сърцето на Будда.“1


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 172

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред