За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 164

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Система на атеизма“ – така тя може справедливо да бъде наречена, тъй като не признава нито Бога, нито Боговете и най-малко от всичко – Твореца; тъй като тя изцяло отхвърля творението. Fecit ex nihilo e толкова непонятно за учения на окултната метафизика, колкото е неразбираемо и за учения материалист. Това именно е точката, в която всякакво съгласие по-нататък между тези двамата се прекратява. Но ако в това се съдържа грехът на буддистките и браминските окултисти, тогава пантеистите и атеистите, а също така и теистичните евреи, кабалистите, също трябва да бъдат признати за „грешни“; и все пак никой никога няма да помисли да нарече евреите на Кабала „атеисти“. Като се изключат талмудската и християнската екзотерични системи, никога не е имало религиозна философия, както в древния, така и в съвременния свят, която да не е отричала apriori хипотезата ех nihilo, просто поради причината, че Материята винаги е била смятана за съвечна с Духа.

Нирвана, така както и Мокша на ведантистите, се разглежда от мнозинството изтоковеди като синоним на унищожението; все пак не може да има по-явна несправедливост от това и тази основна грешка трябва да бъде посочена и опровергана. На този най-значителен догмат на брамо-буддистката система – Алфата и Омегата на „Битието“ и „Небитието“ – лежи цялото здание на окултната метафизика. Сега поправянето на тази голяма грешка относно Нирвана може много лесно да се осъществи по отношение на философски настроените, тези, които:

,,В огледалото на преходното виждат образите на духовното.“

От друга страна, за читателя, който не е успял да се издигне над подробностите на осезаемата материална форма, нашето обяснение ще се види безсмислено. Той може да разбира и дори да приема логичните изводи от дадените разсъждения, но по никакъв начин не би могъл да улови истинския дух чрез своята интуиция. Думата „nihil“, която от самото начало е била неправилно изтълкувана, се използва като чук при въпроса за езотеричната философия. Въпреки това дълг на окултиста е да се опита да го обясни.

Нирвана и Мокша, както беше казано по-рано, имат своето битие в небитието, ако такъв парадокс е допустим за по-доброто илюстриране на значението. Както са се опитвали да докажат някои блестящи изтоковеди, Нирвана означава „угасване“1 на цялото чувствено съществуване. Това е като пламъка на свещта, изгоряла до последния атом и след това изведнъж загаснала. Съвършено вярно. Въпреки това, както твърдял старият Архат Нагасена пред царя, който му се подигравал – „Нирвана има“ и Нирваната е вечна. Но изтоковедите отричат и това и казват, че не е така. Според тяхното мнение Нирвана не е обратно поглъщане във Вселенската Сила, не е вечно блаженство и отдих, а буквално означава „угасване, загасване, пълно унищожение, а не поглъщане“. „Ланкаватара“, цитирана от някои санскритолози. за да подкрепят своите аргументи, която дава различни тълкувания на Нирвана от брамините Тиртхика, не е авторитет за този, който се обръща за информация към първоизточниците, а именно към Будда, дал тази доктрина. Със същия успех може да се цитират материалистите Чарвака в тяхна поддръжка.

1 Проф. Макс Мюлер в писмо във вестник „Таймс“ (април 1857 г.) твърде яростно твърди, че Нирвана означава унищожение в пълния смисъл на тази дума. (,, Chips from a German Workshop“. I, 287.) Ho през 1869 година, в лекция на Общото събрание на Обществото на германските филолози в Кил, той ясно обявява своето мнение, че „нихилизмът, приписван на учението на Будда, не влиза в неговата доктрина и че е напълно неправилно да се смята Нирваната като унищожение“. (Трабнер, „Amer. and Oriental Lii. Rec.“, 16 окт. 1869 г.)

Ако дадем в качеството им на аргумент свещените книги на джайните, където към умиращия Гаутама се обръщат със следните думи: „Издигни се в Нирви (Нирвана) от това старо тяло, в което си бил изпратен... Възнеси се в предишната си обител, о, благословен Аватар“, и ако добавим, че това ни изглежда точно противопоставяне на нихилизма, тогава могат да ни кажат, че то може да послужи само като доказателство за още едно противоречие и разминаване в буддистката вяра. Ако ние отново напомним на читателя за вярата в това, че Гаутама отвреме навреме отново се спуска от своята „предишна обител“ заради благото на човечеството и Своите верни последователи – правейки по този начин неоспорим факта, че буддизмът не учи на крайно унищожение – то ще ни насочат към авторитетите, на които се приписват такива учения. И да кажем веднага: по въпросите, отнасящи се до съзнанието, хората не са авторитети за нас; те не бива да са такива за когото и да е. Ако някой се придържа към философията на Будда, нека той постъпва и говори както е постъпвал и говорел Будда; ако човек нарича себе си християнин, нека той следва заповедите на Христос, но не и тълкуванията на многото Му разминаващи се свещенослужители и секти.

В един „Буддистки катехизис“ се задава въпросът:

„Има ли в Буддизма някакви догми, които трябва да се приемат на доверие?

О, Не. От нас сериозно изискват нищо да не приемаме на доверие, независимо дали е написано в книгите, предадено ни от нашите предци или преподадено от мъдреците. Нашият Владетел Будда е казал, че ние не трябва да вярване на казаното само защото така е казано; нито на традициите, само защото са стигнали до нас от древността; нито на слуховете като такива; нито на писанията на мъдреците, само защото са ги написали мъдреци; нито на фантазиите, за които можем да помислим, че са ни изпратени от Дева (т.е. предполагаемо духовно вдъхновение); нито на изводите, направени от прибързани заключения, които бихме могли да направим; нито на това, което би могло да изглежда като аналогична необходимост; нито само на голия авторитет на нашите наставници и учители. А ние трябва да вярваме, когато Писанието, доктрината или казаното се потвърждава от нашия собствен разум и съзнание. „Поради това – казва той в заключение – Аз не съм ви учил да вярвате, само защото сте чули, а когато вярвате, изхождайки от вашето съзнание, след това да постъпвате съгласно това.“1

1 Вж. „Калама Суту“ от „Ангутараникаи“, цитирано в „Буддистки катехизис“ от Х. С. Олкът. президент на Теософското Общество, стр. 55, 56.

Че Нирвана или състоянието, в което се намираме в Нирвана, е съвършено противоположно на унищожението, се подсказва от нашия „разум и съзнание“ и за нас лично това е достатъчно. В същото време, тъй като този факт не съответства и малко е приспособен към обичайния читател, трябва да се добави нещо по-ефективно.

Без да се прибегне до източниците, антипатични на окултизма, „Кабала“ ни снабдява с най-блестящи и ясни доказателства, че терминът „nihil“ е имал в умовете на древните философи съвсем друго значение от това, което е получил днес в ръцете на материалистите. Той определено означава „Нищо“ (nothing) или „не нещо“ (no-thing). В своя труд за „Кабала“ и египетските мистерии2 Ф. Кирхер прекрасно обяснява този термин. Той казва на своите читатели, че в „Зохар“ първият от Сефиротите3 има име, чието значение е „Безкрайно“, но което без разлика се е превеждало от кабалистите като „Еис“ и „Не-Еис“ („Битие“ и „Небитие“); Битие, доколкото то е корен и източник на всички други същества; He-Битие, понеже Ейн Соф – Безграничният и Безпричинният, Несъзнателен и Пасивен Принцип – не прилича на нищо друго във Вселената.

2 „Edipus Egypt.“, Кирхер, II, 291.

3 Сефира или Адити (мистичното Пространство). Следва да се разбира, че Сефиротите са идентични с индуските Праджапати, Дхиан-Коганите на езотеричния буддизъм, Амешаспентите на зороастрианите и накрая с Елохимите – „Седемте Ангели на присъствието“ на римокатолическата църква.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 164

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред