За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 156

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XLIII

ТАЙНАТА НА БУДДА

Тайната на Будда се съдържа в следното: Гаутама, въплътяване на чистата Мъдрост, все пак е трябвало в своето физическо тяло да се учи и да бъде посветен в тайните на света, подобно на всеки останал смъртен, до деня, когато Той се появил от Своето тайно убежище в Хималаите и за пръв път проповядвал в горичката на Бенарес. Същото става и с Исус: от дванайсет до тринайсетгодишна възраст, когато Той произнася Планинската проповед, за него не е известно нищо и нищо не се казва. Гаутама е бил длъжен да даде клетва за запазване в нерушима тайна на езотеричните доктрини, които Му били съобщени. Поради своето безкрайно съжаление към невежеството – и страданията, като негово следствие – на човечеството, макар че не е искал да нарушава Своя свещен обет, все пак Той не успял да остане в границите на предписаните ограничения. Докато строял своята езотерична философия („Доктрината на Окото“) на основите на вечната Истина, Той не скрил определени догми и прекрачвайки законните граници, създал условията тези догми да не бъдат правилно разбрани. В своя стремеж да се разправи с лъжливите богове, в „Седемте пътя към нирвана“ Той разкрил някои тайни на Седемте светлини на Арупа (безформения свят). Малка част от истината понякога е по-лошо от пълното отсъствие на истина.

„Истината и измислицата са като масло във вода – те никога не се смесват.“

Неговото ново учение, което е представлявало външно мъртво тяло на езотеричното учение, без оживяващата го Душа, донесло бедствени последствия: то никога не било правилно разбрано и самата доктрина била отхвърлена от буддистите на юга. В основата на Неговата непреднамерена грешка били безкрайната филантропия, безкрайната любов и милосърдие към всички твари, но Кармата малко обръща внимание на намеренията, независимо дали са добри, или лоши, щом те остават безплодни. Ако „Благият закон“, както бил проповядван, е имал като свой резултат най-възвишения кодекс по етика и нямаща равна на себе си философия на външното във видимия Космос, той също така навеждал незрелите умове към мисълта, че под външната дреха на тази система няма нищо друго, и така била възприета само нейната мъртва буква. И още, новото учение отклонило от пътя много велики умове, които преди това следвали предводителството на ортодоксалния браманизъм.

Поради това петдесет и няколко години след своята смърт „великият Учител“,1 отказвайки се от пълно Дхармакаи и Нирвана, благоволил, за целите на Кармата и филантропията, отново да се роди. За Него смъртта не е била смърт, а както е казано в ,,Еликсир на живота“,2 Той сменил:

1 Когато казваме „велик Учител“, под това ние не разбираме неговото Будхично Eгo, а принципа в Него, който е бил носител на личното или земното Му Eгo.

2 „Five Years of Theosophy“, новото издание, стр. 3.

„Внезапното потапяне в тъмнината с преход към по-ярка светлина.“

Шокът от смъртта се разсеял и подобно на много други адепти Той отхвърлил земната обвивка и я предоставил за изгаряне, а пепелта запазил като реликва и започнал междупланетен живот, облечен в своето тънко тяло. Той отново се родил като Шанкара, най-великият Учител на ведантистите в Индия, чиято философия – изцяло основана на аксиомите на вечното Откровение, Шрути или първоначалната религия на Мъдростта, върху която също преди него основавал своята философия Будда, но от друга гледна точка – се оказала по средата между твърде пищно маскираната метафизика на ортодоксалните брамини и метафизиката на Гаутама, която бидейки лишена в своята екзотерична дреха от всякаква оживяваща душата надежда, трансцедентални стремежи и символи, изглежда в студената си мъдрост като кристален лед, като скелет на изначалните истини на езотеричната философия.

Бил ли е тогава Шанкарачаря Гаутама Будда в нова лична форма? Може би читателят ще се смути още повече, ако му бъде казано, че „астралният“ Гаутама се е намирал вътре във външния Шанкара, чийто висш принцип, или Атман, въпреки това е бил неговият собствен божествен прототип – „Син на Светлината“, действително, – небесен, от разума-роден син на Адити.

Този факт отново е основан на тайнственото пренасяне на божествената бивша личност, сляла се с безличната индивидуалност – сега в своята пълна троична форма на Монадата, като Атма-Буддхи-Манас – в ново тяло, видимо или субективно. В първия случай това е Манушя-Будда; във втория – Нирманакая. Казано е, че Будда е в Нирвана, макар и този някога смъртен носител – тънкото тяло – на Гаутама все още да присъства сред посветените; то не напуска царството на съзнателното Битие, докато страдащото човечество изпитва нужда от неговата божествена помощ, във всеки случай – до края на тази коренна раса. От време на време Той, „астралният“ Гаутама, се съединява по някакъв най-тайнствен – за нас съвършено непостижим – начин с Аватарите и великите светци и действа чрез тях. Споменати са няколко такива.

Така например, твърди се, че Гаутама Будда се е въплътил в Шанкарачаря – което, както е казано в „Езотеричен Буддизъм“:

„Шанкарачаря просто във всички отношения е бил Буддa в новото тяло.“1

1 Ор. cit., стр. 175, пето издание.

Този израз е правилен в неговото мистично значение, но начинът на неговото изразяване може да заблуди, докато не се изясни. Шанкара е бил Будда, твърде несъмнено, но той никога не е бил ново въплътяване на Будда, макар че „астралното“ Eгo на Гаутама – или no-скоро неговият Бодхисатва – е можело по някакъв тайнствен начин да бъде свързано с Шанкарачаря. Да, вероятно това е било същото Eгo, на Гаутама, в нов и по-приспособен съд – в съда на брамина от Южна Индия. Но Атманът, Висшето Аз, което е осенявало и двамата, се е различавало от Висшето Аз на отишлия си Будда, който сега се намирал в Своята собствена сфера в Космоса.

Шанкара е бил Аватар в пълното значение на този термин. Според Саяначаря, великият коментатор на „Ведите“, той трябва да се разглежда като Аватар, или непосредствено въллътяване на самия Шива – Логосът, Седмият Принцип в Природата. В Тайната Доктрина Шри Шанкарачаря се е разглеждал като обиталище – в течение на трийсет и двете негови земни години – на Пламъка, най-висшето от проявените Духовни Същества, един от първоначалните Седем Лъча.

А какво се разбира под думата „Бодхисатва“? Буддистите на мистичната система Махаяна учат, че всеки Будда се проявява (ипостатично или по друг начин) едновременно в три свята на Битието, а именно: в света на Кама (на похотта, страстните желания – това е чувственият свят, или нашата земя) във вид на човек; в света на Рупа (на формите – все пак свръхчувствен) като Бодхисатва; и във висшия духовен свят (в света на съвършено безтелесните съществувания) като Дхиани-Будда. Последният съществува в пространството и времето вечно, т.е. от една Маха Калпа до друга – синтетичната кулминация на тези тримата е Ади-Будда,1 принцип на Мъдростта, който е Абсолют и поради това е извън времето и пространството. Техните взаимоотношения са следните: когато светът се нуждае от човешки Будда, Дхиани-Будда „създава“ чрез силата на Дхиани (медитация, всемогъща концентрация) от разума родения син – Бодхисатвата, чиято мисия се съдържа в това, след физическата смърт на своя човешки или Мануши-Будда да продължава неговата работа на земята до появата на следващия Будда. Езотеричният смисъл на това учение е ясен. При простия смъртен неговите принципи са само повече или по-малко ярки отражения на седемте космични и седемте небесни Принципа, на Йерархията на свръхчувствителните Същества. При Будда те са почти същите принципи in esse. Бодхисатва заменя у него Карана Шарира, принципа на Егото и останалото съответно; именно така езотеричната философия обяснява значението на фразата: „чрез силата Дхиани (или абстрактната медитация) Дхиани-Будда (Духът на Будда, или Монадата) създава Бодхисатва“, или облеченото с астрал Eгo вътре в Манушя-Будда. Така, докато Будда се потапя обратно в Нирвана, откъдето е излязъл, Бодхисатва остава след него, за да продължи работата на Будда на земята. Следователно, именно този Бодхисатва е могъл да предостави низшите принципи в призрачното тяло на Аватара Шанкарачаря.

1 Би било безполезно в екзотерични трудове да се повдигат възражения спрямо тези две твърдения, които имат за цел излагането, макар и повърхностно, само на езотеричните учения. Поради това, че те са заблудени от екзотеричната доктрина, епископ Биганде и други твърдят, че понятието за върховния вечен Ади-Будда се среща само в съчинения от сравнително ново време. Това, което е дадено тук, е взето от съкровените части на Дуе Ки Хорло (на санскрит Кала Чакра, или „Колелото на времето“ или продължителността).


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 156

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред