За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 171

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Казано накратко, тази доктрина е доктрината на Раджа Йога в нейното практикуване на двата вида състояние на Самадхи; единият от тези „Пътища“ води в сферата на блаженството (Сукхвати или Девачан), където човек се наслаждава на съвършено, непомрачено от нищо щастие, но все пак остава свързан с личното съществуване; другият Път води към пълното освобождение от световете на илюзията, Аза и не-реалността. Първият е отворен за всички и се достига просто чрез заслуги; вторият – сто пъти по-бърз – се достига чрез познание (Посвещение). Така последователите на школата Прасанга са по-близо до езотеричния буддизъм от йогачарите, тъй като техните възгледи са възгледите на най-тайните школи и само отгласът от тези доктрини се чува в „Ямянгшапда“ и други трудове, разпространени и прилагани сред широката публика. Например нереалността на две от трите деления на времето е изложена в публични трудове, а именно: (а) че няма нито минало, нито бъдеще, че тези две деления са корелативни на настоящето; и (б) че реалността на нещата никога не може да се почувства или възприеме, като се изключи само този, който е получил тяло на Дхармакая; но тук отново възниква затруднение, тъй като това „тяло без остатък“ отнася Посветения в пълна Паранирвана, ако приемем това екзотерично тълкуване буквално, и затова то не може нито да чувства, нито да възприема. Но явно нашите изтоковеди не чувстват това caveat в подобни несъответствия и продължават да разсъждават, без да се поспрат, за да помислят над него. Тъй като за мистицизма съществува огромна литература и Русия, благодарение на свободния контакт с бурятите, шаманите и монголците, е придобила цели библиотеки за Тибет, то учените днес би трябвало да знаят по-добре. Обаче достатъчно е само да се прочете какво е написал Ксома за произхода на системата Кала Чакра1 или Василиев – за буддизма, за да се остави всякаква надежда да видим, че те са проникнали по-навътре от черупката на „забранения плод“. Когато се разкрива казаното от Шлагинтвайт, че тибетският мистицизъм не е Йога –

1 „Свещените“ книги Дус-Ки Хорло („Цикъл на Времето“). Вж. „Jour. of As. Soc. Bengal“, II, 57. От времената на реформата на Цонг-К’а-па тези книги били оставени на сикимските дугпи.

„Тази абстрактна устременост, чрез която се придобиват свръхестествени сили“2 – както Уилсън е определил Йогата, а че той е тясно свързан със сибирския шаманизъм и е „почти тъждествен с тантричния ритуал“ и че тибетските „Зунг“ са „Dharanis“ и „Гиют“ са само „Тантри“ – като при това за дохристиянската Тантра съдят по ритуала на съвременните тантрици – то изглежда съществуват всички основания да се подозира, че нашите материалистични изтоковеди действат като най-добрите приятели и съюзници на мисионерите. Всичко, което не е известно на нашите географи, им се струва като несъществуваща местност.

2 „Glossary of Judicial and Revenue Terms“, ст. „Йога“, цитира се в „Buddhism in Tibet“, стр. 47.

,,Казват, че мистицизмът е получил началото си в митичната страна Шамбала. ...След старателни изследвания Ксома помества тази (митична?) страна зад Сир-Дария (Yaxartes) между 45 и 50 градуса северна ширина. Той за първи път е станал известен в Индия през 965 г. от н.е. и след това проникнал... в Тибет от Индия през Кашмир през 1025 г. от н.е.“1

1 „Buddhism in Tibet“, стр. 47, 48.

„Той“ означава „Дус-ки Хорло“ или тибетският мистицизъм. Системата – толкова древна, колкото е и човекът, известна в Индия и практикувана много преди Европа да стане континент – както ни казват „за пръв път станала известна“ само преди девет или десет века! Текстът на неговите книги в днешния му вид е могъл да „възникне“ дори и по-късно, тъй като съществуват многобройни подобни текстове, в които сектите внасяли своите самопроизволни изменения, съответстващи на фантазиите им. Но кой е чел първоначалната книга по Дус-ки Хорло, преписана от Цонг К’а-па с негови коментари? Като се има предвид, че този велик Реформатор е изгорил всички книги по вещарство, които са попадали в ръцете му през 1387 година и че той е оставил цяла библиотека от свои собствени трудове – от които дори и една десета част още не е публикувана, съобщения като горното са меко казано необмислени. Също така узрява идеята – от щастливата хипотеза, предложена от абат Хук, че Цонг-К’а-па е получил своята мъдрост и е придобил свръхнормални сили при общуването с някакъв чужденец от Запада, „забележителен със своя дълъг нос“. Добрият абат мисли, че този чужденец е бил „европейски мисионер“ – оттук е и очебийната прилика на религиозния обред в Тибет и римокатолическите богослужения. Обаче този румен „лама на Йехова“ не казва кои са били петимата чужденци, които са се появили в Тибет през 371 година на нашата ера и след това изчезнали също толкова внезапно и тайнствено, както се и появили, оставяйки при царя Тхотхори-Ниянг-цан наставления, как да бъдат използвани някои неща в кутийката, която „паднала от небето“ в негово присъствие точно преди петдесет години, през 331 година на нашата ера.1

Въобще сред европейските учени съществува безнадеждна бъркотия по хронологията на Изтока, но никъде тя не е толкова голяма, както по отношение на тибетския буддизъм. Така например, докато някои доста правилно приемат седми век като време на въвеждането на буддизма, други – като Ласен и Коепунг например – доказват, позовавайки се на авторитети: първият – че на склоновете на планинския хребет Кайласа още през 137 година пр.Хр.2 е бил построен буддистки манастир; другият – че на север от Пенджаб буддизмът се е установил още през 292 г. пр.Хр. Макар и разликата да е малка- само столетие – все пак тя озадачава. Но дори и това е лесно да се обясни на основата на езотеризма. Буддизмът – замаскираният езотеризъм на Будда – е бил въведен и е пуснал корени през седми век на християнската ера; докато истинският езотеричен буддизъм или сърцевината, самият дух на доктрините на Татхагата, е бил донесен на мястото на раждането му, люлката на човечеството, от избраните Архати на Будда, които били изпратени да потърсят безопасно убежище за него, тъй като:

1 „Buddhism in Tibet“, стр. 63, 64. Предметите, открити в кутийката, както те са изброени в екзотеричната легенда, разбира се са символични. Тяхното изброяване може да се намери в „Канджура“. Казват, че там имало: (1) две съединени ръце; (2) миниатюрен чотен (чутура или хранилище на реликвите); (3) талисман с изписан върху него надпис: „Ом мани падме хум“; (4) религиозната книга „Заматог“ („построена колесница“).

2 „Alterthums Kunde“, II, 1072.

,,Мъдрецът предвиждал опасностите, веднага щом стъпил на Тхонг-лам („Пътя на виждането“ или ясновидството).“

Сред населението, дълбоко затънало във вещарство, този опит се оказал неуспешен. И не по-рано, а именно тогава, когато школата на „Доктрината на сърцето“ се сляла със своята предшественичка, утвърдила се векове по-рано на склона, обърнат към Западен Тибет, буддизмът със своите две ясно разграничени школи – езотеричната и екзотеричната – окончателно се сраснал със страната Бхон-па.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 171

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред