За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 170

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Множеството доктрини от системите на Йогачаря или Махаяна са екзотерични, както и останалите. Някога непосветените индуси и буддисти могат да започнат да разкъсват Библията на парчета, приемайки я буквално. Образованието бързо се разпространява в Азия и вече са били правени опити в тази насока, така че нещата могат жестоко да се обърнат против християните. Към каквито и изводи тези двамата да стигнат, те никога няма да бъдат и наполовина така абсурдни и несправедливи, както са някои от онези теории, които християните са повдигнали против техните съответни философии. Така пo мнението на Спенс Харди, умирайки, Архатът влиза в Нирвана:

„Тоест, той престава да съществува.“

А според майор Якоб, Дживанмукта, „бидейки погълнат от Брахма, встъпва в несъзнателно и камъкоподобно съществуване“.2

1 Погрешна идея, която кара изтоковедите да приемат буквално учението на школата Махаяна за трите различни тела, а именно: Прулпа-ку, Лонгеход-дзогнаиг-ку и Чос-ку, като отнасящи се до нирванното състояние. Съществуват два вида нирвана: земна и нирвана само за напълно невъплтените духове. Тези три „тела“ са по същество трите обвивки, повече или по-малко физически, намиращи се на разположение на адепта, който е встъпил и преминал шестте Парамити или „пътища“ на Будда. Ако той е стъпил на седмия, повече не може да се върне на земята. Вж. Косма, „Jour. of As. Soc. Bengal“, VII, 142; и Schott, „Buddhismus“, стр. 9, които представят това по друг начин.

2 „Vedanta Sara“, превод на майор Якоб, стр. 119.

Шанкарачаря е представен, че е казал в своя увод към „Шветаш-ватара“:

„След като се появил, Гнозисът повече нищо не изисква за осъществяването на своите резултати: той се нуждае от Subsidia, за да може да възникне.“

Доказвало се, че докато е жив, теософът може да прави добро и зло по свой избор и да остава неопетнен – такава е силата на гнозиса. По-нататък твърдели, че доктрината за Нирвана води до безнравствени изводи и че квиетистите на всички векове са били обвинявани в не-моралност.1

Според Василиев2 и Ксома де Кьорос3 школата Прасанга е прибягвала към особен метод за:

„Извличане на нелепости и погрешности от всяко екзотерично мнение.“4

Правилните трактовки на буддистката философия са увенчани с тълкуването на един тезис на школата Прасанга, че:

„Дори и Архатът попада в ада, ако се усъмни в нещо“,5 превръщайки по този начин най-свободомислещата религия в света в система на сляпата вяра. Тази „заплаха“ се отнася просто към неизвестния закон, че дори посветеният може да претърпи неуспех и да не постигне целта си, ако макар и за миг се усъмни в действителността на своите психични сили – това е азбуката на окултизма, което е известно на всеки кабалист.

1 Ibid, стр. 122.

2 „Dеr Budddhismus“, стр. 327, 357, et seq., цитира Шлагинтвайт.

3 „Buddhism in Tibet“, стр.41.

4 „Jour. of As. Soc. Bengal“, VII, 144, цитира се както no-горе.

5 „Buddhism in Tibet“, стр. 44.

Тибетската секта Нго-во-нид-мед пар Мраба („тези, които отричат съществуването“ или „разглеждат природата като Майа“)6 нито за миг не може да бъде съпоставена с някоя от нихилистичните или материалистичните школи на Индия, например такава като Чарвака. Те са чисти ведантисти по своите възгледи. И ако йогачарите могат да бъдат сравнени и наречени тибетски вишиштадвайтисти, то школата Прасанга несъмнено представлява философията на Адвайта на тази страна. Тя се е разделила на две: едната първоначално основал Бхавя, школата на Свантатра Мадхямика; другата – Буддхапалита; и двете имат своите екзотерични и езотерични раздели. Необходимо е да се принадлежи на последната, за да се узнае нещо от езотеричните доктрини на тази секта, най-метафизичната и философска от всички. Чандракирти (Дава Дагпа) е написал своите коментари върху доктрините на Прасанга и ги проповядвал открито; и той ясно заявява, че съществуват две пътеки за стъпване на „Пътя“, водещ към Нирвана. Всеки добродетелен човек чрез Налджорнгонсум („медитация чрез самосъзнание“) може да достигне интуитивно разбиране на четирите Истини, без да принадлежи към монашеския орден и без да е посветен. В дадения случай било смятано за ерес да се твърди, че виденията, които могат да възникнат вследствие на такава медитация, или Вишна (вътрешното знание), не са подложени на грешки (Намтог, или лъжливи видения), тъй като те са уязвими. Единствено само Алая, притежаваща абсолютно и вечно съществуване, може да притежава абсолютно знание; и дори Посветеният, в своето Нирманакая1 тяло, може понякога да допусне грешка, приемайки лъжливото за истина при изследванията си на „безпричинния“ свят. Само Дхармакая Бодхисатва е непогрешим, когато се намира в действителното Самадхи. Алая или Пинг-по, бидейки корен и основа на всичко, невидима и непостижима за човешките очи и разум, може да отразява само своето отражение, а не Самото Себе си. Това отражение ще се отразява, подобно на луната в спокойни и ясни води, само в безстрастния интелект на Дхармакая и ще се изкривява от проблесналото изображение на всичко, възприето в ум, който сам е подложен на влияние.

6 Те утвърждават също съществуването на единната абсолютна чиста Природа, Парабрахмана; илюзорността на всичко е извън това; че само посредством Йога индивидуалната Душа – „Всемирният“ Лъч – се насочва в истинската природа на съществуването и нещата.

1 Нирманакая (също така Нирванакая – простор) е тяло или Аз „с остатък“ или влиянието на земните атрибути, колкото и те да са духовни, все пак вкопчващи се в това Аз. Посветеният в Дхармакая или в Нирвана „без остатък“, е Дживанмукта, съвършен посветен, който по време на Самадхи напълно отделя своето Висше Aз от тялото.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 170

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред