За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 158

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Абсолютно е необходимо да се изучава доктрината за Буддите езотерично и да се разбират фините разлики между различните планове на съществуване, за да се възприеме правилно даденото no-горе. В по-ясното изложение Гаутама – човешкият Будда, който екзотерично е имал Амитабху в качеството на свой Бодхисатва и Авалокитешвара в качеството на свой Дхиани-Будда, триада, еманираща непосредствено от Ади-Будда – ги асимилирал посредством своята „Дхиани“ (медитация) и по такъв начин станал Будда („озарение“). В друга форма, по същия начин стоят нещата при всички хора: всеки от нас има своя Бодхисатва – среден принцип, ако за момент се придържаме към троичното деление на седморната група – и своя Дхиани-Будда, или Коган, „Отецът на Сина“. Казано накратко, тук лежи нашето съединително звено с висшата Йерархия на Небесните Същества, само че ние сме твърде грешни, за да ги асимилираме.

Шест века след като човешкият Будда (Гаутама) си е отишъл, друг Реформатор, също толкова благороден и любещ, макар и с по-малко успех, се е появил в друга част на света, сред друга и по-малко духовна раса. Съществува голяма прилика в мненията, установили се впоследствие в света по повод тези двама Спасители – Източният и Западният. В същото време когато милиони хора са се обърнали към ученията на тези двама Учители, враговете и на двамата – сектантските противници, най-опасните от всички – ги разкъсали на парчета, като постепенно въвеждали злостно изопачени изложения, основани на окултни истини и поради това два пъти по-опасни. Докато брамините казват за Будда, че Той действително е бил Аватар на Вишну, но че е дошъл, за да отклони брамините от тяхната вяра и поради това е бил злият аспект на Бога, за Исус бардезанските гностици и други твърдели, че Той е бил Небу, лъжливият Месия, разрушител на старата ортодоксална религия. „Той е основател на новата секта на назарите“, казвали други сектанти. На еврейски език думата „Наба“ означава „да се говори по вдъхновение“ (Небо, Бог на Мъдростта). Но Небо също така е Меркурий, който в индийската монограма на планетите е Буддха. И това се доказва от следния факт: талмудистите вярват, че Исус е бил вдъхновен от Гения (или Управника) на Меркурий, сбъркан от сър Уилям Джонс с Гаутама Будда. Съществуват много други странни прилики между Гаутама и Исус, които не могат да бъдат отбелязани тук.1

1 Вж. „Isis Unveiled“, II, 132.

Ако тези двама Посветени – съзнавайки опасността на некултурните маси да бъдат предадени силите, придобивани чрез висше знание – оставили в най-дълбока тъмнина най-съкровения ъгъл на светилището, кой от познаващите човешката натура би могъл да ги упрекне за това? Все пак, макар че Гаутама, подтикван от благоразумие, е оставил езотеричните и най-опасни части на тайното знание неразказани и е доживял до зрялата възраст от осемдесет години – езотеричната доктрина казва до сто години – умирайки със съзнанието, че Той е преподал неговите основни истини и е посял семената за насочването на една трета от света, все пак Той вероятно е разкрил повече, отколкото в действителност е било полезно за потомството. Но Исус – който обещал на своите ученици знание, даващо власт на човека да извършва „чудеса“, много по-големи от тези, който той сам извършвал – умрял, оставяйки след Себе си само няколко верни ученици, хора, намиращи се само на половината път към знанието. Поради това им се наложило да се борят със света, на който могли да предадат само това, което самите те знаели едва наполовина и не повече. В по-късните векове екзотеричните последователи и на двамата изопачили предадените истини, често до неузнаваемост. По отношение на последователите на западното учение, доказателството за това се крие в самия факт, че сега нито един от тях не може да сътвори обещаните „чудеса“. На тях се налага да избират: или да признаят, че те самите са извършвали груби грешки, или че техният Учител е трябвало да бъде обвинен в напразни обещания и хвалба.1 Защо има такава разлика в съдбите на двамата? За окултиста тази загадка за неравното разполагане на Кармата или Провидението е обяснена от Тайната Доктрина.

1 „Преди човек да стане Будда, той трябва да бъде Бодхисатва; преди да се превърне в Бодхисатва, той трябва да бъде Дхиани-Будда. ...Бодхисатва е пътят и Пътеката към своя Баща и поради това – към Единната Върховна Същност“ („Слизането на Буддите“, стр. 4 от Арясанга). ..Аз съм Пътят, Истината и Животът; никой не идва при Бащата, освен чрез Мене“ („Св. Йоан, XIV, 6). „Пътят“ не е цел. Никъде в „Новия Завет“ не може да се намери място, където Исус да нарича себе си Бог или нещо no-висше от „Син Божи“, син на „Бащата“, синтетично общ за всички. Павел никога не е казвал („I Тим.“, III, 10) „Бог е бил проявен в плът“, а е казал: „Този, който е бил проявен в плът“ (преразгледаното издание). Докато масите от прости хора сред буддистите, особено бирманците, смятат Исус за въплътяване на Девадата – роднината, който се противопоставил на учението на Будда – изучаващите езотерична философия виждат в Мъдреца от Назарет Бодхисатва с духа на самия Будда в Него.

„Незаконно“ е да се говори за такива обещания публично, както ни казва св. Павел. По този повод може да се даде само още едно обяснение. Няколко страници назад беше казано, че Адептът, който принася себе си в жертва – оставайки да живее, отказвайки се от пълна Нирвана – макар и никога да не може да загуби знанието, придобито от него в предишни съществувания, все пак не е способен да се издигне по-високо в такива заимствани тела. Защо? Защото той става просто носител на „Сина на Светлината“ от още по-висока сфера, Който, тъй като Той е Арупа. няма свое собствено астрално тяло, годно за този свят. Такива „Синове на Светлината“ или Дхиани-Будди са по същество Дхармакаи на предишни Манвантари, които са завършили своите цикли на въплътявания в обичайния смисъл и които, бидейки по този начин без Карма, вече отдавна са отхвърлили своите индивидуални Рупи и са се отъждествили с първия Принцип. Оттук произлиза необходимостта от жертвен Нирманакая, готов да пострада заради неправилните постъпки и грешки на новото тяло в неговото земно пилигримство, без каквото и да е възнаграждение в бъдеще на плана на напредъка и възраждането, тъй като за него няма никакво възраждане в обичайния смисъл. Висшето Аз или Божествената Монада в такъв случай не е прикрепена към низшето Eгo; неговата връзка е само временна и в повечето случаи то действа чрез насоките на Кармата. Това е действителна, истинска жертва, чието обяснение се отнася към най-висшето посвещение в Джнана (окултното знание). Това е тясно свързано с непосредствената еволюция на Духа и инволюцията на Материята, с първоначалната велика Жертва при основаването на проявените Светове, с постепенното потискане и смърт на духовното в материалното. Семето „няма да оживее, ако не умре“.1 Поради това в Пуруша Шукта на ,,Риг-Веда“,’2 основа и източник на всички следващи религии, е алегорично разказано, че „хилядоглавият Пуруша“ е бил убит при основаването на Света, за да може от неговите останки да възникне Вселената. Това е ни повече, ни по-малко от основата – семе наистина – на по-късния многообразен символ в различните религии, включително и в християнството, символът на жертвения агнец. Тъй като това е игра на думи. „Аджа“ (Пуруша), „нероденото“, или вечния Дух, на санскрит означава също „агнец“. Духът изчезва – умира, метафорично – колкото по-затворен става той в материята, оттук е и жертвата на „неродения“, или „агнеца“.

1 „I Коринт.“, XV, 36.

2 Op. cit., мандала Х, химн 90.

Защо Будда е избрал пътя на тази жертва – това ще стане ясно само за онзи, който към подробното познание на Неговия земен живот добави дълбокото разбиране на законите на Кармата. Подобни събития обаче се отнасят към най-изключителните случаи.

Както гласи преданието, брамините извършили тежък грях с това, че преследвали Гаутама Будда и Неговите учения наместо да ги слеят и съгласуват с ученията на чисто ведическия браманизъм, както това направил впоследствие Шанкарачаря. Гаутама никога не е вървял против „Ведите“, само против екзотеричното култивиране на предвзетите тълкувания. Шрути – божественото устно откровение, резултат от което се явила „Ведата“ – е вечно. То стигнало до слуха на Гаутама Сидхарта така, както стигнало и до Ритите, които го записали. Той приел това откровение, отхвърляйки при това по-късните бурени на браминската мисъл и фантазия, и построил Своите доктрини на една и съща основа на нерушимата истина. Така както и неговият Западен приемник, Гаутама, „Милосърдният“, „Чистият“ и „Справедливият“, е бил първият от източната йерархия на исторически Адепти, ако не и от световните анали на божествените смъртни, който бил ръководен от това великодушно чувство, обхващащо цялото човечество в една прегръдка, без каквито и да е дребни подразделения на раси, раждане или касти. Именно Той е бил първият провъзгласител на този благороден принцип и Той е бил първият, който приложил този принцип на практика. Заради бедните и оскърбените, лишените от касти и нещастните, поканени от Него на царската маса за пиршество, Той изключил тези, които преди това седели във високомерно усамотение и егоизъм, мислейки, че ще бъдат осквернени дори само от сянката на лишените от наследство синове на страната – и тези лишени от духовност брамини се обърнали против Него заради идеите Му. Оттогава такива като тях никога не прощавали на принца-бедняк, на царския син, който, забравяйки Своя ранг и положение, широко разтворил вратите на забраненото светилище пред париите и хората от нисък произход, отдавайки по този начин предпочитание на личните заслуги, а не на наследствения ранг или състояние. Този грях е бил техен, а въпреки това – причината Той самият; следователно „Милосърдният и Благословеният“ не е могъл изцяло да си отиде от този свят на илюзиите и създадените причини без изкуплението на греховете на всички – също и на тези брамини. Ако „човекът, огорчен от човека“, намирал вярно убежище в Татхагата, то „човекът, огорчаващ човека“ също имал своята част в Неговата самоотвержена, всеобхватна и прощаваща любов. Посочено е, че Той искал да изкупи греховете на Своите врагове. Едва след това Той искал да стане пълен Дхармакая, Дживанмукта „без остатък“. Краят на живота на Шанкарачаря ни поставя лице в лице с нова тайна. Шанкарачаря се оттегля в пещера в Хималаите, без да позволи на нито един от учениците си да го последва, и оттам завинаги изчезва от очите на непосветените. Мъртъв ли е той? Преданието и народното вярване дават отрицателен отговор, а някои от местните Гуру, дори и да не поддържат горещо тези слухове, не ги отхвърлят. Истината с всичките тайнствени подробности, както е изложена в Тайната Доктрина, е известна само на тях; тя може да се предаде изцяло единствено на непосредствените последователи на великия дравидийски Гуру и само от тях зависи да разкрият толкова, колкото смятат за нужно. Все пак се твърди, че този Адепт на Адептите живее и до днес в своята духовна същност като тайнствено, невидимо и все пак всепроникващо присъствие сред Братството на Шамбала, далеч, много далеч зад покритите със сняг Хималаи.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 158

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред