За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 154

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Дори в обикновения, така наречен медиумистичен живот е напълно установено, че докато тялото действа – макар и просто механично – или почива на едно място, неговият астрален двойник може да се появи и да действа самостоятелно на друго място, като при това много често доста отдалечено. Това е напълно обичайно явление в живота на мистиците и в историята; и ако то става с екстатиците, пророците и мистиците от всякакъв вид, защо същото да не може да стане на по-високи и по-духовно развити планове на съществуване? Ако тази възможност бъде допусната на низш психичен план, защо не и на по-висок план? В случаите на по-високо Адептство – когато тялото е изцяло подчинено на Вътрешния Човек, когато Духовното Eгo напълно се е съединило със своя седми принцип дори в течение на живота на личността и астралният човек или личното Eгo e станало дотолкова очистено, че постепенно е асимилирало всички свойства и атрибути на средната натура (Будхи и Манаса в техния земен аспект), че личното Eгo замества, така да се каже, духовното Висше Аз и поради това е способно да носи самостоятелен живот на земята – с настъпване на телесната смърт често протича следното тайнствено събитие: като Дхармакая, Нирвани „без остатък“, съвършено свободен от земни примеси, Духовното Eгo не може да се завърне, за да се въплъти отново на земята. Но е установено, че в такива случаи личното Eгo, дори Дхармакая, може да остане в нашата сфера като цяло и да се завърне за въплътяване на земята, ако от това има необходимост. Тъй като сега, подобно на астралния остатък на обикновения човек, то повече не може да бъде подложено на постепенно разтваряне в Кама Лока (limbus, или чистилището на римския католик и „Самерланд“ на спиритуалистите), то не може да умре от втора смърт, както нарича това разпадане Прокъл.1 То е станало твърде свято и чисто, вече не чрез отразена, а чрез своя собствена естествена светлина и духовност, за да спи несъзнателния сън в низшето нирванно състояние или да бъде разтворено подобно на обикновената астрална обвивка и да изчезне напълно.

1 „След смъртта душата продължава да съществува във въздушното (астралното) тяло, докато изцяло не се очисти от всичкия гняв на чувствените страсти; след това чрез втора смърт (издигайки се в Девачан) тя отхвърля въздушното тяло така, както е отхвърлила земното. Поради това древните казват, че съществува небесно тяло, винаги съединено с душата, която е безсмъртна, сияеща и звездоподобна.“ Затова е напълно естествено, че „въздушното тяло“ на Адепта не трябва да има втора смърт, тъй като то е било напълно очистено от всичката си природна нечистота, преди да се отдели от физическото тяло. Високият Посветен е „Син на Възкресението“, „равен на ангелите“ и поради това той повече не може да умре (вж. „Лука“, XX. 36).

Но в това състояние, известно като Нирманакая (Нирвани „с остатък“) той все още може да помага на човечеството.

„Нека аз да пострадам и да понеса греховете на всички (нека отново бъда въплътен за нови страдания), но светът да бъде спасен!“ – казал Гаутама Будда; тези думи са възклицание, чието действително значение днес неговите последователи малко разбират. „Ако аз искам той да пребъде, докато дойда, тебе що ти е?“1 – астралният Исус пита Петър. „Докато дойда“ означава „докато аз бъда отново въплътен“ във физическо тяло. Все пак Исус на старото разпнато тяло наистина би могъл да каже: „Аз съм при моя Баща и съм един с Него“, което не е попречило на астрала отново да приеме форма, така както на Йоан – действително да пребъде, докато не е дошъл неговият Учител; не е попречило на Йоан да не го познае, когато той дошъл, или да бъде тогава против него. Но в Църквата тази забележка породила абсурдната идея за хилядолетното царство или хилиазма, във физически смисъл.

Оттогава „Човекът на Скръбта“ се е завръщал може би нееднократно, непознат и неоткрит от своите слепи последователи. Също така оттогава този велик „Син Божий“ непрекъснато се е подлагал на най-жестоко всекидневно и ежечасно разпване от църквите, учрежденията, в негово име. Но апостолите, само наполовина посветени, не очаквали своя Учител и без да го познаят, го отхвърляли презрително всеки път, когато се е завръщал.2

1 „Св. Йоан“, XXI. 21.

В бълг. прев. посоченото място се намира в XXI, 22: „Исус му казва: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире ми.“ – Бел. прев.

2 Вж. извадката в списание „Theosophist“, цитирана от знаменития роман на Достоевски – откъса със заглавие „Великия Инквизитор“. Разбира се, това е измислица, но възвишена измислица за Христос, който се завръща в Испания в дните, когато там процъфтява Инквизицията и Великия Инквизитор хвърля Христос в затвор и го осъжда на смърт, за да не разруши работата на йезуитите.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 154

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред