За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 165

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Авторът добавя:

„Ето причината, поради която св. Дионисий не се поколебал да го нарече Nihil.“

Поради това, дори при някои християнски богослови и мислители, особено у по-ранните, които са живели само няколко поколения след времената на дълбоката философия на посветените езичници, Nihili е служело за синоним на безличния, божествен Принцип, Безкрайното Всичко, което не е Същество или вещ – Ен или Ейн Соф, Парабрахмана на Веданта. Св. Дионисий е бил ученик на Павел – Посветения – и този факт разяснява всичко.

„Nihil“ е in esse самото Абсолютно Божество, съкровената Сила или Вездесъщност, унизена от монотеизма в антропоморфно същество с всичките страсти на смъртния човек в голям мащаб. Съединението с Това не е унищожение в смисъла, в който го разбират в Европа.1 На Изток унищожението в Нирвана се отнася само до материята – до материята както на видимото, така и на невидимото тяло, тъй като астралното тяло, личният двойник, все още е материя, колкото и да е фина. Будда учел, че първоначалната субстанция е вечна и неизменна. Нейният носител е чистият, светоносен ефир, безграничното безкрайно Пространство.

1 Според идеята на Изтока всичко излиза от Единното и се завръща отново към него. Абсолютно унищожение е просто немислимо. Вечната Материя не може да бъде унищожена. Може да бъде унищожена формата, могат да се изменят корелациите. Това е всичко. Във Вселената не може да съществува унищожение – в европейския смисъл на тази дума.

„Не пустота, получила се в резултат от отсъствието на форми, а напротив, основаване на всичките форми... (Това) означава, че това е създание на Майа, всичките дела на която са нищо пред не-създадената Форма (Духа), в чиито непостижими и свещени дълбини трябва да престане завинаги всякакво движение.“1

„Движението“ тук се отнася само към илюзорните предмети, тяхното променяне в противоположност на вечността, покоя – докато безкрайното движение е Вечен закон, безгранично Дихание на Абсолюта.

Овладяването на буддистките догми може да се постигне само чрез прилагане на Платоновия метод: от общото към частното. Ключът към него лежи във фините и мистични учения за духовния прилив и божествения живот.

Будда казва:

„Този, който не е запознат с моя Закон2 и умира в това състояние, трябва да се връща на земята дотогава, докато не стане съвършен Самано (аскет). За да постигне тази цел, той трябва да разруши вътре в себе си троицата на Майа.3 Той трябва да угаси своите страсти, да обедини и отъждестви себе си със Закона (учението на Тайната Доктрина) и да постигне философията на унищожението.“4

1 „Isis Unveiled“, I. 289.

2 Съкровеният закон. „Учението на сърцето“, наречено така в противоположност на „Учението на окото“, или екзотеричния буддизъм.

3 „Илюзорната материя в нейната трояка проява в земната или астралната, или първоначална Душа (тяло), и Платоновата двойна Душа – разумна и неразумна“.

4 “Isis Unveiled“, I, 289.

Не, не в мъртвата буква на буддистката литература учените могат да се надяват някога да намерят правилното разрешение на метафизичните тънкости. В древността само питагорейците напълно са ги разбирали и именно върху непостижимите (за обикновения изтоковед и материалист) абстракции на буддизма Питагор основал главните учения на своята философия.

В буддистката философия унищожението означава само разсейване на материята, в каквато форма или подобие тя да се намира, тъй като всичко, което има форма, е било сътворено и поради това рано или късно трябва да загине, т.е. да промени тази форма; поради това, нещо временно, макар и да изглежда постоянно, е само илюзия, Майа; тъй като вечността няма нито начало, нито край, повече или по-малко съществуващата продължителност на някоя форма преминава, така да се каже, като мигновена мълния. Преди да успеем да си дадем сметка, че сме я видели, тя вече е проблеснала и изчезнала завинаги; следователно, дори и нашите астрални тела, чистият ефир, представляват само илюзия на материята дотогава, докато те задържат своето земно очертание. Последното, казва буддистът, се променя в съответствие със заслугите или не-заслугите на дадения човек в течение на неговия живот, и това е матампсихоз. Когато духовната Същност се освобождава завинаги от всички частици материя, само тогава тя встъпва във вечна и неизменна Нирвана. Тя съществува в Духа, в нищото; като форма, като образ, като подобие тя напълно е унищожена и поради това повече няма да умре, тъй като само Духът не е Майа, а е единствената Реалност в илюзорната Вселена на вечно преходни форми.

„Именно върху тази буддистка доктрина питагорейците основали главните положения на своята философия. „Може ли Духът, който дава живот и движение и разделя природата на светлината, да се сведе до небитие?“ – питат те. „Може ли да умре и да стане нищо този чувстващ Дух при животните, който ползва памет, едно от разумните свойства?“ И Уайтлок Балстръд в своята талантлива защита на Питагор пояснява тази доктрина, добавяйки:

„Ако вие кажете, че те (животните) издишват своите Духове във въздуха и там пропадат, това е всичко, което аз съм искал. Въздухът действително е подходящото място, което трябва да ги приеме, бидейки по думите на Лаертий пълен с души и според Епикур пълен с атоми, началото на всички неща; тъй като дори това място, където ние се движим, и птиците летят, дотолкова притежава духовно естество, че то е невидимо и поради това напълно може да е приемник на формите, тъй като формите на всичките тела са такива; ние можем само да виждаме и чуваме техните прояви; въздухът сам по себе cu e твърде фин и надвишава способностите на нашия век. Какъв тогава е ефирът в горния регион и какви са влиянията на формите, които слизат оттам?“ Питагорейците смятали, че Духовете на тварите, еманации на най-възвишените части на ефира, са по същество еманации, дихания, а не форми. Ефирът е тленен – всички философи са съгласни с това; а онова, което не е тленно, е толкова далеч от унищожение, когато то се отървава от формата, че напълно може да претендира за безсмъртие.

„Но какво е това, което няма нито тяло, нито форма; което е неосезаемо, незримо и неделимо – това, което съществува и което все пак го няма?“ – питат буддистите. Отговорът е: „Това е Нирвана“. Това е нищото – не е сфера, а no-скоро състояние.“1

1 „Isis Unveiled“, I, 290.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 165

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред